direct naar inhoud van Artikel 18 Water
Plan: Bosdrift 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0402.14bp00bosdrift-va01

Artikel 18 Water

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. water, al dan niet met waterhuishoudkundige en bluswaterfunctie;
  • b. waterberging en waterafvoer;

met de daarbij behorende voorzieningen.

18.2 Bouwregels

Op de in artikel 18.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming en aanduidingen worden gebouwd, met dien verstande dat:

18.2.1 ten aanzien van (hoofd)gebouwen:
  • a. deze niet zijn toegestaan.
18.2.2 ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde:
  • a. deze niet zijn toegestaan.