direct naar inhoud van Artikel 18 Verkeer
Plan: Gennep Noord
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0907.BP10010NoordGNP-OH01

Artikel 18 Verkeer

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. wegen en straten, wandel- en fietspaden met een functie voornamelijk gericht op verblijf als de afwikkeling van het doorgaande verkeer;
  • b. parkeer-, groen- en speelvoorzieningen;
  • c. kunstwerken;
  • d. nutsvoorzieningen;
  • e. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen;

Met bijbehorende gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde.

18.2 Bouwregels
18.2.1 Gebouwen

Gebouwen mogen niet worden gebouwd.

18.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde maximaal:

  • a. speelvoorzieningen en kunstwerken 5 m;
  • b. lichtmasten en verkeersinstallaties 10 m;
  • c. overige bouwwerken geen gebouwen zijnde 3,5 m.