direct naar inhoud van Artikel 23 Water
Plan: Haarzuilens
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0344.BPHAARZUILENS-0401

Artikel 23 Water

23.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Water aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. waterlopen met bijbehorende taluds en natuurvriendelijke oevers;
  • b. waterhuishouding;
  • c. waterbeheer en waterberging;
  • d. ecologische verbindingszones;
  • e. kruisingen met auto- en fietsverkeer;
  • f. groenvoorzieningen;
  • g. recreatieve voorzieningen;
  • h. aanleg van nieuwe voorzieningen, zoals kunstwerken en andere waterstaatswerken, waterafvoer en waterberging.
23.2 Bouwregels

Op of in de in 23.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd, zoals keermuren voor de waterbeheersing, oeverbeschoeiingen, duikers, bruggen en steigers.