direct naar inhoud van Artikel 23 Water
Plan: Buitengebied Heumen 2009
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0252.BUbpBuitengebied09-VA01

Artikel 23 Water

23.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. rivier en kanaal ten behoeve van de scheep- en recreatievaart;
 • b. onbelemmerde doorvoer van rivierwater, ijs en sediment;
 • c. de aanleg en instandhouding van oever- en sluiswerken, waterkeringen, beplantingsstroken e.d.;
 • d. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen;
 • e. maximaal drie woningen ter plaatse van de aanduiding 'wonen'.

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, dammen en/of duikers.

23.2 Bouwregels
23.2.1

Ter plaatse van de aanduiding 'wonen' geldt het volgende:

 • a. gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:
  • 1. gebouwd binnen het bouwvlak;
  • 2. goothoogte maximaal 6 m;
  • 3. bouwhoogte maximaal 10 m;
  • 4. inhoud van de woning maximaal 800 m3;
 • b. kelders zijn uitsluitend onder de woning toegestaan.
 • c. bijgebouwen bij de woning voldoen aan de volgende kenmerken:
  • 1. gebouwd binnen bouwvlak;
  • 2. gezamenlijke oppervlakte per woning maximaal 50 m2;
  • 3. goothoogte is maximaal 3 m;
  • 4. bouwhoogte is maximaal 5 m.
23.2.2

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan voor de waterwegaanduiding, geleiding of tolheffing, maximaal:

 • a. palen en masten 10 m;
 • b. bij vaarwegen behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde 10 m;
 • c. ov erige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 2,5 m.
23.3 afwijking van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 23.2.2 voor de bouw van bruggen en op- en afritten voor het Maas-Waalkanaal en de Maas, mits als verkeersvoorziening noodzakelijk.