direct naar inhoud van Artikel 6: Recreatie - Dagrecreatie
Plan: Havelte Buitengoed Blanckenbergh
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1701.0000BP000000000550-0003

Artikel 6: Recreatie - Dagrecreatie

6.1. Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Dagrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. sport- en speelvelden;
  • b. wandelpaden;
  • c. groenvoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

  • d. water;
  • e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
6.2. Bouwregels
6.2.1. Op of in deze gronden zullen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.
6.2.2. Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:
  • de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 2,00 m bedragen.