Bijlagen bij de toelichting

 

1. Quickscan ecologie/natuurwetgeving Kraatsweg, Harskamp

2. Nota van zienswijzen