direct naar inhoud van Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Dorpsgebied Dirksland 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0504.DLDdorpdirksland-BP30

Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid

Het bestemmingsplan legt de bestaande situatie vast en maakt aan de Tuinstraat de ontwikkeling van 2 nieuwe woningen mogelijk. Voor zover het een consoliderend plan betreft, is het opstellen van een exploitatieplan niet nodig.

De plannen voor de Tuinstraat betreffen echter een 'bouwplan' in de zin van artikel 6.12 Wro. Hiervoor is het opstellen van een exploitatieplan nodig of dienen de kosten anderszins gedekt te worden. De gemeente heeft met betrekking tot deze ontwikkeling een anterieure overeenkomst gesloten met de aanvrager, op basis waarvan de kosten voor de gemeente gedekt zijn. Het opstellen van een exploitatieplan is daarmee niet meer nodig.