direct naar inhoud van Artikel 15 Verkeer - openbaarvervoersbaan (Verkeer-3)
Plan: Wateringse Veld - Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0172BWateringZd-50VA

Artikel 15 Verkeer - openbaarvervoersbaan (Verkeer-3)

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - openbaarvervoersbaan (Verkeer-3)' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. trambanen en tramhaltes;

één en ander met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouw zijnde en overige voorzieningen.

15.2 Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van de bestemming Verkeer - openbaarvervoersbaan (Verkeer-3) gelden de volgende regels:

  • a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 3,5 m.
15.3 Specifieke gebruiksregels
  • a. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' op de plankaart is een onderdoorgang toegestaan en moet deze in stand worden gehouden.