direct naar inhoud van Artikel 11 Maatschappelijk - Begraafplaats (M-BP)
Plan: Landelijk gebied Oudewater & Willeskop
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0589.000006-0711

Artikel 11 Maatschappelijk - Begraafplaats (M-BP)

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk - Begraafplaats (M-BP)' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een voormalige begraafplaats;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek', voor het behoud van de cultuurhistorische waarde van de begraafplaats en de gebouwen;

met daarbijbehorende:

 • c. gebouwen;
 • d. bouwwerken, geen gebouw zijnde;
 • e. terreinen;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. water.
11.2 Bouwregels

Op de voor 'Maatschappelijk - Begraafplaats (M-BP)' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken worden gebouwd ten dienste van de bestemming.

11.2.1 Gebouwen

Voor gebouwengelden de volgende regels:

 • a. de totale oppervlakte aan gebouwen mag niet meer bedragen dan 50 m2;
 • b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 m;
 • c. voor zover op de plankaart de aanduiding 'karakteristiek' is opgenomen geldt dat ter behoud van de cultuurhistorische waarde van de begraafplaats en de gebouwen de hoofdvorm van de gebouwen, zoals die bestaat op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan gehandhaafd dient te worden.
11.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouw zijnde geldt dat de hoogte niet meer mag bedragen dan 3 m.