direct naar inhoud van Artikel 8 Groen
Plan: Centrumgebied Rijsbergen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0879.BPctrgebrysbergen-VS01

Artikel 8 Groen

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. plantsoenen, parken, groenstroken en andere groenvoorzieningen;
  • b. fiets- en wandelvoorzieningen;
  • c. kunstwerken;
  • d. geluidsschermen en geluidswerende voorzieningen;
  • e. evenementen;
  • f. behoud van cultuurhistorische waarden, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - gemeentelijk monument';
  • g. behoud van cultuurhistorische waarden, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - rijksmonument';
  • h. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals water, speelvoorzieningen en nutsvoorzieningen.
8.2 Bouwregels

Uitsluitend zijn toegestaan bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die ten dienste staan van deze bestemming, waarbij tevens wordt voldaan aan de volgende bepalingen:

8.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet zijnde overkappingen, geldt dat de bouwhoogte maximaal 3 meter mag bedragen, met uitzondering van:

  • a. vlaggenmasten, waarbij de bouwhoogte maximaal 6 meter mag bedragen;
  • b. geluidsschermen en geluidswerende voorzieningen, waarbij de bouwhoogte maximaal 6 meter mag bedragen.
8.3 Nadere eisen

Het bevoegd gezag is ter verkrijging van een goede stedenbouwkundige kwaliteit bevoegd nadere eisen te stellen aan de situering van bouwwerken.