direct naar inhoud van Artikel 10 Groen
Plan: Bosdrift 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0402.14bp00bosdrift-va01

Artikel 10 Groen

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. groen;
  • b. speelvoorzieningen;
  • c. voet- en fietspaden;
  • d. waterpartijen, met onder andere een waterhuishoudkundige functie;
  • e. verhardingen;

met de daarbij behorende voorzieningen.

10.2 Bouwregels

Op de in artikel 10.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming en aanduidingen worden gebouwd, met dien verstande dat:

10.2.1 ten aanzien van (hoofd)gebouwen:
  • a. deze niet zijn toegestaan.
10.2.2 ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde:
  • a. de bouwhoogte van speelvoorzieningen niet meer dan 4,00 meter bedraagt.