direct naar inhoud van Artikel 3 Verkeer - Verblijf
Plan: Parklaan Noord 2011
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0499.BPL11024HBD-OH01

Artikel 3 Verkeer - Verblijf

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. wegen en straten, met een functie gericht op zowel verblijf als de afwikkeling van het doorgaande verkeer;
  • b. wandel- en fietspaden;
  • c. parkeer-, groen- en speelvoorzieningen;
  • d. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen;
  • e. voorzieningen ten behoeve van de inzameling van huishoudelijk afval;

met bij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3.2 Bouwvoorschriften
3.2.1 Gebouwen

Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

  • a. gebouwen voor speelvoorzieningen worden gebouwd met een bouwhoogte van maximaal 2m;
  • b. overige gebouwen mogen niet worden gebouwd
3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De hoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, bedraagt:

  • a. maximaal 4 m voor speelvoorzieningen;
  • b. voor de wegaanduiding, geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer maximaal 9 m;
  • c. maximaal 2 m voor overige bouwwerken.