direct naar inhoud van Artikel 23 Verkeer
Plan: Hooglanderveen en Vathorst
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0307.BP00066-0301

Artikel 23 Verkeer

23.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. (hoofd)ontsluitingswegen met maximaal 2 rijbanen en ten hoogste 4 rijstroken;
 • b. openbaar vervoersstroken en halteplaatsen;
 • c. in-, uitvoeg- en opstelstroken;
 • d. voet- en fietspaden;
 • e. in- en uitritten;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. bermen, taluds en groenvoorzieningen;
 • h. watergangen en -partijen;
 • i. geluidwerende voorzieningen;
 • j. bij een en ander behorende andere voorzieningen, waaronder begrepen (beeldende)kunstwerken en nutsvoorzieningen.
23.2 Bouwregels

Op en in de gronden als bedoeld in lid 23.1, mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. niet voor bewoning bestemde gebouwen, zoals nutsgebouwtjes en fietsenstallingen, niet zijnde verkooppunten voor motorbrandstoffen, met een maximale bruto-inhoud van 50 m3 en een maximale bouwhoogte van 3,5 m;
 • b. andere bouwwerken ten dienste van de bestemming, zoals geluidwerende voorzieningen, lichtmasten, wegwijzers, verkeerstekens en regelinstallaties, bovengeleidingsportalen, schakelkasten, straatmeubilair en (beeldende) kunstwerken, waarbij de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan daarbij hierna is aangegeven:

bouwwerken   max. bouwhoogte  
palen en (verlichtings)masten   15 m  
aanwijsborden, verkeerstekens en -installaties   15 m  
(beeldende) kunstwerken   8 m  
geluidwerende voorzieningen   3 m  
overige andere bouwwerken   4 m