direct naar inhoud van Bijlagen Regels
Plan: Kernen Emst en Oene
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0232.EMOE001KernenEmOe-VBP1

Bijlagen Regels

Bijlage 2 Huidige bedrijfsactiviteit toegestaan

Omschrijving (bedrijfs)activiteit   Locatie   Detailhandel  
Computerhardwarebedrijf   Brinkerweg 5, Emst   niet toegestaan  
Transportbedrijf   Oranjeweg 38, Emst   niet toegestaan  
Transportbedrijf en een containerbedrijf (groothandel) met op-en overslag van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen (inclusief papier, karton, zand en grind en exclusief het gebruik van een rupskraan, schudzeef, aggregaat en ander intern materieel) en als nevenactiviteit de verkoop van zand, grind en gebroken puin aan particulieren   Oranjeweg 43, Emst   niet toegestaan, met uitzondering van de nevenactiviteit de verkoop van zand, grind en gebroken puin aan particulieren.  
Autoschadebedrijf   Hanendorperweg 29, Emst   niet toegestaan  
Lndbouwmechanisatiebedrijf   Vaassenseweg 19, Emst   niet toegestaan  
Garagebedrijf   Eperweg 16, 18, Oene   niet toegestaan  
Slagerij, slachterij   Houtweg 8, Oene   toegestaan  

Bijlage 3 Lijst van horecabedrijven

CATEGORIE 1:

zijn vormen van horeca:

  • 1. die wat betreft exploitatievorm aansluiten bij winkelvoorzieningen en daarmee qua openingstijden nagenoeg sporen en waar naast kleinere etenswaren alsmede alcoholvrije dranken wordt verstrekt, zoals een lunchroom, koffiehuis, ijssalon, broodjeszaak, croissanterie patisserie of een crêperie;
  • 2. die wat betreft de exploitatievormen behoren bij en ondergeschikt zijn aan een sociaal/culturele hoofdfunctie, zoals kerkelijke centra;
  • 3. waar in hoofdzaak maaltijden worden verstrekt, die ter plaatse worden geconsumeerd, zoals een restaurant, bistro, poffertjeszaak, pannenkoekenhuis, hotel-restaurant of pension;
  • 4. waar in hoofdzaak maaltijden worden verstrekt, die deels ter plaatse worden geconsumeerd maar voor een belangrijk deel ook elders, zoals pizzeria's of (afhaal)restaurants.

Mogelijke effecten zijn: komen en gaan, parkeerdruk, afval op straat.

CATEGORIE 2:

zijn vormen van horeca:

  • 1. die wat betreft exploitatievorm aansluiten bij winkelvoorzieningen, maar qua openingstijden daarvan afwijken in die zin, dat ze ook in (een deel) van de avonduren geopend zijn en waar naast kleinere etenswaren in hoofdzaak alcoholvrije drank wordt verstrekt. Voorbeelden van dergelijke voorzieningen zijn een cafetaria, snackbar of een shoarmazaak;
  • 2. waarin hoofdzaak al dan niet alcoholhoudende drank wordt verstrekt. Voorbeelden zijn een café, bar, eetcafé, pub of een café-restaurant.

Mogelijke effecten zijn: komen en gaan, parkeerdruk, stankoverlast, afval op straat, afvalopslag.

CATEGORIE 3:

zijn vormen van horeca waar zaalaccommodatie ter beschikking wordt gesteld ten behoeve van het organiseren van bijeenkomsten en partijen, en waar als nevenactiviteit wordt voorzien in het verstrekken van kleine etenswaren en al dan niet alcoholhoudende dranken.

Mogelijke effecten zijn: komen en gaan, parkeerdruk, geluidsoverlast vertrekkende bezoekers.

CATEGORIE 4:

zijn vormen van horeca zoals een discotheek en een dancing met een dansvloeroppervlak groter dan 10 m² en buurthuizen.

Mogelijke effecten zijn: komen en gaan, parkeerdruk, geluidsoverlast vanuit de inrichting, geluidsoverlast vertrekkende bezoekers, openbare orde problemen.

Bijlage 4 Nevenactiviteiten bij wonen

Omschrijving (bedrijfs-)activiteit   max. oppervlakte   locatie  
galerie   40 m2   Hanendorperweg 23, Emst  
architectenbureau   150 m2   Hezeweg 27-29, Emst  
schildersbedrijf, calculatie en advies   75 m2   Vaassenseweg 17, Emst  
calculatiebedrijf   75 m2   Vaassenseweg 17, Emst  
poppentheater   250 m2   Horthoekerweg 17, Oene