direct naar inhoud van Artikel 16 Water
Plan: Van Riebeeck/Bonairelaan
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0402.17bp00riebbon-oh01

Artikel 16 Water

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. water, al dan niet met waterhuishoudkundige functie;
 • b. waterberging en waterafvoer;
 • c. met de daarbij behorende voorzieningen, waaronder in ieder geval:
  • 1. taluds, kademuren en bermen;
  • 2. groenvoorzieningen;
  • 3. recreatieve voorzieningen;
  • 4. kunstwerken, sluizen, duikers, steigers, enz.
16.2 Bouwregels

Op de in artikel 16.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat:

16.2.1 ten aanzien van (hoofd)gebouwen:
 • a. deze niet zijn toegestaan;
16.2.2 ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde:
 • a. deze niet zijn toegestaan.