direct naar inhoud van Artikel 17 Water
Plan: 187.301.00 (Bloemendaal)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0513.BP00038-vst4

Artikel 17 Water

17.1 Bestemmingsomschrijving
 • a. De als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor water, met de daarbij behorende
   • groenvoorzieningen;
   • duikers;
   • nutsvoorzieningen
   • bruggen en duikers.
 • b. De gronden genoemd onder a. zijn tevens bestemd voor recreatief medegebruik.
17.2 Bouwregels

Op de in lid 17.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat de hoogte niet meer mag bedragen dan 5 m.