direct naar inhoud van Artikel 7 Groen
Plan: Binnenstad Zuid en Oost
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0361.BP00003-0401

Artikel 7 Groen

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, fiets- en voetpaden;
 • b. plastieken en vergelijkbare kunstobjecten;
 • c. water, waterstaatsdoeleinden en bruggen;
 • d. evenement van categorie 1;

alsmede voor:

 • e. een ondergrondse parkeergarage, ter plaatse van de aanduiding "parkeergarage".
7.2 Bouwregels
7.2.1 Algemeen

Op de in lid 7.1 genoemde gronden mogen alleen bouwwerken geen gebouwen zijnde worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming, met uitzondering van een ondergrondse parkeergarage.

7.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte plastieken: 10 meter;
 • b. maximum bouwhoogte overige bouwwerken geen gebouwen zijnde: 6 meter.
7.3 Specifieke gebruiksregels

Voor de in lid 7.3 genoemde gronden gelden de volgende regels:

 • a. evenement van categorie 1:
  • 1. maximaal aantal evenementen dat per jaar mag plaatsvinden binnen de gronden als bedoeld in artikel 7.1, 16.1 en 17.1 samen bedraagt: 12;
  • 2. maximum totaal aantal dagen: 20, exclusief de dagen die nodig zijn voor het op- en afbouwen.