direct naar inhoud van Artikel 33 Algemene gebruiksregels
Plan: Bestemmingsplan Binnenstad
Status: goedgekeurd
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0405.BPBinnenstad-OH01

Artikel 33 Algemene gebruiksregels

 

33. 1.    Gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met de bestemmingen, zoals bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend:

a.    het gebruik van gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, anders dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;

b.    de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;

c.    het storten van puin en afvalstoffen;

d.    het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen, met uitzondering van campers binnen de bestemming ‘Water - Haven’ ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie - camperstandplaats’;

e.    het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van seksinrichtingen;

f.     het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van smart- en growshops of als groothandel in smart- en growproducten.

33. 2.    Uitzonderingsregels

Tot een gebruik, strijdig met deze gebruiksregels, zoals bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt niet gerekend:

-       het tijdelijk, al dan niet periodiek gebruik van de gronden als evenemententerrein.