direct naar inhoud van Artikel 17 Water
Plan: Vrederust
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0223BVrederust-50VA

Artikel 17 Water

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. waterlopen en -wegen;
  • b. vijvers;
  • c. oevers;
  • d. voet- en fietspaden;


en ter plaatse van de aanduiding:

  • e. 'ecologische verbindinszone' tevens voor het bepaalde in 27;

één en ander met de daarbij behorende bouwwerken geen gebouw zijnde, groen en overige voorzieningen.

17.2 Bouwregels
  • a. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend keermuren voor de waterbeheersing, overbeschoeiingen, duikers en steigers worden gebouwd met een maximale hoogte van 2m.
  • b. ter plaatse van de aanduiding 'brug' mag een brug voor fietsers en voetgangers worden gerealiseerd.