direct naar inhoud van Toelichting
Plan: bestemmingsplan '''t Harde 2009"
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0230.BPTHARDE2009-VST1

Toelichting

Het bestemmingsplan gaat vergezeld van deze toelichting. De toelichting geeft inzicht in en verantwoording over de opbouw en inhoud van het bestemmingsplan en de daaraan ten grondslag liggende gedachten en overwegingen. De toelichting legt een relatie met de beide juridisch bindende onderdelen van het bestemmingsplan; de planregels en de planverbeelding. De toelichting geeft weliswaar inzicht in dit juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan, maar maakt daar zelf geen onderdeel vanuit.

De toelichting start met de aanleiding voor het opstellen van dit nieuwe bestemmingsplan. Vervolgens wordt de huidige ruimtelijke situatie op hoofdlijnen beschreven, gevolgd door een beschrijving van het geldende beleid van Rijk, provincie, regio en gemeente. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de verschillende milieuaspecten. In hoofdstuk 5 worden de beleidsmatige uitgangspunten die ten grondslag hebben gelegen aan het bestemmingsplan uiteengelegd. In hoofdstuk 6 wordt aandacht geschonken aan de juridische vertaling hiervan in de regels van het bestemmingsplan. In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de uitvoeringsaspecten van het bestemmingsplan. De toelichting eindigt in hoofdstuk 8 met een beschrijving van de procedure van het bestemmingsplan.