direct naar inhoud van Artikel 4 Wonen
Plan: Parklaan Noord 2011
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0499.BPL11024HBD-OH01

Artikel 4 Wonen

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd' maximaal 6 aaneengebouwde woningen;
 • b. beroep aan huis;
 • c. parkeerplaatsen ten behoeve van de bestemming van minimaal 2,5 m bij 5 m;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tuinen, parkeervoorziengen, speelvoorzieningen, erven en water.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Hoofdgebouwen

Hoofdgebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. goothoogte maximaal de op de plankaart aangegeven goothoogte;
 • c. bouwhoogte maximaal de op de plankaart aangegeven bouwhoogte.
4.2.2 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen

Aan- uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen binnen en buiten het bouwvlak worden gebouwd en dienen te voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd op het zij- en achtererf en minimaal 1 meter achter (het verlengde van) de voorgevel van een hoofdgebouw, met dien verstande dat aan- en uitbouwen en bijgebouwen tot vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd, mits:
  • 1. voor zover de aan- of uitbouw wordt gebouwd tegen de voorgevel van het hoofdgebouw de breedte maximaal 2/3 van de breedte van die gevel bedraagt;
  • 2. de bouwhoogte maximaal 3 meter bedraagt, dan wel de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw + 0,30 m;
  • 3. met dien verstande dat voor uitbouwen in de vorm van erkers tevens de volgende bepalingen gelden:
   • de horizontale diepte bedraagt maximaal 1,5 m;
   • de diepte van de overblijvende, niet met gebouwen bebouwde gronden bedraagt minimaal 2,5 m;
 • b. gezamenlijke oppervlakte voor zover gebouwd buiten het bouwvlak bedraagt per hoofdgebouw maximaal 50 m2, mits het bebouwingspercentage voor het bouwperceel maximaal 50% is;
 • c. goothoogte maximaal 3 m, dan wel de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw + 0,30 m;
 • d. bouwhoogte maximaal de bouwhoogte van het hoofdgebouw - 2 m, waarbij geldt dat de bouwhoogte in ieder geval 3 m mag bedragen en maximaal 6 meter.
4.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt:

 • a. bij erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw maximaal 1 m;
 • b. bij erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw maximaal 2 m;
 • c. bij overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximaal 2 m.