Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Sloten - Historische kern
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0653.BPL2010220001-VG01

Artikel 10 Maatschappelijk - Molen

10.1 Bestemmingsomschrijving
 
De voor Maatschappelijk - Molen aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  1. een molen;
met de daarbij behorende:
  1. voorzieningen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
 
10.2 Bouwregels
 
10.2.1 Bouwen van gebouwen binnen een bouwvlak
Voor het bouwen van gebouwen binnen het bouwvlak gelden de regels zoals aangegeven in 20.2.1.
 
10.2.2 Bouwen van gebouwen en overkappingen buiten een bouwvlak
Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen buiten het bouwvlak gelden de regels zoals aangegeven in 20.2.2.
 
10.2.3 Bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de regels zoals aangegeven in 20.2.3.
 
10.3 Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
  1. het gebruik van gronden en bouwwerken voor horeca, anders dan ondersteunende horeca;
  2. het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel, anders dan ondersteunende detailhandel;
  3. het gebruik van gronden en bouwwerken voor bewoning.