direct naar inhoud van Artikel 29 Waterstaat - Waterkering (WS-WK)
Plan: Landelijk gebied Oudewater & Willeskop
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0589.000006-0711

Artikel 29 Waterstaat - Waterkering (WS-WK)

29.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterkering (WS-WK)' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor waterhuishouding door middel van dijken, kaden, dijksloten en andere voorzieningen ten behoeve van de waterkering, waarbij deze bestemming ten opzichte van de onderliggende bestemming van primaire betekenis is.

29.2 Bouwregels

Op de op de plankaart voor 'Waterstaat - Waterkering (WS-WK)' aangewezen gronden mogen, in afwijking van hetgeen in de overige regels is bepaald:

  • a. bouwwerken, geen gebouw zijnde ten dienste van de bestemming 'Waterstaat - Waterkering (WS-WK)' worden gebouwd;
  • b. gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde ten dienste van de basisbestemming met dien verstande dat:
    • 1. de belangen van de waterkering hierdoor niet worden geschaad;
    • 2. Burgemeester en wethouders hierover schriftelijk advies inwinnen bij de beheerder van de waterkering omtrent de vraag of bij de bouwplannen het aan hem toevertrouwde belang voldoende wordt ontzien en omtrent de eventueel te stellen voorwaarden.