direct naar inhoud van Artikel 15 Verkeer
Plan: Binnenstad 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0503.BP0014-2001

Artikel 15 Verkeer

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. hoofdrijbanen;
 • b. een bus- en trambaan met ten hoogste 2x1 rijstrook;
 • c. verblijfs- en verkeersvoorzieningen;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. water;
 • f. civieltechnische kunstwerken;
 • g. kunstwerken;
 • h. nutsvoorzieningen;
 • i. evenementen
 • j. geluidswerende voorzieningen;
 • k. brugwachtershuisje;
 • l. voorzieningen voor het stallen van fietsen.
15.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de regels van Artikel 26 en de volgende bepalingen:

 • a. voorzieningen voor het stallen van fietsen zijn toegestaan indien:
  • 1. de oppervlakte ten hoogste 5 m² bedraagt en de bouwhoogte ten hoogste 1,5 m bedraagt;
  • 2. de voorzieningen voor het stallen van fietsen solitair staan dan wel maximaal eenmaal zijn geschakeld;
  • 3. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden.