direct naar inhoud van Artikel 19 Wonen - 2
Plan: Vrederust
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0223BVrederust-50VA

Artikel 19 Wonen - 2

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. ongebouwde parkeervoorzieningen;


en ter plaatse van de aanduiding:

 • c. 'garage' uitsluitend voor garages;
 • d. 'parkeergarage' tevens voor een gebouwde parkeervoorziening in maximaal één laag beneden peil;


één en ander met de daarbij behorende hoofdgebouwen, aan- en bijgebouwen, bouwwerken geen gebouw zijnde, tuinen, erven en overige voorzieningen.

19.2 Bouwregels
19.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. de goot- en/of bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt niet meer dan op de verbeelding is aangegeven;
 • c. in uitzondering hierop mag ter plaatse van de ‘specifieke bouwaanduiding - dakopbouw’ een dakopbouw van maximaal 3,5 m hoogte gebouwd worden.
19.2.2 Aan-, uit- en bijgebouwen

Voor het bouwen van aan-, uit- en bijgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. aan-, uit- en bijgebouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen bedraagt ten hoogste de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw waaraan wordt aangebouwd vermeerderd met 0,3 m;
 • c. de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen bedraagt ten hoogste 3 m;
 • d. de diepte van aan- en uitbouwen vanaf de gevel van het hoofdgebouw waaraan ze gebouwd worden mag niet meer dan 2,5 meter bedragen;
 • e. de maximale oppervlakte aan aan-, uit en bijgebouwen mag buiten het bouwvlak niet meer dan 25 m2 en niet meer dan 50% van het achtererfgebied bedragen.
19.2.3 Parkeergarages en garages

Voor het bouwen van parkeergarages en garages gelden de volgende bepalingen:

 • a. parkeergarages mogen uitsluitend gebouwd worden ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' in maximaal één laag beneden peil;
 • b. garages mogen uitsluitend gebouwd worden ter plaatse van de aanduiding 'garage';
 • c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan op de verbeelding is aangegeven.
19.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal:

 • a. voor erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn en het verlengde daarvan ten hoogste 1 meter;
 • b. voor erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn en het verlengde daarvan ten hoogste 2 meter;
 • c. voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 3 meter.