direct naar inhoud van Artikel 17 Water
Plan: Houtwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0234AHoutwijk-50VA

Artikel 17 Water

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. water;
  • b. vaarweg;
  • c. waterweg;
  • d. waterberging;
  • e. waterhuishouding;
  • f. waterkering;
  • g. oever;
  • h. bruggen ter plaatse van de aanduiding 'brug',

één en ander met de daarbij behorende bouwwerken geen gebouw zijnde en overige voorzieningen.

17.1.1 Dubbelbestemming

De gronden in deze bestemming aangeduid met de 'waarde -Archeologie' zijn tevens bestemd voor de bescherming van archeologische waarden als bedoeld in artikel 20.

17.2 Bouwregels
17.2.1 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

  • a. op of in deze gronden mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, zoals kademuren, kunstwerken, alsmede bruggen voor fietsers en voetgangers.