direct naar inhoud van Artikel 15 Maatschappelijk - Begraafplaats
Plan: Bosdrift 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0402.14bp00bosdrift-va01

Artikel 15 Maatschappelijk - Begraafplaats

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk - Begraafplaats' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. een begraafplaats;
  • b. een aula;

en tevens voor:

  • c. ondergeschikte horeca;

met de daarbij behorende voorzieningen.

15.2 Bouwregels

Op de in artikel 15.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming en aanduidingen worden gebouwd, met dien verstande dat:

15.2.1 ten aanzien van gebouwen:
  • a. deze uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
  • b. niet meer dan 40 mmag worden bebouwd;
  • c. de bouwhoogte niet meer dan 6,00 meter bedraagt;
15.2.2 ten aanzien van bijbehorend bouwwerk:
  • a. deze op of in deze gronden niet mag worden gebouwd;
15.2.3 ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde
  • a. deze zowel binnen als buiten het bouwvlak mogen worden gebouwd;
  • b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer dan 2,00 meter bedraagt;
  • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 3,00 meter bedraagt.