direct naar inhoud van Regels
Plan: Parapluherziening functieveranderingsbeleid 2016 en woninginhoud
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0203.1391-0002

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Toepassingsverklaring

Dit plan heeft betrekking op de volgende bestemmingsplannen van de gemeente Barneveld:

Naam bestemmingsplan   IMRO-idn.   Vastgesteld  
Buitengebied 2012 (inclusief partiële herzieningen)   NL.IMRO.0203.1056-0003   28-3-2013  
Aarderweg I   NL.IMRO.0203.1129-0003   25-10-2011  
Achterveldseweg-Laageinderweg   NL.IMRO.0203.1176-0002   23-10-2012  
Apeldoornsestraat-Stoutenburgerweg   NL.IMRO.0203.1340-0002   9-2-2017  
Barnseweg V   NL.IMRO.0203.1179-0002   25-9-2012  
Baron van Nagellstraat-Oude Zeumerseweg   NL.IMRO.0203.1237-0002   30-9-2015  
Baron van Nagellstraat VIII   NL.IMRO.0203.1271-0003   11-11-2015  
Brugveenseweg I   NL.IMRO.0203.1111-0002   25-9-2012  
Bijschoterweg I   NL.IMRO.0203.1038-0002   1-3-2011  
De Lucht I   NL.IMRO.0203.1163-0002   24-4-2012  
Dijkerweg I   NL.IMRO.0203.1216-0002   6-5-2014  
Dijkerweg II   NL.IMRO.0203.1335-0002   25-5-2016  
Drieënhuizerweg-Heetkamperweg   NL.IMRO.0203.1264-0002   28-1-2015  
Dunenkamperweg I   NL.IMRO.0203.1196-0002   1-10-2013  
Dwarsgraafweg V   NL.IMRO.0203.1290-0002   13-5-2015  
Esvelderbeekzone   NL.IMRO.0203.1173-0002   26-2-2013  
Esvelderbeekzone I   NL.IMRO.0203.1242-0002   4-3-2015  
Esweg I   NL.IMRO.0203.1318-0002   27-1-2016  
Garderbroekerweg-Kerkweg   NL.IMRO.0203.1189-0003   4-3-2015  
Garderbroekerweg-Wencopperweg   NL.IMRO.0203.1236-0002   10-6-2015  
Garderbroekerweg XIII   NL.IMRO.0203.1194-0002   9-7-2013  
Garderbroekerweg XIV   NL.IMRO.0203.1195-0002   17-12-2013  
Garderbroekerweg XV   NL.IMRO.0203.1212-0002   28-1-2014  
Garderbroekerweg XVIII   NL.IMRO.0203.1315-0002   11-11-2015  
Grote Fliertweg I   NL.IMRO.0203.1174-0002   23-10-2012  
Gruttoweg I   NL.IMRO.0203.1295-0002   30-9-2015  
Harskamperweg V   NL.IMRO.0203.1362-0002   9-11-2016  
Harskamperweg-Kootwijkerdijk   NL.IMRO.0203.1304-0002   2-3-2016  
Hazendonkweg I   NL.IMRO.0203.1211-0002   12-11-2013  
Heideweg-Garderbroekerweg   NL.IMRO.0203.1322-0002   25-5-2016  
Hessenweg XI   NL.IMRO.0203.1361-0002   5-7-2017  
Hunnenweg II   NL.IMRO.0203.1099-0002   29-3-2011  
Hunnenweg III   NL.IMRO.0203.1151-0002   3-7-2012  
Hunnenweg IV   NL.IMRO.0203.1269-0002   16-12-2014  
Hunnenweg V   NL.IMRO.0203.1328-0002   13-4-2016  
Kootwijkerbroekerweg I   NL.IMRO.0203.1094-0002   28-6-2011  
Kootwijkerdijk-Harderwijkerkarweg   NL.IMRO.0203.1323-0002   25-5-2016  
Kootwijkerdijk I   NL.IMRO.0203.1138-0002   28-2-2012  
Kootwijkerdijk II   NL.IMRO.0203.1293-0002   8-7-2015  
Laageinderweg I   NL.IMRO.0203.1235-0002   6-5-2014  
Laageinderweg V   NL.IMRO.0203.1383-0002   24-5-2017  
Laageinderweg-Drieënhuizerweg   NL.IMRO.0203.1283-0002   9-11-2016  
Landgoed Westerveld   NL.IMRO.0203.1057-0002   20-12-2011  
Lange Zuiderweg II   NL.IMRO.0203.1219-0002   10-6-2014  
Lankerenseweg III   NL.IMRO.0203.1182-0002   22-1-2013  
Molweg I   NL.IMRO.0203.1201-0002   9-7-2013  
Molenweg III   NL.IMRO.0203.1342-0002   6-7-2016  
Nachtegaalweg-Appelseweg   NL.IMRO.0203.1180-0002   27-1-2016  
Noordelijke Rondweg Voorthuizen   NL.IMRO.0203.1054-0002   9-7-2013  
Noordersingel I   NL.IMRO.0203.1336-0002   6-7-2016  
Oosterbrinkweg III   NL.IMRO.0203.1188-0002   22-1-2013  
Otelaarseweg II   NL.IMRO.0203.1220-0002   6-5-2014  
Oud Milligenseweg VI   NL.IMRO.0203.1254-0002   30-9-2014  
Oud Vellerseweg/Hunnenweg   NL.IMRO.0203.1169-0002   10-6-2015  
Overhorsterweg I   NL.IMRO.0203.1331-0002   14-12-2016  
Platanenstraat V   NL.IMRO.0203.1148-0002   22-11-2011  
Puurveenseweg III   NL.IMRO.0203.1321-0002   9-7-2013  
Rijksweg I   NL.IMRO.0203.1100-0002   20-11-2012  
Rijksweg II   NL.IMRO.0203.1110-0002   25-9-2012  
Rijksweg III   NL.IMRO.0203.1139-0002   25-10-2011  
Rijksweg IV   NL.IMRO.0203.1314-0002   27-1-2016  
Rubensstraat II   NL.IMRO.0203.1291-0002   4-3-2015  
Schoonderbekerweg I   NL.IMRO.0203.1181-0002   23-1-2013  
Schoonengweg I   NL.IMRO.0203.1339-0002   25-5-2016  
Schoonengweg-Postweg   NL.IMRO.0203.1393-0002   5-7-2017  
Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg   NL.IMRO.0203.1152-0003   10-6-2014  
Speulderbosweg I   NL.IMRO.0203.1204-0002   9-2-2017  
Stationsweg XI   NL.IMRO.0203.1263-0002   13-5-2015  
Stroeërweg I   NL.IMRO.0203.1200-0002   8-7-2015  
Valkseweg-Nijkerkerweg   NL.IMRO.0203.1350-0002   6-7-2016  
Veluweweg-Essenerweg   NL.IMRO.0203.1297-0002   10-6-2015  
Veluweweg-Lankerenseweg   NL.IMRO.0203.1202-0002   10-6-2015  
Veluweweg-Lankerenseweg I   NL.IMRO.0203.1289-0002   10-6-2015  
Veluweweg XIII   NL.IMRO.0203.1160-0002   28-2-2012  
Vinkelaar I   NL.IMRO.0203.1047-0002   24-5-2011  
Wencopperweg II   NL.IMRO.0203.1245-0002   6-7-2016  
Wencopperweg IV   NL.IMRO.0203.1357-0002   14-12-2016  
Wethouder Rebellaan II   NL.IMRO.0203.1367.0002   1-2-2017  
Wielweg I   NL.IMRO.0203.1121-0002   28-6-2011  
Wolweg I   NL.IMRO.0203.1330-0002   28-9-2016  

Op de bij dit plan behorende verbeelding zijn de gronden weergegeven waarop dit plan betrekking heeft. De regels in dit plan zijn op deze gronden van toepassing. Voor het overige blijven de regels van de voornoemde bestemmingsplannen onverminderd van kracht.

Artikel 2 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

2.1 plan

het bestemmingsplan 'Parapluherziening functieveranderingsbeleid 2016 en woninginhoud' met identificatienummer NL.IMRO.0203.1391-0002 van de gemeente Barneveld;

2.2 bestemmingsplannen

de in artikel 1 genoemde bestemmingsplannen.

Hoofdstuk 2 Te wijzigen bestemmingsregels

Artikel 3 Bestemmingsplan Buitengebied 2012 (inclusief partiële herzieningen)

3.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 1, na lid 1.60., een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 1, na lid 1.107, een nieuw lid toevoegen: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 1, lid 1.60 tot en met lid 1.121 vernummeren in 1.60 tot en met 1.123.

3.2 Artikel 3 Agrarisch
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.4, lid 7., sub b., in de tabel, het getal en woord "2 m2 sloop" wijzigen in "1,5 m2 inzetbare sloopmeters";
 • 2. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.4, lid 7., sub b., de eerste bullet verwijderen;
 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.4, lid 7., sub b., de tweede bullet verwijderen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.4, lid 7., sub b., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.4, lid 7., sub b., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.4, lid 14., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 7. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.4, lid 14., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.4, lid 14., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.4, lid 14., sub f., de tweede bullet verwijderen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.4, lid 14., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.4, lid 14., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 12. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.7, lid 6., aanhef, na de woorden "en/of aanduidingen over" de woorden "de inhoud van woningen en" toevoegen;
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.7, lid 6., sub a. wijzigen in: "de inhoud van een woning die geen deel uitmaakt van een woongebouw mag niet minder dan 350 m3 en niet meer dan 1.000 m3 bedragen";
 • 14. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.7, lid 6., sub b. wijzigen in: "per woning geldt een basisrecht van 80 m2 bijgebouw. Voor een groter oppervlakte aan bijgebouw zijn inzetbare sloopmeters vereist overeenkomstig het bepaalde in artikel 20.4, lid 6";
 • 15. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.7, lid 6., sub d. wijzigen in: "waar wordt gesproken over een nieuw bestemmingsvlak kan in plaats daarvan ook gekozen worden voor meerdere bestemmingsvlakken met de bestemming Wonen, die voor de toepassing van de regels in dit lid,, samen gelden als het nieuwe bestemmingsvlak";
 • 16. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.7, lid 6., sub i. wijzigen in: "er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden";
 • 17. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.7, lid 6., sub i., de tabel wijzigen in:

Per woning   Benodigde inzetbare sloopmeters  
Woningrecht   300 m2  
Per m3 woninginhoud   1,5 m2  

 • 18. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.7, lid 6., sub i., de eerste bullet wijzigen in: "alle bedrijfsbebouwing dient te worden gesloopt, met uitzondering van de bedrijfswoning(en) en de daaraan toe te rekenen bijgebouwen, tenzij het (een) gebouw(en) betreft welke met toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid word(t)(en) ingezet voor hergebruik";
 • 19. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.7, lid 6., sub i., de tweede bullet wijzigen in: "de inhoud van een woongebouw mag niet meer dan 1.500 m3 bedragen";
 • 20. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.7, lid 6., sub i., de derde bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 21. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.7, lid 6., sub i., de vierde bullet wijzigen in: "bij de berekening van de sloopoppervlakte de bestaande bedrijfswoning (inclusief minimaal 80 m2 aan daaraan toe te rekenen bijgebouwen) en indien aanwezig de kleine woning (inclusief minimaal de daaraan toe te rekenen bijgebouwen als aangegeven in artikel 3.2.6) buiten beschouwing wordt gelaten";
 • 22. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.7, lid 6., sub i., de vijfde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 23. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.7, lid 6., sub i., de zesde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 24. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.7, lid 7., sub a., de beide woorden "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 25. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.7, lid 7., sub c., verwijderen;
 • 26. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.7, lid 7., sub h. wijzigen in: "er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de milieusituatie";
 • 27. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.7, lid 7., sub j. wijzigen in: "er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden";
 • 28. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.7, lid 7., sub j., de tabel wijzigen in:

Bedrijf - Niet agrarisch   Benodigde inzetbare sloopmeters  
Bedrijfsrecht   100 m2  
Per m2 vloeroppervlakte van 0 tot en met 500 m2   2 m2  
Per m2 vloeroppervlakte van 501 tot en met 1.000 m2   3 m2  

 • 29. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.7, lid 7., sub j., de eerste bullet wijzigen in: "alle bedrijfsbebouwing dient te worden gesloopt, met uitzondering van de bedrijfswoning(en) en de daaraan toe te rekenen bijgebouwen, tenzij het (een) gebouw(en) betreft welke met toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid word(t)(en) ingezet voor hergebruik";
 • 30. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.7, lid 7., sub j., de tweede bullet verwijderen;
 • 31. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.7, lid 7., sub j., de vijfde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 32. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.7, lid 7., sub j., de zesde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 33. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.7, lid 7., sub c. tot en met sub j. vernummeren in c. tot en met i.;
 • 34. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.7, lid 8., aanhef, na de woorden "Recreatie - Verblijfsrecreatie" het woord "of" wijzigen in "en de bestemming";
 • 35. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.7, lid 8, sub a., de beide woorden "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 36. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.7, lid 8., sub c., verwijderen;
 • 37. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.7, lid 8., sub h. wijzigen in: "er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de milieusituatie";
 • 38. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.7, lid 8., sub i., de tekst wijzigen in: “bij een wijziging naar de bestemming Bedrijf - Landelijk zijn uitsluitend bedrijven toegestaan die genoemd worden in de tabel in artikel 5.1, lid a., dan wel die daarmee vergelijkbaar zijn, mits het geen Wgh-inrichtingen of Bevi-inrichtingen betreft;”;
 • 39. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.7, lid 8., sub j. wijzigen in: "er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden";
 • 40. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.7, lid 8., sub j., de tabel wijzigen in:

Bedrijven, niet zijnde Bedrijf - Niet agrarisch   Benodigde inzetbare sloopmeters  
Bedrijfsrecht   100 m2  
Per m2 vloeroppervlakte van 0 tot en met 1.000 m2   2 m2  

 • 41. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.7, lid 8., sub j., de eerste bullet wijzigen in: "alle bedrijfsbebouwing dient te worden gesloopt, met uitzondering van de bedrijfswoning(en) en de daaraan toe te rekenen bijgebouwen, tenzij het (een) gebouw(en) betreft welke met toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid word(t)(en) ingezet voor hergebruik";
 • 42. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.7, lid 8., sub j., de tweede bullet verwijderen;
 • 43. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.7, lid 8., sub j., de vijfde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 44. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.7, lid 8., sub j., de zesde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 45. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.7, lid 8., sub c. tot en met sub j. vernummeren in c. tot en met i.;
 • 46. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.7, na lid 13., een nieuw lid 14. toevoegen: "Burgemeester en wethouders kunnen de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - woongebouw' opnemen ten behoeve van het omzetten van de bedrijfswoning naar een woongebouw met twee woningen en daarbij aanduidingen over de inhoud van woningen opnemen, met inachtneming van het volgende:
  • a. er is niet meer dan één bedrijfswoning binnen het bouwvlak aanwezig;
  • b. per woning geldt een basisrecht van 80 m2 bijgebouw;
  • c. er moet sprake zijn van een situatie van bedrijfsopvolging, waarbij bewoners van beide woningen een binding hebben met het bedrijf;
  • d. aannemelijk moet zijn dat bedrijfsopvolging alleen uitvoerbaar is indien beide betrokkenen zelfstandig bij het bedrijf woonachtig zijn;
  • e. er moet sprake zijn van een volwaardig agrarisch bedrijf;
  • f. er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden:

Per woning   Benodigde inzetbare sloopmeters  
Woningrecht   300 m2  
Per m3 vergroting   1,5 m2  
Basisrecht bijgebouw extra woning   160 m2  

met dien verstande dat:

 • de inhoud van een woongebouw mag niet meer dan 1.500 m3 bedragen;
 • monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de bepaling van de sloopoppervlakte;
 • de inzetbare sloopmeters zijn afkomstig uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 hebben vastgesteld;
 • verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is."

3.3 Artikel 4 Agrarisch - Paardenhouderij
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.4, lid 4., sub c., in de tabel, het getal en woord "2 m2 sloop" wijzigen in "1,5 m2 inzetbare sloopmeters";
 • 2. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.4, lid 4., sub c., de eerste bullet verwijderen;
 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.4, lid 4., sub c., de tweede bullet verwijderen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.4, lid 4., sub c., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.4, lid 4., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.4, lid 7., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 7. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.4, lid 7., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.4, lid 7., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.4, lid 7., sub f., de tweede bullet verwijderen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.4, lid 7., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.4, lid 7., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.7, lid 3., aanhef, de woorden "de oppervlakte aan bijgebouwen opnemen" wijzigen in de woorden "de inhoud van woningen en de oppervlakte aan bijgebouwen opnemen, de bestemming Agrarisch - Paardenhouderij binnen of buiten een bouwvlak wijzigen in de bestemming Agrarisch (zonder bouwvlak)";
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.7, lid 3., sub a. wijzigen in: "de inhoud van een woning die geen deel uitmaakt van een woongebouw mag niet minder dan 350 m3 en niet meer dan 1.000 m3 bedragen";
 • 14. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.7, lid 3., sub b. wijzigen in: "per woning geldt een basisrecht van 80 m2 bijgebouw. Voor een groter oppervlakte aan bijgebouw zijn inzetbare sloopmeters vereist overeenkomstig het bepaalde in artikel 20.4, lid 6";
 • 15. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.7, lid 3., sub d. wijzigen in: "waar wordt gesproken over een nieuw bestemmingsvlak kan in plaats daarvan ook gekozen worden voor meerdere bestemmingsvlakken met de bestemming Wonen, die voor de toepassing van de regels in dit lid,, samen gelden als het nieuwe bestemmingsvlak";
 • 16. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.7, lid 3., sub i. wijzigen in: "er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden";
 • 17. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.7, lid 3., sub i., de tabel wijzigen in:

Per woning   Benodigde inzetbare sloopmeters  
Woningrecht   300 m2  
Per m3 woninginhoud   1,5 m2  

 • 18. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.7, lid 3., sub i., de eerste bullet wijzigen in: "alle bedrijfsbebouwing dient te worden gesloopt, met uitzondering van de bedrijfswoning(en) en de daaraan toe te rekenen bijgebouwen, tenzij het (een) gebouw(en) betreft welke met toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid word(t)(en) ingezet voor hergebruik";
 • 19. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.7, lid 3., sub i., de tweede bullet wijzigen in: "de inhoud van een woongebouw mag niet meer dan 1.500 m3 bedragen";
 • 20. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.7, lid 3., sub i., de derde bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 21. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.7, lid 3., sub i., de vierde bullet wijzigen in: "bij de berekening van de sloopoppervlakte de bestaande bedrijfswoning (inclusief minimaal 80 m2 aan daaraan toe te rekenen bijgebouwen) en indien aanwezig de kleine woning (inclusief minimaal de daaraan toe te rekenen bijgebouwen als aangegeven in artikel 4.2.6) buiten beschouwing wordt gelaten";
 • 22. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.7, lid 3., sub i., de vijfde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 23. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.7, lid 3., sub i., de zesde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 24. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.7, lid 4., aanhef, na de woorden "Bedrijf - Niet agrarisch" de woorden "of Groen" wijzigen in "en de bestemming Groen, de bestemming Agrarisch - Paardenhouderij binnen of buiten een bouwvlak wijzigen in de bestemming Agrarisch (zonder bouwvlak)";
 • 25. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.7, lid 4., sub a., de beide woorden "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 26. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.7, lid 4., sub c., verwijderen;
 • 27. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.7, lid 4., sub h. wijzigen in: "er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de milieusituatie";
 • 28. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.7, lid 4., sub j. wijzigen in: "er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden";
 • 29. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.7, lid 4., sub j., de tabel wijzigen in:

Bedrijf - Niet agrarisch   Benodigde inzetbare sloopmeters  
Bedrijfsrecht   100 m2  
Per m2 vloeroppervlakte van 0 tot en met 500 m2   2 m2  
Per m2 vloeroppervlakte van 501 tot en met 1.000 m2   3 m2  

 • 30. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.7, lid 4., sub j., de eerste bullet wijzigen in: "alle bedrijfsbebouwing dient te worden gesloopt, met uitzondering van de bedrijfswoning(en) en de daaraan toe te rekenen bijgebouwen, tenzij het (een) gebouw(en) betreft welke met toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid word(t)(en) ingezet voor hergebruik";
 • 31. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.7, lid 4., sub j., de tweede bullet verwijderen;
 • 32. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.7, lid 4., sub j., de vijfde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 33. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.7, lid 4., sub j., de zesde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 34. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.7, lid 4., sub c. tot en met sub j. vernummeren in c. tot en met i.;
 • 35. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.7, lid 5., aanhef, na de woorden "Recreatie - Verblijfsrecreatie" de woorden "of Groen" wijzigen in "en de bestemming Groen, de bestemming Agrarisch - Paardenhouderij binnen of buiten een bouwvlak wijzigen in de bestemming Agrarisch (zonder bouwvlak)";
 • 36. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.7, lid 5., sub a., de beide woorden "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 37. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.7, lid 5., sub c., verwijderen;
 • 38. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.7, lid 5., sub h. wijzigen in: "er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de milieusituatie";
 • 39. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.7, lid 5., sub i., de tekst wijzigen in: “bij een wijziging naar de bestemming Bedrijf - Landelijk zijn uitsluitend bedrijven toegestaan die genoemd worden in de tabel in artikel 5.1, lid a., dan wel die daarmee vergelijkbaar zijn, mits het geen Wgh-inrichtingen of Bevi-inrichtingen betreft;”;
 • 40. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.7, lid 5., sub j. wijzigen in: "er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden";
 • 41. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.7, lid 5., sub j., de tabel wijzigen in:

Bedrijven, niet zijnde Bedrijf - Niet agrarisch   Benodigde inzetbare sloopmeters  
Bedrijfsrecht   100 m2  
Per m2 vloeroppervlakte van 0 tot en met 1.000 m2   2 m2  

 • 42. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.7, lid 5., sub j., de eerste bullet wijzigen in: "alle bedrijfsbebouwing dient te worden gesloopt, met uitzondering van de bedrijfswoning(en) en de daaraan toe te rekenen bijgebouwen, tenzij het (een) gebouw(en) betreft welke met toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid word(t)(en) ingezet voor hergebruik";
 • 43. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.7, lid 5., sub j., de tweede bullet verwijderen;
 • 44. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.7, lid 5., sub j., de vijfde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 45. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.7, lid 5., sub j., de zesde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 46. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 4.7, lid 5., sub c. tot en met sub j. vernummeren in c. tot en met i.

3.4 Artikel 5 Bedrijf - Landelijk
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 5.4, lid 7., aanhef, na de woorden "van artikel 5.2.3" de woorden "dan wel artikel 5.2.5" toevoegen;
 • 2. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 5.4, lid 7., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 3. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 5.4, lid 7., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 5.4, lid 7., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 5. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 5.4, lid 7., sub f., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 5.4, lid 7., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 5.4, lid 7., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 5.4, lid 9., sub c., in de tabel, het getal en woord "2 m2 sloop" wijzigen in "1,5 m2 inzetbare sloopmeters";
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 5.4, lid 9., sub c., de eerste bullet verwijderen;
 • 10. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 5.4, lid 9., sub c., tweede bullet na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 5.4, lid 9., sub c., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 5.4, lid 9., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 5.7, lid 2., sub g. wijzigen in: "er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij per toe te voegen m2 vloeroppervlakte boven de oppervlakte die op grond van artikel 5.2.2, lid d., reeds is toegestaan, voor zover deze toevoeging zich bevindt binnen de bandbreedte van 0 tot en met 1.000 m2, er 2 m2 inzetbare sloopmeters nodig zijn;

met dien verstande dat:";

 • 14. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 5.7, lid 2., sub g., de eerste bullet verwijderen;
 • 15. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 5.7, lid 2., sub g., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 16. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 5.7, lid 2., sub g., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 17. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 5.7, lid 2., sub g., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 18. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 5.7, lid 3., sub a., de beide woorden "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 19. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 5.7, lid 3., sub c., na het woord "geen" het woord "onevenredige" toevoegen.

3.5 Artikel 6 Bedrijf - Niet agrarisch
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 6.4, lid 6., aanhef, na de woorden "van artikel 6.2.3" de woorden "dan wel artikel 6.2.5" toevoegen;
 • 2. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 6.4, lid 6., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 3. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 6.4, lid 6., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 6.4, lid 6., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 5. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 6.4, lid 6., sub f., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 6.4, lid 6., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 6.4, lid 6., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 6.4, lid 7., sub c., in de tabel, het getal en woord "2 m2 sloop" wijzigen in "1,5 m2 inzetbare sloopmeters";
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 6.4, lid 7., sub c., de eerste bullet verwijderen;
 • 10. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 6.4, lid 7., sub c., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 6.4, lid 7., sub c., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 6.4, lid 7., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 6.7, lid 1., sub g. wijzigen in: "er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden:
 • per toe te voegen m2 vloeroppervlakte boven de oppervlakte die op grond van artikel 6.2.2, onder c., reeds is toegestaan, voor zover deze toevoeging zich bevindt binnen de bandbreedte van 0 tot en met 500 m2, zijn 2 m2 inzetbare sloopmeters nodig;
 • per toe te voegen m2 vloeroppervlakte boven de oppervlakte die op grond van artikel 6.2.2, onder c., reeds is toegestaan, voor zover deze toevoeging zich bevindt binnen de bandbreedte van 501 tot en met 1.000 m2, zijn 3 m2 inzetbare sloopmeters nodig;";
 • 14. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 6.7, lid 1., sub g., de eerste bullet verwijderen;
 • 15. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 6.7, lid 1., sub g., de tweede bullet verwijderen;
 • 16. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 6.7, lid 1., sub g., derde bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 17. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 6.7, lid 1., sub g., de vierde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 18. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 6.7, lid 1., sub g., de vijfde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld".

3.6 Artikel 7 Cultuur en ontspanning
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 7.4, lid 7., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 7.4, lid 7., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 7.4, lid 7., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 4. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 7.4, lid 7., sub f., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 7.4, lid 7., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 7.4, lid 7., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 7.4, lid 8., sub c., in de tabel, het getal en woord "2 m2 sloop" wijzigen in "1,5 m2 inzetbare sloopmeters";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 7.4, lid 8., sub c., de eerste bullet verwijderen;
 • 9. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 7.4, lid 8., sub c., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 7.4, lid 8., sub c., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 7.4, lid 8., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 7.7, lid 2., sub g. wijzigen in: "er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden:
 • per toe te voegen m2 vloeroppervlakte boven de oppervlakte die op grond van artikel 7.2.2, onder c., reeds is toegestaan, voor zover deze toevoeging zich bevindt binnen de bandbreedte van 0 tot en met 500 m2, zijn 2 m2 inzetbare sloopmeters nodig;
 • per toe te voegen m2 vloeroppervlakte boven de oppervlakte die op grond van artikel 7.2.2, onder c., reeds is toegestaan, voor zover deze toevoeging zich bevindt binnen de bandbreedte van 501 tot en met 1.000 m2, zijn 3 m2 inzetbare sloopmeters nodig;";
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 7.7, lid 2., sub g., de eerste bullet verwijderen;
 • 14. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 7.7, lid 2., sub g., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 15. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 7.7, lid 2., sub g., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 16. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 7.7, lid 2., sub g., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld".

3.7 Artikel 8 Detailhandel
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 8.4, lid 6., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 8.4, lid 6., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 8.4, lid 6., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 4. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 8.4, lid 6., sub f., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 8.4, lid 6., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 8.4, lid 6., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 8.4, lid 7., sub c., in de tabel, het getal en woord "2 m2 sloop" wijzigen in "1,5 m2 inzetbare sloopmeters";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 8.4, lid 7., sub c., de eerste bullet verwijderen;
 • 9. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 8.4, lid 7., sub c., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 8.4, lid 7., sub c., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 8.4, lid 7., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld".

3.8 Artikel 10 Horeca
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 10.4, lid 6., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 10.4, lid 6., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 10.4, lid 6., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 4. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 10.4, lid 6., sub f., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 10.4, lid 6., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 10.4, lid 6., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 10.4, lid 8., aanhef, na de woorden "inhoud van" het woord "de" wijzigen in "een";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 10.4, lid 8., sub c., in de tabel, het getal en woord "2 m2 sloop" wijzigen in "1,5 m2 inzetbare sloopmeters";
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 10.4, lid 8., sub c., de eerste bullet verwijderen;
 • 10. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 10.4, lid 8., sub c., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 10.4, lid 8., sub c., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 10.4, lid 8., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld".

3.9 Artikel 11 Maatschappelijk
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 11.4, lid 6., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 11.4, lid 6., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 11.4, lid 6., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 4. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 11.4, lid 6., sub f., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 11.4, lid 6., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 11.4, lid 6., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 11.4, lid 7., aanhef, na de woorden "inhoud van" het woord "de" wijzigen in "een";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 11.4, lid 7., sub c., in de tabel, het getal en woord "2 m2 sloop" wijzigen in "1,5 m2 inzetbare sloopmeters";
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 11.4, lid 7., sub c., de eerste bullet verwijderen;
 • 10. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 11.4, lid 7., sub c., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 11.4, lid 7., sub c., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 11.4, lid 7., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 11.7, lid 2., sub g. wijzigen in: "er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden:
 • per toe te voegen m2 vloeroppervlakte boven de oppervlakte die op grond van artikel 11.2.2, onder c., reeds is toegestaan, voor zover deze toevoeging zich bevindt binnen de bandbreedte van 0 tot en met 500 m2, zijn 2 m2 inzetbare sloopmeters nodig;
 • per toe te voegen m2 vloeroppervlakte boven de oppervlakte die op grond van artikel 11.2.2, onder c., reeds is toegestaan, voor zover deze toevoeging zich bevindt binnen de bandbreedte van 501 tot en met 1.000 m2, zijn 3 m2 inzetbare sloopmeters nodig;";
 • 14. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 11.7, lid 2., sub g., de eerste bullet verwijderen;
 • 15. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 11.7, lid 2., sub g., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 16. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 11.7, lid 2., sub g., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 17. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 11.7, lid 2., sub g., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld".

3.10 Artikel 14 Recreatie
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 14.4, lid 6., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 14.4, lid 6., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 14.4, lid 6., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 4. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 14.4, lid 6., sub f., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 14.4, lid 6., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 14.4, lid 6., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 14.4, lid 7., sub c., in de tabel, het getal en woord "2 m2 sloop" wijzigen in "1,5 m2 inzetbare sloopmeters";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 14.4, lid 7., sub c., de eerste bullet verwijderen;
 • 9. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 14.4, lid 7., sub c., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 14.4, lid 7., sub c., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 14.4, lid 7., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld".

3.11 Artikel 16 Recreatie - Verblijfsrecreatie
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 16.4, lid 12., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 16.4, lid 12., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 16.4, lid 12., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 4. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 16.4, lid 12., sub f., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 16.4, lid 12., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 16.4, lid 12., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 16.4, lid 13., sub a., het getal "1.500" wijzigen in "1.000";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 16.4, lid 13., sub c., in de tabel, het getal en woord "2 m2 sloop" wijzigen in "1,5 m2 inzetbare sloopmeters";
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 16.4, lid 13., sub c., in de tabel, de rij met de woorden "Vanaf 1000 m3" en "4 m2 sloop voor iedere m3 vergroting" verwijderen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 16.4, lid 13., sub c., de eerste bullet verwijderen;
 • 11. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 16.4, lid 13., sub c., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 16.4, lid 13., sub c., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 16.4, lid 13., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld".

3.12 Artikel 17 Sport
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 17.4, lid 6., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 17.4, lid 6., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 17.4, lid 6., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 4. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 17.4, lid 6., sub f., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 17.4, lid 6., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 17.4, lid 6., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 17.4, lid 7., sub c., in de tabel, het getal en woord "2 m2 sloop" wijzigen in "1,5 m2 inzetbare sloopmeters";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 17.4, lid 7., sub c., de eerste bullet verwijderen;
 • 9. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 17.4, lid 7., sub c., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 17.4, lid 7., sub c., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 17.4, lid 7., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld".

3.13 Artikel 20 Wonen
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.4, lid 3., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.4, lid 3., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.4, lid 3., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.4, lid 3., sub f., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.4, lid 3., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.4, lid 3., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.4, lid 5., aanhef, na de woorden "van een woning" de woorden ", een 'woongebouw' of een 'kleine woning' en toestaan dat een 'woning', 'woongebouw' of 'kleine woning' wordt gebouwd met een grotere inhoud tot maximaal 1.000 m3" wijzigen in "of een kleine woning en toestaan dat een woning of kleine woning wordt gebouwd met een grotere inhoud tot maximaal 1.000 m3, of voor wat betreft de maximum inhoud van een woongebouw en toestaan dat een woongebouw wordt gebouwd met een grotere inhoud tot maximaal 1.500 m3";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.4, lid 5., sub b. wijzigen in: "er sprake is van sloop van gebouwen in de vorm van 1,5 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m3 vergroting van de woninginhoud";
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.4, lid 5., sub b., de tabel verwijderen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.4, lid 5., sub b., de eerste bullet verwijderen;
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.4, lid 5., sub b., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.4, lid 5., sub b., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.4, lid 5., sub b., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 14. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.4, lid 6., sub b., het woord "maximum" wijzigen in het woord "maximale";
 • 15. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.4, lid 6., sub b., na de woorden "van de" de woorden "voor de functie wonen vergunde" toevoegen;
 • 16. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.4, lid 6., na sub b., een nieuw sublid toevoegen: "er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;";
 • 17. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.4, lid 6., sub c. wijzigen in: "er sprake is van de sloop van gebouwen in de vorm van 2 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m2 extra oppervlakte aan bijgebouwen, met dien verstande dat";
 • 18. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.4, lid 6., sub c., de tweede bullet verwijderen;
 • 19. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.4, lid 6., sub c., de derde bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 20. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.4, lid 6., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 21. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.4, lid 6., sub c., de vijfde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 22. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.4, lid 6., sub b. en sub c. vernummeren in b. tot en met d.;
 • 23. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.7, lid 2., sub b., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 24. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.7, lid 2., sub b., na de woorden "vermeerderd met:" de woorden "1,5 m2 per 1 m3 waarmee de inhoud van het woongebouw mag worden vergroot ten opzichte van de op grond van dit plan toegestane inhoud van de bestaande woning, tot een maximum inhoud van 1.500 m3;" toevoegen;
 • 25. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.7, lid 2., sub b., de eerste twee bullets verwijderen;
 • 26. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.7, lid 5., aanhef, na de woorden "de bestemming Wonen" de woorden "en de bestemming Agrarisch voor zover deze direct grenst aan de bestemming Wonen" toevoegen;
 • 27. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.7, lid 5., aanhef, na de woorden "opnemen over" de woorden "de inhoud van woningen en" toevoegen;
 • 28. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.7, lid 5., sub a. wijzigen in: "de inhoud van een woning die geen deel uitmaakt van een woongebouw mag niet minder dan 350 m3 en niet meer dan 1.000 m3 bedragen";
 • 29. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.7, lid 5., sub b. wijzigen in: "per woning geldt een basisrecht van 80 m2 bijgebouw. Voor een groter oppervlakte aan bijgebouw zijn inzetbare sloopmeters vereist overeenkomstig het bepaalde in artikel 20.4, lid 6";
 • 30. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.7, lid 5., na sub g., een nieuw sublid toevoegen: “waar wordt gesproken over een nieuw bestemmingsvlak kan in plaats daarvan ook gekozen worden voor meerdere bestemmingsvlakken met de bestemming Wonen, die voor de toepassing van de regels in dit lid,, samen gelden als het nieuwe bestemmingsvlak;”;
 • 31. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.7, lid 5., sub h. wijzigen in: "er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden";
 • 32. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.7, lid 5., sub h., de tabel wijzigen in:

Per woning   Benodigde inzetbare sloopmeters  
Woningrecht   300 m2  
Per m3 woninginhoud   1,5 m2  

 • 33. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.7, lid 5., sub h., eerste bullet, na de woorden "minimaal 500 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 34. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.7, lid 5., sub h., de tweede bullet wijzigen in: "alle bebouwing dient te worden gesloopt, met uitzondering van de bestaande woning(en) en de daaraan toe te rekenen bijgebouwen, tenzij het (een) gebouw(en) betreft welke met toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid word(t)(en) ingezet voor hergebruik";
 • 35. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.7, lid 5., sub h., de derde bullet verwijderen;
 • 36. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.7, lid 5., sub h., de vierde bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 37. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.7, lid 5., sub h., de vijfde bullet wijzigen in: "bij de berekening van de sloopoppervlakte de bestaande woning (inclusief minimaal 80 m2 aan daaraan toe te rekenen bijgebouwen) en indien aanwezig de kleine woning (inclusief minimaal de daaraan toe te rekenen bijgebouwen als aangegeven in artikel 20.2.6) buiten beschouwing wordt gelaten";
 • 38. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.7, lid 5., sub h., de zesde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 39. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.7, lid 5., sub h., de zevende bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 40. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.7, lid 5., sub g. tot en met sub h. vernummeren in g. tot en met i.;
 • 41. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.7, lid 6., aanhef, na de woorden "de bestemming Wonen" de woorden "en de bestemming Agrarisch voor zover deze direct grenst aan de bestemming Wonen" toevoegen;
 • 42. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.7, lid 6., sub a., de beide woorden "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 43. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.7, lid 6., sub f. wijzigen in: "er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de milieusituatie";
 • 44. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.7, lid 6., sub i. wijzigen in: "er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden";
 • 45. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.7, lid 6., sub i., de tabel wijzigen in:

Bedrijf - Niet agrarisch   Benodigde inzetbare sloopmeters  
Bedrijfsrecht   100 m2  
Per m2 vloeroppervlakte van 0 tot en met 500 m2   2 m2  
Per m2 vloeroppervlakte van 501 tot en met 1.000 m2   3 m2  

 • 46. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.7, lid 6., sub i., eerste bullet, de beide woorden "oppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 47. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.7, lid 6., sub i., eerste bullet, na de woorden "minimaal 500 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 48. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.7, lid 6., sub i., de tweede bullet wijzigen in: "alle bebouwing dient te worden gesloopt, met uitzondering van de bestaande woning(en) en de daaraan toe te rekenen bijgebouwen, tenzij het (een) gebouw(en) betreft welke met toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid word(t)(en) ingezet voor hergebruik";
 • 49. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.7, lid 6., sub i., de derde bullet verwijderen;
 • 50. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.7, lid 6., sub i., de vijfde bullet, de woorden "bijgebouwen) en indien aanwezig de 'kleine woning' (inclusief de bijgebouwen als aangegeven in de" wijzigen in "daaraan toe te rekenen bijgebouwen) en indien aanwezig de kleine woning (inclusief minimaal de daaraan toe te rekenen bijgebouwen als aangegeven in";
 • 51. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.7, lid 6., sub i., de zesde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 52. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.7, lid 6., sub i., de zevende bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 53. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.7, lid 7., in de aanhef na de woorden "de bestemming Wonen" de woorden "en de bestemming Agrarisch voor zover deze direct grenst aan de bestemming Wonen" toevoegen;
 • 54. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.7, lid 7., sub a., de beide woorden "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 55. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.7, lid 7., sub f. wijzigen in: "er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de milieusituatie";
 • 56. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.7, lid 7., sub h., wijzigen in: “bij een wijziging naar de bestemming Bedrijf - Landelijk zijn uitsluitend bedrijven toegestaan die genoemd worden in de tabel in artikel 5.1 lid a., dan wel die daarmee vergelijkbaar zijn, mits het geen Wgh-inrichtingen of Bevi-inrichtingen betreft;”;
 • 57. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.7, lid 7., sub i. wijzigen in: "er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden";
 • 58. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.7, lid 7., sub i., de tabel wijzigen in:

Bedrijven, niet zijnde Bedrijf - Niet agrarisch   Benodigde inzetbare sloopmeters  
Bedrijfsrecht   100 m2  
Per m2 vloeroppervlakte van 0 tot en met 1.000 m2   2 m2  

 • 59. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.7, lid 7., sub i., eerste bullet, de beide woorden "oppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 60. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.7, lid 7., sub i., eerste bullet, na de woorden "minimaal 500 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 61. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.7, lid 7., sub i., de tweede bullet wijzigen in: "alle bebouwing dient te worden gesloopt, met uitzondering van de bestaande woning(en) en de daaraan toe te rekenen bijgebouwen, tenzij het (een) gebouw(en) betreft welke met toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid word(t)(en) ingezet voor hergebruik";
 • 62. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.7, lid 7., sub i., de derde bullet verwijderen;
 • 63. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.7, lid 7., sub i., de vijfde bullet, de woorden "bijgebouwen) en indien aanwezig de 'kleine woning' (inclusief de" wijzigen in "daaraan toe te rekenen bijgebouwen) en indien aanwezig de kleine woning (inclusief minimaal de daaraan toe te rekenen";
 • 64. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.7, lid 7., sub i., de zesde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 65. in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.7, lid 7., sub i., de zevende bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 66. aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 20.7, na lid 7., een nieuw lid 8. toevoegen: "Burgemeester en wethouders kunnen de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - woongebouw' opnemen ten behoeve van het omzetten van de bestaande woning naar een woongebouw met twee woningen, en/of aanduidingen opnemen over de inhoud van woningen en/of de oppervlakte aan bijgebouwen, de bestemming wijzigen in Groen en voorwaardelijke verplichtingen opnemen in de regels, met inachtneming van het volgende:
  • a. bij de extra woning geldt een basisrecht van 80 m2 bijgebouw;
  • b. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de milieusituatie;
  • c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden mogen niet onevenredig worden geschaad;
  • d. het terrein dient te worden voorzien van een goede landschappelijke inpassing;
  • e. er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen waarbij de volgende eisen gelden:

Per woning   Benodigde inzetbare sloopmeters  
Woningrecht   300 m2  
Per m3 vergroting   1,5 m2  
Basisrecht bijgebouw extra woning   160 m2  

met dien verstande dat:

 • de inhoud van een woongebouw mag niet meer dan 1.500 m3 bedragen;
 • alle bebouwing dient te worden gesloopt, met uitzondering van de bestaande woning(en) en de daaraan toe te rekenen bijgebouwen, tenzij het (een) gebouw(en) betreft welke met toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid word(t)(en) ingezet voor hergebruik;
 • indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen;
 • monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de bepaling van de sloopoppervlakte;
 • de inzetbare sloopmeters zijn afkomstig uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 hebben vastgesteld;
 • verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is."

3.14 Artikel 34 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 34.1, lid 1., na sub c. een nieuw sublid d. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 33.11, op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in de betreffende bijlage(n) van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 4 Bestemmingsplan Aarderweg I

4.1 Artikel 4 Wonen - Enkelvoudig

In de regels van het bestemmingsplan 'Aarderweg I', artikel 4.2.1, onder c., het getal "600" wijzigen in "660".

Artikel 5 Bestemmingsplan Achterveldseweg-Laageinderweg

5.1 Artikel 4 Wonen - Enkelvoudig

In de regels van het bestemmingsplan 'Achterveldseweg-Laageinderweg', artikel 5.2.1, lid c., het getal "600" wijzigen in "660".

5.2 Artikel 7 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Achterveldseweg-Laageinderweg', artikel 7, lid 1., na sub b. een nieuw sublid c. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 5.5.1, op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in Bijlage 1 van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 6 Bestemmingsplan Apeldoornsestraat-Stoutenburgerweg

6.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Apeldoornsestraat-Stoutenburgerweg', artikel 1, na lid 1.44, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Apeldoornsestraat-Stoutenburgerweg', artikel 1, na lid 1.68, een nieuw lid toevoegen: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Apeldoornsestraat-Stoutenburgerweg', artikel 1, lid 1.44 tot en met lid 1.79 vernummeren in 1.44 tot en met 1.81.

6.2 Artikel 4 Horeca
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Apeldoornsestraat-Stoutenburgerweg', artikel 4.4, lid 6., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Apeldoornsestraat-Stoutenburgerweg', artikel 4.4, lid 6., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Apeldoornsestraat-Stoutenburgerweg', artikel 4.4, lid 6., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 4. aan de regels van het bestemmingsplan 'Apeldoornsestraat-Stoutenburgerweg', artikel 4.4, lid 6., sub f., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Apeldoornsestraat-Stoutenburgerweg', artikel 4.4, lid 6., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Apeldoornsestraat-Stoutenburgerweg', artikel 4.4, lid 6., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Apeldoornsestraat-Stoutenburgerweg', artikel 4.4, lid 7., aanhef, na de woorden "inhoud van" het woord "de" wijzigen in "een";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Apeldoornsestraat-Stoutenburgerweg', artikel 4.4, lid 7., sub c., in de tabel, het getal en woord "2 m2 sloop" wijzigen in "1,5 m2 inzetbare sloopmeters";
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Apeldoornsestraat-Stoutenburgerweg', artikel 4.4, lid 7., sub c., de eerste bullet verwijderen;
 • 10. aan de regels van het bestemmingsplan 'Apeldoornsestraat-Stoutenburgerweg', artikel 4.4, lid 7., sub c., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Apeldoornsestraat-Stoutenburgerweg', artikel 4.4, lid 7., sub c., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Apeldoornsestraat-Stoutenburgerweg', artikel 4.4, lid 7., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld".

6.3 Artikel 6 Wonen
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Apeldoornsestraat-Stoutenburgerweg', artikel 6.2.2, lid d., het getal "600" wijzigen in "660";
 • 2. in de regels van het bestemmingsplan 'Apeldoornsestraat-Stoutenburgerweg', artikel 6.4, lid 3., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 3. aan de regels van het bestemmingsplan 'Apeldoornsestraat-Stoutenburgerweg', artikel 6.4, lid 3., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Apeldoornsestraat-Stoutenburgerweg', artikel 6.4, lid 3., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Apeldoornsestraat-Stoutenburgerweg', artikel 6.4, lid 3., sub f., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Apeldoornsestraat-Stoutenburgerweg', artikel 6.4, lid 3., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Apeldoornsestraat-Stoutenburgerweg', artikel 6.4, lid 3., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Apeldoornsestraat-Stoutenburgerweg', artikel 6.4, lid 4., aanhef, na de woorden "van een woning" de woorden ", een 'woongebouw' of een 'kleine woning' en toestaan dat een 'woning', 'woongebouw' of 'kleine woning' wordt gebouwd met een grotere inhoud tot maximaal 1.000 m3" wijzigen in "of een kleine woning en toestaan dat een woning of kleine woning wordt gebouwd met een grotere inhoud tot maximaal 1.000 m3, of voor wat betreft de maximum inhoud van een woongebouw en toestaan dat een woongebouw wordt gebouwd met een grotere inhoud tot maximaal 1.500 m3";
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Apeldoornsestraat-Stoutenburgerweg', artikel 6.4, lid 4., sub b. wijzigen in: "er sprake is van sloop van gebouwen in de vorm van 1,5 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m3 vergroting van de woninginhoud";
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Apeldoornsestraat-Stoutenburgerweg', artikel 6.4, lid 4., sub b., de tabel verwijderen;
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Apeldoornsestraat-Stoutenburgerweg', artikel 6.4, lid 4., sub b., de eerste bullet verwijderen;
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Apeldoornsestraat-Stoutenburgerweg', artikel 6.4, lid 4., sub b., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Apeldoornsestraat-Stoutenburgerweg', artikel 6.4, lid 4., sub b., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 14. in de regels van het bestemmingsplan 'Apeldoornsestraat-Stoutenburgerweg', artikel 6.4, lid 4., sub b., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 15. in de regels van het bestemmingsplan 'Apeldoornsestraat-Stoutenburgerweg', artikel 6.4, lid 5., sub b., het woord "maximum" wijzigen in het woord "maximale";
 • 16. aan de regels van het bestemmingsplan 'Apeldoornsestraat-Stoutenburgerweg', artikel 6.4, lid 5., sub b., na de woorden "van de" de woorden "voor de functie wonen vergunde" toevoegen;
 • 17. aan de regels van het bestemmingsplan 'Apeldoornsestraat-Stoutenburgerweg', artikel 6.4, lid 5., na sub b., een nieuw sublid toevoegen: "er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;";
 • 18. in de regels van het bestemmingsplan 'Apeldoornsestraat-Stoutenburgerweg', artikel 6.4, lid 5., sub c. wijzigen in: "er sprake is van de sloop van gebouwen in de vorm van 2 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m2 extra oppervlakte aan bijgebouwen, met dien verstande dat";
 • 19. in de regels van het bestemmingsplan 'Apeldoornsestraat-Stoutenburgerweg', artikel 6.4, lid 5., sub c., de tweede bullet verwijderen;
 • 20. in de regels van het bestemmingsplan 'Apeldoornsestraat-Stoutenburgerweg', artikel 6.4, lid 5., sub c., de derde bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 21. in de regels van het bestemmingsplan 'Apeldoornsestraat-Stoutenburgerweg', artikel 6.4, lid 5., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 22. in de regels van het bestemmingsplan 'Apeldoornsestraat-Stoutenburgerweg', artikel 6.4, lid 5., sub c., de vijfde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 23. in de regels van het bestemmingsplan 'Apeldoornsestraat-Stoutenburgerweg', artikel 6.4, lid 5., sub b. en sub c. vernummeren in b. tot en met d.

6.4 Artikel 16 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Apeldoornsestraat-Stoutenburgerweg', artikel 16.1, lid 1., na sub c. een nieuw sublid d. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 15.1.1 en 15.1.2, op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in betreffende bijlage(n) van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 7 Bestemmingsplan Barnseweg V

7.1 Artikel 4 Wonen - Enkelvoudig

In de regels van het bestemmingsplan 'Barnseweg V', artikel 4.2.1, lid c., het getal "600" wijzigen in "660".

Artikel 8 Bestemmingsplan Baron van Nagellstraat-Oude Zeumerseweg

8.1 Artikel 10 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Baron van Nagellstraat-Oude Zeumerseweg', artikel 10.1, lid 1., na sublid c. een nieuw sub d. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 9.1.1, op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in Bijlage 3 van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 9 Bestemmingsplan Baron van Nagellstraat VIII

9.1 Artikel 14 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Baron van Nagellstraat VIII', artikel 14, lid 1., na sub b. een nieuw sublid c. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 13.1, 13.2 en/of 13.3 op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in Bijlage 1, 2 en/of 3 van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 10 Bestemmingsplan Brugveenseweg I

10.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Brugveenseweg I', artikel 1, na lid 1.40., een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. in de regels van het bestemmingsplan 'Brugveenseweg I', artikel 1, lid 1.64 wijzigen in: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Brugveenseweg I', artikel 1, lid 1.40 tot en met lid 1.73 vernummeren in 1.40 tot en met 1.74.

10.2 Artikel 5 Wonen
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Brugveenseweg I', artikel 5.4, lid 1., aanhef, het getal "1.500" wijzigen in "1.000";
 • 2. in de regels van het bestemmingsplan 'Brugveenseweg I', artikel 5.4, lid 1., sub b. wijzigen in: "er sprake is van sloop van gebouwen in de vorm van 1,5 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m3 vergroting van de woninginhoud";
 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Brugveenseweg I', artikel 5.4, lid 1., sub b., de tabel verwijderen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Brugveenseweg I', artikel 5.4, lid 1., sub b., de eerste bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Brugveenseweg I', artikel 5.4, lid 1., sub b., de tweede bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Brugveenseweg I', artikel 5.4, lid 1., sub b., de derde bullet verwijderen;
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Brugveenseweg I', artikel 5.4, lid 1., sub b., de vierde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 8. In de regels van het bestemmingsplan 'Brugveenseweg I', artikel 5.4, lid 3., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 9. aan de regels van het bestemmingsplan 'Brugveenseweg I', artikel 5.4, lid 3., sub e., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Brugveenseweg I', artikel 5.4, lid 3., sub e., de eerste bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Brugveenseweg I', artikel 5.4, lid 3., sub e., de tweede bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Brugveenseweg I', artikel 5.4, lid 3., sub e., de derde bullet verwijderen;
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Brugveenseweg I', artikel 5.4, lid 3., sub e., de vierde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 14. in de regels van het bestemmingsplan 'Brugveenseweg I', artikel 5.4, lid 4., sub b. wijzigen in: "er sprake is van de sloop van gebouwen in de vorm van 2 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m2 extra oppervlakte aan bijgebouwen, met dien verstande dat";
 • 15. aan de regels van het bestemmingsplan 'Brugveenseweg I', artikel 5.4, lid 4., na sub b., een nieuw sublid toevoegen: "er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;";
 • 16. in de regels van het bestemmingsplan 'Brugveenseweg I', artikel 5.4, lid 4., sub c., het woord "maximaal" wijzigen in het woord "maximale";
 • 17. aan de regels van het bestemmingsplan 'Brugveenseweg I', artikel 5.4, lid 4., sub c., na de woorden "van de" de woorden "voor de functie wonen vergunde" toevoegen;
 • 18. in de regels van het bestemmingsplan 'Brugveenseweg I', artikel 5.4, lid 4., sub c., de eerste bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 19. in de regels van het bestemmingsplan 'Brugveenseweg I', artikel 5.4, lid 4., sub c., de tweede bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 20. in de regels van het bestemmingsplan 'Brugveenseweg I', artikel 5.4, lid 4., sub c., de derde bullet verwijderen;
 • 21. in de regels van het bestemmingsplan 'Brugveenseweg I', artikel 5.4, lid 4., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 22. in de regels van het bestemmingsplan 'Brugveenseweg I', artikel 5.4, lid 4., sub b. en sub c. vernummeren in b. tot en met d.;

Artikel 11 Bestemmingsplan Bijschoterweg I

11.1 Artikel 4 Wonen - 4

In de regels van het bestemmingsplan 'Bijschoterweg I', artikel 4.2.1, lid c., het getal "600" wijzigen in "660".

Artikel 12 Bestemmingsplan De Lucht I

12.1 Artikel 5 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'De Lucht I', artikel 5, lid 1., na sub b. een nieuw sublid c. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 3.4.1, op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in Bijlage 1 van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 13 Bestemmingsplan Dijkerweg I

13.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg I', artikel 1, na lid 1.41., een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg I', artikel 1, na lid 1.67, een nieuw lid toevoegen: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg I', artikel 1, lid 1.41 tot en met lid 1.77 vernummeren in 1.41 tot en met 1.79.

13.2 Artikel 4 Bedrijf - Niet agrarisch
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg I', artikel 4.4, lid 5., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg I', artikel 4.4, lid 5., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg I', artikel 4.4, lid 5., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 4. aan de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg I', artikel 4.4, lid 5., sub f., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg I', artikel 4.4, lid 5., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg I', artikel 4.4, lid 5., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg I', artikel 4.4, lid 6., sub c., in de tabel, het getal en woord "2 m2 sloop" wijzigen in "1,5 m2 inzetbare sloopmeters";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg I', artikel 4.4, lid 6., sub c., de eerste bullet verwijderen;
 • 9. aan de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg I', artikel 4.4, lid 6., sub c., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg I', artikel 4.4, lid 6., sub c., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg I', artikel 4.4, lid 6., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg I', artikel 4.7, lid 1., sub g. wijzigen in: "er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden:
 • per toe te voegen m2 vloeroppervlakte boven de oppervlakte die op grond van artikel 4.2.2, onder c., reeds is toegestaan, voor zover deze toevoeging zich bevindt binnen de bandbreedte van 0 tot en met 500 m2, zijn 2 m2 inzetbare sloopmeters nodig;
 • per toe te voegen m2 vloeroppervlakte boven de oppervlakte die op grond van artikel 4.2.2, onder c., reeds is toegestaan, voor zover deze toevoeging zich bevindt binnen de bandbreedte van 501 tot en met 1.000 m2, zijn 3 m2 inzetbare sloopmeters nodig;";
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg I', artikel 4.7, lid 1., sub g., de eerste bullet verwijderen;
 • 14. in de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg I', artikel 4.7, lid 1., sub g., de tweede bullet verwijderen;
 • 15. aan de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg I', artikel 4.7, lid 1., sub g., derde bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 16. in de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg I', artikel 4.7, lid 1., sub g., de vierde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 17. in de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg I', artikel 4.7, lid 1., sub g., de vijfde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld".

13.3 Artikel 5 Wonen
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg I', artikel 5.4, lid 3., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg I', artikel 5.4, lid 3., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg I', artikel 5.4, lid 3., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg I', artikel 5.4, lid 3., sub f., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg I', artikel 5.4, lid 3., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg I', artikel 5.4, lid 3., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg I', artikel 5.4, lid 5., aanhef, na de woorden "van een woning" de woorden ", een 'woongebouw' of een 'kleine woning' en toestaan dat een 'woning', 'woongebouw' of 'kleine woning' wordt gebouwd met een grotere inhoud tot maximaal 1.000 m3" wijzigen in "of een kleine woning en toestaan dat een woning of kleine woning wordt gebouwd met een grotere inhoud tot maximaal 1.000 m3, of voor wat betreft de maximum inhoud van een woongebouw en toestaan dat een woongebouw wordt gebouwd met een grotere inhoud tot maximaal 1.500 m3";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg I', artikel 5.4, lid 5., sub b. wijzigen in: "er sprake is van sloop van gebouwen in de vorm van 1,5 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m3 vergroting van de woninginhoud";
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg I', artikel 5.4, lid 5., sub b., de tabel verwijderen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg I', artikel 5.4, lid 5., sub b., de eerste bullet verwijderen;
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg I', artikel 5.4, lid 5., sub b., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg I', artikel 5.4, lid 5., sub b., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg I', artikel 5.4, lid 5., sub b., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 14. in de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg I', artikel 5.4, lid 6., sub b., het woord "maximum" wijzigen in het woord "maximale";
 • 15. aan de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg I', artikel 5.4, lid 6., sub b., na de woorden "van de" de woorden "voor de functie wonen vergunde" toevoegen;
 • 16. aan de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg I', artikel 5.4, lid 6., na sub b., een nieuw sublid toevoegen: "er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;";
 • 17. in de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg I', artikel 5.4, lid 6., sub c. wijzigen in: "er sprake is van de sloop van gebouwen in de vorm van 2 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m2 extra oppervlakte aan bijgebouwen, met dien verstande dat";
 • 18. in de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg I', artikel 5.4, lid 6., sub c., de tweede bullet verwijderen;
 • 19. in de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg I', artikel 5.4, lid 6., sub c., de derde bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 20. in de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg I', artikel 5.4, lid 6., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 21. in de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg I', artikel 5.4, lid 6., sub c., de vijfde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 22. in de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg I', artikel 5.4, lid 6., sub b. en sub c. vernummeren in b. tot en met d.

13.4 Artikel 7 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg I', artikel 7.1, lid 1., na sub c. een nieuw sublid d. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 4.5.2 en/of 6.1.1, op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in Bijlage 1 van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 14 Bestemmingsplan 'Dijkerweg II

14.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg II', artikel 1, na lid 1.46., een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg II', artikel 1, na lid 1.84, een nieuw lid toevoegen: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg II', artikel 1, lid 1.46 tot en met lid 1.95 vernummeren in 1.46 tot en met 1.97.

14.2 Artikel 4 Agrarisch - Paardenhouderij
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg II', artikel 4.4, lid 3., sub c., in de tabel, het getal en woord "2 m2 sloop" wijzigen in "1,5 m2 inzetbare sloopmeters";
 • 2. in de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg II', artikel 4.4, lid 3., sub c., de eerste bullet verwijderen;
 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg II', artikel 4.4, lid 3., sub c., de tweede bullet verwijderen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg II', artikel 4.4, lid 3., sub c., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg II', artikel 4.4, lid 3., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg II', artikel 4.4, lid 6., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 7. aan de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg II', artikel 4.4, lid 6., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg II', artikel 4.4, lid 6., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg II', artikel 4.4, lid 6., sub f., de tweede bullet verwijderen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg II', artikel 4.4, lid 6., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Dijkerweg II', artikel 4.4, lid 6., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld".

Artikel 15 Bestemmingsplan Drieenhuizerweg-Heetkamperweg

15.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 1, na lid 1.56, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 1, na lid 1.99, een nieuw lid toevoegen: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 1, lid 1.56 tot en met lid 1.114 vernummeren in 1.56 tot en met 1.116.

15.2 Artikel 3 Agrarisch
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 3.4, lid 7., sub b., in de tabel, het getal en woord "2 m2 sloop" wijzigen in "1,5 m2 inzetbare sloopmeters";
 • 2. in de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 3.4, lid 7., sub b., de eerste bullet verwijderen;
 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 3.4, lid 7., sub b., de tweede bullet verwijderen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 3.4, lid 7., sub b., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 3.4, lid 7., sub b., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 3.4, lid 14., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 7. aan de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 3.4, lid 14., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 3.4, lid 14., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 3.4, lid 14., sub f., de tweede bullet verwijderen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 3.4, lid 14., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 3.4, lid 14., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 12. aan de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 3.7.2, aanhef, na de woorden "en/of aanduidingen over" de woorden "de inhoud van woningen en" toevoegen;
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 3.7.2, sub a. wijzigen in: "de inhoud van een woning die geen deel uitmaakt van een woongebouw mag niet minder dan 350 m3 en niet meer dan 1.000 m3 bedragen";
 • 14. in de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 3.7.2, sub b. wijzigen in: "per woning geldt een basisrecht van 80 m2 bijgebouw";
 • 15. in de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 3.7.2, sub d. wijzigen in: "waar wordt gesproken over een nieuw bestemmingsvlak kan in plaats daarvan ook gekozen worden voor meerdere bestemmingsvlakken met de bestemming Wonen, die voor de toepassing van de regels in dit lid,, samen gelden als het nieuwe bestemmingsvlak";
 • 16. in de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 3.7.2, sub i. wijzigen in: "er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden";
 • 17. in de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 3.7.2, sub i., de tabel wijzigen in:

Per woning   Benodigde inzetbare sloopmeters  
Woningrecht   300 m2  
Per m3 vergroting   1,5 m2  

 • 18. in de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 3.7.2, sub i., de eerste bullet wijzigen in: "alle bedrijfsbebouwing dient te worden gesloopt, met uitzondering van de bedrijfswoning(en) en de daaraan toe te rekenen bijgebouwen, tenzij het (een) gebouw(en) betreft welke met toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid word(t)(en) ingezet voor hergebruik";
 • 19. in de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 3.7.2, sub i., de tweede bullet wijzigen in: "de inhoud van een woongebouw mag niet meer dan 1.500 m3 bedragen";
 • 20. in de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 3.7.2, sub i., de derde bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 21. in de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 3.7.2, sub i., de vierde bullet wijzigen in: "bij de berekening van de sloopoppervlakte de bestaande bedrijfswoning (inclusief minimaal 80 m2 aan daaraan toe te rekenen bijgebouwen) en indien aanwezig de kleine woning (inclusief minimaal de daaraan toe te rekenen bijgebouwen als aangegeven in artikel 3.2.6) buiten beschouwing wordt gelaten";
 • 22. in de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 3.7.2, sub i., de vijfde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 23. in de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 3.7.2, sub i., de zesde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 24. in de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 3.7.3, sub a., de beide woorden "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 25. in de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 3.7.3, sub c., verwijderen;
 • 26. in de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 3.7.3, sub h. wijzigen in: "er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de milieusituatie";
 • 27. in de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 3.7.3, sub j. wijzigen in: "er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden";
 • 28. in de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 3.7.3, sub j., de tabel wijzigen in:

Bedrijf - Niet agrarisch   Benodigde inzetbare sloopmeters  
Bedrijfsrecht   100 m2  
Per m2 vloeroppervlakte van 0 tot en met 500 m2   2 m2  
Per m2 vloeroppervlakte van 501 tot en met 1.000 m2   3 m2  

 • 29. in de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 3.7.3, sub j., de eerste bullet wijzigen in: "alle bedrijfsbebouwing dient te worden gesloopt, met uitzondering van de bedrijfswoning(en) en de daaraan toe te rekenen bijgebouwen, tenzij het (een) gebouw(en) betreft welke met toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid word(t)(en) ingezet voor hergebruik";
 • 30. in de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 3.7.3, sub j., de tweede bullet verwijderen;
 • 31. in de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 3.7.3, sub j., de vijfde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 32. in de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 3.7.3, sub j., de zesde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 33. in de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 3.7.3, sub c. tot en met sub j. vernummeren in c. tot en met i.;
 • 34. in de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 3.7.4, aanhef, na de woorden "Recreatie - Verblijfsrecreatie" het woord "of" wijzigen in "en de bestemming";
 • 35. in de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 3.7.4, sub a., de beide woorden "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 36. in de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 3.7.4, sub c., verwijderen;
 • 37. in de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 3.7.4, sub h. wijzigen in: "er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de milieusituatie";
 • 38. in de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 3.7.4, sub j. wijzigen in: "er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden";
 • 39. in de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 3.7.4, sub j., de tabel wijzigen in:

Bedrijven, niet zijnde Bedrijf - Niet agrarisch   Benodigde inzetbare sloopmeters  
Bedrijfsrecht   100 m2  
Per m2 vloeroppervlakte van 0 tot en met 1.000 m2   2 m2  

 • 40. in de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 3.7.4, sub j., de eerste bullet wijzigen in: "alle bedrijfsbebouwing dient te worden gesloopt, met uitzondering van de bedrijfswoning(en) en de daaraan toe te rekenen bijgebouwen, tenzij het (een) gebouw(en) betreft welke met toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid word(t)(en) ingezet voor hergebruik";
 • 41. in de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 3.7.4, sub j., de tweede bullet verwijderen;
 • 42. in de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 3.7.4, sub j., de vijfde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 43. in de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 3.7.4, sub j., de zesde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 44. in de regels van het bestemmingsplan 'Drieënhuizerweg-Heetkamperweg', artikel 3.7.4, sub c. tot en met sub j. vernummeren in c. tot en met i.

Artikel 16 Bestemmingsplan Dunenkamperweg I

16.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Dunenkamperweg I', artikel 1, na lid 1.38, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Dunenkamperweg I', artikel 1, na lid 1.64, een nieuw lid toevoegen: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Dunenkamperweg I', artikel 1, lid 1.38 tot en met lid 1.74 vernummeren in 1.38 tot en met 1.76.

16.2 Artikel 3 Bedrijf - Niet agrarisch
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Dunenkamperweg I', artikel 3.4, lid 5., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Dunenkamperweg I', artikel 3.4, lid 5., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Dunenkamperweg I', artikel 3.4, lid 5., sub f., eerste bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Dunenkamperweg I', artikel 3.4, lid 5., sub f., de tweede bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Dunenkamperweg I', artikel 3.4, lid 5., sub f., de derde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Dunenkamperweg I', artikel 3.4, lid 6., sub a., het getal "1.500" wijzigen in "1.000";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Dunenkamperweg I', artikel 3.4, lid 6., sub c., in de tabel, het getal en woord "2 m2 sloop" wijzigen in "1,5 m2 inzetbare sloopmeters";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Dunenkamperweg I', artikel 3.4, lid 6., sub c., in de tabel de derde regel verwijderen;
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Dunenkamperweg I', artikel 3.4, lid 6., sub c., eerste bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Dunenkamperweg I', artikel 3.4, lid 6., sub c., de tweede bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Dunenkamperweg I', artikel 3.4, lid 6., sub c., de derde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld".

16.3 Artikel 10 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Dunenkamperweg I', artikel 10.1, lid 1., na sub c. een nieuw sublid d. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 3.5.1 en 4.4.1, op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in betreffende bijlage(n) van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 17 Bestemmingsplan Dwarsgraafweg V

17.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Dwarsgraafweg V', artikel 1, na lid 1.62, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Dwarsgraafweg V', artikel 1, na lid 1.115, een nieuw lid toevoegen: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Dwarsgraafweg V', artikel 1, lid 1.62 tot en met lid 1.130 vernummeren in 1.62 tot en met 1.132.

17.2 Artikel 3 Agrarisch
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Dwarsgraafweg V', artikel 3.4, lid 6., sub b., in de tabel, het getal en woord "2 m2 sloop" wijzigen in "1,5 m2 inzetbare sloopmeters";
 • 2. in de regels van het bestemmingsplan 'Dwarsgraafweg V', artikel 3.4, lid 6., sub b., de eerste bullet verwijderen;
 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Dwarsgraafweg V', artikel 3.4, lid 6., sub b., de tweede bullet verwijderen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Dwarsgraafweg V', artikel 3.4, lid 6., sub b., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Dwarsgraafweg V', artikel 3.4, lid 6., sub b., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Dwarsgraafweg V', artikel 3.4, lid 13., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 7. aan de regels van het bestemmingsplan 'Dwarsgraafweg V', artikel 3.4, lid 13., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Dwarsgraafweg V', artikel 3.4, lid 13., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Dwarsgraafweg V', artikel 3.4, lid 13., sub f., de tweede bullet verwijderen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Dwarsgraafweg V', artikel 3.4, lid 13., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Dwarsgraafweg V', artikel 3.4, lid 13., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld".

17.3 Artikel 10 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Dwarsgraafweg V', artikel 10.1, lid 1., na sub c. een nieuw sublid d. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 9.9.1, op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in Bijlage 3 van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 18 Bestemmingsplan Esvelderbeekzone

18.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone', artikel 1, na lid 1.50, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone', artikel 1, lid 1.84 wijzigen in: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone', artikel 1, lid 1.50 tot en met lid 1.94 vernummeren in 1.50 tot en met 1.95.

18.2 Artikel 5 Maatschappelijk
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone', artikel 5.4, lid 7., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone', artikel 5.4, lid 7., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone', artikel 5.4, lid 7., sub f., de tweede bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone', artikel 5.4, lid 7., sub f., de derde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone', artikel 5.4, lid 8., aanhef, na de woorden "inhoud van" het woord "de" wijzigen in "een";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone', artikel 5.4, lid 8., sub a., het getal "1.500" wijzigen in "1.000";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone', artikel 5.4, lid 8., sub c., in de tabel, het getal en woord "2 m2 sloop" wijzigen in "1,5 m2 inzetbare sloopmeters";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone', artikel 5.4, lid 8., sub c., in de tabel de derde regel verwijderen;
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone', artikel 5.4, lid 8., sub c., de tweede bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone', artikel 5.4, lid 8., sub c., de derde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone', artikel 5.7, lid 2., sub g. wijzigen in: "er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden:
 • per toe te voegen m2 vloeroppervlakte boven de oppervlakte die op grond van artikel 5.2.2, lid d., reeds is toegestaan, voor zover deze toevoeging zich bevindt binnen de bandbreedte van 0 tot en met 500 m2, zijn 2 m2 inzetbare sloopmeters nodig;
 • per toe te voegen m2 vloeroppervlakte boven de oppervlakte die op grond van artikel 5.2.2, lid d, reeds is toegestaan, voor zover deze toevoeging zich bevindt binnen de bandbreedte van 501 tot en met 1.000 m2, zijn 3 m2 inzetbare sloopmeters nodig;";
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone', artikel 5.7, lid 2., sub g., de tweede bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone', artikel 5.7, lid 2., sub g., de derde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld".

18.3 Artikel 9 Wonen
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone', artikel 9.2.2, lid c., het getal "600" wijzigen in "660";
 • 2. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone', artikel 9.4, lid 3., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 3. aan de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone', artikel 9.4, lid 3., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone', artikel 9.4, lid 3., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone', artikel 9.4, lid 3., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone', artikel 9.4, lid 3., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone', artikel 9.4, lid 5., aanhef, na de woorden "van een woning" de woorden ", een 'woongebouw' of een 'kleine woning' en toestaan dat een 'woning', 'woongebouw' of 'kleine woning' wordt gebouwd met een grotere inhoud tot maximaal 1.500 m3" wijzigen in "of een kleine woning en toestaan dat een woning of kleine woning wordt gebouwd met een grotere inhoud tot maximaal 1.000 m3, of voor wat betreft de maximum inhoud van een woongebouw en toestaan dat een woongebouw wordt gebouwd met een grotere inhoud tot maximaal 1.500 m3";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone', artikel 9.4, lid 5., sub b. wijzigen in: "er sprake is van sloop van gebouwen in de vorm van 1,5 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m3 vergroting van de woninginhoud";
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone', artikel 9.4, lid 5., sub b., de tabel verwijderen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone', artikel 9.4, lid 5., sub b., de tweede bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone', artikel 9.4, lid 5., sub b., de derde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone', artikel 9.4, lid 6., sub b. wijzigen in: "er sprake is van de sloop van gebouwen in de vorm van 2 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m2 extra oppervlakte aan bijgebouwen";
 • 13. aan de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone', artikel 9.4, lid 6., na sub b., een nieuw sublid toevoegen: "er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;";
 • 14. aan de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone', artikel 9.4, lid 6., sub c., na de woorden "van de" de woorden "voor de functie wonen vergunde" toevoegen;
 • 15. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone', artikel 9.4, lid 6., sub c., de tweede bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 16. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone', artikel 9.4, lid 6., sub c., de derde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 17. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone', artikel 9.4, lid 6., sub b. en sub c. vernummeren in b. tot en met d.;
 • 18. aan de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone', artikel 9.7, lid 3., aanhef, na de woorden "de bestemming Wonen" de woorden "en de bestemming Agrarisch voor zover deze direct grenst aan de bestemming Wonen" toevoegen;
 • 19. aan de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone', artikel 9.7, lid 3., aanhef, na de woorden "en/of aanduidingen over" de woorden "de inhoud van woningen en" toevoegen;
 • 20. aan de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone', artikel 9.7, lid 3., voor sub a., een nieuw sublid toevoegen: "de inhoud van een woning die geen deel uitmaakt van een woongebouw mag niet minder dan 350 m3 en niet meer dan 1.000 m3 bedragen";
 • 21. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone', artikel 9.7, lid 3., sub a. wijzigen in: "per woning geldt een basisrecht van 80 m2 bijgebouw. Voor een groter oppervlakte aan bijgebouw zijn inzetbare sloopmeters vereist overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.4, lid 6";
 • 22. aan de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone', artikel 9.7, lid 3., na sub e., een nieuw sublid toevoegen: “waar wordt gesproken over een nieuw bestemmingsvlak kan in plaats daarvan ook gekozen worden voor meerdere bestemmingsvlakken met de bestemming Wonen, die voor de toepassing van de regels in dit lid, samen gelden als het nieuwe bestemmingsvlak;”;
 • 23. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone', artikel 9.7, lid 3., sub f. wijzigen in: "er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden";
 • 24. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone', artikel 9.7, lid 3., sub f., de tabel wijzigen in:

Per woning   Benodigde inzetbare sloopmeters  
Woningrecht   300 m2  
Per m3 vergroting   1,5 m2  

 • 25. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone', artikel 9.7, lid 3., sub i., de eerste bullet wijzigen in: "alle bebouwing dient te worden gesloopt, met uitzondering van de bestaande woning(en) en de daaraan toe te rekenen bijgebouwen, tenzij het (een) gebouw(en) betreft welke met toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid word(t)(en) ingezet voor hergebruik";
 • 26. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone', artikel 9.7, lid 3., sub i., de derde bullet wijzigen in: "bij de berekening van de sloopoppervlakte de bestaande bedrijfswoning (inclusief minimaal 80 m2 aan daaraan toe te rekenen bijgebouwen) en indien aanwezig de kleine woning (inclusief minimaal de daaraan toe te rekenen bijgebouwen als aangegeven in artikel 9.2.6) buiten beschouwing wordt gelaten";
 • 27. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone', artikel 9.7, lid 3., sub i., de vierde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 28. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone', artikel 9.7, lid 3., sub i., de vijfde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 29. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone', artikel 9.7, lid 3., sub a. tot en met sub f. vernummeren in a. tot en met h.

Artikel 19 Bestemmingsplan Esvelderbeekzone I

19.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone I', artikel 1, na lid 1.47, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone I', artikel 1, na lid 1.81, een nieuw lid toevoegen: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone I', artikel 1, lid 1.47 tot en met lid 1.93 vernummeren in 1.47 tot en met 1.95.

19.2 Artikel 7 Wonen
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone I', artikel 7.2.2, lid e., het getal "600" wijzigen in "660";
 • 2. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone I', artikel 7.4, lid 3., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 3. aan de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone I', artikel 7.4, lid 3., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone I', artikel 7.4, lid 3., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone I', artikel 7.4, lid 3., sub f., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone I', artikel 7.4, lid 3., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone I', artikel 7.4, lid 3., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone I', artikel 7.4, lid 4., sub b. wijzigen in: "er sprake is van sloop van gebouwen in de vorm van 1,5 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m3 vergroting van de woninginhoud";
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone I', artikel 7.4, lid 4., sub b., de tabel verwijderen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone I', artikel 7.4, lid 4., sub b., de eerste bullet verwijderen;
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone I', artikel 7.4, lid 4., sub b., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone I', artikel 7.4, lid 4., sub b., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone I', artikel 7.4, lid 4., sub b., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 14. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone I', artikel 7.4, lid 5., sub b., het woord "maximum" wijzigen in het woord "maximale";
 • 15. aan de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone I', artikel 7.4, lid 5., sub b., na de woorden "van de" de woorden "voor de functie wonen vergunde" toevoegen;
 • 16. aan de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone I', artikel 7.4, lid 5., na sub b., een nieuw sublid toevoegen: "er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;";
 • 17. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone I', artikel 7.4, lid 5., sub c. wijzigen in: "er sprake is van de sloop van gebouwen in de vorm van 2 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m2 extra oppervlakte aan bijgebouwen, met dien verstande dat";
 • 18. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone I', artikel 7.4, lid 5., sub c., de tweede bullet verwijderen;
 • 19. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone I', artikel 7.4, lid 5., sub c., de derde bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 20. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone I', artikel 7.4, lid 5., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 21. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone I', artikel 7.4, lid 5., sub c., de vijfde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 22. in de regels van het bestemmingsplan 'Esvelderbeekzone I', artikel 7.4, lid 5., sub b. en sub c. vernummeren in b. tot en met d.

Artikel 20 Bestemmingsplan Esweg I

20.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Esweg I', artikel 1, na lid 1.42, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Esweg I', artikel 1, na lid 1.68, een nieuw lid toevoegen: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Esweg I', artikel 1, lid 1.42 tot en met lid 1.78 vernummeren in 1.47 tot en met 1.80.

20.2 Artikel 4 Wonen
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Esweg I', artikel 4.2.2, lid d., het getal "600" wijzigen in "660";
 • 2. in de regels van het bestemmingsplan Esweg I', artikel 4.4, lid 3., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 3. aan de regels van het bestemmingsplan Esweg I', artikel 4.4, lid 3., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan Esweg I', artikel 4.4, lid 3., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan Esweg I', artikel 4.4, lid 3., sub f., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan Esweg I', artikel 4.4, lid 3., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan Esweg I', artikel 4.4, lid 3., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan Esweg I', artikel 4.4, lid 4., sub b. wijzigen in: "er sprake is van sloop van gebouwen in de vorm van 1,5 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m3 vergroting van de woninginhoud";
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Esweg I', artikel 4.4, lid 4., sub b., de tabel verwijderen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan Esweg I', artikel 4.4, lid 4., sub b., de eerste bullet verwijderen;
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan Esweg I', artikel 4.4, lid 4., sub b., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan Esweg I', artikel 4.4, lid 4., sub b., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan Esweg I', artikel 4.4, lid 4., sub b., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 14. in de regels van het bestemmingsplan Esweg I', artikel 4.4, lid 5., sub b., het woord "maximum" wijzigen in het woord "maximale";
 • 15. aan de regels van het bestemmingsplan Esweg I', artikel 4.4, lid 5., sub b., na de woorden "van de" de woorden "voor de functie wonen vergunde" toevoegen;
 • 16. aan de regels van het bestemmingsplan Esweg I', artikel 4.4, lid 5., na sub b., een nieuw sublid toevoegen: "er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;";
 • 17. in de regels van het bestemmingsplan Esweg I', artikel 4.4, lid 5., sub c. wijzigen in: "er sprake is van de sloop van gebouwen in de vorm van 2 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m2 extra oppervlakte aan bijgebouwen, met dien verstande dat";
 • 18. in de regels van het bestemmingsplan Esweg I', artikel 4.4, lid 5., sub c., de tweede bullet verwijderen;
 • 19. in de regels van het bestemmingsplan Esweg I', artikel 4.4, lid 5., sub c., de derde bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 20. in de regels van het bestemmingsplan Esweg I', artikel 4.4, lid 5., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 21. in de regels van het bestemmingsplan Esweg I', artikel 4.4, lid 5., sub c., de vijfde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 22. in de regels van het bestemmingsplan Esweg I', artikel 4.4, lid 5., sub b. en sub c. vernummeren in b. tot en met d.

Artikel 21 Bestemmingsplan Garderbroekerweg-Kerkweg

21.1 Artikel 11 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg-Kerkweg', artikel 11, lid 1., na sub b. een nieuw sublid c. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 10.1, lid b. en/of lid c., op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in Bijlage 3 en/of 4 van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 22 Bestemmingsplan Garderbroekerweg-Wencopperweg

22.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg-Wencopperweg', artikel 1, na lid 1.55, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg-Wencopperweg', artikel 1, na lid 1.93, een nieuw lid toevoegen: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg-Wencopperweg', artikel 1, lid 1.55 tot en met lid 1.104 vernummeren in 1.55 tot en met 1.106.

22.2 Artikel 3 Agrarisch
 • 1. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg-Wencopperweg', artikel 3.4, lid 12., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg-Wencopperweg', artikel 3.4, lid 12., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg-Wencopperweg', artikel 3.4, lid 12., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg-Wencopperweg', artikel 3.4, lid 12., sub f., de tweede bullet verwijderen;
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg-Wencopperweg', artikel 3.4, lid 12., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg-Wencopperweg', artikel 3.4, lid 12., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg-Wencopperweg', artikel 3.7, lid 5., sub a., de beide woorden "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg-Wencopperweg', artikel 3.7, lid 5., sub c., verwijderen;
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg-Wencopperweg', artikel 3.7, lid 5., sub h. wijzigen in: "er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de milieusituatie";
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg-Wencopperweg', artikel 3.7, lid 5., sub j. wijzigen in: "er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden";
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg-Wencopperweg', artikel 3.7, lid 5., sub j., de tabel wijzigen in:

Bedrijf - Niet agrarisch   Benodigde inzetbare sloopmeters  
Bedrijfsrecht   100 m2  
Per m2 vloeroppervlakte van 0 tot en met 500 m2   2 m2  
Per m2 vloeroppervlakte van 501 tot en met 1.000 m2   3 m2  

 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg-Wencopperweg', artikel 3.7, lid 5., sub j., de eerste bullet wijzigen in: "alle bedrijfsbebouwing dient te worden gesloopt, met uitzondering van de bedrijfswoning(en) en de daaraan toe te rekenen bijgebouwen, tenzij het (een) gebouw(en) betreft welke met toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid word(t)(en) ingezet voor hergebruik";
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg-Wencopperweg', artikel 3.7, lid 5., sub j., de tweede bullet verwijderen;
 • 14. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg-Wencopperweg', artikel 3.7, lid 5., sub j., de vijfde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 15. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg-Wencopperweg', artikel 3.7, lid 5., sub j., de zesde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 16. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg-Wencopperweg', artikel 3.7, lid 5., sub c. tot en met sub j. vernummeren in c. tot en met i.;
 • 17. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg-Wencopperweg', artikel 3.7, lid 6. verwijderen;
 • 18. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg-Wencopperweg', artikel 3.7, lid 5. tot en met lid 8. vernummeren in 5. tot en met 7.

22.3 Artikel 5 Bedrijf - Niet agrarisch
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg-Wencopperweg', artikel 5.4, lid 5., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg-Wencopperweg', artikel 5.4, lid 5., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg-Wencopperweg', artikel 5.4, lid 5., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 4. aan de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg-Wencopperweg', artikel 5.4, lid 5., sub f., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg-Wencopperweg', artikel 5.4, lid 5., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg-Wencopperweg', artikel 5.4, lid 5., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg-Wencopperweg', artikel 5.4, lid 6., sub c., in de tabel, het getal en woord "2 m2 sloop" wijzigen in "1,5 m2 inzetbare sloopmeters";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg-Wencopperweg', artikel 5.4, lid 6., sub c., de eerste bullet verwijderen;
 • 9. aan de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg-Wencopperweg', artikel 5.4, lid 6., sub c., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg-Wencopperweg', artikel 5.4, lid 6., sub c., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg-Wencopperweg', artikel 5.4, lid 6., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg-Wencopperweg', artikel 5.7, lid 1., sub g. wijzigen in: "er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden:
 • per toe te voegen m2 vloeroppervlakte boven de oppervlakte die op grond van artikel 5.2.2, onder c., reeds is toegestaan, voor zover deze toevoeging zich bevindt binnen de bandbreedte van 0 tot en met 500 m2, zijn 2 m2 inzetbare sloopmeters nodig;
 • per toe te voegen m2 vloeroppervlakte boven de oppervlakte die op grond van artikel 5.2.2, onder c., reeds is toegestaan, voor zover deze toevoeging zich bevindt binnen de bandbreedte van 501 tot en met 1.000 m2, zijn 3 m2 inzetbare sloopmeters nodig;";
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg-Wencopperweg', artikel 5.7, lid 1., sub g., de eerste bullet verwijderen;
 • 14. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg-Wencopperweg', artikel 5.7, lid 1., sub g., de tweede bullet verwijderen;
 • 15. aan de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg-Wencopperweg', artikel 5.7, lid 1., sub g., derde bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 16. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg-Wencopperweg', artikel 5.7, lid 1., sub g., de vierde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 17. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg-Wencopperweg', artikel 5.7, lid 1., sub g., de vijfde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld".

22.4 Artikel 11 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg-Wencopperweg', artikel 11, lid 1., na sub b. een nieuw sublid c. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 10.1.2 op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in Bijlage 3 van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 23 Bestemmingsplan Garderbroekerweg XIII

23.1 Artikel 8 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XIII', artikel 8.1, lid 1., na sub c. een nieuw sublid d. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 4.5.3, op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in de betreffende bijlage van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 24 Bestemmingsplan Garderbroekerweg XIV

24.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XIV', artikel 1, na lid 1.38, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XIV', artikel 1, na lid 1.68, een nieuw lid toevoegen: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XIV', artikel 1, lid 1.38 tot en met lid 1.79 vernummeren in 1.38 tot en met 1.81.

24.2 Artikel 4 Bedrijf - Niet agrarisch
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XIV', artikel 4.4, lid 5., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XIV', artikel 4.4, lid 5., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 3. aan de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XIV', artikel 4.4, lid 5., sub f., eerste bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XIV', artikel 4.4, lid 5., sub f., de tweede bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XIV', artikel 4.4, lid 5., sub f., de derde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XIV', artikel 4.4, lid 6., sub c., in de tabel, het getal en woord "2 m2 sloop" wijzigen in "1,5 m2 inzetbare sloopmeters";
 • 7. aan de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XIV', artikel 4.4, lid 6., sub c., eerste bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XIV', artikel 4.4, lid 6., sub c., de tweede bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XIV', artikel 4.4, lid 6., sub c., de derde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XIV', artikel 4.7, lid 1., sub g. wijzigen in: "er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden:
 • per toe te voegen m2 vloeroppervlakte boven de oppervlakte die op grond van artikel 4.2.2, lid c., reeds is toegestaan, voor zover deze toevoeging zich bevindt binnen de bandbreedte van 0 tot en met 500 m2, zijn 2 m2 inzetbare sloopmeters nodig;
 • per toe te voegen m2 vloeroppervlakte boven de oppervlakte die op grond van artikel 4.2.2, onder c., reeds is toegestaan, voor zover deze toevoeging zich bevindt binnen de bandbreedte van 501 tot en met 1.000 m2, zijn 3 m2 inzetbare sloopmeters nodig;";
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XIV', artikel 4.7, lid 1., sub g., de eerste bullet verwijderen;
 • 12. aan de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XIV', artikel 4.7, lid 1., sub g., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XIV', artikel 4.7, lid 1., sub g., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 14. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XIV', artikel 4.7, lid 1., sub g., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld".

Artikel 25 Bestemmingsplan Garderbroekerweg XV

25.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XV', artikel 1, na lid 1.44, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XV', artikel 1, na lid 1.69, een nieuw lid toevoegen: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XV', artikel 1, lid 1.44 tot en met lid 1.78 vernummeren in 1.44 tot en met 1.80.

25.2 Artikel 4 Bedrijf - Niet agrarisch
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XV', artikel 4.4, lid 6., aanhef, na de woorden "van artikel 4.2.3" de woorden "dan wel artikel 4.2.5" toevoegen;
 • 2. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XV', artikel 4.4, lid 6., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 3. aan de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XV', artikel 4.4, lid 6., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 4. aan de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XV', artikel 4.4, lid 6., sub f., eerste bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XV', artikel 4.4, lid 6., sub f., de tweede bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XV', artikel 4.4, lid 6., sub f., de derde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XV', artikel 4.4, lid 7., sub c., in de tabel, het getal en woord "2 m2 sloop" wijzigen in "1,5 m2 inzetbare sloopmeters";
 • 8. aan de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XV', artikel 4.4, lid 7., sub c., eerste bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XV', artikel 4.4, lid 7., sub c., de tweede bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XV', artikel 4.4, lid 7., sub c., de derde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XV', artikel 4.7, lid 1., sub g. wijzigen in: "er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden:
 • per toe te voegen m2 vloeroppervlakte boven de oppervlakte die op grond van artikel 4.2.2, onder c., reeds is toegestaan, voor zover deze toevoeging zich bevindt binnen de bandbreedte van 0 tot en met 500 m2, zijn 2 m2 inzetbare sloopmeters nodig;
 • per toe te voegen m2 vloeroppervlakte boven de oppervlakte die op grond van artikel 4.2.2, onder c., reeds is toegestaan, voor zover deze toevoeging zich bevindt binnen de bandbreedte van 501 tot en met 1.000 m2, zijn 3 m2 inzetbare sloopmeters nodig;";
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XV', artikel 4.7, lid 1., sub g., de eerste bullet verwijderen;
 • 13. aan de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XV', artikel 4.7, lid 1., sub g., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 14. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XV', artikel 4.7, lid 1., sub g., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 15. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XV', artikel 4.7, lid 1., sub g., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld".

Artikel 26 Bestemmingsplan Garderbroekerweg XVIII

26.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XVIII', artikel 1, na lid 1.45, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XVIII', artikel 1, lid 1.45 tot en met lid 1.86 vernummeren in 1.45 tot en met 1.87.

26.2 Artikel 4 Wonen
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XVIII', artikel 4.4, lid 3., sub b. wijzigen in: "er sprake is van sloop van gebouwen in de vorm van 1,5 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m3 vergroting van de woninginhoud";
 • 2. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XVIII', artikel 4.4, lid 3., sub b., de tabel verwijderen;
 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XVIII', artikel 4.4, lid 3., sub b., de eerste bullet verwijderen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XVIII', artikel 4.4, lid 3., sub b., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XVIII', artikel 4.4, lid 3., sub b., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XVIII', artikel 4.4, lid 3., sub b., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XVIII', artikel 4.4, lid 4., sub b., het woord "maximum" wijzigen in het woord "maximale";
 • 8. aan de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XVIII', artikel 4.4, lid 4., sub b., na de woorden "van de" de woorden "voor de functie wonen vergunde" toevoegen;
 • 9. aan de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XVIII', artikel 4.4, lid 4., na sub b., een nieuw sublid toevoegen: "er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;";
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XVIII', artikel 4.4, lid 4., sub c. wijzigen in: "er sprake is van de sloop van gebouwen in de vorm van 2 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m2 extra oppervlakte aan bijgebouwen, met dien verstande dat";
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XVIII', artikel 4.4, lid 4., sub c., de tweede bullet verwijderen;
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XVIII', artikel 4.4, lid 4., sub c., de derde bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XVIII', artikel 4.4, lid 4., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 14. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XVIII', artikel 4.4, lid 4., sub c., de vijfde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 15. in de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XVIII', artikel 4.4, lid 4., sub b. en sub c. vernummeren in b. tot en met d.

26.3 Artikel 10 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Garderbroekerweg XVIII', artikel 10.1, lid 1., na sub c. een nieuw sublid d. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 9.1.1, op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in Bijlage 1 van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 27 Bestemmingsplan Grote Fliertweg I

27.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Grote Fliertweg I', artikel 1, na lid 1.55, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Grote Fliertweg I', artikel 1, na lid 1.96, een nieuw lid toevoegen: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Grote Fliertweg I', artikel 1, lid 1.55 tot en met lid 1.108 vernummeren in 1.55 tot en met 1.110.

27.2 Artikel 3 Agrarisch
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Grote Fliertweg I', artikel 3.4, lid 7., sub b., in de tabel, het getal en woord "2 m2 sloop" wijzigen in "1,5 m2 inzetbare sloopmeters";
 • 2. in de regels van het bestemmingsplan 'Grote Fliertweg I', artikel 3.4, lid 7., sub b., de eerste bullet verwijderen;
 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Grote Fliertweg I', artikel 3.4, lid 7., sub b., de tweede bullet verwijderen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Grote Fliertweg I', artikel 3.4, lid 7., sub b., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Grote Fliertweg I', artikel 3.4, lid 7., sub b., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Grote Fliertweg I', artikel 3.4, lid 13., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 7. aan de regels van het bestemmingsplan 'Grote Fliertweg I', artikel 3.4, lid 13., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Grote Fliertweg I', artikel 3.4, lid 13., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Grote Fliertweg I', artikel 3.4, lid 13., sub f., de tweede bullet verwijderen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Grote Fliertweg I', artikel 3.4, lid 13., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Grote Fliertweg I', artikel 3.4, lid 13., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld".

Artikel 28 Bestemmingsplan Gruttoweg I

28.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Gruttoweg I', artikel 1, na lid 1.39, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Gruttoweg I', artikel 1, na lid 1.69, een nieuw lid toevoegen: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Gruttoweg I', artikel 1, lid 1.39 tot en met lid 1.78 vernummeren in 1.39 tot en met 1.80.

28.2 Artikel 5 Maatschappelijk
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Gruttoweg I', artikel 5.4, lid 6., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Gruttoweg I', artikel 5.4, lid 6., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Gruttoweg I', artikel 5.4, lid 6., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 4. aan de regels van het bestemmingsplan 'Gruttoweg I', artikel 5.4, lid 6., sub f., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Gruttoweg I', artikel 5.4, lid 6., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Gruttoweg I', artikel 5.4, lid 6., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Gruttoweg I', artikel 5.4, lid 7., aanhef, na de woorden "inhoud van" het woord "de" wijzigen in "een";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Gruttoweg I', artikel 5.4, lid 7., sub c., in de tabel, het getal en woord "2 m2 sloop" wijzigen in "1,5 m2 inzetbare sloopmeters";
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Gruttoweg I', artikel 5.4, lid 7., sub c., de eerste bullet verwijderen;
 • 10. aan de regels van het bestemmingsplan 'Gruttoweg I', artikel 5.4, lid 7., sub c., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Gruttoweg I', artikel 5.4, lid 7., sub c., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Gruttoweg I', artikel 5.4, lid 7., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Gruttoweg I', artikel 5.7, lid 2., sub g. wijzigen in: "er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden:
 • per toe te voegen m2 vloeroppervlakte boven de oppervlakte die op grond van artikel 5.2.2, onder c., reeds is toegestaan, voor zover deze toevoeging zich bevindt binnen de bandbreedte van 0 tot en met 500 m2, zijn 2 m2 inzetbare sloopmeters nodig;
 • per toe te voegen m2 vloeroppervlakte boven de oppervlakte die op grond van artikel 5.2.2, onder c., reeds is toegestaan, voor zover deze toevoeging zich bevindt binnen de bandbreedte van 501 tot en met 1.000 m2, zijn 3 m2 inzetbare sloopmeters nodig;";
 • 14. in de regels van het bestemmingsplan 'Gruttoweg I', artikel 5.7, lid 2., sub g., de eerste bullet verwijderen;
 • 15. aan de regels van het bestemmingsplan 'Gruttoweg I', artikel 5.7, lid 2., sub g., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 16. in de regels van het bestemmingsplan 'Gruttoweg I', artikel 5.7, lid 2., sub g., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 17. in de regels van het bestemmingsplan 'Gruttoweg I', artikel 5.7, lid 2., sub g., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld".

Artikel 29 Bestemmingsplan Harskamperweg V

29.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg V', artikel 1, na lid 1.48, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg V', artikel 1, na lid 1.73, een nieuw lid toevoegen: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg V', artikel 1, lid 1.48 tot en met lid 1.85 vernummeren in 1.48 tot en met 1.87.

29.2 Artikel 4 Bedrijf - Niet agrarisch
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg V', artikel 4.4, lid 6., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg V', artikel 4.4, lid 6., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg V', artikel 4.4, lid 6., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 4. aan de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg V', artikel 4.4, lid 6., sub f., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg V', artikel 4.4, lid 6., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg V', artikel 4.4, lid 6., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg V', artikel 4.4, lid 7., sub c., in de tabel, het getal en woord "2 m2 sloop" wijzigen in "1,5 m2 inzetbare sloopmeters";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg V', artikel 4.4, lid 7., sub c., de eerste bullet verwijderen;
 • 9. aan de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg V', artikel 4.4, lid 7., sub c., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg V', artikel 4.4, lid 7., sub c., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg V', artikel 4.4, lid 7., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld".

29.3 Artikel 10 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg V', artikel 10.1, lid 1., na sub c. een nieuw sublid d. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 9.1.1, op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in Bijlage 4 van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 30 Bestemmingsplan Harskamperweg-Kootwijkerdijk

30.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 1, na lid 1.45, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 1, na lid 1.71, een nieuw lid toevoegen: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 1, lid 1.45 tot en met lid 1.83 vernummeren in 1.45 tot en met 1.85.

30.2 Artikel 4 Bedrijf - Niet agrarisch
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 4.4, lid 6., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 4.4, lid 6., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 4.4, lid 6., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 4. aan de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 4.4, lid 6., sub f., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 4.4, lid 6., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 4.4, lid 6., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 4.4, lid 7., sub c., in de tabel, het getal en woord "2 m2 sloop" wijzigen in "1,5 m2 inzetbare sloopmeters";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 4.4, lid 7., sub c., de eerste bullet verwijderen;
 • 9. aan de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 4.4, lid 7., sub c., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 4.4, lid 7., sub c., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 4.4, lid 7., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 4.7.2, sub g. wijzigen in: "er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden:
 • per toe te voegen m2 vloeroppervlakte boven de oppervlakte die op grond van artikel 4.2.2, onder c., reeds is toegestaan, voor zover deze toevoeging zich bevindt binnen de bandbreedte van 0 tot en met 500 m2, zijn 2 m2 inzetbare sloopmeters nodig;
 • per toe te voegen m2 vloeroppervlakte boven de oppervlakte die op grond van artikel 4.2.2, onder c., reeds is toegestaan, voor zover deze toevoeging zich bevindt binnen de bandbreedte van 501 tot en met 1.000 m2, zijn 3 m2 inzetbare sloopmeters nodig;";
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 4.7.2, sub g., de eerste bullet verwijderen;
 • 14. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 4.7.2, sub g., de tweede bullet verwijderen;
 • 15. aan de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 4.7.2, sub g., derde bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 16. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 4.7.2, sub g., de vierde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 17. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 4.7.2, sub g., de vijfde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld".

30.3 Artikel 6 Wonen
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.2.2, lid d., het getal "600" wijzigen in "660";
 • 2. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.4, lid 3., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 3. aan de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.4, lid 3., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.4, lid 3., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.4, lid 3., sub f., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.4, lid 3., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.4, lid 3., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.4, lid 4., sub b. wijzigen in: "er sprake is van sloop van gebouwen in de vorm van 1,5 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m3 vergroting van de woninginhoud";
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.4, lid 4., sub b., de tabel verwijderen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.4, lid 4., sub b., de eerste bullet verwijderen;
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.4, lid 4., sub b., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.4, lid 4., sub b., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.4, lid 4., sub b., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 14. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.4, lid 5., sub b., het woord "maximum" wijzigen in het woord "maximale";
 • 15. aan de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.4, lid 5., sub b., na de woorden "van de" de woorden "voor de functie wonen vergunde" toevoegen;
 • 16. aan de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.4, lid 5., na sub b., een nieuw sublid toevoegen: "er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;";
 • 17. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.4, lid 5., sub c. wijzigen in: "er sprake is van de sloop van gebouwen in de vorm van 2 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m2 extra oppervlakte aan bijgebouwen, met dien verstande dat";
 • 18. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.4, lid 5., sub c., de tweede bullet verwijderen;
 • 19. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.4, lid 5., sub c., de derde bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 20. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.4, lid 5., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 21. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.4, lid 5., sub c., de vijfde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 22. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.4, lid 5., sub b. en sub c. vernummeren in b. tot en met d.;
 • 23. aan de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.7.1, aanhef, na de woorden "de bestemming Wonen" de woorden "en de bestemming Agrarisch voor zover deze direct grenst aan de bestemming Wonen" toevoegen;
 • 24. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.7.1, sub a., de beide woorden "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 25. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.7.1, sub f. wijzigen in: "er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de milieusituatie";
 • 26. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.7.1, sub i. wijzigen in: "er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden";
 • 27. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.7.1, sub i., de tabel wijzigen in:

Bedrijf - Niet agrarisch   Benodigde inzetbare sloopmeters  
Bedrijfsrecht   100 m2  
Per m2 vloeroppervlakte van 0 tot en met 500 m2   2 m2  
Per m2 vloeroppervlakte van 501 tot en met 1.000 m2   3 m2  

 • 28. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.7.1, sub i., eerste bullet, de beide woorden "oppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 29. aan de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.7.1, sub i., eerste bullet, na de woorden "ten minste 500 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 30. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.7.1, sub i., de tweede bullet wijzigen in: "alle bebouwing dient te worden gesloopt, met uitzondering van de bestaande woning(en) en de daaraan toe te rekenen bijgebouwen, tenzij het (een) gebouw(en) betreft welke met toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid word(t)(en) ingezet voor hergebruik";
 • 31. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.7.1, sub i., de derde bullet verwijderen;
 • 32. aan de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.7.1, sub i., de vijfde bullet, na de woorden "80 m2 aan" de woorden "daaraan toe te rekenen" toevoegen;
 • 33. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.7.1, sub i., de zesde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 34. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.7.1, sub i., de zevende bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 35. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.7.1, sub j., het getal "600" wijzigen in "660";
 • 36. aan de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.7.2, aanhef, na de woorden "de bestemming Wonen" de woorden "en de bestemming Agrarisch voor zover deze direct grenst aan de bestemming Wonen" toevoegen;
 • 37. aan de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.7.2, aanhef, na de woorden "en/of aanduidingen over" de woorden "de inhoud van woningen en" toevoegen;
 • 38. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.7.2, sub a. wijzigen in: "de inhoud van een woning die geen deel uitmaakt van een woongebouw mag niet minder dan 350 m3 en niet meer dan 1.000 m3 bedragen";
 • 39. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.7.2, sub b. wijzigen in: "per woning geldt een basisrecht van 80 m2 bijgebouw. Voor een groter oppervlakte aan bijgebouw zijn inzetbare sloopmeters vereist overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.4, lid 4";
 • 40. aan de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.7.2, na sub g., een nieuw sublid toevoegen: “waar wordt gesproken over een nieuw bestemmingsvlak kan in plaats daarvan ook gekozen worden voor meerdere bestemmingsvlakken met de bestemming Wonen, die voor de toepassing van de regels in dit lid,, samen gelden als het nieuwe bestemmingsvlak;”;
 • 41. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.7.2, sub h. wijzigen in: "er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden";
 • 42. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.7.2, sub h., de tabel wijzigen in:

Per woning   Benodigde inzetbare sloopmeters  
Woningrecht   300 m2  
Per m3 vergroting   1,5 m2  

 • 43. aan de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.7.2, sub h., eerste bullet, na de woorden "ten minste 500 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 44. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.7.2, sub h., de tweede bullet wijzigen in: "alle bebouwing dient te worden gesloopt, met uitzondering van de bestaande woning(en) en de daaraan toe te rekenen bijgebouwen, tenzij het (een) gebouw(en) betreft welke met toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid word(t)(en) ingezet voor hergebruik";
 • 45. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.7.2, sub h., de derde bullet verwijderen;
 • 46. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.7.2, sub h., de vierde bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 47. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.7.2, sub h., de vijfde bullet wijzigen in: "bij de berekening van de sloopoppervlakte de bestaande bedrijfswoning (inclusief minimaal 80 m2 aan daaraan toe te rekenen bijgebouwen) buiten beschouwing wordt gelaten";
 • 48. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.7.2, sub h., de zesde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 49. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.7.2, sub h., de zevende bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 50. in de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 6.7.2, sub g. en sub h. vernummeren in g. tot en met i.

30.4 Artikel 11 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Harskamperweg-Kootwijkerdijk', artikel 11.1, lid 1., na sub c. een nieuw sublid d. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 10.1.1, op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in Bijlage 1 van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 31 Bestemmingsplan Hazendonkweg I

31.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Hazendonkweg I', artikel 1, na lid 1.49, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Hazendonkweg I', artikel 1, na lid 1.73, een nieuw lid toevoegen: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Hazendonkweg I', artikel 1, lid 1.49 tot en met lid 1.83 vernummeren in 1.49 tot en met 1.85.

31.2 Artikel 4 Bedrijf - Niet agrarisch
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Hazendonkweg I', artikel 4.4, lid 5., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Hazendonkweg I', artikel 4.4, lid 5., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Hazendonkweg I', artikel 4.4, lid 5., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 4. aan de regels van het bestemmingsplan 'Hazendonkweg I', artikel 4.4, lid 5., sub f., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Hazendonkweg I', artikel 4.4, lid 5., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Hazendonkweg I', artikel 4.4, lid 5., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Hazendonkweg I', artikel 4.4, lid 6., sub c., in de tabel, het getal en woord "2 m2 sloop" wijzigen in "1,5 m2 inzetbare sloopmeters";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Hazendonkweg I', artikel 4.4, lid 6., sub c., de eerste bullet verwijderen;
 • 9. aan de regels van het bestemmingsplan 'Hazendonkweg I', artikel 4.4, lid 6., sub c., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Hazendonkweg I', artikel 4.4, lid 6., sub c., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Hazendonkweg I', artikel 4.4, lid 6., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Hazendonkweg I', artikel 4.7, lid 1., sub g. wijzigen in: "er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden:
 • per toe te voegen m2 vloeroppervlakte boven de oppervlakte die op grond van artikel 4.2.2, onder c., reeds is toegestaan, voor zover deze toevoeging zich bevindt binnen de bandbreedte van 0 tot en met 500 m2, zijn 2 m2 inzetbare sloopmeters nodig;
 • per toe te voegen m2 vloeroppervlakte boven de oppervlakte die op grond van artikel 4.2.2, onder c., reeds is toegestaan, voor zover deze toevoeging zich bevindt binnen de bandbreedte van 501 tot en met 1.000 m2, zijn 3 m2 inzetbare sloopmeters nodig;";
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Hazendonkweg I', artikel 4.7, lid 1., sub g., de eerste bullet verwijderen;
 • 14. in de regels van het bestemmingsplan 'Hazendonkweg I', artikel 4.7, lid 1., sub g., de tweede bullet verwijderen;
 • 15. aan de regels van het bestemmingsplan 'Hazendonkweg I', artikel 4.7, lid 1., sub g., derde bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 16. in de regels van het bestemmingsplan 'Hazendonkweg I', artikel 4.7, lid 1., sub g., de vierde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 17. in de regels van het bestemmingsplan 'Hazendonkweg I', artikel 4.7, lid 1., sub g., de vijfde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld".

31.3 Artikel 9 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Hazendonkweg I', artikel 9.1, lid 1., na sub c. een nieuw sublid d. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 3.3.1 en/of 4.5.2, op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in de betreffende bijlage van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 32 Bestemmingsplan Heideweg-Garderbroekerweg

32.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Heideweg-Garderbroekerweg', artikel 1, na lid 1.37, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Heideweg-Garderbroekerweg', artikel 1, na lid 1.56, een nieuw lid toevoegen: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Heideweg-Garderbroekerweg', artikel 1, lid 1.37 tot en met lid 1.64 vernummeren in 1.37 tot en met 1.66.

32.2 Artikel 4 Wonen
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Heideweg-Garderbroekerweg', artikel 4.2.2, lid d., het getal "600" wijzigen in "660";
 • 2. in de regels van het bestemmingsplan 'Heideweg-Garderbroekerweg', artikel 4.4, lid 2., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 3. aan de regels van het bestemmingsplan 'Heideweg-Garderbroekerweg', artikel 4.4, lid 2., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Heideweg-Garderbroekerweg', artikel 4.4, lid 2., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Heideweg-Garderbroekerweg', artikel 4.4, lid 2., sub f., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Heideweg-Garderbroekerweg', artikel 4.4, lid 2., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Heideweg-Garderbroekerweg', artikel 4.4, lid 2., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Heideweg-Garderbroekerweg', artikel 4.4, lid 3., aanhef, na de woorden "van een woning" de woorden ", een 'woongebouw' of een 'kleine woning' en toestaan dat een 'woning', 'woongebouw' of 'kleine woning' wordt gebouwd met een grotere inhoud tot maximaal 1.000 m3" wijzigen in "of een kleine woning en toestaan dat een woning of kleine woning wordt gebouwd met een grotere inhoud tot maximaal 1.000 m3, of voor wat betreft de maximum inhoud van een woongebouw en toestaan dat een woongebouw wordt gebouwd met een grotere inhoud tot maximaal 1.500 m3";
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Heideweg-Garderbroekerweg', artikel 4.4, lid 3., sub b. wijzigen in: "er sprake is van sloop van gebouwen in de vorm van 1,5 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m3 vergroting van de woninginhoud";
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Heideweg-Garderbroekerweg', artikel 4.4, lid 3., sub b., de tabel verwijderen;
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Heideweg-Garderbroekerweg', artikel 4.4, lid 3., sub b., de eerste bullet verwijderen;
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Heideweg-Garderbroekerweg', artikel 4.4, lid 3., sub b., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Heideweg-Garderbroekerweg', artikel 4.4, lid 3., sub b., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 14. in de regels van het bestemmingsplan 'Heideweg-Garderbroekerweg', artikel 4.4, lid 3., sub b., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 15. in de regels van het bestemmingsplan 'Heideweg-Garderbroekerweg', artikel 4.4, lid 4., sub b., het woord "maximum" wijzigen in het woord "maximale";
 • 16. aan de regels van het bestemmingsplan 'Heideweg-Garderbroekerweg', artikel 4.4, lid 4., sub b., na de woorden "van de" de woorden "voor de functie wonen vergunde" toevoegen;
 • 17. aan de regels van het bestemmingsplan 'Heideweg-Garderbroekerweg', artikel 4.4, lid 4., na sub b., een nieuw sublid toevoegen: "er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;";
 • 18. in de regels van het bestemmingsplan 'Heideweg-Garderbroekerweg', artikel 4.4, lid 4., sub c. wijzigen in: "er sprake is van de sloop van gebouwen in de vorm van 2 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m2 extra oppervlakte aan bijgebouwen, met dien verstande dat";
 • 19. in de regels van het bestemmingsplan 'Heideweg-Garderbroekerweg', artikel 4.4, lid 4., sub c., de tweede bullet verwijderen;
 • 20. in de regels van het bestemmingsplan 'Heideweg-Garderbroekerweg', artikel 4.4, lid 4., sub c., de derde bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 21. in de regels van het bestemmingsplan 'Heideweg-Garderbroekerweg', artikel 4.4, lid 4., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 22. in de regels van het bestemmingsplan 'Heideweg-Garderbroekerweg', artikel 4.4, lid 4., sub c., de vijfde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 23. in de regels van het bestemmingsplan 'Heideweg-Garderbroekerweg', artikel 4.4, lid 4., sub b. en sub c. vernummeren in b. tot en met d.

32.3 Artikel 10 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Heideweg-Garderbroekerweg', artikel 10.1, lid 1., na sub c. een nieuw sublid d. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 9.1.1 en/of 9.1.2, op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in Bijlage 2 en/of 3 van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 33 Bestemmingsplan Hessenweg XI

33.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Hessenweg XI', artikel 1, na lid 1.44, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Hessenweg XI', artikel 1, na lid 1.68, een nieuw lid toevoegen: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Hessenweg XI', artikel 1, lid 1.44 tot en met lid 1.78 vernummeren in 1.44 tot en met 1.80.

33.2 Artikel 4 Bedrijf - Niet agrarisch
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Hessenweg XI', artikel 4.4, lid 6., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Hessenweg XI', artikel 4.4, lid 6., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Hessenweg XI', artikel 4.4, lid 6., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Hessenweg XI', artikel 4.4, lid 6., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Hessenweg XI', artikel 4.4, lid 6., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Hessenweg XI', artikel 4.4, lid 7., sub c., in de tabel, het getal en woord "2 m2 sloop" wijzigen in "1,5 m2 inzetbare sloopmeters";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Hessenweg XI', artikel 4.4, lid 7., sub c., de eerste bullet verwijderen;
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Hessenweg XI', artikel 4.4, lid 7., sub c., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Hessenweg XI', artikel 4.4, lid 7., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld".

Artikel 34 Bestemmingsplan Hunnenweg II

34.1 Artikel 4 Wonen - 4

In de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg II', artikel 4.2.1, lid c., het getal "600" wijzigen in "660".

Artikel 35 Bestemmingsplan Hunnenweg III

35.1 Artikel 4 Wonen - Enkelvoudig

In de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg III', artikel 4.2.1, lid c., het getal "600" wijzigen in "660".

35.2 Artikel 6 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg III', artikel 6, lid 1., na sub b. een nieuw sublid c. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 4.3.1, op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in de betreffende bijlage van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 36 Bestemmingsplan Hunnenweg IV

36.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 1, na lid 1.61, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 1, na lid 1.111, een nieuw lid toevoegen: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 1, lid 1.61 tot en met lid 1.126 vernummeren in 1.61 tot en met 1.128.

36.2 Artikel 3 Agrarisch - Paardenhouderij
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 3.4, lid 3., sub c., in de tabel, het getal en woord "2 m2 sloop" wijzigen in "1,5 m2 inzetbare sloopmeters";
 • 2. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 3.4, lid 3., sub c., de eerste bullet verwijderen;
 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 3.4, lid 3., sub c., de tweede bullet verwijderen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 3.4, lid 3., sub c., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 3.4, lid 3., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 3.4, lid 6., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 7. aan de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 3.4, lid 6., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 3.4, lid 6., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 3.4, lid 6., sub f., de tweede bullet verwijderen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 3.4, lid 6., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 3.4, lid 6., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 3.7.2, aanhef, de woorden "de oppervlakte aan bijgebouwen opnemen" wijzigen in de woorden "de inhoud van woningen en de oppervlakte aan bijgebouwen opnemen, de bestemming Agrarisch - Paardenhouderij binnen of buiten een bouwvlak wijzigen in de bestemming Agrarisch (zonder bouwvlak)";
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 3.7.2, sub a. wijzigen in: "de inhoud van een woning die geen deel uitmaakt van een woongebouw mag niet minder dan 350 m3 en niet meer dan 1.000 m3 bedragen";
 • 14. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 3.7.2, sub b. wijzigen in: "per woning geldt een basisrecht van 80 m2 bijgebouw. Voor een groter oppervlakte aan bijgebouw zijn inzetbare sloopmeters vereist overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.4, lid 5";
 • 15. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 3.7.2, sub d. wijzigen in: "waar wordt gesproken over een nieuw bestemmingsvlak kan in plaats daarvan ook gekozen worden voor meerdere bestemmingsvlakken met de bestemming Wonen, die voor de toepassing van de regels in dit lid,, samen gelden als het nieuwe bestemmingsvlak";
 • 16. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 3.7.2, sub i. wijzigen in: "er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden";
 • 17. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 3.7.2, sub i., de tabel wijzigen in:

Per woning   Benodigde inzetbare sloopmeters  
Woningrecht   300 m2  
Per m3 vergroting   1,5 m2  

 • 18. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 3.7.2, sub i., de eerste bullet wijzigen in: "alle bedrijfsbebouwing dient te worden gesloopt, met uitzondering van de bedrijfswoning(en) en de daaraan toe te rekenen bijgebouwen, tenzij het (een) gebouw(en) betreft welke met toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid word(t)(en) ingezet voor hergebruik";
 • 19. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 3.7.2, sub i., de tweede bullet wijzigen in: "de inhoud van een woongebouw mag niet meer dan 1.500 m3 bedragen";
 • 20. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 3.7.2, sub i., de derde bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 21. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 3.7.2, sub i., de vierde bullet wijzigen in: "bij de berekening van de sloopoppervlakte de bestaande bedrijfswoning (inclusief minimaal 80 m2 aan daaraan toe te rekenen bijgebouwen) buiten beschouwing wordt gelaten";
 • 22. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 3.7.2, sub i., de vijfde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 23. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 3.7.2, sub i., de zesde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 24. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 3.7.3, aanhef, na de woorden "Bedrijf - Niet agrarisch" de woorden "of Groen" wijzigen in "en de bestemming Groen, de bestemming Agrarisch - Paardenhouderij binnen of buiten een bouwvlak wijzigen in de bestemming Agrarisch (zonder bouwvlak)";
 • 25. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 3.7.3, sub a., de beide woorden "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 26. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 3.7.3, sub c., verwijderen;
 • 27. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 3.7.3, sub h. wijzigen in: "er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de milieusituatie";
 • 28. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 3.7.3, sub j. wijzigen in: "er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden";
 • 29. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 3.7.3, sub j., de tabel wijzigen in:

Bedrijf - Niet agrarisch   Benodigde inzetbare sloopmeters  
Bedrijfsrecht   100 m2  
Per m2 vloeroppervlakte van 0 tot en met 500 m2   2 m2  
Per m2 vloeroppervlakte van 501 tot en met 1.000 m2   3 m2  

 • 30. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 3.7.3, sub j., de eerste bullet wijzigen in: "alle bedrijfsbebouwing dient te worden gesloopt, met uitzondering van de bedrijfswoning(en) en de daaraan toe te rekenen bijgebouwen, tenzij het (een) gebouw(en) betreft welke met toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid word(t)(en) ingezet voor hergebruik";
 • 31. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 3.7.3, sub j., de tweede bullet verwijderen;
 • 32. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 3.7.3, sub j., de vijfde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 33. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 3.7.3, sub j., de zesde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 34. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 3.7.3, sub c. tot en met sub j. vernummeren in c. tot en met i.;
 • 35. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 3.7.4, aanhef, na de woorden "Recreatie - Verblijfsrecreatie" de woorden "of Groen" wijzigen in "en de bestemming Groen, de bestemming Agrarisch - Paardenhouderij binnen of buiten een bouwvlak wijzigen in de bestemming Agrarisch (zonder bouwvlak)";
 • 36. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 3.7.4, sub a., de beide woorden "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 37. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 3.7.4, sub c., verwijderen;
 • 38. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 3.7.4, sub h. wijzigen in: "er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de milieusituatie";
 • 39. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 3.7.4, sub i., de woorden "Bedrijf - niet agrarisch" wijzigen in “Bedrijf - Landelijk";
 • 40. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 3.7.4, sub j. wijzigen in: "er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden";
 • 41. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 3.7.4, sub j., de tabel wijzigen in:

Bedrijven, niet zijnde Bedrijf - Niet agrarisch   Benodigde inzetbare sloopmeters  
Bedrijfsrecht   100 m2  
Per m2 vloeroppervlakte van 0 tot en met 1.000 m2   2 m2  

 • 42. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 3.7.4, sub j., de eerste bullet wijzigen in: "alle bedrijfsbebouwing dient te worden gesloopt, met uitzondering van de bedrijfswoning(en) en de daaraan toe te rekenen bijgebouwen, tenzij het (een) gebouw(en) betreft welke met toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid word(t)(en) ingezet voor hergebruik";
 • 43. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 3.7.4, sub j., de tweede bullet verwijderen;
 • 44. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 3.7.4, sub j., de vijfde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 45. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 3.7.4, sub j., de zesde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 46. in de regels van het bestemmingsplan ''Hunnenweg IV', artikel 3.7.4, sub c. tot en met sub j. vernummeren in c. tot en met i.

36.3 Artikel 4 Wonen
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.2.2, lid c., het getal "600" wijzigen in "660";
 • 2. In de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.4, lid 3., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 3. aan de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.4, lid 3., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.4, lid 3., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.4, lid 3., sub f., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.4, lid 3., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.4, lid 3., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.4, lid 4., sub b. wijzigen in: "er sprake is van sloop van gebouwen in de vorm van 1,5 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m3 vergroting van de woninginhoud";
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.4, lid 4., sub b., de tabel verwijderen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.4, lid 4., sub b., de eerste bullet verwijderen;
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.4, lid 4., sub b., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.4, lid 4., sub b., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.4, lid 4., sub b., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 14. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.4, lid 5., sub b., het woord "maximum" wijzigen in het woord "maximale";
 • 15. aan de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.4, lid 5., sub b., na de woorden "van de" de woorden "voor de functie wonen vergunde" toevoegen;
 • 16. aan de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.4, lid 5., na sub b., een nieuw sublid toevoegen: "er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;";
 • 17. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.4, lid 5., sub c. wijzigen in: "er sprake is van de sloop van gebouwen in de vorm van 2 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m2 extra oppervlakte aan bijgebouwen, met dien verstande dat";
 • 18. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.4, lid 5., sub c., de tweede bullet verwijderen;
 • 19. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.4, lid 5., sub c., de derde bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 20. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.4, lid 5., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 21. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.4, lid 5., sub c., de vijfde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 22. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.4, lid 5., sub b. en sub c. vernummeren in b. tot en met d.;
 • 23. aan de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.7.1., aanhef, na de woorden "de bestemming Wonen" de woorden "en de bestemming Agrarisch voor zover deze direct grenst aan de bestemming Wonen" toevoegen;
 • 24. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.7.1., sub a., de beide woorden "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 25. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.7.1., sub f. wijzigen in: "er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de milieusituatie";
 • 26. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.7.1., sub i. wijzigen in: "er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden";
 • 27. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.7.1., sub i., de tabel wijzigen in:

Bedrijf - Niet agrarisch   Benodigde inzetbare sloopmeters  
Bedrijfsrecht   100 m2  
Per m2 vloeroppervlakte van 0 tot en met 500 m2   2 m2  
Per m2 vloeroppervlakte van 501 tot en met 1.000 m2   3 m2  

 • 28. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.7.1., sub i., eerste bullet, de beide woorden "oppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 29. aan de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.7.1., sub i., eerste bullet, na de woorden "ten minste 500 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 30. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.7.1., sub i., de tweede bullet wijzigen in: "alle bebouwing dient te worden gesloopt, met uitzondering van de bestaande woning(en) en de daaraan toe te rekenen bijgebouwen, tenzij het (een) gebouw(en) betreft welke met toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid word(t)(en) ingezet voor hergebruik";
 • 31. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.7.1., sub i., de derde bullet verwijderen;
 • 32. aan de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.7.1, sub i., de vijfde bullet, na de woorden "80 m2 aan" de woorden "daaraan toe te rekenen" toevoegen;
 • 33. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.7.1., sub i., de zesde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 34. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.7.1., sub i., de zevende bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 35. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.7.1., sub j., het getal "600" wijzigen in "660";
 • 36. aan de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.7.2., in de aanhef na de woorden "de bestemming Wonen" de woorden "en de bestemming Agrarisch voor zover deze direct grenst aan de bestemming Wonen" toevoegen;
 • 37. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.7.2., sub a., de beide woorden "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 38. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.7.2., sub f. wijzigen in: "er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de milieusituatie";
 • 39. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.7.2., sub h., wijzigen in: “bij een wijziging naar de bestemming Bedrijf - Landelijk zijn uitsluitend bedrijven toegestaan die genoemd worden in de tabel in artikel 5.1 lid a., dan wel die daarmee vergelijkbaar zijn, mits het geen Wgh-inrichtingen of Bevi-inrichtingen betreft;”;
 • 40. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.7.2., sub i. wijzigen in: "er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden";
 • 41. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.7.2., sub i., de tabel wijzigen in:

Bedrijven, niet zijnde Bedrijf - Niet agrarisch   Benodigde inzetbare sloopmeters  
Bedrijfsrecht   100 m2  
Per m2 vloeroppervlakte van 0 tot en met 1.000 m2   2 m2  

 • 42. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.7.2., sub i., eerste bullet, de beide woorden "oppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 43. aan de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.7.2., sub i., eerste bullet, na de woorden "ten minste 500 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 44. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.7.2., sub i., de tweede bullet wijzigen in: "alle bebouwing dient te worden gesloopt, met uitzondering van de bestaande woning(en) en de daaraan toe te rekenen bijgebouwen, tenzij het (een) gebouw(en) betreft welke met toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid word(t)(en) ingezet voor hergebruik";
 • 45. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.7.2., sub i., de derde bullet verwijderen;
 • 46. aan de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.7.2, sub i., de vijfde bullet, na de woorden "80 m2 aan" de woorden "daaraan toe te rekenen" toevoegen;
 • 47. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.7.2., sub i., de zesde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 48. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.7.2., sub i., de zevende bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 49. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 4.7.2., sub j., het getal "600" wijzigen in "660".

36.4 Artikel 10 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg IV', artikel 10.1, lid 1., na sub c. een nieuw sublid d. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 9.1.1, op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in Bijlage 1 van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 37 Bestemmingsplan Hunnenweg V

37.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg V', artikel 1, na lid 1.40, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg V', artikel 1, lid 1.40 tot en met lid 1.81 vernummeren in 1.40 tot en met 1.82.

37.2 Artikel 4 Wonen
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg V', artikel 4.4, lid 3., aanhef, na de woorden "van een woning" de woorden ", een 'woongebouw' of een 'kleine woning' en toestaan dat een 'woning', 'woongebouw' of 'kleine woning' wordt gebouwd met een grotere inhoud tot maximaal 1.000 m3" wijzigen in "of een kleine woning en toestaan dat een woning of kleine woning wordt gebouwd met een grotere inhoud tot maximaal 1.000 m3, of voor wat betreft de maximum inhoud van een woongebouw en toestaan dat een woongebouw wordt gebouwd met een grotere inhoud tot maximaal 1.500 m3";
 • 2. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg V', artikel 4.4, lid 3., sub b. wijzigen in: "er sprake is van sloop van gebouwen in de vorm van 1,5 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m3 vergroting van de woninginhoud";
 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg V', artikel 4.4, lid 3., sub b., de tabel verwijderen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg V', artikel 4.4, lid 3., sub b., de eerste bullet verwijderen;
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg V', artikel 4.4, lid 3., sub b., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg V', artikel 4.4, lid 3., sub b., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg V', artikel 4.4, lid 3., sub b., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg V', artikel 4.4, lid 4., sub b., het woord "maximum" wijzigen in het woord "maximale";
 • 9. aan de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg V', artikel 4.4, lid 4., sub b., na de woorden "van de" de woorden "voor de functie wonen vergunde" toevoegen;
 • 10. aan de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg V', artikel 4.4, lid 4., na sub b., een nieuw sublid toevoegen: "er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;";
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg V', artikel 4.4, lid 4., sub c. wijzigen in: "er sprake is van de sloop van gebouwen in de vorm van 2 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m2 extra oppervlakte aan bijgebouwen, met dien verstande dat";
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg V', artikel 4.4, lid 4., sub c., de tweede bullet verwijderen;
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg V', artikel 4.4, lid 4., sub c., de derde bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 14. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg V', artikel 4.4, lid 4., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 15. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg V', artikel 4.4, lid 4., sub c., de vijfde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 16. in de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg V', artikel 4.4, lid 4., sub b. en sub c. vernummeren in b. tot en met d.;

37.3 Artikel 10 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Hunnenweg V', artikel 10.1, lid 1., na sub c. een nieuw sublid d. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 9.1.1, op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in Bijlage 1 van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 38 Bestemmingsplan Kootwijkerbroekerweg I

38.1 Artikel 4 Wonen - Enkelvoudig

In de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerbroekerweg I', artikel 4.2.1, lid c., het getal "600" wijzigen in "660".

Artikel 39 Bestemmingsplan Kootwijkerdijk-Harderwijkerkarweg

39.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk-Harderwijkerkarweg', artikel 1, na lid 1.44, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk-Harderwijkerkarweg', artikel 1, na lid 1.65, een nieuw lid toevoegen: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk-Harderwijkerkarweg', artikel 1, lid 1.44 tot en met lid 1.75 vernummeren in 1.44 tot en met 1.77.

39.2 Artikel 4 Wonen
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk-Harderwijkerkarweg', artikel 4.2.2, lid d., het getal "600" wijzigen in "660";
 • 2. in de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk-Harderwijkerkarweg', artikel 4.4, lid 3., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 3. aan de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk-Harderwijkerkarweg', artikel 4.4, lid 3., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk-Harderwijkerkarweg', artikel 4.4, lid 3., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk-Harderwijkerkarweg', artikel 4.4, lid 3., sub f., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk-Harderwijkerkarweg', artikel 4.4, lid 3., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk-Harderwijkerkarweg', artikel 4.4, lid 3., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk-Harderwijkerkarweg', artikel 4.4, lid 4., aanhef, na de woorden "van een woning" de woorden ", een 'woongebouw' of een 'kleine woning' en toestaan dat een 'woning', 'woongebouw' of 'kleine woning' wordt gebouwd met een grotere inhoud tot maximaal 1.000 m3" wijzigen in "of een kleine woning en toestaan dat een woning of kleine woning wordt gebouwd met een grotere inhoud tot maximaal 1.000 m3, of voor wat betreft de maximum inhoud van een woongebouw en toestaan dat een woongebouw wordt gebouwd met een grotere inhoud tot maximaal 1.500 m3";
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk-Harderwijkerkarweg', artikel 4.4, lid 4., sub b. wijzigen in: "er sprake is van sloop van gebouwen in de vorm van 1,5 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m3 vergroting van de woninginhoud";
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk-Harderwijkerkarweg', artikel 4.4, lid 4., sub b., de tabel verwijderen;
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk-Harderwijkerkarweg', artikel 4.4, lid 4., sub b., de eerste bullet verwijderen;
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk-Harderwijkerkarweg', artikel 4.4, lid 4., sub b., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk-Harderwijkerkarweg', artikel 4.4, lid 4., sub b., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 14. in de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk-Harderwijkerkarweg', artikel 4.4, lid 4., sub b., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 15. in de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk-Harderwijkerkarweg', artikel 4.4, lid 5., sub b., het woord "maximum" wijzigen in het woord "maximale";
 • 16. aan de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk-Harderwijkerkarweg', artikel 4.4, lid 5., sub b., na de woorden "van de" de woorden "voor de functie wonen vergunde" toevoegen;
 • 17. aan de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk-Harderwijkerkarweg', artikel 4.4, lid 6., na sub b., een nieuw sublid toevoegen: "er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;";
 • 18. in de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk-Harderwijkerkarweg', artikel 4.4, lid 5., sub c. wijzigen in: "er sprake is van de sloop van gebouwen in de vorm van 2 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m2 extra oppervlakte aan bijgebouwen, met dien verstande dat";
 • 19. in de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk-Harderwijkerkarweg', artikel 4.4, lid 5., sub c., de tweede bullet verwijderen;
 • 20. in de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk-Harderwijkerkarweg', artikel 4.4, lid 5., sub c., de derde bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 21. in de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk-Harderwijkerkarweg', artikel 4.4, lid 5., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 22. in de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk-Harderwijkerkarweg', artikel 4.4, lid 5., sub c., de vijfde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 23. in de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk-Harderwijkerkarweg', artikel 4.4, lid 5., sub b. en sub c. vernummeren in b. tot en met d.

39.3 Artikel 9 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk-Harderwijkerkarweg', artikel 9.1, lid 1., na sub c. een nieuw sublid d. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 8.1.1, op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in Bijlage 1 van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 40 Bestemmingsplan Kootwijkerdijk I

40.1 Artikel 4 Wonen - Enkelvoudig

In de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk I', artikel 4.2.1, lid c., het getal "600" wijzigen in "660".

Artikel 41 Bestemmingsplan Kootwijkerdijk II

41.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk II', artikel 1, na lid 1.37, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk II', artikel 1, na lid 1.65, een nieuw lid toevoegen: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk II', artikel 1, lid 1.37 tot en met lid 1.74 vernummeren in 1.37 tot en met 1.76.

41.2 Artikel 4 Wonen
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk II', artikel 4.2.2, lid d., het getal "600" wijzigen in "660";
 • 2. in de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk II', artikel 4.4, lid 3., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 3. aan de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk II', artikel 4.4, lid 3., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk II', artikel 4.4, lid 3., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk II', artikel 4.4, lid 3., sub f., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk II', artikel 4.4, lid 3., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk II', artikel 4.4, lid 3., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk II', artikel 4.4, lid 4., sub b. wijzigen in: "er sprake is van sloop van gebouwen in de vorm van 1,5 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m3 vergroting van de woninginhoud";
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk II', artikel 4.4, lid 4., sub b., de tabel verwijderen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk II', artikel 4.4, lid 4., sub b., de eerste bullet verwijderen;
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk II', artikel 4.4, lid 4., sub b., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk II', artikel 4.4, lid 4., sub b., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk II', artikel 4.4, lid 4., sub b., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 14. in de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk II', artikel 4.4, lid 5., sub b., het woord "maximum" wijzigen in het woord "maximale";
 • 15. aan de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk II', artikel 4.4, lid 5., sub b., na de woorden "van de" de woorden "voor de functie wonen vergunde" toevoegen;
 • 16. aan de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk II', artikel 4.4, lid 5., na sub b., een nieuw sublid toevoegen: "er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;";
 • 17. in de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk II', artikel 4.4, lid 5., sub c. wijzigen in: "er sprake is van de sloop van gebouwen in de vorm van 2 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m2 extra oppervlakte aan bijgebouwen, met dien verstande dat";
 • 18. in de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk II', artikel 4.4, lid 5., sub c., de tweede bullet verwijderen;
 • 19. in de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk II', artikel 4.4, lid 5., sub c., de derde bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 20. in de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk II', artikel 4.4, lid 5., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 21. in de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk II', artikel 4.4, lid 5., sub c., de vijfde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 22. in de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk II', artikel 4.4, lid 5., sub b. en sub c. vernummeren in b. tot en met d.

41.3 Artikel 10 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Kootwijkerdijk II', artikel 10.1, lid 1., na sub c. een nieuw sublid d. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 9.1.1, op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in Bijlage 2 en/of 3 van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 42 Bestemmingsplan Laageinderweg I

42.1 Artikel 5 Wonen

In de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg I', artikel 5.2.2, lid c., het getal "600" wijzigen in "660".

42.2 Artikel 10 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg I', artikel 10.1, lid 1., na sub b. een nieuw sublid c. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 9.1, op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in Bijlage 1 van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 43 Bestemmingsplan Laageinderweg V

43.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 1, na lid 1.55, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 1, na lid 1.83, een nieuw lid toevoegen: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 1, lid 1.55 tot en met lid 1.94 vernummeren in 1.55 tot en met 1.96.

43.2 Artikel 3 Agrarisch
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 3.4, lid 7., sub b., in de tabel, het getal en woord "2 m2 sloop" wijzigen in "1,5 m2 inzetbare sloopmeters";
 • 2. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 3.4, lid 7., sub b., de eerste bullet verwijderen;
 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 3.4, lid 7., sub b., de tweede bullet verwijderen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 3.4, lid 7., sub b., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 3.4, lid 7., sub b., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 3.4, lid 14., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 7. aan de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 3.4, lid 14., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 3.4, lid 14., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 3.4, lid 14., sub f., de tweede bullet verwijderen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 3.4, lid 14., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 3.4, lid 14., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld".

43.3 Artikel 6 Wonen
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 6.2.2, lid d., het getal "600" wijzigen in "660";
 • 2. In de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 6.4, lid 4., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 3. aan de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 6.4, lid 4., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 6.4, lid 4., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 6.4, lid 4., sub f., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 6.4, lid 4., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 6.4, lid 4., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 6.4, lid 6., aanhef, na de woorden "van een woning" de woorden ", woongebouw of een kleine woning en toestaan dat een woning, woongebouw of kleine woning wordt gebouwd met een grotere inhoud tot maximaal 1.000 m3" wijzigen in "of een kleine woning en toestaan dat een woning of kleine woning wordt gebouwd met een grotere inhoud tot maximaal 1.000 m3, of voor wat betreft de maximum inhoud van een woongebouw en toestaan dat een woongebouw wordt gebouwd met een grotere inhoud tot maximaal 1.500 m3";
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 6.4, lid 6., sub b. wijzigen in: "er sprake is van sloop van gebouwen in de vorm van 1,5 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m3 vergroting van de woninginhoud";
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 6.4, lid 6., sub b., de tabel verwijderen;
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 6.4, lid 6., sub b., de eerste bullet verwijderen;
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 6.4, lid 6., sub b., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 6.4, lid 6., sub b., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 14. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 6.4, lid 6., sub b., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 15. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 6.4, lid 7., sub b., het woord "maximum" wijzigen in het woord "maximale";
 • 16. aan de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 6.4, lid 7., sub b., na de woorden "van de" de woorden "voor de functie wonen vergunde" toevoegen;
 • 17. aan de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 6.4, lid 7., na sub b., een nieuw sublid toevoegen: "er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;";
 • 18. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 6.4, lid 7., sub c. wijzigen in: "er sprake is van de sloop van gebouwen in de vorm van 2 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m2 extra oppervlakte aan bijgebouwen, met dien verstande dat";
 • 19. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 6.4, lid 7., sub c., de tweede bullet verwijderen;
 • 20. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 6.4, lid 7., sub c., de derde bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 21. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 6.4, lid 7., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 22. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 6.4, lid 7., sub c., de vijfde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 23. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 6.4, lid 7., sub b. en sub c. vernummeren in b. tot en met d.;
 • 24. aan de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 6.7.1, sub b., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 25. aan de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 6.7.1, sub b., na de woorden "vermeerderd met:" de woorden "1,5 m2 per 1 m3 waarmee de inhoud van het woongebouw mag worden vergroot ten opzichte van de op grond van dit plan toegestane inhoud van de bestaande woning, tot een maximum inhoud van 1.500 m3;" toevoegen;
 • 26. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 6.7.1, sub b., de eerste twee bullets verwijderen;
 • 27. aan de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 6.7.1, sub c., eerste bullet, na de woorden "minimaal 500 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 28. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 6.7.1, sub c., de tweede bullet wijzigen in: "alle bebouwing dient te worden gesloopt, met uitzondering van de bestaande woning(en) en de daaraan toe te rekenen bijgebouwen, tenzij het (een) gebouw(en) betreft welke met toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid word(t)(en) ingezet voor hergebruik";
 • 29. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 6.7.1, sub c., de derde bullet verwijderen;
 • 30. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 6.7.1, sub c., de vierde bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 31. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 6.7.1, sub c., de vijfde bullet wijzigen in: "bij de berekening van de sloopoppervlakte de bestaande woning (inclusief minimaal 80 m2 aan daaraan toe te rekenen bijgebouwen) en indien aanwezig de kleine woning (inclusief minimaal de daaraan toe te rekenen bijgebouwen als aangegeven in artikel 6.2.6) buiten beschouwing wordt gelaten";
 • 32. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 6.7.1, sub c., de zesde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 33. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 6.7.1, sub c., de zevende bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld".

43.4 Artikel 12 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg V', artikel 12.1, lid 1., na sub c. een nieuw sublid d. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 11.1.1, op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in Bijlage 1 van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 44 Bestemmingsplan Laageinderweg-Drieënhuizerweg

44.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 1, na lid 1.42, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 1, na lid 1.65, een nieuw lid toevoegen: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 1, lid 1.42 tot en met lid 1.77 vernummeren in 1.42 tot en met 1.79.

44.2 Artikel 4 Bedrijf - Niet agrarisch
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 4.4, lid 6., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 4.4, lid 6., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 4.4, lid 6., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 4. aan de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 4.4, lid 6., sub f., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 4.4, lid 6., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 4.4, lid 6., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 4.4, lid 7., sub c., in de tabel, het getal en woord "2 m2 sloop" wijzigen in "1,5 m2 inzetbare sloopmeters";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 4.4, lid 7., sub c., de eerste bullet verwijderen;
 • 9. aan de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 4.4, lid 7., sub c., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 4.4, lid 7., sub c., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 4.4, lid 7., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 4.7, lid 1., sub g. wijzigen in: "er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden:
 • per toe te voegen m2 vloeroppervlakte boven de oppervlakte die op grond van artikel 4.2.2, onder c., reeds is toegestaan, voor zover deze toevoeging zich bevindt binnen de bandbreedte van 0 tot en met 500 m2, zijn 2 m2 inzetbare sloopmeters nodig;
 • per toe te voegen m2 vloeroppervlakte boven de oppervlakte die op grond van artikel 4.2.2, onder c., reeds is toegestaan, voor zover deze toevoeging zich bevindt binnen de bandbreedte van 501 tot en met 1.000 m2, zijn 3 m2 inzetbare sloopmeters nodig;";
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 4.7, lid 1., sub g., de eerste bullet verwijderen;
 • 14. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 4.7, lid 1., sub g., de tweede bullet verwijderen;
 • 15. aan de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 4.7, lid 1., sub g., derde bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 16. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 4.7, lid 1., sub g., de vierde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 17. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 4.7, lid 1., sub g., de vijfde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld".

44.3 Artikel 5 Wonen
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 5.2.2, lid d., het getal "600" wijzigen in "660";
 • 2. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 5.4, lid 3., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 3. aan de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 5.4, lid 3., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 5.4, lid 3., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 5.4, lid 3., sub f., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 5.4, lid 3., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 5.4, lid 3., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 5.4, lid 4., sub b. wijzigen in: "er sprake is van sloop van gebouwen in de vorm van 1,5 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m3 vergroting van de woninginhoud";
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 5.4, lid 4., sub b., de tabel verwijderen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 5.4, lid 4., sub b., de eerste bullet verwijderen;
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 5.4, lid 4., sub b., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 5.4, lid 4., sub b., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 5.4, lid 4., sub b., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 14. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 5.4, lid 5., sub b., het woord "maximum" wijzigen in het woord "maximale";
 • 15. aan de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 5.4, lid 5., sub b., na de woorden "van de" de woorden "voor de functie wonen vergunde" toevoegen;
 • 16. aan de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 5.4, lid 5., na sub b., een nieuw sublid toevoegen: "er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;";
 • 17. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 5.4, lid 5., sub c. wijzigen in: "er sprake is van de sloop van gebouwen in de vorm van 2 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m2 extra oppervlakte aan bijgebouwen, met dien verstande dat";
 • 18. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 5.4, lid 5., sub c., de tweede bullet verwijderen;
 • 19. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 5.4, lid 5., sub c., de derde bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 20. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 5.4, lid 5., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 21. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 5.4, lid 5., sub c., de vijfde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 22. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 5.4, lid 5., sub b. en sub c. vernummeren in b. tot en met d.;
 • 23. aan de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 5.7.1, aanhef, na de woorden "de bestemming Wonen" de woorden "en de bestemming Agrarisch voor zover deze direct grenst aan de bestemming Wonen" toevoegen;
 • 24. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 5.7.1, sub a., de beide woorden "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 25. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 5.7.1, sub f. wijzigen in: "er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de milieusituatie";
 • 26. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 5.7.1, sub i. wijzigen in: "er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden";
 • 27. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 5.7.1, sub i., de tabel wijzigen in:

Bedrijf - Niet agrarisch   Benodigde inzetbare sloopmeters  
Bedrijfsrecht   100 m2  
Per m2 vloeroppervlakte van 0 tot en met 500 m2   2 m2  
Per m2 vloeroppervlakte van 501 tot en met 1.000 m2   3 m2  

 • 28. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 5.7.1, sub i., eerste bullet, de beide woorden "oppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 29. aan de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 5.7.1, sub i., eerste bullet, na de woorden "ten minste 500 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 30. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 5.7.1, sub i., de tweede bullet wijzigen in: "alle bebouwing dient te worden gesloopt, met uitzondering van de bestaande woning(en) en de daaraan toe te rekenen bijgebouwen, tenzij het (een) gebouw(en) betreft welke met toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid word(t)(en) ingezet voor hergebruik";
 • 31. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 5.7.1, sub i., de derde bullet verwijderen;
 • 32. aan de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 5.7.1, sub i., de vijfde bullet, na de woorden "80 m2 aan" de woorden "daaraan toe te rekenen" toevoegen;
 • 33. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 5.7.1, sub i., de zesde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 34. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 5.7.1, sub i., de zevende bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 35. in de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 5.7.1, sub j., het getal "600" wijzigen in "660".

44.4 Artikel 11 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Laageinderweg-Drieënhuizerweg', artikel 11.1, lid 1., na sub c. een nieuw sublid d. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 10.1.1, op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in Bijlage 1 en/of 2 van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 45 Bestemmingsplan Landgoed Westerveld

45.1 Artikel 9 Wonen - Enkelvoudig

In de regels van het bestemmingsplan 'Landgoed Westerveld', artikel 9.2.1, lid c., het getal "600" wijzigen in "660".

Artikel 46 Bestemmingsplan Lange Zuiderweg II

46.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Lange Zuiderweg II', artikel 1, na lid 1.42, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Lange Zuiderweg II', artikel 1, na lid 1.68, een nieuw lid toevoegen: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Lange Zuiderweg II', artikel 1, lid 1.42 tot en met lid 1.78 vernummeren in 1.42 tot en met 1.80.

46.2 Artikel 4 Bedrijf - Niet agrarisch
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Lange Zuiderweg II', artikel 4.4, lid 5., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Lange Zuiderweg II', artikel 4.4, lid 5., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Lange Zuiderweg II', artikel 4.4, lid 5., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 4. aan de regels van het bestemmingsplan 'Lange Zuiderweg II', artikel 4.4, lid 5., sub f., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Lange Zuiderweg II', artikel 4.4, lid 5., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Lange Zuiderweg II', artikel 4.4, lid 5., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Lange Zuiderweg II', artikel 4.4, lid 6., sub c., in de tabel, het getal en woord "2 m2 sloop" wijzigen in "1,5 m2 inzetbare sloopmeters";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Lange Zuiderweg II', artikel 4.4, lid 6., sub c., de eerste bullet verwijderen;
 • 9. aan de regels van het bestemmingsplan 'Lange Zuiderweg II', artikel 4.4, lid 6., sub c., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Lange Zuiderweg II', artikel 4.4, lid 6., sub c., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Lange Zuiderweg II', artikel 4.4, lid 6., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Lange Zuiderweg II', artikel 4.7, lid 1., sub g. wijzigen in: "er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden:
 • per toe te voegen m2 vloeroppervlakte boven de oppervlakte die op grond van artikel 4.2.2, onder c., reeds is toegestaan, voor zover deze toevoeging zich bevindt binnen de bandbreedte van 0 tot en met 500 m2, zijn 2 m2 inzetbare sloopmeters nodig;
 • per toe te voegen m2 vloeroppervlakte boven de oppervlakte die op grond van artikel 4.2.2, onder c., reeds is toegestaan, voor zover deze toevoeging zich bevindt binnen de bandbreedte van 501 tot en met 1.000 m2, zijn 3 m2 inzetbare sloopmeters nodig;";
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Lange Zuiderweg II', artikel 4.7, lid 1., sub g., de eerste bullet verwijderen;
 • 14. in de regels van het bestemmingsplan 'Lange Zuiderweg II', artikel 4.7, lid 1., sub g., de tweede bullet verwijderen;
 • 15. aan de regels van het bestemmingsplan 'Lange Zuiderweg II', artikel 4.7, lid 1., sub g., derde bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 16. in de regels van het bestemmingsplan 'Lange Zuiderweg II', artikel 4.7, lid 1., sub g., de vierde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 17. in de regels van het bestemmingsplan 'Lange Zuiderweg II', artikel 4.7, lid 1., sub g., de vijfde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld".

46.3 Artikel 11 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Lange Zuiderweg II', artikel 11.1, lid 1., na sub c. een nieuw sublid d. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 10.1.1, op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in Bijlage 4 van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 47 Bestemmingsplan Lankerenseweg III

47.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Lankerenseweg III', artikel 1, na lid 1.56, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Lankerenseweg III', artikel 1, na lid 1.101, een nieuw lid toevoegen: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Lankerenseweg III', artikel 1, lid 1.56 tot en met lid 1.114 vernummeren in 1.56 tot en met 1.116.

47.2 Artikel 3 Bedrijf - Niet agrarisch
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Lankerenseweg III', artikel 3.4, lid 6., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Lankerenseweg III', artikel 3.4, lid 6., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Lankerenseweg III', artikel 3.4, lid 6., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 4. aan de regels van het bestemmingsplan 'Lankerenseweg III', artikel 3.4, lid 6., sub f., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Lankerenseweg III', artikel 3.4, lid 6., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Lankerenseweg III', artikel 3.4, lid 6., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Lankerenseweg III', artikel 3.4, lid 7., sub a., het getal "1.500" wijzigen in "1.000";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Lankerenseweg III', artikel 3.4, lid 7., sub c., in de tabel, het getal en woord "2 m2 sloop" wijzigen in "1,5 m2 inzetbare sloopmeters";
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Lankerenseweg III', artikel 3.4, lid 7., sub c., in de tabel de derde regel verwijderen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Lankerenseweg III', artikel 3.4, lid 7., sub c., de eerste bullet verwijderen;
 • 11. aan de regels van het bestemmingsplan 'Lankerenseweg III', artikel 3.4, lid 7., sub c., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Lankerenseweg III', artikel 3.4, lid 7., sub c., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Lankerenseweg III', artikel 3.4, lid 7., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 14. in de regels van het bestemmingsplan 'Lankerenseweg III', artikel 3.7, lid 1., sub g. wijzigen in: "er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden:
 • per toe te voegen m2 vloeroppervlakte boven de oppervlakte die op grond van artikel 3.2.2, onder c., reeds is toegestaan, voor zover deze toevoeging zich bevindt binnen de bandbreedte van 0 tot en met 500 m2, zijn 2 m2 inzetbare sloopmeters nodig;
 • per toe te voegen m2 vloeroppervlakte boven de oppervlakte die op grond van artikel 3.2.2, onder c., reeds is toegestaan, voor zover deze toevoeging zich bevindt binnen de bandbreedte van 501 tot en met 1.000 m2, zijn 3 m2 inzetbare sloopmeters nodig;";
 • 15. in de regels van het bestemmingsplan 'Lankerenseweg III', artikel 3.7, lid 1., sub g., de eerste bullet verwijderen;
 • 16. in de regels van het bestemmingsplan 'Lankerenseweg III', artikel 3.7, lid 1., sub g., de tweede bullet verwijderen;
 • 17. aan de regels van het bestemmingsplan 'Lankerenseweg III', artikel 3.7, lid 1., sub g., derde bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 18. in de regels van het bestemmingsplan 'Lankerenseweg III', artikel 3.7, lid 1., sub g., de vierde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 19. in de regels van het bestemmingsplan 'Lankerenseweg III', artikel 3.7, lid 1., sub g., de vijfde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld".

Artikel 48 Bestemmingsplan Molweg I

48.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Molweg I', artikel 1, na lid 1.37, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Molweg I', artikel 1, na lid 1.63, een nieuw lid toevoegen: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Molweg I', artikel 1, lid 1.37 tot en met lid 1.73 vernummeren in 1.37 tot en met 1.75.

48.2 Artikel 5 Wonen
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Molweg I', artikel 5.2.2, lid c., het getal "600" wijzigen in "660";
 • 2. in de regels van het bestemmingsplan 'Molweg I', artikel 5.4, lid 3., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 3. aan de regels van het bestemmingsplan 'Molweg I', artikel 5.4, lid 3., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Molweg I', artikel 5.4, lid 3., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Molweg I', artikel 5.4, lid 3., sub f., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Molweg I', artikel 5.4, lid 3., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Molweg I', artikel 5.4, lid 3., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Molweg I', artikel 5.4, lid 4., sub b. wijzigen in: "er sprake is van sloop van gebouwen in de vorm van 1,5 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m3 vergroting van de woninginhoud";
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Molweg I', artikel 5.4, lid 4., sub b., de tabel verwijderen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Molweg I', artikel 5.4, lid 4., sub b., de eerste bullet verwijderen;
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Molweg I', artikel 5.4, lid 4., sub b., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Molweg I', artikel 5.4, lid 4., sub b., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Molweg I', artikel 5.4, lid 4., sub b., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 14. aan de regels van het bestemmingsplan 'Molweg I', artikel 5.4, lid 5., sub b., na de woorden "van de" de woorden "voor de functie wonen vergunde" toevoegen;
 • 15. aan de regels van het bestemmingsplan 'Molweg I', artikel 5.4, lid 5., na sub b., een nieuw sublid toevoegen: "er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;";
 • 16. in de regels van het bestemmingsplan 'Molweg I', artikel 5.4, lid 5., sub c. wijzigen in: "er sprake is van de sloop van gebouwen in de vorm van 2 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m2 extra oppervlakte aan bijgebouwen, met dien verstande dat";
 • 17. in de regels van het bestemmingsplan 'Molweg I', artikel 5.4, lid 5., sub c., de eerste bullet verwijderen;
 • 18. in de regels van het bestemmingsplan 'Molweg I', artikel 5.4, lid 5., sub c., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 19. in de regels van het bestemmingsplan 'Molweg I', artikel 5.4, lid 5., sub c., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 20. in de regels van het bestemmingsplan 'Molweg I', artikel 5.4, lid 5., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 21. in de regels van het bestemmingsplan 'Molweg I', artikel 5.4, lid 5., sub b. en sub c. vernummeren in b. tot en met d.;
 • 22. aan de regels van het bestemmingsplan 'Molweg I', artikel 5.7, lid 2., sub b., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 23. aan de regels van het bestemmingsplan 'Molweg I', artikel 5.7, lid 2., sub b., na de woorden "vermeerderd met" de woorden "1,5 m2 per 1 m3 waarmee de inhoud van het woongebouw mag worden vergroot ten opzichte van de op grond van dit plan toegestane inhoud van de bestaande woning, tot een maximum inhoud van 1.500 m3" toevoegen;
 • 24. in de regels van het bestemmingsplan 'Molweg I', artikel 5.7, lid 2., sub b., beide bullets verwijderen;
 • 25. aan de regels van het bestemmingsplan 'Molweg I', artikel 5.7, lid 3., aanhef, na de woorden "de bestemming Wonen" de woorden "en de bestemming Agrarisch voor zover deze direct grenst aan de bestemming Wonen" toevoegen;
 • 26. aan de regels van het bestemmingsplan 'Molweg I', artikel 5.7, lid 3., aanhef, na de woorden "en/of aanduidingen over" de woorden "de inhoud van woningen en" toevoegen;
 • 27. aan de regels van het bestemmingsplan 'Molweg I', artikel 5.7, lid 3., voor sub a., een nieuw sublid toevoegen: "de inhoud van een woning die geen deel uitmaakt van een woongebouw mag niet minder dan 350 m3 en niet meer dan 1.000 m3 bedragen";
 • 28. in de regels van het bestemmingsplan 'Molweg I', artikel 5.7, lid 3., sub a. wijzigen in: "per woning geldt een basisrecht van 80 m2 bijgebouw. Voor een groter oppervlakte aan bijgebouw zijn inzetbare sloopmeters vereist overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.4, lid 5";
 • 29. aan de regels van het bestemmingsplan 'Molweg I', artikel 5.7, lid 3., na sub f., een nieuw sublid toevoegen: “waar wordt gesproken over een nieuw bestemmingsvlak kan in plaats daarvan ook gekozen worden voor meerdere bestemmingsvlakken met de bestemming Wonen, die voor de toepassing van de regels in dit lid,,, samen gelden als het nieuwe bestemmingsvlak;”;
 • 30. in de regels van het bestemmingsplan 'Molweg I', artikel 5.7, lid 3., sub g. wijzigen in: "er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden";
 • 31. in de regels van het bestemmingsplan 'Molweg I', artikel 5.7, lid 3., sub g., de tabel wijzigen in:

Per woning   Benodigde inzetbare sloopmeters  
Woningrecht   300 m2  
Per m3 vergroting   1,5 m2  

 • 32. aan de regels van het bestemmingsplan 'Molweg I', artikel 5.7, lid 3., sub g., eerste bullet, na de woorden "ten minste 500 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 33. in de regels van het bestemmingsplan 'Molweg I', artikel 5.7, lid 3., sub g., de tweede bullet wijzigen in: "alle bebouwing dient te worden gesloopt, met uitzondering van de bestaande woning(en) en de daaraan toe te rekenen bijgebouwen, tenzij het (een) gebouw(en) betreft welke met toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid word(t)(en) ingezet voor hergebruik";
 • 34. in de regels van het bestemmingsplan 'Molweg I', artikel 5.7, lid 3., sub g., de derde bullet verwijderen;
 • 35. in de regels van het bestemmingsplan 'Molweg I', artikel 5.7, lid 3., sub g., de vierde bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 36. in de regels van het bestemmingsplan 'Molweg I', artikel 5.7, lid 3., sub g., de vijfde bullet wijzigen in: "bij de berekening van de sloopoppervlakte de bestaande bedrijfswoning (inclusief minimaal 80 m2 aan daaraan toe te rekenen bijgebouwen) buiten beschouwing wordt gelaten";
 • 37. in de regels van het bestemmingsplan 'Molweg I', artikel 5.7, lid 3., sub g., de zesde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 38. in de regels van het bestemmingsplan 'Molweg I', artikel 5.7, lid 3., sub g., de zevende bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 39. in de regels van het bestemmingsplan 'Molweg I', artikel 5.7, lid 3., sub a. tot en met sub g. vernummeren in a. tot en met i.

48.3 Artikel 10 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Molweg I', artikel 10.1, lid 1., na sub c. een nieuw sublid d. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 3.3.1, 4.4.1 en/of 5.5.1 op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in de betreffende bijlage van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 49 Bestemmingsplan Molenweg III

49.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Molenweg III', artikel 1, na lid 1.37, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Molenweg III', artikel 1, na lid 1.54, een nieuw lid toevoegen: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Molenweg III', artikel 1, lid 1.37 tot en met lid 1.64 vernummeren in 1.37 tot en met 1.66.

49.2 Artikel 3 Wonen
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Molenweg III', artikel 3.2.2, lid d., het getal "600" wijzigen in "660";
 • 2. in de regels van het bestemmingsplan 'Molenweg III', artikel 3.4, lid 3., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 3. aan de regels van het bestemmingsplan 'Molenweg III', artikel 3.4, lid 3., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Molenweg III', artikel 3.4, lid 3., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Molenweg III', artikel 3.4, lid 3., sub f., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Molenweg III', artikel 3.4, lid 3., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Molenweg III', artikel 3.4, lid 3., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Molenweg III', artikel 3.4, lid 4., sub b. wijzigen in: "er sprake is van sloop van gebouwen in de vorm van 1,5 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m3 vergroting van de woninginhoud";
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Molenweg III', artikel 3.4, lid 4., sub b., de tabel verwijderen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Molenweg III', artikel 3.4, lid 4., sub b., de eerste bullet verwijderen;
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Molenweg III', artikel 3.4, lid 4., sub b., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Molenweg III', artikel 3.4, lid 4., sub b., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Molenweg III', artikel 3.4, lid 4., sub b., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 14. in de regels van het bestemmingsplan 'Molenweg III', artikel 3.4, lid 5., sub b., het woord "maximum" wijzigen in het woord "maximale";
 • 15. aan de regels van het bestemmingsplan 'Molenweg III', artikel 3.4, lid 5., sub b., na de woorden "van de" de woorden "voor de functie wonen vergunde" toevoegen;
 • 16. aan de regels van het bestemmingsplan 'Molenweg III', artikel 3.4, lid 5., na sub b., een nieuw sublid toevoegen: "er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;";
 • 17. in de regels van het bestemmingsplan 'Molenweg III', artikel 3.4, lid 5., sub c. wijzigen in: "er sprake is van de sloop van gebouwen in de vorm van 2 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m2 extra oppervlakte aan bijgebouwen, met dien verstande dat";
 • 18. in de regels van het bestemmingsplan 'Molenweg III', artikel 3.4, lid 5., sub c., de tweede bullet verwijderen;
 • 19. in de regels van het bestemmingsplan 'Molenweg III', artikel 3.4, lid 5., sub c., de derde bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 20. in de regels van het bestemmingsplan 'Molenweg III', artikel 3.4, lid 5., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 21. in de regels van het bestemmingsplan 'Molenweg III', artikel 3.4, lid 5., sub c., de vijfde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 22. in de regels van het bestemmingsplan 'Molenweg III', artikel 3.4, lid 5., sub b. en sub c. vernummeren in b. tot en met d.

49.3 Artikel 9 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Molenweg III', artikel 9.1, lid 1., na sub c. een nieuw sublid d. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 8.1.1 op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in Bijlage 1 van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 50 Bestemmingsplan Nachtegaalweg-Appelseweg

50.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Nachtegaalweg-Appelseweg', artikel 1, na lid 1.48, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Nachtegaalweg-Appelseweg', artikel 1, na lid 1.75, een nieuw lid toevoegen: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Nachtegaalweg-Appelseweg', artikel 1, lid 1.48 tot en met lid 1.87 vernummeren in 1.48 tot en met 1.89.

50.2 Artikel 5 Wonen
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Nachtegaalweg-Appelseweg', artikel 5.2.2, lid d., het getal "600" wijzigen in "660";
 • 2. in de regels van het bestemmingsplan 'Nachtegaalweg-Appelseweg', artikel 5.4, lid 3., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 3. aan de regels van het bestemmingsplan 'Nachtegaalweg-Appelseweg', artikel 5.4, lid 3., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Nachtegaalweg-Appelseweg', artikel 5.4, lid 3., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Nachtegaalweg-Appelseweg', artikel 5.4, lid 3., sub f., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Nachtegaalweg-Appelseweg', artikel 5.4, lid 3., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Nachtegaalweg-Appelseweg', artikel 5.4, lid 3., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Nachtegaalweg-Appelseweg', artikel 5.4, lid 4., sub b. wijzigen in: "er sprake is van sloop van gebouwen in de vorm van 1,5 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m3 vergroting van de woninginhoud";
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Nachtegaalweg-Appelseweg', artikel 5.4, lid 4., sub b., de tabel verwijderen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Nachtegaalweg-Appelseweg', artikel 5.4, lid 4., sub b., de eerste bullet verwijderen;
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Nachtegaalweg-Appelseweg', artikel 5.4, lid 4., sub b., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Nachtegaalweg-Appelseweg', artikel 5.4, lid 4., sub b., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Nachtegaalweg-Appelseweg', artikel 5.4, lid 4., sub b., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 14. in de regels van het bestemmingsplan 'Nachtegaalweg-Appelseweg', artikel 5.4, lid 5., sub b., het woord "maximum" wijzigen in het woord "maximale";
 • 15. aan de regels van het bestemmingsplan 'Nachtegaalweg-Appelseweg', artikel 5.4, lid 5., sub b., na de woorden "van de" de woorden "voor de functie wonen vergunde" toevoegen;
 • 16. aan de regels van het bestemmingsplan 'Nachtegaalweg-Appelseweg', artikel 5.4, lid 5., na sub b., een nieuw sublid toevoegen: "er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;";
 • 17. in de regels van het bestemmingsplan 'Nachtegaalweg-Appelseweg', artikel 5.4, lid 5., sub c. wijzigen in: "er sprake is van de sloop van gebouwen in de vorm van 2 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m2 extra oppervlakte aan bijgebouwen, met dien verstande dat";
 • 18. in de regels van het bestemmingsplan 'Nachtegaalweg-Appelseweg', artikel 5.4, lid 5., sub c., de tweede bullet verwijderen;
 • 19. in de regels van het bestemmingsplan 'Nachtegaalweg-Appelseweg', artikel 5.4, lid 5., sub c., de derde bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 20. in de regels van het bestemmingsplan 'Nachtegaalweg-Appelseweg', artikel 5.4, lid 5., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 21. in de regels van het bestemmingsplan 'Nachtegaalweg-Appelseweg', artikel 5.4, lid 5., sub c., de vijfde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 22. in de regels van het bestemmingsplan 'Nachtegaalweg-Appelseweg', artikel 5.4, lid 5., sub b. en sub c. vernummeren in b. tot en met d.

50.3 Artikel 11 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Nachtegaalweg-Appelseweg', artikel 11.1, lid 1., na sub c. een nieuw sublid d. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 10.1.1 op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in Bijlage 1 van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 51 Bestemmingsplan Noordelijke Rondweg Voorthuizen

51.1 Artikel 12 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Noordelijke Rondweg Voorthuizen', artikel 12, lid 1., na sub b. een nieuw sublid c. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 11.1 op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in paragraaf 3.2 van de toelichting van dit bestemmingsplan, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 52 Bestemmingsplan Noordersingel I

52.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Noordersingel I', artikel 1, na lid 1.40, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Noordersingel I', artikel 1, na lid 1.65, een nieuw lid toevoegen: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Noordersingel I', artikel 1, lid 1.40 tot en met lid 1.75 vernummeren in 1.40 tot en met 1.77.

52.2 Artikel 3 Wonen
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Noordersingel I', artikel 3.2.2, lid d., het getal "600" wijzigen in "660";
 • 2. in de regels van het bestemmingsplan 'Noordersingel I', artikel 3.4, lid 2., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 3. aan de regels van het bestemmingsplan 'Noordersingel I', artikel 3.4, lid 2., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Noordersingel I', artikel 3.4, lid 2., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Noordersingel I', artikel 3.4, lid 2., sub f., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Noordersingel I', artikel 3.4, lid 2., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Noordersingel I', artikel 3.4, lid 2., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Noordersingel I', artikel 3.4, lid 3., sub b. wijzigen in: "er sprake is van sloop van gebouwen in de vorm van 1,5 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m3 vergroting van de woninginhoud";
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Noordersingel I', artikel 3.4, lid 3., sub b., de tabel verwijderen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Noordersingel I', artikel 3.4, lid 3., sub b., de eerste bullet verwijderen;
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Noordersingel I', artikel 3.4, lid 3., sub b., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Noordersingel I', artikel 3.4, lid 3., sub b., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Noordersingel I', artikel 3.4, lid 3., sub b., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 14. in de regels van het bestemmingsplan 'Noordersingel I', artikel 3.4, lid 4., sub b., het woord "maximum" wijzigen in het woord "maximale";
 • 15. aan de regels van het bestemmingsplan 'Noordersingel I', artikel 3.4, lid 4., sub b., na de woorden "van de" de woorden "voor de functie wonen vergunde" toevoegen;
 • 16. aan de regels van het bestemmingsplan 'Noordersingel I', artikel 3.4, lid 4., na sub b., een nieuw sublid toevoegen: "er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;";
 • 17. in de regels van het bestemmingsplan 'Noordersingel I', artikel 3.4, lid 4., sub c. wijzigen in: "er sprake is van de sloop van gebouwen in de vorm van 2 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m2 extra oppervlakte aan bijgebouwen, met dien verstande dat";
 • 18. in de regels van het bestemmingsplan 'Noordersingel I', artikel 3.4, lid 4., sub c., de tweede bullet verwijderen;
 • 19. in de regels van het bestemmingsplan 'Noordersingel I', artikel 3.4, lid 4., sub c., de derde bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 20. in de regels van het bestemmingsplan 'Noordersingel I', artikel 3.4, lid 4., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 21. in de regels van het bestemmingsplan 'Noordersingel I', artikel 3.4, lid 4., sub c., de vijfde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 22. in de regels van het bestemmingsplan 'Noordersingel I', artikel 3.4, lid 4., sub b. en sub c. vernummeren in b. tot en met d.

52.3 Artikel 9 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Noordersingel I', artikel 9.1, lid 1., na sub c. een nieuw sublid d. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 8.1.1 op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in Bijlage 1 van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 53 Bestemmingsplan Oosterbrinkweg III

53.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Oosterbrinkweg III', artikel 1, na lid 1.37, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. in de regels van het bestemmingsplan 'Oosterbrinkweg III', artikel 1, lid 1.57 wijzigen in: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Oosterbrinkweg III', artikel 1, lid 1.37 tot en met lid 1.65 vernummeren in 1.37 tot en met 1.66.

53.2 Artikel 4 Wonen
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Oosterbrinkweg III', artikel 4.2.2, lid c., het getal "600" wijzigen in "660";
 • 2. in de regels van het bestemmingsplan 'Oosterbrinkweg III', artikel 4.4, lid 2., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 3. aan de regels van het bestemmingsplan 'Oosterbrinkweg III', artikel 4.4, lid 2., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Oosterbrinkweg III', artikel 4.4, lid 2., sub f., de eerste bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Oosterbrinkweg III', artikel 4.4, lid 2., sub f., de tweede bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Oosterbrinkweg III', artikel 4.4, lid 2., sub f., de derde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Oosterbrinkweg III', artikel 4.4, lid 3., aanhef, het getal "1.500" wijzigen in "1.000";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Oosterbrinkweg III', artikel 4.4, lid 3., sub b. wijzigen in: "er sprake is van sloop van gebouwen in de vorm van 1,5 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m3 vergroting van de woninginhoud";
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Oosterbrinkweg III', artikel 4.4, lid 3., sub b., de tabel verwijderen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Oosterbrinkweg III', artikel 4.4, lid 3., sub b., de eerste bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Oosterbrinkweg III', artikel 4.4, lid 3., sub b., de tweede bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Oosterbrinkweg III', artikel 4.4, lid 3., sub b., de derde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 13. aan de regels van het bestemmingsplan 'Oosterbrinkweg III', artikel 4.4, lid 4., sub b., na de woorden "van de" de woorden "voor de functie wonen vergunde" toevoegen;
 • 14. aan de regels van het bestemmingsplan 'Oosterbrinkweg III', artikel 4.4, lid 4., na sub b., een nieuw sublid toevoegen: "er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;";
 • 15. in de regels van het bestemmingsplan 'Oosterbrinkweg III', artikel 4.4, lid 4., sub c. wijzigen in: "er sprake is van de sloop van gebouwen in de vorm van 2 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m2 extra oppervlakte aan bijgebouwen, met dien verstande dat";
 • 16. in de regels van het bestemmingsplan 'Oosterbrinkweg III', artikel 4.4, lid 4., sub c., de eerste bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 17. in de regels van het bestemmingsplan 'Oosterbrinkweg III', artikel 4.4, lid 4., sub c., de tweede bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 18. in de regels van het bestemmingsplan 'Oosterbrinkweg III', artikel 4.4, lid 4., sub c., de derde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 19. in de regels van het bestemmingsplan 'Oosterbrinkweg III', artikel 4.4, lid 4., sub b. en sub c. vernummeren in b. tot en met d.

53.3 Artikel 6 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Oosterbrinkweg III', artikel 6.1, lid 1., na sub b. een nieuw sublid c. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 4.5.2 op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in de betreffende bijlage van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 54 Bestemmingsplan Otelaarseweg II

54.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Otelaarseweg II', artikel 1, na lid 1.43, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Otelaarseweg II', artikel 1, na lid 1.68, een nieuw lid toevoegen: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Otelaarseweg II', artikel 1, lid 1.43 tot en met lid 1.81 vernummeren in 1.43 tot en met 1.83.

54.2 Artikel 4 Bedrijf - Niet agrarisch
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Otelaarseweg II', artikel 4.4, lid 5., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Otelaarseweg II', artikel 4.4, lid 5., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Otelaarseweg II', artikel 4.4, lid 5., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 4. aan de regels van het bestemmingsplan 'Otelaarseweg II', artikel 4.4, lid 5., sub f., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Otelaarseweg II', artikel 4.4, lid 5., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Otelaarseweg II', artikel 4.4, lid 5., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Otelaarseweg II', artikel 4.4, lid 6., sub c., in de tabel, het getal en woord "2 m2 sloop" wijzigen in "1,5 m2 inzetbare sloopmeters";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Otelaarseweg II', artikel 4.4, lid 6., sub c., de eerste bullet verwijderen;
 • 9. aan de regels van het bestemmingsplan 'Otelaarseweg II', artikel 4.4, lid 6., sub c., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Otelaarseweg II', artikel 4.4, lid 6., sub c., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Otelaarseweg II', artikel 4.4, lid 6., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Otelaarseweg II', artikel 4.7, lid 1., sub g. wijzigen in: "er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden:
 • per toe te voegen m2 vloeroppervlakte boven de oppervlakte die op grond van artikel 4.2.2, onder c., reeds is toegestaan, voor zover deze toevoeging zich bevindt binnen de bandbreedte van 0 tot en met 500 m2, zijn 2 m2 inzetbare sloopmeters nodig;
 • per toe te voegen m2 vloeroppervlakte boven de oppervlakte die op grond van artikel 4.2.2, onder c., reeds is toegestaan, voor zover deze toevoeging zich bevindt binnen de bandbreedte van 501 tot en met 1.000 m2, zijn 3 m2 inzetbare sloopmeters nodig;";
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Otelaarseweg II', artikel 4.7, lid 1., sub g., de eerste bullet verwijderen;
 • 14. in de regels van het bestemmingsplan 'Otelaarseweg II', artikel 4.7, lid 1., sub g., de tweede bullet verwijderen;
 • 15. aan de regels van het bestemmingsplan 'Otelaarseweg II', artikel 4.7, lid 1., sub g., derde bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 16. in de regels van het bestemmingsplan 'Otelaarseweg II', artikel 4.7, lid 1., sub g., de vierde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 17. in de regels van het bestemmingsplan 'Otelaarseweg II', artikel 4.7, lid 1., sub g., de vijfde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld".

54.3 Artikel 9 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Otelaarseweg II', artikel 9.1, lid 1., na sub c. een nieuw sublid d. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 3.3.1, 4.5.1 en/of 5.4.1 op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in Bijlage 4 van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 55 Bestemmingsplan Oud Milligenseweg VI

55.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Oud Milligenseweg VI', artikel 1, na lid 1.39, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. in de regels van het bestemmingsplan 'Oud Milligenseweg VI', artikel 1, lid 1.39 tot en met lid 1.64 vernummeren in 1.39 tot en met 1.65.

55.2 Artikel 3 Wonen
 • 1. in de regels van het bestemmingsplan 'Oud Milligenseweg VI', artikel 3.4, lid 2., sub b. wijzigen in: "er sprake is van sloop van gebouwen in de vorm van 1,5 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m3 vergroting van de woninginhoud";
 • 2. in de regels van het bestemmingsplan 'Oud Milligenseweg VI', artikel 3.4, lid 2., sub b., de tabel verwijderen;
 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Oud Milligenseweg VI', artikel 3.4, lid 2., sub b., de eerste bullet verwijderen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Oud Milligenseweg VI', artikel 3.4, lid 2., sub b., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Oud Milligenseweg VI', artikel 3.4, lid 2., sub b., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Oud Milligenseweg VI', artikel 3.4, lid 2., sub b., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld".

Artikel 56 Bestemmingsplan Oud Vellerseweg/Hunnenweg

56.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Oud Vellerseweg/Hunnenweg', artikel 1, na lid 1.32, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. in de regels van het bestemmingsplan 'Oud Vellerseweg/Hunnenweg', artikel 1, lid 1.32 tot en met lid 1.57 vernummeren in 1.32 tot en met 1.58.

56.2 Artikel 6 Wonen
 • 1. in de regels van het bestemmingsplan 'Oud Vellerseweg/Hunnenweg', artikel 6.4, lid 1., sub b. wijzigen in: "er sprake is van sloop van gebouwen in de vorm van 1,5 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m3 vergroting van de woninginhoud";
 • 2. in de regels van het bestemmingsplan 'Oud Vellerseweg/Hunnenweg', artikel 6.4, lid 1., sub b., de tabel verwijderen;
 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Oud Vellerseweg/Hunnenweg', artikel 6.4, lid 1., sub b., de eerste bullet verwijderen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Oud Vellerseweg/Hunnenweg', artikel 6.4, lid 1., sub b., de eerste bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Oud Vellerseweg/Hunnenweg', artikel 6.4, lid 1., sub b., de tweede bullet verwijderen.

56.3 Artikel 13 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Oud Vellerseweg/Hunnenweg', artikel 13, lid 1., na sub b. een nieuw sublid c. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 12.1.1 op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in Bijlage 5 van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 57 Bestemmingsplan Overhorsterweg I

57.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Overhorsterweg I', artikel 1, na lid 1.49, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Overhorsterweg I', artikel 1, na lid 1.76, een nieuw lid toevoegen: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Overhorsterweg I', artikel 1, lid 1.49 tot en met lid 1.87 vernummeren in 1.49 tot en met 1.89.

57.2 Artikel 4 Wonen
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Overhorsterweg I', artikel 4.2.2, lid d., het getal "600" wijzigen in "660";
 • 2. in de regels van het bestemmingsplan 'Overhorsterweg I', artikel 4.4, lid 4., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 3. aan de regels van het bestemmingsplan 'Overhorsterweg I', artikel 4.4, lid 4., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Overhorsterweg I', artikel 4.4, lid 4., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Overhorsterweg I', artikel 4.4, lid 4., sub f., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Overhorsterweg I', artikel 4.4, lid 4., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Overhorsterweg I', artikel 4.4, lid 4., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Overhorsterweg I', artikel 4.4, lid 5., aanhef, na de woorden "van een woning" de woorden ", een 'woongebouw' of een 'kleine woning' en toestaan dat een 'woning', 'woongebouw' of 'kleine woning' wordt gebouwd met een grotere inhoud tot maximaal 1.000 m3" wijzigen in "of een kleine woning en toestaan dat een woning of kleine woning wordt gebouwd met een grotere inhoud tot maximaal 1.000 m3, of voor wat betreft de maximum inhoud van een woongebouw en toestaan dat een woongebouw wordt gebouwd met een grotere inhoud tot maximaal 1.500 m3";
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Overhorsterweg I', artikel 4.4, lid 5., sub b. wijzigen in: "er sprake is van sloop van gebouwen in de vorm van 1,5 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m3 vergroting van de woninginhoud";
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Overhorsterweg I', artikel 4.4, lid 5., sub b., de tabel verwijderen;
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Overhorsterweg I', artikel 4.4, lid 5., sub b., de eerste bullet verwijderen;
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Overhorsterweg I', artikel 4.4, lid 5., sub b., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Overhorsterweg I', artikel 4.4, lid 5., sub b., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 14. in de regels van het bestemmingsplan 'Overhorsterweg I', artikel 4.4, lid 5., sub b., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 15. in de regels van het bestemmingsplan 'Overhorsterweg I', artikel 4.4, lid 6., sub b., het woord "maximum" wijzigen in het woord "maximale";
 • 16. aan de regels van het bestemmingsplan 'Overhorsterweg I', artikel 4.4, lid 6., sub b., na de woorden "van de" de woorden "voor de functie wonen vergunde" toevoegen;
 • 17. aan de regels van het bestemmingsplan 'Overhorsterweg I', artikel 4.4, lid 6., na sub b., een nieuw sublid toevoegen: "er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;";
 • 18. in de regels van het bestemmingsplan 'Overhorsterweg I', artikel 4.4, lid 6., sub c. wijzigen in: "er sprake is van de sloop van gebouwen in de vorm van 2 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m2 extra oppervlakte aan bijgebouwen, met dien verstande dat";
 • 19. in de regels van het bestemmingsplan 'Overhorsterweg I', artikel 4.4, lid 6., sub c., de tweede bullet verwijderen;
 • 20. in de regels van het bestemmingsplan 'Overhorsterweg I', artikel 4.4, lid 6., sub c., de derde bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 21. in de regels van het bestemmingsplan 'Overhorsterweg I', artikel 4.4, lid 6., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 22. in de regels van het bestemmingsplan 'Overhorsterweg I', artikel 4.4, lid 6., sub c., de vijfde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 23. in de regels van het bestemmingsplan 'Overhorsterweg I', artikel 4.4, lid 6., sub b. en sub c. vernummeren in b. tot en met d.

57.3 Artikel 10 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Overhorsterweg I', artikel 10.1, lid 1., na sub c. een nieuw sublid d. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 9.1.1 op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in Bijlage 3 van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 58 Bestemmingsplan Platanenstraat V

58.1 Artikel 4 Wonen - Enkelvoudig

In de regels van het bestemmingsplan 'Platanenstraat V', artikel 4.2.1, lid c., het getal "600" wijzigen in "660".

Artikel 59 Bestemmingsplan Puurveenseweg III

59.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Puurveenseweg III', artikel 1, na lid 1.46, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Puurveenseweg III', artikel 1, na lid 1.71, een nieuw lid toevoegen: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Puurveenseweg III', artikel 1, lid 1.46 tot en met lid 1.80 vernummeren in 1.46 tot en met 1.82.

59.2 Artikel 4 Wonen
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Puurveenseweg III', artikel 4.2.2, lid d., het getal "600" wijzigen in "660";
 • 2. In de regels van het bestemmingsplan 'Puurveenseweg III', artikel 4.4, lid 3., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 3. aan de regels van het bestemmingsplan 'Puurveenseweg III', artikel 4.4, lid 3., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Puurveenseweg III', artikel 4.4, lid 3., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Puurveenseweg III', artikel 4.4, lid 3., sub f., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Puurveenseweg III', artikel 4.4, lid 3., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Puurveenseweg III', artikel 4.4, lid 3., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Puurveenseweg III', artikel 4.4, lid 4., sub b. wijzigen in: "er sprake is van sloop van gebouwen in de vorm van 1,5 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m3 vergroting van de woninginhoud";
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Puurveenseweg III', artikel 4.4, lid 4., sub b., de tabel verwijderen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Puurveenseweg III', artikel 4.4, lid 4., sub b., de eerste bullet verwijderen;
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Puurveenseweg III', artikel 4.4, lid 4., sub b., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Puurveenseweg III', artikel 4.4, lid 4., sub b., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Puurveenseweg III', artikel 4.4, lid 4., sub b., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 14. in de regels van het bestemmingsplan 'Puurveenseweg III', artikel 4.4, lid 5., sub b., het woord "maximum" wijzigen in het woord "maximale";
 • 15. aan de regels van het bestemmingsplan 'Puurveenseweg III', artikel 4.4, lid 5., sub b., na de woorden "van de" de woorden "voor de functie wonen vergunde" toevoegen;
 • 16. aan de regels van het bestemmingsplan 'Puurveenseweg III', artikel 4.4, lid 5., na sub b., een nieuw sublid toevoegen: "er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;";
 • 17. in de regels van het bestemmingsplan 'Puurveenseweg III', artikel 4.4, lid 5., sub c. wijzigen in: "er sprake is van de sloop van gebouwen in de vorm van 2 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m2 extra oppervlakte aan bijgebouwen, met dien verstande dat";
 • 18. in de regels van het bestemmingsplan 'Puurveenseweg III', artikel 4.4, lid 5., sub c., de tweede bullet verwijderen;
 • 19. in de regels van het bestemmingsplan 'Puurveenseweg III', artikel 4.4, lid 5., sub c., de derde bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 20. in de regels van het bestemmingsplan 'Puurveenseweg III', artikel 4.4, lid 5., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 21. in de regels van het bestemmingsplan 'Puurveenseweg III', artikel 4.4, lid 5., sub c., de vijfde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 22. in de regels van het bestemmingsplan 'Puurveenseweg III', artikel 4.4, lid 5., sub b. en sub c. vernummeren in b. tot en met d.;

59.3 Artikel 9 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Puurveenseweg III', artikel 9.1, lid 1., na sub c. een nieuw sublid d. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 8.1.1 op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in Bijlage 2 van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 60 Bestemmingsplan Rijksweg I

60.1 Artikel 7 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Rijksweg I', artikel 7, lid 1., na sub b. een nieuw sublid c. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 3.5.2 op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in de betreffende bijlage van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 61 Bestemmingsplan Rijksweg II

61.1 Artikel 4 Wonen - Enkelvoudig

In de regels van het bestemmingsplan 'Rijksweg II', artikel 4.2.1, lid c., het getal "600" wijzigen in "660".

61.2 Artikel 7 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Rijksweg II', artikel 7, lid 1., na sub b. een nieuw sublid c. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 3.3.1 en/of 4.3.1 op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in de betreffende bijlage van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 62 Bestemmingsplan Rijksweg III

62.1 Artikel 4 Wonen - Enkelvoudig

In de regels van het bestemmingsplan 'Rijksweg III', artikel 4.2.1, lid c., het getal "600" wijzigen in "660".

Artikel 63 Bestemmingsplan Rijksweg IV

63.1 Artikel 11 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Rijksweg IV', artikel 11.1, lid 1., na sub c. een nieuw sublid d. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 10.1.1 op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in Bijlage 3 van de toelichting, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 64 Bestemmingsplan Rubensstraat II

64.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Rubensstraat II', artikel 1, na lid 1.52, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Rubensstraat II', artikel 1, na lid 1.79, een nieuw lid toevoegen: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Rubensstraat II', artikel 1, lid 1.52 tot en met lid 1.89 vernummeren in 1.52 tot en met 1.91.

64.2 Artikel 4 Bedrijf - Niet agrarisch
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Rubensstraat II', artikel 4.4, lid 6., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Rubensstraat II', artikel 4.4, lid 6., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Rubensstraat II', artikel 4.4, lid 6., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 4. aan de regels van het bestemmingsplan 'Rubensstraat II', artikel 4.4, lid 6., sub f., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Rubensstraat II', artikel 4.4, lid 6., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Rubensstraat II', artikel 4.4, lid 6., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Rubensstraat II', artikel 4.4, lid 7., sub c., in de tabel, het getal en woord "2 m2 sloop" wijzigen in "1,5 m2 inzetbare sloopmeters";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Rubensstraat II', artikel 4.4, lid 7., sub c., de eerste bullet verwijderen;
 • 9. aan de regels van het bestemmingsplan 'Rubensstraat II', artikel 4.4, lid 7., sub c., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Rubensstraat II', artikel 4.4, lid 7., sub c., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Rubensstraat II', artikel 4.4, lid 7., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld".

Artikel 65 Bestemmingsplan Schoonderbekerweg I

65.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Schoonderbekerweg I', artikel 1, na lid 1.38, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Schoonderbekerweg I', artikel 1, na lid 1.57, een nieuw lid toevoegen: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonderbekerweg I', artikel 1, lid 1.38 tot en met lid 1.63 vernummeren in 1.38 tot en met 1.65.

65.2 Artikel 4 Wonen
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Schoonderbekerweg I', artikel 4.2.2, lid d., het getal "600" wijzigen in "660";
 • 2. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonderbekerweg I', artikel 4.4, lid 1., sub b. wijzigen in: "er sprake is van sloop van gebouwen in de vorm van 1,5 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m3 vergroting van de woninginhoud";
 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonderbekerweg I', artikel 4.4, lid 1., sub b., de tabel verwijderen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonderbekerweg I', artikel 4.4, lid 1., sub b., de eerste bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonderbekerweg I', artikel 4.4, lid 1., sub b., de tweede bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonderbekerweg I', artikel 4.4, lid 1., sub b., de derde bullet verwijderen;
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonderbekerweg I', artikel 4.4, lid 1., sub b., de vierde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonderbekerweg I', artikel 4.4, lid 3., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 9. aan de regels van het bestemmingsplan 'Schoonderbekerweg I', artikel 4.4, lid 3., sub e., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonderbekerweg I', artikel 4.4, lid 3., sub e., de eerste bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonderbekerweg I', artikel 4.4, lid 3., sub e., de tweede bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonderbekerweg I', artikel 4.4, lid 3., sub e., de derde bullet verwijderen;
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonderbekerweg I', artikel 4.4, lid 3., sub e., de vierde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 14. aan de regels van het bestemmingsplan 'Schoonderbekerweg I', artikel 4.4, lid 4., na sub a., een nieuw sublid toevoegen: "er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;";
 • 15. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonderbekerweg I', artikel 4.4, lid 4., sub b. wijzigen in: "er sprake is van de sloop van gebouwen in de vorm van 2 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m2 extra oppervlakte aan bijgebouwen, met dien verstande dat";
 • 16. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonderbekerweg I', artikel 4.4, lid 4., sub b., de eerste bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 17. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonderbekerweg I', artikel 4.4, lid 4., sub b., de tweede bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 18. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonderbekerweg I', artikel 4.4, lid 4., sub b., de derde bullet verwijderen;
 • 19. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonderbekerweg I', artikel 4.4, lid 4., sub b., de vierde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 20. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonderbekerweg I', artikel 4.4, lid 4., sub a. en sub b. vernummeren in a. tot en met c.;

Artikel 66 Bestemmingsplan Schoonengweg I

66.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 1, na lid 1.48, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 1, na lid 1.71, een nieuw lid toevoegen: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 1, lid 1.48 tot en met lid 1.82 vernummeren in 1.48 tot en met 1.84.

66.2 Artikel 5 Wonen
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 5.2.2, lid d., het getal "600" wijzigen in "660";
 • 2. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 5.4, lid 3., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 3. aan de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 5.4, lid 3., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 5.4, lid 3., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 5.4, lid 3., sub f., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 5.4, lid 3., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 5.4, lid 3., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 5.4, lid 5., aanhef, na de woorden "van een woning" de woorden ", een 'woongebouw' of een 'kleine woning' en toestaan dat een 'woning', 'woongebouw' of 'kleine woning' wordt gebouwd met een grotere inhoud tot maximaal 1.000 m3" wijzigen in "of een kleine woning en toestaan dat een woning of kleine woning wordt gebouwd met een grotere inhoud tot maximaal 1.000 m3, of voor wat betreft de maximum inhoud van een woongebouw en toestaan dat een woongebouw wordt gebouwd met een grotere inhoud tot maximaal 1.500 m3";
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 5.4, lid 5., sub b. wijzigen in: "er sprake is van sloop van gebouwen in de vorm van 1,5 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m3 vergroting van de woninginhoud";
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 5.4, lid 5., sub b., de tabel verwijderen;
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 5.4, lid 5., sub b., de eerste bullet verwijderen;
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 5.4, lid 5., sub b., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 5.4, lid 5., sub b., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 14. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 5.4, lid 5., sub b., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 15. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 5.4, lid 6., sub b., het woord "maximum" wijzigen in het woord "maximale";
 • 16. aan de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 5.4, lid 6., sub b., na de woorden "van de" de woorden "voor de functie wonen vergunde" toevoegen;
 • 17. aan de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 5.4, lid 6., na sub b., een nieuw sublid toevoegen: "er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;";
 • 18. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 5.4, lid 6., sub c. wijzigen in: "er sprake is van de sloop van gebouwen in de vorm van 2 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m2 extra oppervlakte aan bijgebouwen, met dien verstande dat";
 • 19. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 5.4, lid 6., sub c., de tweede bullet verwijderen;
 • 20. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 5.4, lid 6., sub c., de derde bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 21. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 5.4, lid 6., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 22. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 5.4, lid 6., sub c., de vijfde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 23. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 5.4, lid 6., sub b. en sub c. vernummeren in b. tot en met d.;
 • 24. aan de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 5.7.1, sub b., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 25. aan de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 5.7.1, sub b., na de woorden "vermeerderd met" de woorden "1,5 m2 per 1 m3 waarmee de inhoud van het woongebouw mag worden vergroot ten opzichte van de op grond van dit plan toegestane inhoud van de bestaande woning, tot een maximum inhoud van 1.500 m3" toevoegen;
 • 26. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 5.7.1, sub b., de eerste twee bullets verwijderen;
 • 27. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 5.7.1, sub c., de derde bullet verwijderen;
 • 28. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 5.7.1, sub c., de vierde bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 29. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 5.7.1, sub c., de zesde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 30. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 5.7.1, sub c., de zevende bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 31. aan de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 5.7.2, aanhef, na de woorden "de bestemming Wonen" de woorden "en de bestemming Agrarisch voor zover deze direct grenst aan de bestemming Wonen" toevoegen;
 • 32. aan de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 5.7.2, aanhef, na de woorden "en/of aanduidingen over" de woorden "de inhoud van woningen en" toevoegen;
 • 33. aan de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 5.7.2, voor sub a. een nieuw sublid toevoegen: "de inhoud van een woning die geen deel uitmaakt van een woongebouw mag niet minder dan 350 m3 en niet meer dan 1.000 m3 bedragen";
 • 34. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 5.7.2, sub a. wijzigen in: "per woning geldt een basisrecht van 80 m2 bijgebouw. Voor een groter oppervlakte aan bijgebouw zijn inzetbare sloopmeters vereist overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.4, lid 6";
 • 35. aan de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 5.7.2, na sub f., een nieuw sublid toevoegen: “waar wordt gesproken over een nieuw bestemmingsvlak kan in plaats daarvan ook gekozen worden voor meerdere bestemmingsvlakken met de bestemming Wonen, die voor de toepassing van de regels in dit lid, samen gelden als het nieuwe bestemmingsvlak;”;
 • 36. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 5.7.2, sub g. wijzigen in: "er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden";
 • 37. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 5.7.2, sub g., de tabel wijzigen in:

Per woning   Benodigde inzetbare sloopmeters  
Woningrecht   300 m2  
Per m3 vergroting   1,5 m2  

 • 38. aan de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 5.7.2, sub g., eerste bullet, na de woorden "ten minste 500 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 39. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 5.7.2, sub g., de tweede bullet wijzigen in: "alle bebouwing dient te worden gesloopt, met uitzondering van de bestaande woning(en) en de daaraan toe te rekenen bijgebouwen, tenzij het (een) gebouw(en) betreft welke met toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid word(t)(en) ingezet voor hergebruik";
 • 40. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 5.7.2, sub g., de derde bullet verwijderen;
 • 41. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 5.7.2, sub g., de vierde bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 42. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 5.7.2, sub g., de vijfde bullet wijzigen in: "bij de berekening van de sloopoppervlakte de bestaande bedrijfswoning (inclusief minimaal 80 m2 aan daaraan toe te rekenen bijgebouwen) en indien aanwezig de kleine woning (inclusief minimaal de daaraan toe te rekenen bijgebouwen als aangegeven in artikel 5.2.6) buiten beschouwing wordt gelaten";
 • 43. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 5.7.2, sub g., de zesde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 44. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 5.7.2, sub g., de zevende bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 45. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 5.7.2, sub a. tot en met sub g. vernummeren in a. tot en met i.

66.3 Artikel 11 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg I', artikel 11.1, lid 1., na sub c. een nieuw sublid d. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 10.1.1 op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in Bijlage 1 van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 67 Bestemmingsplan Schoonengweg-Postweg

67.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg-Postweg', artikel 1, na lid 1.31, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg-Postweg', artikel 1, na lid 1.48, een nieuw lid toevoegen: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg-Postweg', artikel 1, lid 1.31 tot en met lid 1.54 vernummeren in 1.31 tot en met 1.56.

67.2 Artikel 6 Wonen
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg-Postweg', artikel 6.4, lid 3., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg-Postweg', artikel 6.4, lid 3., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg-Postweg', artikel 6.4, lid 3., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg-Postweg', artikel 6.4, lid 3., sub f., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg-Postweg', artikel 6.4, lid 3., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg-Postweg', artikel 6.4, lid 3., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg-Postweg', artikel 6.4, lid 5., aanhef, na de woorden "van een woning" de woorden "of een 'woongebouw' en toestaan dat een woning of woongebouw wordt gebouwd met een grotere inhoud tot maximaal 1.000 m3" wijzigen in "en toestaan dat een woning wordt gebouwd met een grotere inhoud tot maximaal 1.000 m3, of voor wat betreft de maximum inhoud van een woongebouw en toestaan dat een woongebouw wordt gebouwd met een grotere inhoud tot maximaal 1.500 m3";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg-Postweg', artikel 6.4, lid 5., sub b. wijzigen in: "er sprake is van sloop van gebouwen in de vorm van 1,5 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m3 vergroting van de woninginhoud";
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg-Postweg', artikel 6.4, lid 5., sub b., de tabel verwijderen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg-Postweg', artikel 6.4, lid 5., sub b., de eerste bullet verwijderen;
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg-Postweg', artikel 6.4, lid 5., sub b., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg-Postweg', artikel 6.4, lid 5., sub b., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg-Postweg', artikel 6.4, lid 5., sub b., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 14. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg-Postweg', artikel 6.4, lid 6., sub b., het woord "maximum" wijzigen in het woord "maximale";
 • 15. aan de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg-Postweg', artikel 6.4, lid 6., sub b., na de woorden "van de" de woorden "voor de functie wonen vergunde" toevoegen;
 • 16. aan de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg-Postweg', artikel 6.4, lid 6., na sub b., een nieuw sublid toevoegen: "er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;";
 • 17. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg-Postweg', artikel 6.4, lid 6., sub c. wijzigen in: "er sprake is van de sloop van gebouwen in de vorm van 2 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m2 extra oppervlakte aan bijgebouwen, met dien verstande dat";
 • 18. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg-Postweg', artikel 6.4, lid 6., sub c., de tweede bullet verwijderen;
 • 19. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg-Postweg', artikel 6.4, lid 6., sub c., de derde bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 20. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg-Postweg', artikel 6.4, lid 6., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 21. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg-Postweg', artikel 6.4, lid 6., sub c., de vijfde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 22. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg-Postweg', artikel 6.4, lid 6., sub b. en sub c. vernummeren in b. tot en met d.;
 • 23. aan de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg-Postweg', artikel 6.7, lid 2., sub b., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 24. aan de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg-Postweg', artikel 6.7, lid 2., sub b., na de woorden "vermeerderd met:" de woorden "1,5 m2 per 1 m3 waarmee de inhoud van het woongebouw mag worden vergroot ten opzichte van de op grond van dit plan toegestane inhoud van de bestaande woning, tot een maximum inhoud van 1.500 m3;" toevoegen;
 • 25. in de regels van het bestemmingsplan 'Schoonengweg-Postweg', artikel 6.7, lid 2., sub b., de eerste twee bullets verwijderen.

Artikel 68 Bestemmingsplan Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg

68.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 1, na lid 1.62, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 1, na lid 1.110, een nieuw lid toevoegen: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 1, lid 1.62 tot en met lid 1.124 vernummeren in 1.62 tot en met 1.126.

68.2 Artikel 5 Wonen
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.2.2, lid c., het getal "600" wijzigen in "660";
 • 2. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.4, lid 2., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 3. aan de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.4, lid 2., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.4, lid 2., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.4, lid 2., sub f., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.4, lid 2., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.4, lid 2., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.4, lid 4., aanhef, na de woorden "van een woning" de woorden " of een 'woongebouw' en toestaan dat een 'woning', 'woongebouw' of 'kleine woning' wordt gebouwd met een grotere inhoud tot maximaal 1.000 m3" wijzigen in "en toestaan dat een woning wordt gebouwd met een grotere inhoud tot maximaal 1.000 m3, of voor wat betreft de maximum inhoud van een woongebouw en toestaan dat een woongebouw wordt gebouwd met een grotere inhoud tot maximaal 1.500 m3";
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.4, lid 4., sub b. wijzigen in: "er sprake is van sloop van gebouwen in de vorm van 1,5 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m3 vergroting van de woninginhoud";
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.4, lid 4., sub b., de tabel verwijderen;
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.4, lid 4., sub b., de eerste bullet verwijderen;
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.4, lid 4., sub b., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.4, lid 4., sub b., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 14. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.4, lid 4., sub b., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 15. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.4, lid 5., sub b., het woord "maximum" wijzigen in het woord "maximale";
 • 16. aan de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.4, lid 5., sub b., na de woorden "van de" de woorden "voor de functie wonen vergunde" toevoegen;
 • 17. aan de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.4, lid 5., na sub b., een nieuw sublid toevoegen: "er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;";
 • 18. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.4, lid 5., sub c. wijzigen in: "er sprake is van de sloop van gebouwen in de vorm van 2 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m2 extra oppervlakte aan bijgebouwen, met dien verstande dat";
 • 19. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.4, lid 5., sub c., de tweede bullet verwijderen;
 • 20. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.4, lid 5., sub c., de derde bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 21. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.4, lid 5., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 22. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.4, lid 5., sub c., de vijfde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 23. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.4, lid 5., sub b. en sub c. vernummeren in b. tot en met d.;
 • 24. aan de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.7, lid 2., sub b., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 25. aan de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.7, lid 2., sub b., na de woorden "vermeerderd met" de woorden "1,5 m2 per 1 m3 waarmee de inhoud van het woongebouw mag worden vergroot ten opzichte van de op grond van dit plan toegestane inhoud van de bestaande woning, tot een maximum inhoud van 1.500 m3" toevoegen;
 • 26. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.7, lid 2., sub b., de eerste twee bullets verwijderen;
 • 27. aan de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.7, lid 5., aanhef, na de woorden "de bestemming Wonen" de woorden "en de bestemming Agrarisch voor zover deze direct grenst aan de bestemming Wonen" toevoegen;
 • 28. aan de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.7, lid 5., aanhef, na de woorden "en/of aanduidingen over" de woorden "de inhoud van woningen en" toevoegen;
 • 29. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.7, lid 5., sub a. wijzigen in: "de inhoud van een woning die geen deel uitmaakt van een woongebouw mag niet minder dan 350 m3 en niet meer dan 1.000 m3 bedragen";
 • 30. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.7, lid 5., sub b. wijzigen in: "per woning geldt een basisrecht van 80 m2 bijgebouw. Voor een groter oppervlakte aan bijgebouw zijn inzetbare sloopmeters vereist overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.4, lid 5";
 • 31. aan de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.7, lid 5., na sub g., een nieuw sublid toevoegen: “waar wordt gesproken over een nieuw bestemmingsvlak kan in plaats daarvan ook gekozen worden voor meerdere bestemmingsvlakken met de bestemming Wonen, die voor de toepassing van de regels in dit lid, samen gelden als het nieuwe bestemmingsvlak;”;
 • 32. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.7, lid 5., sub h. wijzigen in: "er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden";
 • 33. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.7, lid 5., sub h., de tabel wijzigen in:

Per woning   Benodigde inzetbare sloopmeters  
Woningrecht   300 m2  
Per m3 vergroting   1,5 m2  

 • 34. aan de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.7, lid 5., sub h., eerste bullet, na de woorden "ten minste 500 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 35. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.7, lid 5., sub h., de tweede bullet wijzigen in: "alle bebouwing dient te worden gesloopt, met uitzondering van de bestaande woning(en) en de daaraan toe te rekenen bijgebouwen, tenzij het (een) gebouw(en) betreft welke met toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid word(t)(en) ingezet voor hergebruik";
 • 36. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.7, lid 5., sub h., de derde bullet verwijderen;
 • 37. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.7, lid 5., sub h., de vierde bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 38. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.7, lid 5., sub h., de vijfde bullet wijzigen in: "bij de berekening van de sloopoppervlakte de bestaande bedrijfswoning (inclusief minimaal 80 m2 aan daaraan toe te rekenen bijgebouwen) en indien aanwezig de kleine woning (inclusief minimaal de daaraan toe te rekenen bijgebouwen als aangegeven in artikel 3.2.6) buiten beschouwing wordt gelaten";
 • 39. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.7, lid 5., sub h., de zesde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 40. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.7, lid 5., sub h., de zevende bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 41. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.7, lid 5., sub g. tot en met sub h. vernummeren in g. tot en met i.;
 • 42. aan de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.7, lid 6., aanhef, na de woorden "de bestemming Wonen" de woorden "en de bestemming Agrarisch voor zover deze direct grenst aan de bestemming Wonen" toevoegen;
 • 43. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.7, lid 6., sub a., de beide woorden "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 44. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.7, lid 6., sub f. wijzigen in: "er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de milieusituatie";
 • 45. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.7, lid 6., sub i. wijzigen in: "er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden";
 • 46. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.7, lid 6., sub i., de tabel wijzigen in:

Bedrijf - Niet agrarisch   Benodigde inzetbare sloopmeters  
Bedrijfsrecht   100 m2  
Per m2 vloeroppervlakte van 0 tot en met 500 m2   2 m2  
Per m2 vloeroppervlakte van 501 tot en met 1.000 m2   3 m2  

 • 47. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.7, lid 6., sub i., eerste bullet, de beide woorden "oppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 48. aan de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.7, lid 6., sub i., eerste bullet, na de woorden "ten minste 500 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 49. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.7, lid 6., sub i., de tweede bullet wijzigen in: "alle bebouwing dient te worden gesloopt, met uitzondering van de bestaande woning(en) en de daaraan toe te rekenen bijgebouwen, tenzij het (een) gebouw(en) betreft welke met toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid word(t)(en) ingezet voor hergebruik";
 • 50. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.7, lid 6., sub i., de derde bullet verwijderen;
 • 51. aan de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.7, lid 6., sub i., de vijfde bullet, na de woorden "80 m2 aan" de woorden "daaraan toe te rekenen" toevoegen;
 • 52. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.7, lid 6., sub i., de zesde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 53. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.7, lid 6., sub i., de zevende bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 54. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.7, lid 6., sub j., het getal "600" wijzigen in "660";
 • 55. aan de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.7, lid 7., in de aanhef na de woorden "de bestemming Wonen" de woorden "en de bestemming Agrarisch voor zover deze direct grenst aan de bestemming Wonen" toevoegen;
 • 56. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.7, lid 7., sub a., de beide woorden "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 57. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.7, lid 7., sub f. wijzigen in: "er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de milieusituatie";
 • 58. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.7, lid 7., sub h., wijzigen in: “bij een wijziging naar de bestemming Bedrijf - Landelijk zijn uitsluitend bedrijven toegestaan die genoemd worden in de tabel in artikel 5.1 lid a., dan wel die daarmee vergelijkbaar zijn, mits het geen Wgh-inrichtingen of Bevi-inrichtingen betreft;”;
 • 59. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.7, lid 7., sub i. wijzigen in: "er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden";
 • 60. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.7, lid 7., sub i., de tabel wijzigen in:

Bedrijven, niet zijnde Bedrijf - Niet agrarisch   Benodigde inzetbare sloopmeters  
Bedrijfsrecht   100 m2  
Per m2 vloeroppervlakte van 0 tot en met 1.000 m2   2 m2  

 • 61. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.7, lid 7., sub i., eerste bullet, de beide woorden "oppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 62. aan de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.7, lid 7., sub i., eerste bullet, na de woorden "ten minste 500 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 63. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.7, lid 7., sub i., de tweede bullet wijzigen in: "alle bebouwing dient te worden gesloopt, met uitzondering van de bestaande woning(en) en de daaraan toe te rekenen bijgebouwen, tenzij het (een) gebouw(en) betreft welke met toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid word(t)(en) ingezet voor hergebruik";
 • 64. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.7, lid 7., sub i., de derde bullet verwijderen;
 • 65. aan de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.7, lid 7., sub i., de vijfde bullet, na de woorden "80 m2 aan" de woorden "daaraan toe te rekenen" toevoegen;
 • 66. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.7, lid 7., sub i., de zesde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 67. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.7, lid 7., sub i., de zevende bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 68. in de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 5.7, lid 7., sub j., het getal "600" wijzigen in "660".

68.3 Artikel 8 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg', artikel 8, lid 1., na sub b. een nieuw sublid c. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 6.1, lid a., op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in Bijlage 1 en 2 van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 69 Bestemmingsplan Speulderbosweg I

69.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Speulderbosweg I', artikel 1, na lid 1.45, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. in de regels van het bestemmingsplan 'Speulderbosweg I', artikel 1, lid 1.67 wijzigen in: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Speulderbosweg I', artikel 1, lid 1.45 tot en met lid 1.74 vernummeren in 1.45 tot en met 1.75.

69.2 Artikel 4 Recreatie - Verblijfsrecreatie
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Speulderbosweg I', artikel 4.4, lid 11., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Speulderbosweg I', artikel 4.4, lid 11., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Speulderbosweg I', artikel 4.4, lid 11., sub f., de eerste bullet, genoemd als a., verwijderen;
 • 4. aan de regels van het bestemmingsplan 'Speulderbosweg I', artikel 4.4, lid 11., sub f., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Speulderbosweg I', artikel 4.4, lid 11., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Speulderbosweg I', artikel 4.4, lid 11., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Speulderbosweg I', artikel 4.4, lid 12., sub a., het getal "1.500" wijzigen in "1.000";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Speulderbosweg I', artikel 4.4, lid 12., sub c., in de tabel, het getal en woord "2 m2 sloop" wijzigen in "1,5 m2 inzetbare sloopmeters";
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Speulderbosweg I', artikel 4.4, lid 12., sub c., in de tabel, de rij met de woorden "Vanaf 1000 m3" en "4 m2 sloop voor iedere m3 vergroting" verwijderen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Speulderbosweg I', artikel 4.4, lid 12., sub c., de eerste bullet, zonder bulletpunt, verwijderen;
 • 11. aan de regels van het bestemmingsplan 'Speulderbosweg I', artikel 4.4, lid 12., sub c., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Speulderbosweg I', artikel 4.4, lid 12., sub c., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Speulderbosweg I', artikel 4.4, lid 12., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld".

69.3 Artikel 10 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Speulderbosweg I', artikel 8, lid 1., na sub c. een nieuw sublid d. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 9.1 op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in Bijlage 1 van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 70 Bestemmingsplan Stationsweg XI

70.1 Artikel 12 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Stationsweg XI', artikel 12.1, lid 1., na sub b. een nieuw sublid c. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 11.1.1 op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in Bijlage 2 van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 71 Bestemmingsplan Stroeërweg I

71.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Stroeërweg I', artikel 1, na lid 1.44, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Stroeërweg I', artikel 1, na lid 1.73, een nieuw lid toevoegen: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Stroeërweg I', artikel 1, lid 1.44 tot en met lid 1.83 vernummeren in 1.44 tot en met 1.85.

71.2 Artikel 4 Bedrijf - Niet agrarisch
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Stroeërweg I', artikel 4.4, lid 5., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Stroeërweg I', artikel 4.4, lid 5., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Stroeërweg I', artikel 4.4, lid 5., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 4. aan de regels van het bestemmingsplan 'Stroeërweg I', artikel 4.4, lid 5., sub f., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Stroeërweg I', artikel 4.4, lid 5., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Stroeërweg I', artikel 4.4, lid 5., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Stroeërweg I', artikel 4.4, lid 6., sub c., in de tabel, het getal en woord "2 m2 sloop" wijzigen in "1,5 m2 inzetbare sloopmeters";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Stroeërweg I', artikel 4.4, lid 6., sub c., de eerste bullet verwijderen;
 • 9. aan de regels van het bestemmingsplan 'Stroeërweg I', artikel 4.4, lid 6., sub c., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Stroeërweg I', artikel 4.4, lid 6., sub c., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Stroeërweg I', artikel 4.4, lid 6., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";

71.3 Artikel 11 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Stroeërweg I', artikel 11.1, lid 1., na sub c. een nieuw sublid d. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 10.1.1 op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in Bijlage 1 van de regels en Bijlage 1 van de toelichting, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 72 Bestemmingsplan Valkseweg-Nijkerkerweg

72.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 1, na lid 1.43, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 1, na lid 1.68, een nieuw lid toevoegen: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 1, lid 1.43 tot en met lid 1.79 vernummeren in 1.43 tot en met 1.81.

72.2 Artikel 4 Wonen
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.2.2, lid d., het getal "600" wijzigen in "660";
 • 2. in de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.4, lid 3., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 3. aan de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.4, lid 3., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.4, lid 3., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.4, lid 3., sub f., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.4, lid 3., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.4, lid 3., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.4, lid 5., aanhef, na de woorden "van een woning" de woorden "of woongebouw en toestaan dat een woning of woongebouw wordt gebouwd met een grotere inhoud tot maximaal 1.000 m3" wijzigen in "en toestaan dat een woning wordt gebouwd met een grotere inhoud tot maximaal 1.000 m3, of voor wat betreft de maximum inhoud van een woongebouw en toestaan dat een woongebouw wordt gebouwd met een grotere inhoud tot maximaal 1.500 m3";
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.4, lid 5., sub b. wijzigen in: "er sprake is van sloop van gebouwen in de vorm van 1,5 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m3 vergroting van de woninginhoud";
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.4, lid 5., sub b., de tabel verwijderen;
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.4, lid 5., sub b., de eerste bullet verwijderen;
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.4, lid 5., sub b., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.4, lid 5., sub b., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 14. in de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.4, lid 5., sub b., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 15. in de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.4, lid 6., sub b., het woord "maximum" wijzigen in het woord "maximale";
 • 16. aan de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.4, lid 6., sub b., na de woorden "van de" de woorden "voor de functie wonen vergunde" toevoegen;
 • 17. aan de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.4, lid 6., na sub b., een nieuw sublid toevoegen: "er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;";
 • 18. in de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.4, lid 6., sub c. wijzigen in: "er sprake is van de sloop van gebouwen in de vorm van 2 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m2 extra oppervlakte aan bijgebouwen, met dien verstande dat";
 • 19. in de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.4, lid 6., sub c., de tweede bullet verwijderen;
 • 20. in de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.4, lid 6., sub c., de derde bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 21. in de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.4, lid 6., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 22. in de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.4, lid 6., sub c., de vijfde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 23. in de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.4, lid 6., sub b. en sub c. vernummeren in b. tot en met d.;
 • 24. aan de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.7.1, sub b., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 25. aan de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.7.1, sub b., na de woorden "vermeerderd met" de woorden "1,5 m2 per 1 m3 waarmee de inhoud van het woongebouw mag worden vergroot ten opzichte van de op grond van dit plan toegestane inhoud van de bestaande woning, tot een maximum inhoud van 1.500 m3" toevoegen;
 • 26. in de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.7.1, sub b., de eerste twee bullets verwijderen;
 • 27. aan de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.7.1, sub h., eerste bullet, na de woorden "ten minste 500 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 28. in de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.7.1, sub h., de tweede bullet wijzigen in: "alle bebouwing dient te worden gesloopt, met uitzondering van de bestaande woning(en) en de daaraan toe te rekenen bijgebouwen, tenzij het (een) gebouw(en) betreft welke met toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid word(t)(en) ingezet voor hergebruik";
 • 29. in de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.7.1, sub h., de derde bullet verwijderen;
 • 30. in de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.7.1, sub h., de vierde bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 31. in de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.7.1, sub h., de vijfde bullet wijzigen in: "bij de berekening van de sloopoppervlakte de bestaande bedrijfswoning (inclusief minimaal 80 m2 aan daaraan toe te rekenen bijgebouwen) en indien aanwezig de kleine woning (inclusief minimaal de daaraan toe te rekenen bijgebouwen als aangegeven in artikel 3.2.6) buiten beschouwing wordt gelaten";
 • 32. in de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.7.1, sub h., de zesde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 33. in de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.7.1, sub h., de zevende bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 34. aan de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.7.2, aanhef, na de woorden "de bestemming Wonen" de woorden "en de bestemming Agrarisch voor zover deze direct grenst aan de bestemming Wonen" toevoegen;
 • 35. aan de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.7.2, aanhef, na de woorden "en/of aanduidingen over" de woorden "de inhoud van woningen en" toevoegen;
 • 36. in de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.7.2, sub a. wijzigen in: "de inhoud van een woning die geen deel uitmaakt van een woongebouw mag niet minder dan 350 m3 en niet meer dan 1.000 m3 bedragen";
 • 37. in de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.7.2, sub b. wijzigen in: "per woning geldt een basisrecht van 80 m2 bijgebouw. Voor een groter oppervlakte aan bijgebouw zijn inzetbare sloopmeters vereist overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.4, lid 6";
 • 38. aan de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.7.2, na sub g., een nieuw sublid toevoegen: “waar wordt gesproken over een nieuw bestemmingsvlak kan in plaats daarvan ook gekozen worden voor meerdere bestemmingsvlakken met de bestemming Wonen, die voor de toepassing van de regels in dit lid, samen gelden als het nieuwe bestemmingsvlak;”;
 • 39. in de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.7.2, sub h. wijzigen in: "er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden";
 • 40. in de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.7.2, sub h., de tabel wijzigen in:

Per woning   Benodigde inzetbare sloopmeters  
Woningrecht   300 m2  
Per m3 vergroting   1,5 m2  

 • 41. aan de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.7.2, sub h., eerste bullet, na de woorden "ten minste 500 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 42. in de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.7.2, sub h., de tweede bullet wijzigen in: "alle bebouwing dient te worden gesloopt, met uitzondering van de bestaande woning(en) en de daaraan toe te rekenen bijgebouwen, tenzij het (een) gebouw(en) betreft welke met toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid word(t)(en) ingezet voor hergebruik";
 • 43. in de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.7.2, sub h., de derde bullet verwijderen;
 • 44. in de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.7.2, sub h., de vierde bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 45. in de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.7.2, sub h., de vijfde bullet wijzigen in: "bij de berekening van de sloopoppervlakte de bestaande bedrijfswoning (inclusief minimaal 80 m2 aan daaraan toe te rekenen bijgebouwen) en indien aanwezig de kleine woning (inclusief minimaal de daaraan toe te rekenen bijgebouwen als aangegeven in artikel 3.2.6) buiten beschouwing wordt gelaten";
 • 46. in de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.7.2, sub h., de zesde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 47. in de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.7.2, sub h., de zevende bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 48. in de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 4.7.2, sub g. tot en met sub h. vernummeren in g. tot en met i..

72.3 Artikel 10 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Valkseweg-Nijkerkerweg', artikel 10.1, lid 1., na sub c. een nieuw sublid d. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 9.1.1 en/of 9.1.2 op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in Bijlage 1 en/of 2 van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 73 Bestemmingsplan Veluweweg-Essenerweg

73.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Essenerweg', artikel 1, na lid 1.46, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Essenerweg', artikel 1, na lid 1.69, een nieuw lid toevoegen: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Essenerweg', artikel 1, lid 1.46 tot en met lid 1.81 vernummeren in 1.46 tot en met 1.83.

73.2 Artikel 6 Maatschappelijk
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Essenerweg', artikel 6.4, lid 6., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Essenerweg', artikel 6.4, lid 6., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Essenerweg', artikel 6.4, lid 6., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 4. aan de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Essenerweg', artikel 6.4, lid 6., sub f., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Essenerweg', artikel 6.4, lid 6., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Essenerweg', artikel 6.4, lid 6., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Essenerweg', artikel 6.4, lid 7., aanhef, na de woorden "inhoud van" het woord "de" wijzigen in "een";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Essenerweg', artikel 6.4, lid 7., sub c., in de tabel, het getal en woord "2 m2 sloop" wijzigen in "1,5 m2 inzetbare sloopmeters";
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Essenerweg', artikel 6.4, lid 7., sub c., de eerste bullet verwijderen;
 • 10. aan de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Essenerweg', artikel 6.4, lid 7., sub c., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Essenerweg', artikel 6.4, lid 7., sub c., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Essenerweg', artikel 6.4, lid 7., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld".

73.3 Artikel 8 Wonen
 • 1. in de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Essenerweg', artikel 8.4, lid 1., sub b., het woord "maximum" wijzigen in het woord "maximale";
 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Essenerweg', artikel 8.4, lid 1., sub b., na de woorden "van de" de woorden "voor de functie wonen vergunde" toevoegen;
 • 3. aan de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Essenerweg', artikel 8.4, lid 1., na sub b., een nieuw sublid toevoegen: "er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;";
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Essenerweg', artikel 8.4, lid 1., sub c. wijzigen in: "er sprake is van de sloop van gebouwen in de vorm van 2 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m2 extra oppervlakte aan bijgebouwen, met dien verstande dat";
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Essenerweg', artikel 8.4, lid 1., sub c., de tweede bullet verwijderen;
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Essenerweg', artikel 8.4, lid 1., sub c., de derde bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Essenerweg', artikel 8.4, lid 1., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Essenerweg', artikel 8.4, lid 1., sub c., de vijfde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Essenerweg', artikel 8.4, lid 1., sub b. en sub c. vernummeren in b. tot en met d.

73.4 Artikel 13 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Essenerweg', artikel 13.1, lid 1., na sub c. een nieuw sublid d. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 12.1.1 en/of 12.1.2 op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in Bijlage 3 en/of 4 van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 74 Bestemmingsplan Veluweweg-Lankerenseweg

74.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Lankerenseweg', artikel 1, na lid 1.37, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Lankerenseweg', artikel 1, na lid 1.63, een nieuw lid toevoegen: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Lankerenseweg', artikel 1, lid 1.37 tot en met lid 1.73 vernummeren in 1.37 tot en met 1.75.

74.2 Artikel 4 Wonen
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Lankerenseweg', artikel 4.4, lid 3., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Lankerenseweg', artikel 4.4, lid 3., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Lankerenseweg', artikel 4.4, lid 3., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Lankerenseweg', artikel 4.4, lid 3., sub f., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Lankerenseweg', artikel 4.4, lid 3., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Lankerenseweg', artikel 4.4, lid 3., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 7. in de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Lankerenseweg', artikel 4.4, lid 4., aanhef, na de woorden "van een woning" de woorden ", een 'woongebouw' of een 'kleine woning' en toestaan dat een 'woning', 'woongebouw' of 'kleine woning' wordt gebouwd met een grotere inhoud tot maximaal 1.000 m3" wijzigen in "of een kleine woning en toestaan dat een woning of kleine woning wordt gebouwd met een grotere inhoud tot maximaal 1.000 m3, of voor wat betreft de maximum inhoud van een woongebouw en toestaan dat een woongebouw wordt gebouwd met een grotere inhoud tot maximaal 1.500 m3";
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Lankerenseweg', artikel 4.4, lid 4., sub b. wijzigen in: "er sprake is van sloop van gebouwen in de vorm van 1,5 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m3 vergroting van de woninginhoud";
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Lankerenseweg', artikel 4.4, lid 4., sub b., de tabel verwijderen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Lankerenseweg', artikel 4.4, lid 4., sub b., de eerste bullet verwijderen;
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Lankerenseweg', artikel 4.4, lid 4., sub b., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 12. in de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Lankerenseweg', artikel 4.4, lid 4., sub b., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 13. in de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Lankerenseweg', artikel 4.4, lid 4., sub b., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 14. aan de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Lankerenseweg', artikel 4.4, lid 5., sub b., na de woorden "van de" de woorden "voor de functie wonen vergunde" toevoegen;
 • 15. aan de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Lankerenseweg', artikel 4.4, lid 5., na sub b., een nieuw sublid toevoegen: "er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;";
 • 16. in de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Lankerenseweg', artikel 4.4, lid 5., sub c. wijzigen in: "er sprake is van de sloop van gebouwen in de vorm van 2 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m2 extra oppervlakte aan bijgebouwen, met dien verstande dat";
 • 17. in de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Lankerenseweg', artikel 4.4, lid 5., sub c., de eerste bullet verwijderen;
 • 18. in de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Lankerenseweg', artikel 4.4, lid 5., sub c., de tweede bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 19. in de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Lankerenseweg', artikel 4.4, lid 5., sub c., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 20. in de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Lankerenseweg', artikel 4.4, lid 5., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 21. in de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Lankerenseweg', artikel 4.4, lid 5., sub b. en sub c. vernummeren in b. tot en met d.;
 • 22. aan de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Lankerenseweg', artikel 4.7, lid 2., sub b., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 23. aan de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Lankerenseweg', artikel 4.7, lid 2., sub b., na de woorden "vermeerderd met" de woorden "1,5 m2 per 1 m3 waarmee de inhoud van het woongebouw mag worden vergroot ten opzichte van de op grond van dit plan toegestane inhoud van de bestaande woning, tot een maximum inhoud van 1.500 m3" toevoegen;
 • 24. in de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Lankerenseweg', artikel 4.7, lid 2., sub b., beide bullets verwijderen;
 • 25. aan de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Lankerenseweg', artikel 4.4, lid 3., aanhef, na de woorden "de bestemming Wonen" de woorden "en de bestemming Agrarisch voor zover deze direct grenst aan de bestemming Wonen" toevoegen;
 • 26. aan de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Lankerenseweg', artikel 4.4, lid 3., aanhef, na de woorden "en/of aanduidingen over" de woorden "de inhoud van woningen en" toevoegen;
 • 27. aan de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Lankerenseweg', artikel 4.4, lid 3., voor sub a. een nieuw sublid toevoegen: "de inhoud van een woning die geen deel uitmaakt van een woongebouw mag niet minder dan 350 m3 en niet meer dan 1.000 m3 bedragen";
 • 28. in de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Lankerenseweg', artikel 4.4, lid 3., sub a. wijzigen in: "per woning geldt een basisrecht van 80 m2 bijgebouw. Voor een groter oppervlakte aan bijgebouw zijn inzetbare sloopmeters vereist overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.4, lid 5";
 • 29. aan de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Lankerenseweg', artikel 4.4, lid 3., na sub f., een nieuw sublid toevoegen: “waar wordt gesproken over een nieuw bestemmingsvlak kan in plaats daarvan ook gekozen worden voor meerdere bestemmingsvlakken met de bestemming Wonen, die voor de toepassing van de regels in dit lid, samen gelden als het nieuwe bestemmingsvlak;”;
 • 30. in de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Lankerenseweg', artikel 4.4, lid 3., sub g. wijzigen in: "er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden";
 • 31. in de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Lankerenseweg', artikel 4.4, lid 3., sub g., de tabel wijzigen in:

Per woning   Benodigde inzetbare sloopmeters  
Woningrecht   300 m2  
Per m3 vergroting   1,5 m2  

 • 32. aan de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Lankerenseweg', artikel 4.4, lid 3., sub g., eerste bullet, na de woorden "ten minste 500 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 33. in de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Lankerenseweg', artikel 4.4, lid 3., sub g., de tweede bullet wijzigen in: "alle bebouwing dient te worden gesloopt, met uitzondering van de bestaande woning(en) en de daaraan toe te rekenen bijgebouwen, tenzij het (een) gebouw(en) betreft welke met toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid word(t)(en) ingezet voor hergebruik";
 • 34. in de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Lankerenseweg', artikel 4.4, lid 3., sub g., de derde bullet verwijderen;
 • 35. in de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Lankerenseweg', artikel 4.4, lid 3., sub g., de vierde bullet wijzigen in: "indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen";
 • 36. in de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Lankerenseweg', artikel 4.4, lid 3., sub g., de vijfde bullet wijzigen in: "bij de berekening van de sloopoppervlakte de bestaande bedrijfswoning (inclusief minimaal 80 m2 aan daaraan toe te rekenen bijgebouwen) en indien aanwezig de kleine woning (inclusief minimaal de daaraan toe te rekenen bijgebouwen als aangegeven in artikel 3.2.6) buiten beschouwing wordt gelaten";
 • 37. in de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Lankerenseweg', artikel 4.4, lid 3., sub g., de zesde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 38. in de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Lankerenseweg', artikel 4.4, lid 3., sub g., de zevende bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 39. in de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Lankerenseweg', artikel 4.4, lid 3., sub a. tot en met sub g. vernummeren in a. tot en met i.

74.3 Artikel 8 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Lankerenseweg', artikel 8.1, lid 1., na sub c. een nieuw sublid d. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 3.1.1 en/of 4.5.1 op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in de betreffende bijlage van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 75 Bestemmingsplan Veluweweg-Lankerenseweg I

75.1 Artikel 4 Wonen

In de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg-Lankerenseweg I', artikel 4.2.2, lid d., het getal "600" wijzigen in "660".

Artikel 76 Bestemmingsplan Veluweweg XIII

76.1 Artikel 3 Wonen - Enkelvoudig

In de regels van het bestemmingsplan 'Veluweweg XIII', artikel 3.2.1, lid c., het getal "600" wijzigen in "660".

Artikel 77 Bestemmingsplan Vinkelaar I

77.1 Artikel 4 Wonen - 4

In de regels van het bestemmingsplan 'Vinkelaar I', artikel 4.2.1, lid c., het getal "600" wijzigen in "660".

Artikel 78 Bestemmingsplan Wencopperweg II

78.1 Artikel 10 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Wencopperweg II', artikel 10, lid 1., na sub b. een nieuw sublid c. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 9.2 op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in Bijlage 3 van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 79 Bestemmingsplan Wencopperweg IV

79.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Wencopperweg IV', artikel 1, na lid 1.37, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Wencopperweg IV', artikel 1, na lid 1.57, een nieuw lid toevoegen: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Wencopperweg IV', artikel 1, lid 1.37 tot en met lid 1.67 vernummeren in 1.37 tot en met 1.69.

79.2 Artikel 3 Bedrijf - Landelijk
 • 1. in de regels van het bestemmingsplan 'Wencopperweg IV', artikel 3.4, lid 5., sub c., in de tabel, het getal en woord "2 m2 sloop" wijzigen in "1,5 m2 inzetbare sloopmeters";
 • 2. in de regels van het bestemmingsplan 'Wencopperweg IV', artikel 3.4, lid 5., sub c., de eerste bullet verwijderen;
 • 3. aan de regels van het bestemmingsplan 'Wencopperweg IV', artikel 3.4, lid 5., sub c., tweede bullet na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Wencopperweg IV', artikel 3.4, lid 5., sub c., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Wencopperweg IV', artikel 3.4, lid 5., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Wencopperweg IV', artikel 3.4, lid 8., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 7. aan de regels van het bestemmingsplan 'Wencopperweg IV', artikel 3.4, lid 8., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Wencopperweg IV', artikel 3.4, lid 8., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 9. aan de regels van het bestemmingsplan 'Wencopperweg IV', artikel 3.4, lid 8., sub f., tweede bullet, na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Wencopperweg IV', artikel 3.4, lid 8., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Wencopperweg IV', artikel 3.4, lid 8., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld".

Artikel 80 Bestemmingsplan Wethouder Rebellaan II

80.1 Artikel 13 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Wethouder Rebellaan II', artikel 13, lid 1., na sub b. een nieuw sublid c. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 12.1.1 op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in Bijlage 2 van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Artikel 81 Bestemmingsplan Wielweg I

81.1 Artikel 4 Wonen - Enkelvoudig

In de regels van het bestemmingsplan 'Wielweg I', artikel 4.2.1, lid c., het getal "600" wijzigen in "660".

Artikel 82 Bestemmingsplan Wolweg I

82.1 Artikel 1 Begrippen
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan 'Wolweg I', artikel 1, na lid 1.46, een nieuw lid toevoegen: "inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;";

 • 2. aan de regels van het bestemmingsplan 'Wolweg I', artikel 1, na lid 1.80, een nieuw lid toevoegen: "(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;";

 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Wolweg I', artikel 1, lid 1.46 tot en met lid 1.91 vernummeren in 1.46 tot en met 1.93.

82.2 Artikel 4 Agrarisch - Paardenhouderij
 • 1. In de regels van het bestemmingsplan 'Wolweg I', artikel 4.4, lid 3., sub c., in de tabel, het getal en woord "2 m2 sloop" wijzigen in "1,5 m2 inzetbare sloopmeters";
 • 2. in de regels van het bestemmingsplan 'Wolweg I', artikel 4.4, lid 3., sub c., de eerste bullet verwijderen;
 • 3. in de regels van het bestemmingsplan 'Wolweg I', artikel 4.4, lid 3., sub c., de tweede bullet verwijderen;
 • 4. in de regels van het bestemmingsplan 'Wolweg I', artikel 4.4, lid 3., sub c., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 5. in de regels van het bestemmingsplan 'Wolweg I', artikel 4.4, lid 3., sub c., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld";
 • 6. in de regels van het bestemmingsplan 'Wolweg I', artikel 4.4, lid 6., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 7. aan de regels van het bestemmingsplan 'Wolweg I', artikel 4.4, lid 6., sub f., na de woorden "ten minste 300 m2" de woorden "inzetbare sloopmeters" toevoegen;
 • 8. in de regels van het bestemmingsplan 'Wolweg I', artikel 4.4, lid 6., sub f., de eerste bullet verwijderen;
 • 9. in de regels van het bestemmingsplan 'Wolweg I', artikel 4.4, lid 6., sub f., de tweede bullet verwijderen;
 • 10. in de regels van het bestemmingsplan 'Wolweg I', artikel 4.4, lid 6., sub f., de derde bullet wijzigen in: "monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de sloopoppervlakte";
 • 11. in de regels van het bestemmingsplan 'Wolweg I', artikel 4.4, lid 6., sub f., de vierde bullet wijzigen in: "de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld".

82.3 Artikel 14 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Wolweg I', artikel 14.1, lid 1., na sub c. een nieuw sublid d. toevoegen: "voor wat betreft het toestaan dat de gronden, waarvoor een voorwaardelijke verplichting geldt op grond van artikel 13.1.1 op een andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in Bijlage 2 van de regels, mits:

 • de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere gelijkwaardige wijze van inrichting."

Hoofdstuk 3 Algemene regels

De regels van Hoofdstuk 3 van de regels van de in artikel 1 genoemde bestemmingsplannen worden niet herzien.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

De regels van Hoofdstuk 4 van de regels van de in artikel 1 genoemde bestemmingsplannen worden niet herzien.

In deze regels wordt verstaan onder:

Artikel 83 Overgangsrecht

83.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • 1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • 2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
 • 3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

83.2 Overgangsrecht gebruik
 • 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • 3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • 4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 84 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Parapluherziening functieveranderingsbeleid 2016 en woninginhoud' van de gemeente Barneveld.

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Barneveld