direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Verzamelherziening Buitengebied 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0203.1349-0002

Toelichting

Hoofdstuk 1 INLEIDING

1.1 Aanleiding

De gemeenteraad van Barneveld stelde het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012' vast op 28 mei 2013. Tegen dit besluit stelden verschillende partijen beroep in. De Raad van State deed op 29 april 2015 (201307247/1) en 16 september 2015 (201307247/5) uitspraak. Hiermee is dit bestemmingsplan op 16 september 2015 grotendeels onherroepelijk geworden. Enkele onderdelen van de planregels en de verbeelding zijn echter door afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS) vernietigd.

De gemeenteraad heeft in de vergadering van februari 2014 besloten dat er volgens de beleidsnotitie 'Kaders herzieningen bestemmingsplan Buitengebied 2012' een partiële herziening wordt opgesteld waarbij nieuwe beleidskeuzes worden verwerkt, te weten:

 • het beschermen van de waardevolle open gebieden door het uitsluiten van boomkwekerijen en teeltondersteunende voorzieningen;
 • het verbod op meerlaags bouwen voor het houden van vee in combinatie met de mogelijkheid van een binnenplanse afwijking van dit verbod voor de pluimveesector;
 • het opnemen van een salderingsmethodiek waarbij de oppervlakte van een tweede bouwlaag voor het houden van pluimvee gesaldeerd moet worden met een evenredige oppervlakte aan agrarisch bouwvlak.

Ook zal de uitspraak van de AbRS over de ingediende beroepen hierbij worden betrokken. Daarnaast zijn er zaken geconstateerd die gerepareerd moeten worden en zijn er verzoeken die in een bestemmingsplan moeten worden verwerkt.

Het voorliggende bestemmingsplan 'Verzamelherziening Buitengebied 2012' betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', waarin de door de AbRS vernietigde delen voor zover nodig gerepareerd worden. Het bestemmingsplan heeft ook betrekking op een aantal andere aanpassingen van beperkte betekenis. In de afgelopen periode zijn meerdere omissies en verbeterpunten in het bestemmingsplan naar voren gekomen. Deze worden eveneens in deze partiële herziening verwerkt.

Uitspraak Raad van State

De uitspraak van de AbRS is leidend voor de verzamelherziening. De volgende onderdelen zijn in de uitspraak van 29 april 2015 vernietigd:

 • Lankerenseweg 43 in Voorthuizen: de plandelen met de bestemmingen 'Wonen' en 'Agrarisch' ter plaatse van de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing;
 • Laageinderweg 59a in Kootwijkerbroek: het plandeel met de bestemming 'Agrarisch' ter plaatse van de stacaravan;
 • Meentweg 19 in Kootwijkerbroek: het plandeel met de bestemming 'Agrarisch', alsmede de functieaanduiding 'intensieve veehouderij'.

De volgende onderdelen zijn in de uitspraak van 16 september 2015 vernietigd:

 • Hooiweg 10 in Garderen: het plandeel met de bestemming 'Agrarisch';
 • Artikel 1, lid 1.89 van de planregels (salderingsregistratie) en is vervangen door een nieuwe tekst;
 • Artikel 3, lid 3.7, onder 1 van de planregels en de zinsnede 'en beschermde natuurmonumenten'.

1.2 Leeswijzer

Deze partiële herziening bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. De toelichting is opgebouwd uit acht hoofdstukken. Na dit hoofdstuk beschrijft hoofdstuk 2 het plangebied, welke wijzigingsplannen en partiële herzieningen onderdeel uitmaken van het plan en welke bestemmingsplannen niet binnen het plangebied vallen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 een beschrijving van het plan gegeven. Het gaat hierbij zowel om de aanpassingen op de verbeelding als aanpassingen in de regels. Waar nodig zijn randvoorwaarden beschreven. Hoofdstuk 4 gaat vervolgens in op het beleidskader. Omdat dit plan een partiële herziening betreft wordt alleen het gewijzigde beleid dat relevant is voor dit plan behandeld. Het vijfde hoofdstuk gaat in op de algemene gewijzigde randvoorwaarden die gelden voor het hele plangebied, waarna in het zesde hoofdstuk de juridische aspecten worden besproken. In hoofdstuk 7 is aandacht voor de economische uitvoerbaarheid. Hoofdstuk 8 gaat in op de resultaten van de procedure ten behoeve van dit bestemmingsplan.

Hoofdstuk 2 BESTAANDE SITUATIE

2.1 Begrenzing plangebied

Het plangebied van deze partiële herziening is het plangebied van het moederplan 'Buitengebied 2012'.

2.2 Geldend bestemmingsplan

Het geldende bestemmingsplan is bestemmingsplan "Buitengebied 2012" (met IMRO-idn. NL.IMRO.0203.1056-0004). Dit bestemmingsplan is op 28 mei 2013 door de gemeenteraad vastgesteld.

Het intrekkingsbesluit "Wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 door het intrekken van enkele onderdelen" (IMRO-idn. NL.IMRO.0203.IB1056-0001) is verwerkt, waardoor enkele onderdelen van het moederplan "Buitengebied 2012" zijn ingetrokkken.

Verder zijn de volgende wijzigingsplannen - met toepassing van de binnen het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" opgenomen wijzigingsbevoegdheden - en partiële herzieningen van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" (zowel op perceelsniveau als voor het gehele plan) verwerkt:

Naam wijzigingsplan / partiële herziening (ph)   IMRO-identificatie-
nummer  
Datum vastgesteld  
4e partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1268-0002   13-4-2016  
Apeldoornsestraat VII   NL.IMRO.0203.1223-0002   26-8-2014  
Apeldoornsestraat-Kieftveen, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1368-0002   14-12-2016  
Barnseweg VI   NL.IMRO.0203.1246-0002   10-7-2014  
Bloemendaallaan-Eindweg, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1408-0002   5-7-2017  
Boshuisweg I   NL.IMRO.0203.1279-0002   1-4-2015  
Brugveenseweg-Walhuisweg   NL.IMRO.0203.1301-0002   4-6-2015  
Brunesengweg II   NL.IMRO.0203.1273-0002   3-10-2014  
Donkervoorterweg II   NL.IMRO.0203.1385-0002   28-3-2017  
Drieënhuizerweg III   NL.IMRO.0203.1312-0002   17-11-2015  
Dronkelaarseweg II   NL.IMRO.0203.1354-0002   6-7-2017  
Essenerweg XII   NL.IMRO.0203.1272-0002   25-3-2015  
Essenerweg XIII   NL.IMRO.0203.1365-0002   26-8-2016  
Garderbroekerweg XVII   NL.IMRO.0203.1234-0002   3-1-2014  
Garderbroekerweg-Harskamperweg, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1371-0002   24-5-2017  
Grote Hegweg I   NL.IMRO.0203.1303-0002   30-6-2015  
Harremaatweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1366-0002   1-2-2017  
Helweg I   NL.IMRO.0203.1265-0002   8-9-2014  
Hessenweg X   NL.IMRO.0203.1327-0002   21-1-2016  
Kallenbroekerweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1403-0002   24-5-2017  
Kapweg-Graafhorstweg   NL.IMRO.0203.1334-0002   8-3-2016  
Klettersteeg I   NL.IMRO.0203.1338-0002   19-2-2016  
Klettersteeg-Grote Fliertweg, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1363-0002   14-12-2016  
Kootwijkerdijk III, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1375-0002   5-7-2017  
Laageinderweg III   NL.IMRO.0203.1309-0002   4-8-2015  
Laageinderweg IV   NL.IMRO.0203.1356-0002   21-6-2016  
Lange Zuiderweg III   NL.IMRO.0203.1306-0002   21-8-2015  
Lange Zuiderweg IV   NL.IMRO.0203.1329-0002   15-2-2016  
Muldersweg I   NL.IMRO.0203.1244-0002   17-7-2014  
Nachtegaalweg II   NL.IMRO.0203.1313-0002   5-1-2016  
Norschoterweg I   NL.IMRO.0203.1382-0002   2-5-2017  
Oosterbrinkweg IV   NL.IMRO.0203.1326-0002   16-12-2015  
Parapluherziening De Puurveense Molen (ph)   NL.IMRO.0203.1248-0002   30-9-2014  
Parapluherziening functieveranderingsbeleid 2016 en woninginhoud (ph)   NL.IMRO.0203.1391-0002   5-7-2017  
partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1241-0001   25-2-2014  
partiële herziening Buitengebied 2012-Esweg II (ph)   NL.IMRO.0203.1324-0002   13-4-2016  
Peutweg I   NL.IMRO.0203.1247-0002   17-2-2015  
Plaggenweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1370-0002   1-2-2017  
Renswoudsestraatweg III   NL.IMRO.0203.1317-0002   7-6-2016  
Rijksweg V   NL.IMRO.0203.1389-0002   22-6-2017  
Rudolphlaan I   NL.IMRO.0203.1218-0002   26-4-2016  
Sandersstraat I   NL.IMRO.0203.1210-0002   15-2-2016  
Scherpenzeelseweg IX   NL.IMRO.0203.1276-0002   6-11-2014  
Schoonhorsterweg IV   NL.IMRO.0203.1404-0002   23-6-2017  
Topperweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1380-0002   24-5-2017  
Tweede partiele herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1253-0003   8-7-2014  
Valkseweg XII   NL.IMRO.0203.1307-0002   13-7-2015  
Valkseweg XIII   NL.IMRO.0203.1353-0002   24-5-2016  
Valkseweg XV   NL.IMRO.0203.1394-0002   22-6-2017  
Vergroten inhoud woningen, partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)   NL.IMRO.0203.1376-0002   1-2-2017  
Vinkekampweg I   NL.IMRO.0203.1288-0002   13-3-2015  
Wesselseweg VII   NL.IMRO.0203.1191-0002   18-3-2014  
Welgelegenweg II   NL.IMRO.0203.1387-0002   5-4-2017  

Daarnaast is het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" vervangen (geheel en gedeeltelijk) door de in volgende tabel opgenomen bestemmingsplannen, waarvan de plangebieden uit de Verzamelherziening zijn weggelaten. Ook zijn de ontwerpbestemmingsplannen uit de Verzamelherziening weggelaten en in de lijst hieronder opgenomen. Eveneens geldt dit voor het provinciale inpassingsplan "Rondweg Voorthuizen N303" (met IMRO-idn. NL.IMRO.9925.IPN303Voorthuizen-VST1) welke is vastgesteld op 17-12-2014. Dit inpassingsplan van de Provincie Gelderland is ook uit het plangebied gelaten.

Naam bestemmingsplan   IMRO-idn.   Vastgesteld  
Apeldoornsestraat-Stoutenburgerweg   NL.IMRO.0203.1340-0002   1-2-2017  
Barneveld-Noordwest   NL.IMRO.0203.1310-0003   1-2-2017  
Baron van Nagellstraat VIII   NL.IMRO.0203.1271-0003   11-11-2015  
Baron van Nagellstraat-Oude Zeumerseweg   NL.IMRO.0203.1237-0002   30-9-2015  
Dijkerweg I   NL.IMRO.0203.1277-0002   6-5-2014  
Dijkerweg II   NL.IMRO.0203.1335-0002   25-5-2016  
Drieenhuizerweg-Heetkamperweg   NL.IMRO.0203.1264-0002   28-1-2015  
Dunenkamperweg I   NL.IMRO.0203.1196-0002   1-10-2013  
Dwarsakker   NL.IMRO.0203.1214-0003   20-8-2014  
Dwarsakker II   NL.IMRO.0203.1277-0002   30-9-2015  
Dwarsgraafweg V   NL.IMRO.0203.1290-0002   13-5-2015  
Essenerweg X   NL.IMRO.0203.1238-0002   6-5-2014  
Esweg I   NL.IMRO.0203.1318-0002   27-1-2016  
Garderbroekerweg XIV   NL.IMRO.0203.1195-0002   17-12-2013  
Garderbroekerweg XV   NL.IMRO.0203.1212-0002   28-1-2014  
Garderbroekerweg XVIII   NL.IMRO.0203.1315-0002   11-11-2015  
Garderbroekerweg-Kerkweg   NL.IMRO.0203.1189-0003   4-3-2015  
Garderbroekerweg-Wencopperweg   NL.IMRO.0203.1236-0002   10-6-2015  
Garderen   NL.IMRO.0203.1013-0003   12-11-2013  
Gelkenhorsterweg I   NL.IMRO.0203.1369-0001   ontwerp  
Gruttoweg I   NL.IMRO.0203.1295-0002   30-9-2015  
Harskamperweg V   NL.IMRO.0203.1362-0002   9-11-2016  
Harskamperweg-Kootwijkerdijk   NL.IMRO.0203.1304-0002   2-3-2016  
Hazendonkweg I   NL.IMRO.0203.1211-0002   12-11-2013  
Hazendonkweg-Heetweg (fietspad N310)   NL.IMRO.0203.1229-0002   16-12-2014  
Heideweg-Garderbroekerweg   NL.IMRO.0203.1322-0002   25-5-2016  
Hessenweg XI   NL.IMRO.0203.1361-0002   5-7-2017  
Holzenbosch   NL.IMRO.0203.1124-0002   16-12-2015  
Hooiweg I   NL.IMRO.0203.1398-0001   ontwerp  
Houtbeekweg I   NL.IMRO.0203.1257-0003   8-7-2015  
Hunnenweg V   NL.IMRO.0203.1328-0002   13-4-2016  
Kootwijkerdijk II   NL.IMRO.0203.1293-0002   8-7-2015  
Kootwijkerdijk-Harderwijkerkarweg   NL.IMRO.0203.1323-0002   25-5-2016  
Laageinderweg I   NL.IMRO.0203.1235-0002   6-5-2014  
Laageinderweg V   NL.IMRO.0203.1383-0002   24-5-2017  
Laageinderweg-Drieënhuizerweg   NL.IMRO.0203.1283-0002   9-11-2016  
Lange Zuiderweg II   NL.IMRO.0203.1219-0002   10-6-2014  
Lankerenseweg IV   NL.IMRO.0203.1415-0001   ontwerp  
Molenweg III   NL.IMRO.0203.1342-0002   6-7-2016  
Nachtegaalweg-Appelseweg   NL.IMRO.0203.1180-0002   27-1-2016  
Nijkerkerweg VI   NL.IMRO.0203.1286-0002   6-7-2016  
Noordersingel I   NL.IMRO.0203.1336-0002   6-7-2016  
Otelaarseweg II   NL.IMRO.0203.1220-0002   6-5-2014  
Oud Milligenseweg VI   NL.IMRO.0203.1254-0002   30-9-2014  
Oud Vellerseweg/Hunnenweg   NL.IMRO.0203.1169-0002   10-6-2015  
Overhorsterweg I   NL.IMRO.0203.1331-0002   14-12-2016  
Puurveenseweg III   NL.IMRO.0203.1321-0002   11-11-2015  
Rijksweg IV   NL.IMRO.0203.1314-0002   27-1-2016  
Rubensstraat II   NL.IMRO.0203.1291-0002   4-3-2015  
Schoonengweg I   NL.IMRO.0203.1339-0002   25-5-2016  
Schoonengweg-Postweg   NL.IMRO.0203.1393-0002   5-7-2017  
Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg   NL.IMRO.0203.1152-0003   10-6-2014  
Speulderbosweg I   NL.IMRO.0203.1204-0002   1-2-2017  
Stationsweg XI   NL.IMRO.0203.1263-0002   13-5-2015  
Stationsweg-Binnenveld   NL.IMRO.0203.1325-0002   13-4-2016  
Stroe VI   NL.IMRO.0203.1250-0003   4-3-2015  
Stroeërweg I   NL.IMRO.0203.1200-0002   8-7-2015  
Thorbeckelaan Zuid I   NL.IMRO.0203.1239-0003   8-7-2015  
Valkseweg-Nijkerkerweg   NL.IMRO.0203.1350-0002   6-7-2016  
Veluweweg-Essenerweg   NL.IMRO.0203.1297-0002   10-6-2015  
Veluweweg-Lankerenseweg   NL.IMRO.0203.1202-0002   10-6-2015  
Veluweweg-Lankerenseweg I   NL.IMRO.0203.1289-0002   10-6-2015  
Wencopperweg II   NL.IMRO.0203.1245-0002   6-7-2016  
Wencopperweg III   NL.IMRO.0203.1249-0002   16-12-2014  
Wencopperweg IV   NL.IMRO.0203.1357-0002   14-12-2016  
Wethouder Rebellaan I   NL.IMRO.0203.1184-0003   9-7-2013  
Wethouder Rebellaan II   NL.IMRO.0203.1367-0003   1-2-2017  
Wikselaarse Eng   NL.IMRO.0203.1348-0002   24-5-2017  
Wolweg I   NL.IMRO.0203.1330-0002   29-9-2016  

Hoofdstuk 3 PLANBESCHRIJVING

3.1 Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft welke percelen (in alfabetische volgorde) in de verzamelherziening zijn aangepast. Daarbij wordt eerst per locatie een korte beschrijving gegeven van de achtergronden en de aanleiding. Indien van toepassing worden vervolgens de diverse randvoorwaarden beschreven.

In dit hoofdstuk worden vervolgens de aanpassingen beschreven die voor meerdere percelen gelden. Het gaat hierbij om archeologische waarden, hoogspanningsleidingen, mestplaten en spuitzones, rioolleidingen, de update van de standaardregels en veiligheidszones-lpg.

Ten slotte worden de aanpassingen beschreven die betrekking hebben op de regels.

3.2 Apeldoornsestraat 111 en 113 in Voorthuizen

Aanleiding en achtergrond

In het bestemmingsplan Buitengebied 2000 hadden de percelen een woonbestemming met een aanduiding voor twee woningen. Dit is ten onrechte niet overgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied 2012.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0001.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0002.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

Van het bestemmingsvlak zijn twee bestemmingsvlakken voor wonen gemaakt, zodat beide woningen een woonbestemming krijgen.

3.3 Apeldoornsestraat 131 in Voorthuizen

Aanleiding en achtergrond

Er is een vergunning (536/1997) verleend voor het gebouw, waarbij een hogere goothoogte en bouwhoogte is toegestaan. In plaats van een goothoogte van 3,5 meter is een goothoogte van 10,5 meter vergund. En in plaats van een bouwhoogte van 10 meter is een bouwhoogte van 10,5 meter vergund.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0003.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0004.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

De maatvoering op de verbeelding is aangepast. De goothoogte en bouwhoogte zijn 10,5 meter op de locatie waar de vergunning is verleend.

3.4 Apeldoornsestraat 185 - 187 in Garderen

Aanleiding en achtergrond

De bestemmingsvlakgrens tussen de percelen Apeldoornsestraat 185 en 187 wijkt af van de situatie, zoals deze is vergund in de omgevingsvergunning die is verleend op 17 juli 2013 (dossiernummer 7861). Het betreft een minimaal verschil.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0005.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0006.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

De bestemmingsvlakgrens is in overeenstemming gebracht met de vergunde situatie.

3.5 Barneveldsestraat 49 in Renswoude

Aanleiding en achtergrond

Het recreatieterrein heeft de aanduiding 'kampeerterrein'. De systematiek van de bestemming 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' is dat eerst het soort verblijfsrecreatieterrein wordt aangeduid en daarna eventuele verbijzonderingen zoals 'kampeerterrein' of 'parkeerterrein'. In dit geval is de aanduiding 'specifieke vorm van recreatiebedrijf - verblijfsrecreatiebedrijf 1' passend. Hierbij wordt één recreatiebedrijf toegestaan, waarbij uitsluitend kampeermiddelen zijn toegestaan.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0007.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0008.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

De aanduiding 'kampeerterrein' (kt) is gewijzigd in 'specifieke vorm van verblijfsrecreatie - recreatiebedrijf 1' (sr-10).

3.6 Bijschoterweg 3 in Voorthuizen

Aanleiding en achtergrond

Dit perceel bestaat uit twee bestemmingsvlakken die met de figuur 'relatie' met elkaar verbonden zijn. Op één van de vlakken ontbreekt ten onrechte de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - agrarische nevenactiviteit'.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0009.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0010.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

De aanduiding 'specifieke vorm van wonen - agrarische nevenactiviteit' (sw-4) is toegevoegd.

3.7 Bloemendaallaan 93 in Barneveld

Aanleiding en achtergrond

Voor het perceel is op 14 februari 2012 het wijzigingsplan 'Bloemendaallaan I' vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. In dit wijzigingsplan was de vorm van het bouwvlak aangepast. Deze aanpassing is ten onrechte niet geheel overgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied 2012.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0011.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0012.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

De vorm van het bouwvlak is aangepast naar aanleiding van het wijzigingsplan 'Bloemendaallaan I'.

3.8 Bosbergerweg - Wolweg & Heetkamperweg 25 en 27 in Stroe

Aanleiding en achtergrond

In overleg met de eigenaar van het perceel is afgesproken dat een houtopstand wordt verplaatst. Dit gebeurt door een bestaande houtsingel die is bestemd als 'Groen' te verwijderen. En op andere locaties groen te realiseren, waarbij de bestemming ook wordt aangepast. Het groen wordt gerealiseerd op de hoek Bosbergerweg - Wolweg en op de locatie Heetkamperweg 25 en 27 in Stroe.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0013.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0014.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

Een gedeelte met de bestemming 'Groen' op de verbeelding verwijderen en een ander deel met de bestemming 'Groen' bestemmen.

3.9 Bosweg 17 in Voorthuizen

Aanleiding en achtergrond

Het betreffende verblijfsrecreatiebedrijf bestaat uit drie delen, die door middel van de figuur 'relatie' aan elkaar zijn verbonden. De aanduiding 'specifieke vorm van recreatie – recreatiebedrijf 3' is ten onrechte op twee van deze delen niet opgenomen.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0015.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0016.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

De aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - recreatiebedrijf 3' (sr-12) is op alle drie delen van het recreatiebedrijf opgenomen.

3.10 Breihutterweg 9 en 11 in Kootwijkerbroek

Aanleiding en achtergrond

De situatie aan de Breihutterweg 11 voldoet aan de voorwaarden van het beleid voor noodwoningen. Uit gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP, voorheen Gemeentelijke Basis Administratie) blijkt dat de woning sinds 1984 ononderbroken bewoond is geweest. Er is daarom sprake van een voortzetting van de vaste gedragslijn en daarom kan de bestemming ter plaatse worden gewijzigd.

Een bestemmingswijziging is mogelijk als bij de nieuwe situatie sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Naast een toetsing aan het ruimtelijk beleid, is daarom ook onderzocht of de aanpassing van de bestemming strijdig is met ruimtelijk relevante aspecten zoals milieu, ecologie, waterhuishouding, verkeer etc. Op 17 februari 2017 is een verklaring ontvangen dat er geen bezwaren zijn tegen het verwijderen van de aanduiding 'agrarische nevenactiviteiten' en het intrekken van geldende milieuvergunningen ter plaatse op het perceel Breihutterweg 9. Er zijn daarom geen ruimtelijke relevante aspecten die een belemmering vormen voor deze bestemmingswijziging.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0017.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0018.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

Het perceel Breihutterweg 11 heeft een aanduiding 'kleine woning' (sba-19) gekregen. De aanduiding 'specifieke vorm van wonen - agrarische nevenactiviteiten' (sw-4) is verwijderdop het perceel Breihutterweg 9.

3.11 Briellaerdseweg 44 in Barneveld

Aanleiding en achtergrond

Het perceel Briellaerdseweg 44 heeft in het bestemmingsplan Buitengebied 2012 de bestemming 'Bedrijf – Landelijk' met een aanduiding voor een landbouwmechanisatiebedrijf (milieucategorie 3.2). Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 nam de gemeenteraad een motie aan waarin het college werd opgedragen om voor het perceel Briellaerdseweg 44 te Barneveld een goede regeling te treffen en deze mee te nemen in het 'reparatieplan'. De bestemming voor dit perceel werd destijds wel vastgesteld overeenkomstig het ontwerpplan. Het beroep dat de eigenaar daartegen instelde bij de AbRS leidde niet tot een ander resultaat.

De motie had destijds vooral betrekking op het bestemmen van een constructiebedrijf in een aanzienlijk deel van de bebouwing. Inmiddels is er een wijziging gekomen in de gebruikers van een deel van het pand en is in overeenstemming met de eigenaar gekozen voor een wat andere invulling van de bestemmingen voor deze locatie.

Het nu voorgestelde bestemmingsplanregime kent de volgende componenten.

 • 1. Autogaragebedrijf

In de hal die – vanaf de Briellaerdseweg gezien – op het linkerdeel van het perceel staat is sinds 2009 het autogaragebedrijf AutoAktief gevestigd. De vestiging kwam destijds tot stand op basis van een tijdelijke vergunning.

Op grond van het functieveranderingsbeleid is het mogelijk om een landelijk bedrijf om te zetten in een algemeen niet-agrarisch bedrijf. Wanneer de oppervlakte daarvan meer dan 500 m2 bedraagt, is voor het meerdere de inzet van sloopmeters vereist.

Het bedrijf AutoAktief gebruikt een hal met een oppervlakte van 640 m2. Conform het beleid is voor het omzetten naar een passende bestemming – Bedrijf – Niet-agrarisch - voor dit bedrijf de inzet van 140 m2 aan sloopbebouwing vereist. Voor het overige hoeven aan de inpassing van dit bedrijf (milieucategorie 2) geen eisen te worden gesteld. Vanwege de lage milieucategorie is een specifieke aanduiding van het bedrijfstype niet nodig.

De bedrijfswoning die volgens het geldende bestemmingsplan is toegestaan wordt op verzoek van de eigenaar toegedeeld aan het hierna te noemen landbouwmechanisatiebedrijf. Bij dit bedrijf wordt daarom de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' opgenomen.

 • 2. Slooplocatie Oosterbrinkweg 25

De vereiste oppervlakte aan sloopmeters is gevonden op de locatie Oosterbrinkweg 25 te Kootwijkerbroek. Dit perceel heeft nu de bestemming “Wonen', met de aanduiding 'specifieke vorm van wonen – agrarische nevenactiviteit' Deze aanduiding moet verwijderd worden, zodat na sloop de hier aanwezig voormalige agrarische bedrijfsgebouwen niet meer herbouwd kunnen worden en daarom als sloopmeters inzetbaar zijn in het kader van het functieveranderingsbeleid.

Van de hier inzetbare oppervlakte van 244 m2 wordt 140 m2 gebruikt voor het autogaragebedrijf aan de Briellaerdseweg 44A. De overige meters zijn elders inzetbaar.

 • 3. Landbouwmechanisatiebedrijf

Binnen de toegelaten functie van landbouwmechanisatiebedrijf is inmiddels in de hal die – vanaf de Briellaerdseweg gezien – op het rechterdeel van het perceel staat een nieuw bedrijf gevestigd. De bestemming voor dit deel van het perceel kan daarom ongewijzigd blijven. De toegestane oppervlakte voor een dergelijk bedrijf is volgens het geldende bestemmingsplan 2.035 m2. Het deel van de oppervlakte die nu gebruikt wordt door het autogaragebedrijf – 640 m2 – moet hierop in mindering worden gebracht. Voor het landbouwmechanisatiebedrijf resteert daarom een oppervlakte van 1.395 m2.

De mogelijkheid van een bedrijfswoning blijft gekoppeld aan dit bedrijf.

 • 4. Wijziging bestemmingsvlak landbouwmechanisatiebedrijf; groenbestemming

Een resterende driehoek grond die bij de eigendom behoort, heeft in afwijking van de praktijksituatie de bestemming 'Agrarisch', zonder bouwvlak. Door een tussentijds illegale gebruiker van de locatie is dit terreindeel verhard. De eigenaar en de huidige huurder/gebruiker willen dit graag in het bestemmingsplan gelegaliseerd zien. Daartegenover is men bereid de groenstructuur rond het perceel te versterken en in te stemmen met het daaraan toekennen van de bestemming 'Groen'. Daarmee is het blijvende behoud van het groen gewaarborgd. De oppervlakte die een groenbestemming krijgt is gelijk aan de oppervlakte waarvan de bestemming wordt omgezet van 'Agrarisch' naar 'Bedrijf – Landelijk'. De oppervlakte van het vlak met een bedrijfsbestemming blijft daarom gelijk.

Het perceeldeel waarvan de bestemming wordt omgezet naar een bedrijfsbestemming ligt aan de zijde van een als zodanig bestemde burgerwoning, namelijk Briellaerdseweg 36. De richtafstand tussen een landbouwmechanisatiebedrijf (milieucategorie 3.2) en een burgerwoning bedraagt 100 m, vanwege het aspect geluid. De werkelijke afstand bedraagt in dit geval 70 meter. Er is daarom een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat in de concrete situatie de geluidsbelasting op de burgerwoning aanzienlijk onder de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) blijft en dat er bij de woning sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

Medewerking aan de gevraagde wijziging van de bestemmingsgrenzen is daarom uit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening verantwoord.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0019.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0020.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

De volgende aanpassingen worden doorgevoerd:

De linkerhal met aangrenzend terrein bestemming als 'Bedrijf – Niet-agrarisch', met de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten'.

In de lijst in artikel 6.2.2, onder c., de regel toevoegen:

Briellaerdseweg   44A   640  

In de lijst in artikel 5.2.2, onder d., in de regel Briellaerdseweg 44 de oppervlakte van 2.035 m2 wijzigen in 1.395 m2;

De bestemming 'Agrarisch' aan de rechterzijde van de bedrijfsbestemming – op een te bestemmen groenstrook na – wijzigen in de bestemming 'Bedrijf – landelijk' en toevoegen aan het betreffende bedrijf;

Aan de linker- en rechterzijde van de bedrijfsbestemming een strook bestemmen tot 'Groen';

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0021.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0022.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

Op het perceel Oosterbrinkweg 25 in Kootwijkerbroek, met de bestemming 'Wonen', wordt de aanduiding 'specifieke vorm van wonen – agrarische nevenactiviteit' verwijderd.

3.12 Brugveenseweg 25, 25a en 27 in Voorthuizen

Aanleiding en achtergrond

In artikel 10.2.2 wordt bij de Brugveenseweg 25 en 27 een oppervlakte van 440 m2 genoemd. Het perceel Brugveenseweg 27 betreft echter een kleine woning. De percelen waar de bestemming 'Horeca' ligt zijn Brugveenseweg 25 en 25a.

Conclusie

In de tabel bij 10.2.2 lid d de percelen Brugveenseweg 25 en 27 wijzigen in Brugveenseweg 25 en 25a.

3.13 Brugveenseweg 48 en 50 in Voorthuizen

Aanleiding en achtergrond

Uit archiefonderzoek is aan te nemen dat de woning op nummer 50 sinds 1948 ononderbroken is bewoond. Dit betekent dat naast de woning Brugveenseweg 48, ook de woning Brugveenseweg 50 een woonbestemming krijgt.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0023.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0024.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

Het perceel krijgt de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - woongebouw' (sba-20).

3.14 Drieënhuizerweg 7 in Kootwijkerbroek

Aanleiding en achtergrond

Liander heeft in een bestuurlijk vooroverlegreactie gewezen op het gasdrukmeet- en regelstation op het perceel. Dit gasdrukmeet- en regelstation is een type B inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Op dit station zijn de regels uit de Wet milieubeheer en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) van toepassing. Gelet op de ruimtelijke uitstraling van het bovengenoemde station heeft Liander gevraagd aan de functieaanduiding 'nutsvoorziening' een veiligheidscontour (Activiteitenbesluit - zone) toe te passen. Door deze wijze van bestemmen is de aanwezigheid van een gasdrukmeet- en regelstation voor derden zichtbaar en wordt beter geborgd dat de veiligheidsafstanden ten opzichte van respectievelijk kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten nu en in de toekomst in acht worden genomen. Het bestemmingsplan maakt nu (beperkt) kwetsbare objecten binnen de veiligheidszone mogelijk.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0025.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0026.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

De aanduiding 'veiligheidszone – activiteitenbesluit' wordt toegevoegd op het perceel

3.15 Elleboogweg 8 in Terschuur

Aanleiding en achtergrond

De milieuvergunning van het agrarische bedrijf is vervallen. Het veebestand is hobbymatig. Het agrarische bouwvlak kan vervallen.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0027.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0028.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

Een gedeelte van de bestemming 'Agrarisch' is omgezet in 'Wonen'. Een gedeelte van het bouwvlak, dat buiten de nieuwe bestemming Wonen valt, is verwijderd.

3.16 Garderbroekerweg 59 in Kootwijkerbroek

Aanleiding en achtergrond

Het tankstation is in de regels bij de bestemming 'Detailhandel' opgenomen, terwijl de bestemming 'Bedrijf - Niet agrarisch' is.

Daarnaast ontbrak ten onrechte op de verbeelding de 'veiligheidszone - lpg'.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0029.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0030.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

In de regels is aan het perceel in de tabel van artikel 6.2.2 'Bedrijf - Niet agrarisch' een oppervlakte toegevoegd. Het perceel is verwijderd bij 'Detailhandel'. Daarnaast is de aanduiding 'veiligheidszone - lpg' gewijzigd. Zie hiervoor paragraaf 3.69.6 van dit bestemmingsplan.

3.17 Garderbroekerweg 74 in Kootwijkerbroek

Aanleiding en achtergrond

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 is aan dit perceel de bestemming 'Detailhandel' toegekend. Dit komt overeen met het bestemmingsplan Buitengebied 2000, alleen daar was nog de aanvullende aanduiding 'verkoop parketvloeren' aan het perceel toegevoegd. Deze aanduiding is ten onrechte niet overgenomen.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0031.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0032.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

Op de verbeelding is de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - verkoop parketvloeren' (sdh-21) toegevoegd. Ook is in de regels bij artikel 8 'Detailhandel' bij de bestemmingsomschrijving de aanduiding toegevoegd.

3.18 Harderwijkerkarweg 11 in Stroe

Aanleiding en achtergrond

Op 24 juni 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd om met de inzet van sloopmeters de oppervlakte van de bedrijfsbebouwing te vergroten.

Conclusie

In artikel 6.2.2, lid c de bij Harderwijkerkarweg 11 opgenomen oppervlakte van 73 m2 wijzigen in 169 m2.

3.19 Harremaatweg 20 in Voorthuizen

Aanleiding en achtergrond

Op de verbeelding staat de aanduiding 'woonwagenstandplaats'. Er zijn echter geen regels over woonwagens opgenomen.

Conclusie

Bij de bestemming 'Wonen' zijn regels over woonwagens opgenomen.

3.20 Harremaatweg 26 in Voorthuizen

Aanleiding en achtergrond

Het betreffende verblijfsrecreatiebedrijf bestaat uit een twee delen, die door middel van de figuur 'relatie' aan elkaar zijn verbonden. De aanduiding 'specifieke vorm van recreatie – recreatiebedrijf 4' is ten onrechte op één van deze delen niet opgenomen.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0033.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0034.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

De aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - recreatiebedrijf 4' (sr-13) is op alle delen van het recreatiebedrijf opgenomen.

3.21 Harremaatweg 34 in Voorthuizen

Aanleiding en achtergrond

Het betreffende verblijfsrecreatiebedrijf bestaat uit een drie delen, die door middel van de figuur 'relatie' aan elkaar zijn verbonden. De aanduiding 'specifieke vorm van recreatie – recreatiebedrijf 4' is ten onrechte op twee van deze delen niet opgenomen.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0035.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0036.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

De aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - recreatiebedrijf 4' (sr-13) is op alle delen van het recreatiebedrijf opgenomen.

3.22 Harremaatweg 44 en 46-I in Voorthuizen

Aanleiding en achtergrond

In de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 is het recreatieterrein Florinata (Harremaatweg 44) samengevoegd met recreatieterrein Grijze Veen (Harremaatweg 46-I). Er is namelijk één eigenaar voor het gehele terrein. Op de verbeelding zijn deze percelen echter als aparte recreatieterreinen weergegeven.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0037.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0038.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

Van de bestemmingsvlakken Harremaatweg 44 en Harremaatweg 46-I is één bestemmingsvlak gemaakt. Op het gehele bestemmingsvlak komt de 'specifieke vorm van recreatie - recreatiebedrijf 4' (sr-13). Om beide aanwezige bedrijfswoningen positief te bestemmen is de aanduiding 'maximum aantal woningen' (= 2) opgenomen.

3.23 Hooiweg 10 in Garderen

Aanleiding en achtergrond

In de uitspraak van de AbRS van 16 september 2015 is het plandeel met de bestemming 'Agrarisch' van het perceel Hooiweg 10 in Garderen vernietigd.

Het bestaande legale gebruik van een deel van het perceel voor een paardrijbak is niet als zodanig bestemd. Het gebruik is daarmee onder het overgangsrecht gebracht. De AbRS heeft overwogen dat de rechtszekerheid in het algemeen vereist dat bestaand legaal gebruik overeenkomstig de bestaande situatie wordt opgenomen in een bestemmingsregeling. Dit uitgangspunt kan onder meer uitzondering vinden, indien het als zodanig bestemmen van bestaand legaal gebruik op basis van nieuwe inzichten niet in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening en het belang bij de beoogde nieuwe bestemming zwaarder weegt dan de gevestigde rechten en belangen. Daarnaast moet met het oog op de gevestigde rechten en belangen aannemelijk zijn dat de beoogde bestemming binnen de planperiode wordt verwezenlijkt. Nu in dit geval niet aannemelijk is dat het gebruik zal worden beëindigd binnen de planperiode, heeft de raad reeds daarom dit gebruik niet in redelijkheid onder het overgangsrecht van het plan kunnen brengen.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0039.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0040.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

Het agrarische bouwvlak is in zuidelijke richting uitgebreid, zodat de paardenbak aansluit aan het bouwvlak.

3.24 Hoornweg 15 in Barneveld

Aanleiding en achtergrond

In 2006 is geconstateerd dat op het perceel een voormalige varkensstal zonder vergunning was verbouwd. Ook is geconstateerd dat de schuur werd gebruikt ten behoeve van het staalconstructiebedrijf. Het gebruik was in strijd met het bestemmingsplan. De zonder vergunning verbouwde schuur was al voor 12 juni 2001 aanwezig. Het gebruik van de schuur voor het staalconstructiebedrijf vond al plaats voor 12 september 2002 en dit strijdige gebruik heeft onafgebroken voortgeduurd. Het illegale bouwwerk en het strijdige gebruik vielen daarmee onder het overgangsrecht van het destijds geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 2000'. Bij het opstellen van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 is hiermee geen rekening gehouden. Bij de verzamelherziening wordt dit hersteld.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0041.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0042.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

Op de verbeelding wordt de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - constructiewerkplaats, gesloten gebouw' (sb-99) toegevoegd. Daarnaast wordt aan artikel 3.1 onder f in de tabel “Hoornweg 15, 408 m2, constructiewerkplaats” toegevoegd.

3.25 Hunnenweg 9 in Voorthuizen

Aanleiding en achtergrond

Op 26 februari 2009 is bouwvergunning 953/99 voor een woning met garage en kantoor op de Hunnenweg 9 ingetrokken, omdat dit bouwplan niet is gerealiseerd. De woonbestemming is verwijderd in het "ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2012". Tijdens de procedure voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied 2012 is, naast een zienswijze, een verzoek vooroverleg ingediend om alsnog een woning te kunnen bouwen. Dit vooronderzoek was akkoord. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 zouden op de verbeelding de aanduidingen “maximum volume 750 m3” en “maximum oppervlakte 120 m2” verwerkt worden en zou het bestemmingsvlak “Wonen” 20 meter worden opgeschoven naar de Hunnenweg. Per abuis is dit niet verwerkt. Dit gebeurt nu alsnog. De woning is ondertussen gerealiseerd via een omgevingsvergunning met een projectafwijkingsbesluit.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0043.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0044.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

Het bestemmingsvlak voor wonen is opgeschoven, zodat het bijgebouw er in past. Daarnaast zijn twee aanduidingen opgenomen: inhoud woning (750 m3) en oppervlakte bijgebouwen (120 m2).

3.26 Kallenbroekerweg 135 in Barneveld

Aanleiding en achtergrond

Op het perceel is sprake van een geitenhouderij. Deze geitenhouderij betreft een intensieve veehouderij. Ten onrechte is in het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012' niet de aanduiding 'intensieve veehouderij' opgenomen.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0045.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0046.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

Het perceel krijgt de aanduiding 'intensieve veehouderij' (iv).

3.27 Kapweg 30 in Kootwijkerbroek

Aanleiding en achtergrond

Er is een vergunning (601/07) verleend voor een kantoorgebouw met een bedrijfswoning.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0047.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0048.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

Op de verbeelding wordt de aanduiding 'bedrijfswoning inpandig' (sba-24) opgenomen, de goothoogte wordt 3,2 m en de bouwhoogte wordt 11 m. In de regels wordt het adres in de tabel bij artikel 4.1 'Agrarisch - Paardenhouderij' toegevoegd met een oppervlakte voor kantoor (569 m2).

3.28 Kerkendelweg 30 in Kootwijk

Aanleiding en achtergrond

Er zijn vergunningen verleend voor 25 recreatiewoningen, waarbij de oppervlakte van per recreatiewoning maximaal 85 m2 mag bedragen.

Conclusie

In de regels wordt bij de bestemming 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' een bepaling toegevoegd dat op het perceel Kerkendelweg 30 25 recreatiewoningen met een maximum oppervlakte van 85 m2 zijn toegestaan.

3.29 Klettersteeg 2 en 6 in Achterveld

Aanleiding en achtergrond

Op de percelen Klettersteeg 2 en 6 wordt gebruik gemaakt van dezelfde milieuvergunning. Deze percelen maken dus onderdeel uit van hetzelfde agrarische bedrijf. Klettersteeg 2 is bestemd als agrarisch bedrijf. Klettersteeg 6 is bestemd als wonen met agrarische nevenactiviteiten. Klettersteeg 6 maakt onderdeel uit van het agrarische bedrijf, waardoor er geen sprake is van wonen met agrarische nevenactiviteiten, maar moet de agrarische bestemming toegepast worden.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0049.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0050.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

De bestemming 'Wonen' met agrarische nevenactiviteiten is omgezet naar de bestemming 'Agrarisch'. De beide agrarische bouwpercelen zijn met de figuur 'relatie' aan elkaar gekoppeld.

3.30 Kootwijkerdijk naast 31 en 33 in Kootwijk

Aanleiding en achtergrond

De agrarische bestemming van een gedeelte van de percelen is ten onrechte omgezet naar een verkeersbestemming.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0051.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0052.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

De verkeersbestemming is omgezet naar de bestemming 'Agrarisch'.

3.31 Kootwijkerzand in Kootwijk

Aanleiding en achtergrond

Op het Kootwijkerzand staat een uitkijktoren. De vergunning voor de uitkijktoren is een jaar of twintig geleden verleend. De uitkijktoren had vervolgens in het bestemmingsplan opgenomen moeten worden. Maar dat is niet gebeurd.

Omdat de toren vervangen moest worden is een nieuwe omgevingsvergunning (2016W0530) verleend voor een uitkijktoren. De toren is ter plekke functioneel en heeft een belangrijk recreatieve waarde. Vervanging van de toren was nodig om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0053.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0054.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

Binnen de bestemming 'Natuur' is een afwijkingsmogelijkheid opgenomen voor het realiseren van een uitkijktoren. Daarnaast is de huidige toren door middel van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - uitkijktoren' (sn-3) geregeld.

3.32 Krumselaarseweg 7 in Barneveld

Aanleiding en achtergrond

Een agrarisch bedrijf op het perceel Nederwoudseweg 70 in Barneveld is verplaatst naar een perceel aan de Krumselaarseweg. Hiervoor is een projectbesluit genomen. Het projectbesluit Krumselaarseweg I is op 6 november 2013 onherroepelijk geworden. Het projectbesluit moet nog verwerkt worden in het bestemmingsplan voor het Buitengebied.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0055.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0056.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

Het perceel heeft een agrarisch bouwvlak gekregen.

3.33 Laageinderweg 59a in Kootwijkerbroek

Aanleiding en achtergrond

In de uitspraak van de AbRS van 29 april 2015 is de planologische regeling van het plandeel met de bestemming 'Agrarisch' ter plaatse van de stacaravan vernietigd. In overleg met de eigenaar is afgesproken dat er een apart bestemmingsplan wordt gemaakt voor het perceel in combinatie met omliggende percelen.

Conclusie

Dit perceel wordt niet meegenomen in de verzamelherziening.

3.34 Lange Zuiderweg 78 in Voorthuizen

Aanleiding en achtergrond

Het perceel heeft de bestemming 'Bedrijf - Landelijk' maar is ten onrechte niet opgenomen in de tabel bij artikel 5.2.2 sub d. Het bedrijf is wel opgenomen in de tabel bij artikel 6 'Bedrijf - Niet agrarisch'.

Conclusie

De gegevens uit de tabel bij artikel 6.2.2 sub c over het perceel Lange Zuiderweg 78 zijn verplaatst naar de tabel bij artikel 5.2.2 sub d.

3.35 Lange Zuiderweg 126 in Voorthuizen

Aanleiding en achtergrond

Het perceel heeft de bestemming 'Bedrijf - Niet - Agrarisch' maar is ten onrechte niet opgenomen in de tabel bij artikel 6.2.2 sub c. Het bedrijf is wel opgenomen in de tabel bij artikel 8 'Detailhandel'.

Conclusie

De gegevens uit de tabel bij artikel 8.2.2 sub c over het perceel Lange Zuiderweg 126 verplaatsen naar de tabel bij artikel 6.2.2 sub c.

3.36 Lankerenseweg 43 in Voorthuizen

Aanleiding en achtergrond

In de uitspraak van de AbRS van 29 april 2015 is de planologische regeling van het perceel vernietigd. In overleg met de eigenaar is een nieuwe planologische regeling voor het perceel gemaakt. Er wordt een woonbestemming ingetekend. Daar omheen wordt de agrarische bestemming (zonder bouwmogelijkheden) ingetekend. Bij een woonbestemming is 80 m2 bijgebouw bij recht toegestaan. De overige (voormalige agrarische) bebouwing wordt onder het overgangsrecht gebracht. Via functieverandering kan deze bebouwing als sloopmeters worden ingezet voor een groter bijgebouw op deze locatie of voor ontwikkelingen elders.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0057.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0058.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

Er wordt een bestemmingsvlak voor wonen ingetekend, met daar omheen de agrarische bestemming (zonder bouwmogelijkheden).

3.37 Meentweg 19 in Kootwijkerbroek

Aanleiding en achtergrond

In de uitspraak van de AbRS van 29 april 2015 is het plandeel met de bestemming 'Agrarisch', alsmede de functieaanduiding 'intensieve veehouderij' vernietigd.

Voor het opnemen van een nieuwe planologische regeling moest de eigenaar informatie aanleveren, zodat de juiste bestemming kon worden toegekend. De eigenaar heeft de benodigde informatie niet verstrekt, hoewel daar veelvuldig om is verzocht.

Conclusie

Het perceel wordt niet meegenomen in de Verzamelherziening. Voor de nieuwe bestemming zal een apart bestemmingsplan worden opgesteld.

3.38 Noorderheideweg 5 in Kootwijk

Aanleiding en achtergrond

Het recreatieterrein heeft de aanduiding 'kampeerterrein'. De systematiek van de bestemming 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' is dat eerst het soort verblijfsrecreatieterrein wordt aangeduid en daarna eventuele verbijzonderingen zoals 'kampeerterrein' of 'parkeerterrein'. In dit geval is de aanduiding 'specifieke vorm van recreatiebedrijf - verblijfsrecreatiebedrijf 1' passend. Hierbij wordt één recreatiebedrijf toegestaan, waarbij uitsluitend kampeermiddelen zijn toegestaan.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0059.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0060.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

De aanduiding 'kampeerterrein' (kt) is wijzigen in 'specifieke vorm van verblijfsrecreatie - recreatiebedrijf 1' (sr-10).

3.39 Oosterbrinkweg 5 in Kootwijkerbroek

Aanleiding en achtergrond

Voor het perceel is handhavingstraject gevoerd. Als onderdeel van dit traject is de legalisatie van niet-vergunde bebouwing meegenomen in deze partiële herziening. Ter compensatie zijn 92 m2 compenserende sloopmeters ingezet.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0061.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0062.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

Het bestemmingsvlak is aangepast, zodat de te legaliseren bebouwing binnen het bestemmingsvlak valt. De bestemmingsvlakken zijn met de figuur 'relatie' aan elkaar gekoppeld, zodat ze als één bestemmingsvlak gelden. Daarnaast in artikel 6.2.2 onder c de oppervlakte van het perceel Oosterbrinkweg 5 van 1.116 m2 wijzigen in 1.162 m2.

3.40 Otelaarseweg 5 in Barneveld

Aanleiding en achtergrond

Het perceel heeft de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - pension'. In de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplan van 2012 is er een landelijk aanduiding 'pension' gekomen. Deze landelijke aanduiding moet toegepast worden.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0063.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0064.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

De aanduiding 'specifieke vorm van horeca - pension' (sh-6) is op de verbeelding en in de regels veranderd in 'pension' (pen).

3.41 Oud Milligenseweg 39 in Garderen

Aanleiding en achtergrond

Op het perceel is een verblijfsrecreatieterrein gevestigd. Bij dit terrein hoort een parkeerterrein. De aanduiding voor het verblijfsrecreatieterrein ligt niet over het parkeerterrein. De systematiek van de bestemming 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' is dat eerst het soort verblijfsrecreatieterrein wordt aangeduid en daarna eventuele verbijzonderingen zoals 'kampeerterrein' of 'parkeerterrein'.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0065.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0066.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

De aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - recreatiebedrijf 1' (sr-10) is op het gehele perceel gelegd, inclusief parkeerterrein.

3.42 Overhorsterweg 34 in Voorthuizen

Aanleiding en achtergrond

Er is een vergunning (3841) verleend voor het realiseren van een Bed & Breakfast van 85 m2 in een monumentale schaapskooi. Bij deze vergunning is bij het bepalen van de maximale oppervlakte rekening gehouden met het monumentale karakter. Ten onrechte is de totale oppervlakte van de schaapskooi als maximale oppervlakte voor de Bed & Breakfast opgenomen.

Conclusie

In artikel 3.1, lid f: bij het perceel Overhorsterweg 34 de oppervlakte van 130 m2 wijzigen in 85 m2.

3.43 Peppelseweg 1A in Barneveld

Aanleiding en achtergrond

In 2013 is geconstateerd dat een woonruimte in een schuur was gerealiseerd. Vervolgens heeft de eigenaresse een verzoek ingediend voor legalisering van de woonruimte. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 januari 2015 besloten medewerking te verlenen aan het opnemen van de aanduiding 'kleine woning'.

Randvoorwaarden

Uitgangspunt voor een woonbestemming is dat alleen bestaande legale woningen een woonbestemming krijgen. Voor een succesvol beroep op bestaande rechten die het bestemmen van een tweede (extra) woning zouden rechtvaardigen, is niet de feitelijke maar alleen de juridische situatie bepalend. Om de juridische situatie te duiden zijn de op grond van het bestemmingsplan “Buitengebied 2012” geldende bestemming en de vergunde situatie ter plaatse van belang. Dat bijvoorbeeld een pand een afzonderlijk huisnummer of eigen nutsvoorzieningen heeft, zegt enkel iets over de feitelijke situatie en maakt niet, zo blijkt ook uit jurisprudentie, dat daar een planologisch gevolg aan moet worden gegeven. Dit geldt ook voor het privaatrechtelijk splitsen van een perceel en voor het gegeven dat aanslagen/heffingen in het kader van de Wet WOZ of reinigings- en waterschapslasten zijn opgelegd.

Voor het maken en het vaststellen van het bestemmingsplan “Buitengebied 2000” is in de 'Nota noodwoningen' (1999) het gemeentelijk standpunt bepaald ten aanzien van zogenaamde noodwoningen. Het betreft hier bouwwerken die (aanvankelijk) niet voor permanente bewoning zijn bedoeld, maar wel als zodanig in gebruik zijn genomen. Als een bouwkundig volledig gescheiden noodwoning voor 1 januari 1988 aanwezig en sindsdien onafgebroken permanent bewoond is geweest, dan werd – mits de aanvrager dit kon aantonen – de noodwoning positief bestemd als 'kleine woning I'. De criteria om aanspraak te maken op een dergelijke bestemming zijn niet veranderd ten opzichte van tien jaar geleden. Hiervoor moet bewijs worden aangeleverd waaruit blijkt dat er daadwerkelijk bewoning van het specifieke object heeft plaatsgevonden. Essentieel is hierbij de relatie tussen de aangeleverde stukken en de bewoning van het betreffende object. Uit de aangeleverde stukken is gebleken dat op het perceel Peppelseweg 1/1A sprake is van een noodwoning die voldoet aan de criteria om als 'kleine woning' aangeduid te worden.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0067.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0068.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

De aanduiding 'kleine woning' (sba-19) is toegevoegd.

3.44 Puurveenseweg 12 in Kootwijkerbroek

Aanleiding en achtergrond

Er is geconstateerd dat een gedeelte van het bestemmingsvlak 'Groen' binnen het agrarische bouwvlak valt. Dit is niet juist. Deze overschrijdingen zijn zo minimaal dat ze op de onderstaande linkerafbeelding niet te zien zijn.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0069.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0070.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

De begrenzing van het bestemmingsvlak Groen is aangepast.

3.45 Ravenweg 6 in Stroe

Aanleiding en achtergrond

Naar aanleiding van een inspraakreactie van de eigenaar is de vorm van het agrarisch bouwvlak aangepast in het bestemmingsplan Buitengebied 2012. De eigenaar heeft in 2014 schriftelijk verzocht om toch de oorspronkelijke vorm van het agrarisch bouwvlak weer op te nemen.

Randvoorwaarden

Voor de locatie is een vergunning verleend voor hoofdzakelijk zoogkoeien en jongvee alsmede een aantal vleesstieren. Voor de zoogkoeien en jongvee is een afstand van 50 meter vanaf een emissiepunt naar de dichtstbijgelegen woning afdoende. De dichtsbijgelegen woning ligt op meer dan 50 meter.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0071.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0072.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

De vorm van het bouwvlak is gewijzigd.

3.46 Renswoudsestraatweg 26 in Lunteren

Aanleiding en achtergrond

Het perceel ligt zowel in de gemeente Barneveld als in de gemeente Ede. Bij de vaststelling van de 'Partiële herziening agrarisch buitengebied Ede 2014 - 2e ronde' heeft het perceel een woonbestemming gekregen. Het gedeelte van het perceel dat binnen de gemeente Barneveld lag had nog een agrarische bestemming.

Niet alleen het perceel, maar ook de woning ligt in twee gemeentes. In zo'n situatie wordt de woning echter maar in één gemeente om te voorkomen dat er twee woningen komen. Binnen de bestemming in Ede is al ruimschoots in bijgebouwen voorzien.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0073.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0074.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

Het perceel krijgt de bestemming 'Agrarisch', zonder bouwvlak.

3.47 Rijksweg A1 11 in Terschuur

Aanleiding en achtergrond

In de tabel bij de bestemming 'Bedrijf - Niet agrarisch' is dit perceel opgenomen als Palmpol (Total). Het juiste adres is echter Rijksweg A1 11. Daarnaast is de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg < 500 m3 per jaar' toegepast. Dit betreft een landelijke aanduiding, waar onterecht de zinsnede'< 500 m3 per jaar aan is toegevoegd. De aanduiding 'sb-104: verkooppunt van motorbrandstoffen met lpg < 500 m3 per jaar – categorie 4' is van toepassing op verkooppunten motorbrandstoffen met een doorvoer van minder dan 500 m3 per jaar. In dit geval is er sprake van een doorvoer van minder van 1.000 m3 per jaar.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0075.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0076.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

In de tabel bij artikel 6.2.2 sub c Palmpol (Total) wijzigen in Rijksweg A1 11 (Palmpol). De landelijke aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg' is toegepast. Daarnaast is de aanduiding 'veiligheidszone - lpg' gewijzigd. Zie hiervoor paragraaf 3.69.6 van dit bestemmingsplan.

3.48 Rijksweg A1 21 in Stroe

In de tabel bij de bestemming 'Bedrijf - Niet agrarisch' ontbreekt dit perceel. Omdat ook geen oppervlakte was aangegeven, is aansluiting gezocht bij de andere tankstations langs snelwegen binnen de gemeente. Er is gekozen voor een oppervlakte van 400 m2. Daarnaast is de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg < 500 m3 per jaar' toegepast. Dit betreft een landelijke aanduiding, waar onterecht de zinsnede'< 500 m3 per jaar aan is toegevoegd. De aanduiding 'sb-104: verkooppunt van motorbrandstoffen met lpg < 500 m3 per jaar – categorie 4' is van toepassing op verkooppunten motorbrandstoffen met een doorvoer van minder dan 500 m3 per jaar. In dit geval is er sprake van een doorvoer van minder van 1.000 m3 per jaar.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0077.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0078.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

In de tabel bij artikel 6.2.2 sub c het perceel toevoegen met een oppervlakte van 400 m2. De landelijke aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg' is toegepast. Daarnaast is de aanduiding 'veiligheidszone - lpg' gewijzigd. Zie hiervoor paragraaf 3.69.6 van dit bestemmingsplan.

3.49 Rijksweg 85 - 85A in Terschuur

Aanleiding en achtergrond

De percelen Rijksweg 85 en 85A liggen binnen de bestemming Horeca in hetzelfde bestemmingsvlak. In de tabel in artikel 10.2.2 lid d is voor Rijksweg 85 en 85A één maximum oppervlakte opgenomen. Dit levert echter rechtsonzekerheid op. De percelen worden nu apart opgenomen in de tabel. De oppervlaktes zijn bepaald aan de hand van de verleende vergunningen.

Doordat er twee bestemmingsvlakken worden gemaakt, is er per bestemmingsvlak een bedrijfswoning toegestaan. De kleine woning op het perceel Rijksweg 85A wordt dan een bedrijfswoning. Op het perceel Rijksweg 85A wordt de aanduiding 'kleine woning' verwijderd. Op 4 februari 2002 (nummer 537/01) is een vergunning verleend voor een restaurant met daarboven een bedrijfswoning.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0079.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0080.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

In de tabel in artikel 10.2.2 sub d wordt het perceel Rijksweg 85 en 85A verwijderd. Het perceel Rijksweg 85 met een oppervlakte van 580 m2 en het perceel Rijksweg 85A met een oppervlakte van 1.450 m2 worden toegevoegd.

Op het perceel Rijksweg 85A wordt de aanduiding 'kleine woning' (sba-19) verwijderd.

3.50 Rondweg nabij 12 in Zwartebroek

Aanleiding en achtergrond

Op een perceel met de bestemming 'Natuur' is een bosje illegaal gekapt. Na een handhavingstraject zijn bomen herplant volgens de gestelde voorwaarden. De locatie van de bomen valt echter niet meer binnen de grenzen van het bestemmingsvlak 'Natuur'.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0081.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0082.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

Het bestemmingsvlak is aangepast aan de feitelijke situatie, waardoor de het vlak is verschoven.

3.51 Rubensstraat 38B in Voorthuizen

Aanleiding en achtergrond

De provincie Gelderland heeft een inpassingsplan voor een rondweg om Voorthuizen vastgesteld. Door dit inpassingsplan worden percelen doorsneden en zijn reststukjes ontstaan.

Dit inpassingsplan doorsnijdt het perceel Rubensstraat 38B. Een gedeelte langs de plangrens heeft de bestemming 'Bedrijf - Niet agrarisch', met de aanduiding 'opslag'. De overschrijding is zo minimaal, dat deze op de onderstaande afbeeldingen niet is waar te nemen. Het gedeelte zal als zodanig niet meer worden gebruikt.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0083.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0084.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

De bestemming 'Bedrijf - Niet agrarisch', met de aanduiding 'opslag' is verwijderd.

3.52 Rubensstraat 71 in Voorthuizen

Aanleiding en achtergrond

In het bestemmingsplan Buitengebied 2000 was een dienstwoning toegestaan. In het bestemmingsplan Buitengebied 2012 is de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' ten onrechte opgenomen.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0085.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0086.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

De aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' (-bw) is verwijderd.

3.53 Schoonengweg 5 in Voorthuizen

Aanleiding en achtergrond

Het dierenasiel is verplaatst naar de Krumselaarseweg 16 in Barneveld. Het perceel Schoonengweg is in eigendom van de gemeente. De bestemming "Bedrijf - Landelijk' is niet gewenst in verband met de ontwikkeling van de wijk Holzenbosch en kan verwijderd worden.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0087.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0088.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

De bestemming "Bedrijf - Landelijk' wijzigen in "Agrarisch" (zonder bouwvlak). Daarnaast wordt in de tabel bij artikel 5.2.2 sub d het perceel Schoonengweg 5 verwijderd.

3.54 Schoonhorsterweg 6 en 6-01 in Barneveld

Aanleiding en achtergrond

In het bestemmingsplan Buitengebied 2000 was bij de bestemming 'Woning' een aanduiding opgenomen waardoor er twee woningen waren bestemd. Per abuis is in het bestemmingsplan Buitengebied 2012 slechts één woning bestemd.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0089.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0090.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

Er zijn twee woningen bestemd.

3.55 Stationsweg - Koewei in Barneveld

Aanleiding en achtergrond

In het bestemmingsplan Buitengebied 2000 was de Koewei bestemd voor 'Dagrecreatie' met de aanduiding 'sportveld'. In het bestemmingsplan is ten onrechte de aanduiding 'dagrecreatie' niet opgenomen.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0091.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0092.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

De aanduiding 'dagrecreatie' (dr) is opgenomen.

3.56 Stroeërweg 18 in Stroe

Aanleiding en achtergrond

In het bestemmingsplan Buitengebied 2012 had op deze locatie een aanduiding opgenomen moeten worden voor agrarische nevenactiviteiten. Dit is ten onrechte niet gebeurd.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0093.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0094.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

De aanduiding 'agrarisch' is opgenomen.

3.57 Stroetweg 7-01 in Voorthuizen

Aanleiding en achtergrond

Voor een veldschuur met kantine en werkplaats is een bouwvergunning (173/1995) verleend.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0095.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0096.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

Op de verbeelding is een bouwvlak opgenomen, met de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten'. In de regels is bij bestemming 'Recreatie', artikel 14.2.2, bedrijfsgebouwen lid c 'dagrecreatie' de oppervlakte van 25 m2 gewijzigd in 139 m2.

3.58 Thorbeckelaan 96 in Barneveld

Aanleiding en achtergrond

Het perceel had in het bestemmingsplan Buitengebied 2012 de bestemming 'Wonen' met de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - agrarische nevenactiviteit' moeten krijgen. Deze aanduiding is ten onrechte niet opgenomen.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0097.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0098.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

Op de verbeelding is de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - agrarische nevenactiviteit' (sw-4) opgenomen.

3.59 Traa 1 tot en met 9 in Voorthuizen

Aanleiding en achtergrond

In het bestemmingsplan Buitengebied 2000 was het perceel bestemd voor 'Conferentieoord'. Bij het opstellen van de regels voor het bestemmingsplan Buitengebied 2012 is deze bestemming veranderd in 'Horeca', met de aanduiding 'gemengd'. Ten onrechte is de aanduiding 'gemengd' niet op de verbeelding opgenomen.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0099.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0100.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

De aanduiding 'gemengd' (gd) is op de verbeelding opgenomen.

3.60 Verbindingsweg 28 in Voorthuizen

Aanleiding en achtergrond

Voor de realisatie van een westelijke omleiding om Voorthuizen is door de provincie een inpassingsplan Rondweg Voorthuizen N303 vastgesteld. Dit inpassingsplan doorsnijdt het perceel Verbindingsweg 28. Het gedeelte met de woonbestemming dat overblijft, zal niet meer als zodanig gebruikt worden.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0101.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0102.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

Het perceel heeft een agrarische bestemming gekregen.

3.61 Verbindingsweg 46 in Voorthuizen

Aanleiding en achtergrond

Voor de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 is aan de eigenaar toegezegd dat het bestemmingsvlak 'Wonen' op het perceel zou worden verruimd om het bijgebouw achter op het perceel dichter bij de woning te kunnen herbouwen. Per abuis is dit niet verwerkt in het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied 2012.

Randvoorwaarden

Het plan is stedenbouwkundig aanvaardbaar, omdat er een landschappelijk inrichtingsplan-/beplantingsplan voor het perceel is gemaakt. Bovendien lag in het voorgaande bestemmingsplan een agrarisch bouwperceel op de betreffende locatie en had daar ook gebouwd kunnen worden. Vanuit milieuzonering zijn er geen belemmeringen.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0103.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0104.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

De vorm van het bestemmingsvlak is op de verbeelding aangepast.

3.62 Vinkekampweg 51 in Kootwijkerbroek

Aanleiding en achtergrond

Op het perceel wordt een aanduiding gebruikt voor maximum aantal bedrijfswoningen. Hiervoor is het symbool (s130S) gebruikt. Bij de overgang van SVBP2008 naar SVBP2012 is dit symbool echter gereserveerd voor maximum diepte. Het symbool (s130V) is nu gebruikt voor maximum aantal bedrijfswoningen.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0105.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0106.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

Het symbool (s130S) is gewijzigd in (s130V).

3.63 Walhuisweg 29 in Kootwijkerbroek

Aanleiding en achtergrond

Op 4 juni 2015 is het wijzigingsplan 'Brugveenseweg-Walhuisweg' vastgesteld. Dit wijzigingsplan ziet onder meer op het toekennen van een woonbestemming aan het perceel Walhuisweg 29 in Kootwijkerbroek. De eigenaar van het perceel wil echter dat het opgenomen bestemmingsvlak 'Wonen-1' wordt verschoven. Er zijn geen belemmeringen.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0107.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0108.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

Het bouwvlak voor 'Wonen-1' is verschoven.

3.64 Wesselseweg 132 in Kootwijkerbroek

Aanleiding en achtergrond

In het bestemmingsplan 'Buitengebied 2000' lag er ten westen van het perceel Wesselseweg 132 een natuurbestemming. In het kader van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012' is deze bestemming verkleind, vanwege het feitelijke gebruik op het perceel en de daarbij gerealiseerde inrichting. Na de vaststelling van het bestemmingsplan kwam naar voren dat deze natuurbestemming bedoeld is voor compensatie in het kader van de Boswet. Deze compensatie moet nog plaatsvinden, waardoor het noodzakelijk is dat de natuurbestemming weer wordt opgenomen. In overleg met de eigenaar is de natuurbestemming ingetekend.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0109.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0110.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

Het bestemmingsvlak voor 'Natuur is vergroot.

3.65 Zelderseweg 63 en 67 in Terschuur

Aanleiding en achtergrond

De percelen Zelderseweg 63 en 67 liggen binnen de bestemming Horeca in hetzelfde bestemmingsvlak. In de tabel in artikel 10.2.2 lid d is voor de Zelderseweg 63 en 67 één maximum oppervlakte opgenomen. Dit levert echter rechtsonzekerheid op. De percelen worden nu apart opgenomen in de tabel. De oppervlaktes zijn bepaald aan de hand van de verleende vergunningen.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0111.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0112.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

In de tabel in artikel 10.2.2 sub d wordt het perceel Zelderseweg 63 en 67 verwijderd. Het perceel Zelderseweg 63 met een oppervlakte van 836 m2 en het perceel Zelderseweg 67 met een oppervlakte van 612 m2 worden toegevoegd.

3.66 Zeumerseweg 5 in Voorthuizen

Aanleiding en achtergrond

Leisurelands heeft bij het bestuurlijk vooroverleg aangegeven dat de oppervlakte van bebouwing voor de theetuin 630 m2 bedraagt. In de beantwoording van het vooroverleg is daar een reactie op gegeven, zie Bijlage 2 Nota Overleg.

Naar aanleiding van de beantwoording heeft nader overleg en nader onderzoek plaatsgevonden.

Op 1 september 1988 is de Uitwerking Fase I voor Zeumeren vastgesteld, waarbij deze locatie werd bestemd als Dagrecreatie, met een bebouwingspercentage van 20.

Op 24 november 1995 is een wijzigingsplan vastgesteld, waarbij het vlak met de bestemming Dagrecreatie wat werd vergroot. Dit om aan de oostzijde van de Zeumerseweg 5 de bouw van een veldschuur mogelijk te maken ten behoeve van de recreatiegemeenschap. Volgens toelichtende informatie was dit nodig omdat het hoveniersbedrijf dat toen kennelijk op het perceel Zeumerseweg 5 was gevestigd alle bebouwing zelf nodig had. Uit een tekening bij het bodemonderzoek blijkt dat de bebouwing die toen aanwezig was overeenkomt met wat er nu aanwezig is.

Kennelijk was tot 1995/1996 een deel van deze gebouwen in gebruik bij de recreatiegemeenschap en werden deze gebouwen daarna gebruikt door het hoveniersbedrijf. De regels bij de bestemming Dagrecreatie bieden geen mogelijkheden voor een hoveniersbedrijf. Kennelijk zat dit bedrijf hier dus in strijd met de bestemming. Het werd blijkbaar wel door de gemeente aanvaard, want anders zou er niet zijn meegewerkt aan een nieuwe schuur voor de recreatiegemeenschap.

Gelet op deze voorgeschiedenis, we stemden impliciet in met een hoveniersbedrijf, is geaccepteerd dat hier bebouwing wordt gebruikt voor een bedrijfsmatige functie. Inmiddels heeft het perceel de bestemming 'Cultuur en ontspannning'. Binnen die bestemming is naast het creativiteitscentrum ook de theetuin onstaan. Het is daarom te rechtvaardigen om de oppervlakte aan gebouwen die in gebruik is voor de theetuin toe te voegen aan de toegestane oppervlakte voor cultuur en ontspanning in het bestemmingsplan.

Conclusie

In artikel 7.2.2 lid f de bij Zeumerseweg 5 opgenomen oppervlakte van 198 m2 wijzigen in 384 m2.

3.67 Zeumerseweg 63 in Voorthuizen

Aanleiding en achtergrond

Naar aanleiding van een handhavingstraject zijn diverse gesprekken gevoerd met de eigenaar van het perceel. Gebleken is dat het bestemmingsvlak van het niet-agrarische bedrijf te krap is voor de uitvoering van het daar legaal aanwezige bedrijf. Met de eigenaar is overeengekomen dat het bestemmingsvlak vergroot wordt. Dit is landschappelijk en stedenbouwkundig gezien akkoord.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0113.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0114.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

Op de verbeelding wordt het bestemmingsvlak voor Bedrijf - Niet agrarisch vergroot.

3.68 Zevenbergjesweg 15 in Voorthuizen

Aanleiding en achtergrond

Het perceel heeft de aanduiding 'kampeerterrein'. Het maakt echter onderdeel uit van een groter recreatiebedrijf. Op de verbeelding is hiervoor de figuur 'relatie' opgenomen. Het is echter nodig om daarnaast ook het specifieke recreatiebedrijf met een aanduiding weer te geven.

Conclusie

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0115.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0116.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

De aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - recreatiebedrijf 4' (sr-13) is opgenomen.

3.69 Algemene aanpassingen

3.69.1 Archeologische waarden

Voor de hele gemeente is een archeologische beleidsadvieskaart opgesteld. Op deze kaart staat welke bekende archeologische vindplaatsen er zijn of wat de archeologische verwachting is voor een gebied. De archeologische beleidskaart is verwerkt in het bestemmingsplan Buitengebied 2012. Sindsdien zijn voor diverse percelen archeologische onderzoeken uitgevoerd. Op basis van deze onderzoeken zijn de onderzoeksgebieden vrijgegeven. Dat wil zeggen dat hier de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 1' overbodig is. In deze Verzamelherziening is de genoemde dubbelbestemming verwijderd op de vrijgegeven onderzoeksgebieden.

3.69.2 Hoogspanning

Met de dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanning' wordt een regeling getroffen ter bescherming van de hoogspanningsleiding die op een locatie aanwezig is. Afgezien van de hoogspanningsmasten zijn geen bouwwerken toegestaan. Uitzonderingen op dit bouwverbod worden alleen gemaakt in overleg met de leidingbeheerder. In het bestemmingsplan Buitengebied 2012 was bij bovengrondse hoogspanningsverbindingen een breedte van een bestemmingsvlak van 45 meter opgenomen. Door de electriciteitsmaatschappij is aangegeven dat deze afstand 48 meter moet zijn. Daarnaast waren tot nu toe ondergrondse verbindingen niet in het bestemmingsplan opgenomen. Hiervoor geldt een breedte van het bestemmingsvlak van 5 meter. Bij deze zijn de juiste bestemmingsvlakken opgenomen, dus 48 meter bij een bovengrondse leiding en 5 meter bij een ondergrondse hoogspanningsleiding.

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0117.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0118.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0119.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0120.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0121.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0122.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0123.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0124.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0125.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0126.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0127.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0128.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  
3.69.3 Mestplaten en spuitzones

Door het realiseren van een mestplaat of door het aanplanten van gewassen kan iemand proberen een plan voor dorpsuitbreiding of het realiseren van een geur- of hindergevoelige functie te frustreren.

Mestplaten

Het opslaan van agrarische meststoffen (zoals bij een mestplaat) vindt op ten minste 100 m afstand tot een geurgevoelig object dat binnen de bebouwde kom is gelegen plaats. Bij een kortere afstand zal moeten worden aangetoond een goed woon- en leefklimaat kan worden gewaarborgd voor geur- of hindergevoelige functies.

Spuitzone gewassen

Er zijn geen wettelijke bepalingen voor minimaal aan te houden afstanden tussen de gronden waarop gewassen worden geteeld en nabij gelegen woningen. In het kader van een bestemmingsplan moet een afweging van alle bij het gebruik van de gronden betrokken belangen plaats vinden, het milieubelang niet uitgezonderd. De aan te houden afstand tussen de gronden waarop gewassen worden geteeld en nabijgelegen gevoelige objecten dient zodanig gekozen te zijn dat een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse aanwezig zal zijn.

Een planologische keuze die zit op een afstand van 50 meter tussen gevoelige functies en agrarische bedrijvigheid waarbij gewasbeschermingsmiddelen worden gebruik, wordt in het algemeen niet onredelijk geacht. Dit brengt echter met zich dat de raad een kortere afstand in een bepaalde situatie toereikend kan achten om een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te garanderen.

Voor zowel mestplaten als spuitzones geldt dat in de nabijheid van beoogde uitbreidingsgebieden dergelijke zaken niet bij recht mogelijk zijn.

Anderzijds gaat het om zaken die in het kader van de regulier bedrijfsvoering van agrarische bedrijven een legitieme plek hebben. Voor het overgrote deel van het buitengebied is er geen belang om dergelijke zaken vergunningsafhankelijk te maken. Dit geldt ook voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij de teelt van gewassen als gras en maïs. Dergelijke gewassen zijn gemakkelijk vervangbaar of de teelt ervan duurt kort. Dan is er in veel mindere mate sprake van een conflict met de belangen van dorpsuitbreiding.

Een mogelijk conflict speelt vooral bij houtachtige gewassen, die min of meer structureel op een locatie aanwezig zijn. De regeling wordt daarom beperkt tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen ten behoeve van houtachtige gewassen, waaronder begrepen struiken en heesters.

In het bestemmingsplan is een kernrandzone opgenomen. Dit betreft een zone rondom bestaande woonkernen en bedrijventerreinen van 250 meter, alsmede zoekzones voor stedelijke ontwikkelingen. Er zijn specifieke regels opgenomen voor de ontwikkeling van agrarische bedrijven in die zone. Door dit begrip op te rekken kunnen alle gebieden worden afgedekt waar risicogevende ontwikkelingen zich kunnen voordoen.

Op de verbeelding is de gebiedsaanduiding voor kernrandzone waar nodig vergroot met een afstand van 100 meter rondom mogelijk toekomstige ontwikkelingen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0129.png"  
Verzamelherziening  

In de regels zijn begrippen opgenomen voor agrarische bedrijfsstoffen en gewasbeschermingsmiddel en is het begrip kernrandzone aangepast. Bij de bestemming 'Agarisch' en 'Agrarisch - Paardenhouderij' is een gebruiksregel opgenomen dat het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen en het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen in de kernrandzone niet is toegestaan. Daarnaast is hiervoor een afwijkingsmogelijkheid opgenomen.

3.69.4 Rioolleiding

Op een aantal locaties ontbreekt de dubbelbestemming 'Leiding - Riool'. Het gaat om een stuk leiding nabij de Bijschoterweg in Voorthuizen, een stuk leiding tussen de Verbindingsweg in Voorthuizen en de A1 en een stuk leiding langs de Nijkerkerweg. Deze leidingen hebben de betreffende dubbelbestemming gekregen. 

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0130.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0131.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0132.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0133.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0134.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0135.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  
3.69.5 Update standaardregels

Bij het opstellen van bestemmingsplannen in de gemeente Barneveld, wordt gebruik gemaakt van standaardregels. Deze standaardregels worden regelmatig aangepast. Bijvoorbeeld naar aanleiding van landelijke wijzigingen. Maar ook worden verbeteringen doorgevoerd die de leesbaarheid of werking van de regels ten goede komt. Bij het opstellen van de verzamelherziening is gekeken welke wijzigingen er sinds de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 zijn doorgevoerd in de standaardregels. Wanneer deze wijzigingen positief zijn voor de verzamelherziening, zijn deze overgenomen.

3.69.6 Veiligheidszone - lpg

Op 28 juni 2016 publiceerde de Staatscourant de 'Circulaire effectafstanden externe veiligheid LPG-tankstations voor besluiten met gevolgen voor de externe veiligheid'. De circulaire hangt samen met de wijziging 'verkleining afstanden voor LPG-tankstations'. Deze wijziging verkleint de vaste veiligheidsafstanden voor het plaatsgebonden risico in het Revi (Regeling externe veiligheid inrichtingen). Voor de percelen waarbij de verkoop van motorbrandstoffen met LPG is toegestaan, is de aanduiding 'veiligheidszone - LPG' aangepast naar aanleiding van de wijziging. Ook zijn naast het vulpunt ook de tank en het afleverpunt voorzien van een veiligheidszone.

De doorzet van de LPG-tankstations is minder dan 1.000 m3 per jaar. Bij de tankstations aan de Veluweweg 60 en Garderbroekerweg 59 is de doorvoer minder dan 500 m3 per jaar.


Het gaat om de volgende adressen:

- Rijksweg A1 11 in Terschuur, zie paragraaf 3.47 van dit bestemmingsplan;

- Rijksweg A1 21 in Stroe, zie paragraaf 3.48 van dit bestemmingsplan;

- Garderbroekerweg 59 in Kootwijkerbroek, zie paragraaf 3.16 van dit bestemmingsplan;

- Scherpenzeelseweg 56 in Barneveld;

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0136.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0137.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

- Veluweweg 60 in Kootwijkerbroek;

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0138.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0139.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

- Wesselseweg 48 in Barneveld;

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0140.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0141.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

- Nijkerkerweg ong. in Barneveld.

afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0142.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0203.1349-0002_0143.png"  
Buitengebied 2012   Verzamelherziening  

3.70 Aanpassingen regels

In de onderstaande tabel wordt verwezen naar de nummering in het moederplan Buitengebied 2012.

Artikel   Correctie   Toelichting  
1.18   Bestemmingsplan: Bestemmingsplan 2012   Het bestemmingsplan concreter benoemd. Het begrip is verplaatst naar 1.2  
1.1   Aanbouw: Het woord 'functioneel' verwijderd   Deze toevoeging is onlogisch.  
  Aanduidingsvlak: toegevoegd   Deze term wordt in de regels gebruikt  
  Agrarische bedrijfsstoffen: toegevoegd   Zie paragraaf 3.69.3 van dit bestemmingsplan  
  Archeologisch deskundige: toegevoegd   De term wordt bij Waarde-Archeologie gebruikt  
1.10   Bebouwingspercentage: verwijderd   Dit wordt in het plan niet gebruikt  
1.13   Bedrijfsgebouw: aangevuld   Functies uitgebreid, omdat het ook om andere functies dan bedrijf kan gaan  
  Bedrijfsmatige exploitatie: toegevoegd   Ten behoeve van de regeling van recreatiebedrijven  
1.16   Bestaande: terinzagelegging ontwerp vervangen door inwerkingtreding bestemmingsplan   Sluit aan op het landelijk voorgeschreven overgangsrecht  
1.24   Bijgebouw: aangevuld   Om inpandige bijgebouwen te regelen  
1.29   Bouwvlak: zinsnede over gekoppeld bouwvlak verwijderd   Via de algemene regels is de koppeling van bouw- en bestemmingsvlakken geregeld  
1.31   Buitenopslag: Goedereren gewijzigd in goederen   Tekstuele aanpassing
 
1.31   Buitenopslag: het plaatsen van showmodellen toegevoegd   Bij een tuincentrum kunnen tuinhuisjes en schuttingen worden tentoongesteld. Deze showmodellen vallen onder buitenopslag  
1.32   Buurtvergister: vervangen door buurtmestverwerkingsinstallatie   Het gaat niet langer alleen om vergisten, maar ook om het verwerken van mest  
1.39   Detailhandel: aangevuld met bepaling over webwinkels   Webwinkels waren nog niet geregeld  
  Dove gevel: toegevoegd   Dit begrip ontbrak  
1.40   Erf: aangevuld met 'voor zover dit bestemmingsplan die inrichting niet verbiedt'   Conform bijlage II BOR  
1.42   Extensiveringsgebied: verwijderd   Het begrip voegt niets toe. Bovendien wordt er beleid aan gekoppeld in de begripsomschrijving  
1.46   Gekoppeld bouwvlak: verwijderd   Via de algemene regels is de koppeling van bouw-, bestemmings- en aanduidingsvlakken geregeld  
  Gewasbeschermingsmiddel: toegevoegd   Zie paragraaf 3.69.3 van dit bestemmingsplan  
  Glampingbedrijf: toegevoegd   Naar aanleiding van Visie Verblijfsrecreatie 'Kansen en Koersen' vastgesteld december 2015  
1.55   Hoofdgebouw: tekstuele aanpassingen   Conform bijlage II BOR  
  Houtopstand: toegevoegd   Ter verduidelijking  
1.59   Intensieve veehouderij: Zinsnede over biologische bedrijven verwijderd. Vee en pluimvee gewijzigd in dieren   Biologische bedrijven kunnen dusdanig groot zijn dat er geen reden meer is om ze niet als intensief te zien. Naast vee en pluimvee kunnen andere dieren ook bij een agrarisch bedrijf worden gehouden  
1.63   Kernrandzone: verruimd   Nabij beoogde uitbreidingsgebieden is het niet gewenst dat mestplaten en spuitzone voor gewassen bij recht zijn toegestaan. Zie paragraaf 3.69.3 van dit bestemmingsplan  
1.64   Kleinschalig bedrijf: naam van bijlage uitgeschreven   Ter verduidelijking  
1.65   Kleinschalig kampeerterrein: gebruiksgerichte paardenhouderij toegevoegd   Naar aanleiding van update standaardregels  
1.66   Klimbos: aangepast   Naar aanleiding van 4e partiële herziening Buitengebied 2012  
1.67   Kwetsbaar object: aangepast   Naar aanleiding van update standaardregels  
1.68   Landbouwontwikkelingsgebied: verwijderd   Het begrip voegt niets toe. Bovendien wordt er beleid aan gekoppeld in de begripsomschrijving  
1.72   Manege: bepaling over horecavoorziening verwijderd   Naar aanleiding van update standaardregels  
1.79   Opslag: zinsnede over buitenopslag verwijderd   Naar aanleiding van update standaardregels  
1.83   Peil: tekst uitgeschreven   Er was een verwijzing opgenomen naar de Wijze van meten  
  Relatie: toegevoegd   De figuur wordt gebruikt op de verbeelding, maar was nog niet bij de begrippen opgenomen  
  Standplaats: toegevoegd   Naar aanleiding van update standaardregels  
  Straalpad: verwijderd   Het begrip komt niet voor in het plan  
1.99   Trekkershut: zinsnede 'niet voorzien van sanitair' verwijderd   Naar aanleiding van Visie Verblijfsrecreatie 'Kansen en Koersen' vastgesteld december 2015  
  Verkooppunt motorbrandstoffen met lpg: toegevoegd   Omdat het begrip in de regels voorkomt  
  Verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg: toegevoegd   Omdat het begrip in de regels voorkomt  
1.106   Verwevingsgebied: verwijderd   Het begrip voegt niets toe. Bovendien wordt er beleid aan gekoppeld in de begripsomschrijving  
  Webwinkel: toegevoegd   Term wordt gebruikt bij het begrip Detailhandel  
1.114   Wgh-inrichting: tekstuele aanpassing   Juiste wettekst genoemd  
1.116   Woning: aangepast   Ter verduidelijking wanneer woning onderdeel uitmaken van een groter gebouw  
2.8   Vloeroppervlak: het begrip gewijzigd en toegevoegd dat de oppervlakte van de vloeren van onderbouwen buiten beschouwing blijft   Naar aanleiding van update standaardregels  
2.12   Peil: verwijderd   De beschrijving is opgenomen bij de begrippen  
3.1.c   Tekstuele aanpassing: het woord 'ook' toegevoegd   Naar aanleiding van update standaardregels  
3.1.f   Tabel niet-agrarische nevenactiviteit aangepast   De oppervlakte van 0 m2 bij zorgboerderijen is vervangen door '-', omdat de zorgfunctie is verweven met het agrarische bedrijf. Daardoor is de oppervlakte voor een zorgboerderij niet goed apart weer te geven. De oppervlakte van Bielderweg 1 is ook vervangen door '-', zodat alle zorgboerderijen opdezelfde manier zijn geregeld. Daarnaast is nummer 156B toegevoegd  
3.1.f   Tabel niet-agrarische nevenactiviteit aangepast   Het perceel Hoornweg 15 toegevoegd. Zie paragraaf 3.24 van dit bestemmingsplan  
3.1.f   Tabel niet-agrarische nevenactiviteit aangepast   Bij het perceel Overhorsterweg 34 de oppervlakte van 130 m2 gewijzigd in 85 m2. Zie paragraaf 3.42 van dit bestemmingsplan  
3.1.g   De bepaling over buitenopslag is verplaatst naar de gebruiksregels   Dit is een gebruiksregel die ten onrechte in de bestemmingsomschrijving was opgenomen  
3.1.k   Erfontsluitingswegen aangevuld   Ook erfontsluitingswegen ten behoeve van andere bestemmingen zijn toegestaan  
3.1   Lid toegevoegd met aanduiding voor kleine woning   Deze aanduiding komt voor op de verbeelding  
3.2.2 e   (Vloer) oppervlakte aangepast   De regeling voor (vloer)oppervlakte is verduidelijkt  
3.2.2   Lid toegevoegd over aantal bouwlagen   Naar aanleiding van Kaders herzieningen bestemmingsplan Buitengebied 2012  
3.2.3.a.2   Zinsopbouw aangepast   De zin loopt beter  
3.2.3   De bepalingen over goot- en bouwhoogte in aparte leden gezet   Naar aanleiding van update standaardregels  
3.2.3.d   Tekstuele aanpassing: het woord 'de' gewijzigd in 'een'   Er kan sprake zijn van meerdere bedrijfswoningen  
3.2.4.c   Tekstuele aanpassing   De zinsnede was overbodig  
3.2.4   Lid toegevoegd over onderbouwen   Onder bijgebouwen worden onderbouwen geregeld  
3.2.5.a   Tekstuele aanpassing: het woord 'ook' toegevoegd   Naar aanleiding van update standaardregels  
3.2.5.a   'Wooneenheden' gewijzigd in 'woningen'   Bij een kleine woning is de aanduiding 'woning' beter passend dan 'wooneenheid'  
3.2.5.a   Tekstuele aanpassing: maximum aantal kleine woningen verwijderd   Naar aanleiding van update standaardregels  
3.2.5.c   Tekstuele aanpassing: het woord 'de' gewijzigd in 'een'   Er kan sprake zijn van meerdere bedrijfswoningen  
3.2.6   Lid toegevoegd over onderbouwen   Onder bijgebouwen worden onderbouwen geregeld  
3.4   Lid toegevoegd over aantal bouwlagen   Naar aanleiding van Kaders herzieningen bestemmingsplan Buitengebied 2012  
3.4.5.3   Verwijderd   Naar aanleiding van Kaders herzieningen bestemmingsplan Buitengebied 2012  
3.4.9.d   De inhoud van een mestvoorziening gewijzigd van 750 m3 naar 1.000 m3   De nieuwe norm sluit beter aan op de reële behoefte vanuit de praktijk  
3.4.16.a   (Vloer) oppervlakte aangepast   De regeling voor (vloer)oppervlakte is verduidelijkt  
3.5.1   Lid toegevoegd: gebruik van tuin op agrarische grond   Woningen in het buitengebied hebben vaak een tuin, die op agrarische grond ligt. Het is niet gewenst om hier een woonbestemming op te nemen, om de bouwmogelijkheden niet te laten toenemen  
3.5.1.a.1   (Vloer) oppervlakte aangepast   De regeling voor (vloer)oppervlakte is verduidelijkt  
3.5.1.a   Sublid toegevoegd: oppervlakte kamer/verblijfseenheid   De regeling over Bed & Breakfast is aangescherpt  
3.5.1.c   Sublid toegevoegd over kernrandzone   Nabij beoogde uitbreidingsgebieden is het niet gewenst dat mestplaten en spuitzone voor gewassen bij recht zijn toegestaan. Zie paragraaf 3.69.3 van dit bestemmingsplan  
3.5.1.e.3   Zonnecollectoren   De totale grondoppervlakte bedraagt 150 m2. Dit sluit aan bij andere bestemmingen waar zonnecollectoren mogelijk zijn.  
3.5.1.e.4   'Woning met bijbehorende bijgebouwen' gewijzigd in het agrarische bedrijf   Het gaat om het plaatsen van zonnecollectoren bij de agrarische bestemming, niet bij een woonbestemming  
3.5.2   Diverse toevoegingen opgenomen   Het wijzigen van wegen naar paden is naar aanleiding van update standaardregels opgenomen. Buitenopslag stond bij de bestemmingsomschrijving, maar is gebruiksregel. Het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen is geregeld. En het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen is geregeld. Zie paragraaf 3.69.3 van dit bestemmingsplan  
3.6   Lid toegevoegd over buitenopslag   Buitenopslag stond bij de bestemmingsomschrijving, maar is gebruiksregel. Mogelijkheid om af te wijken opgenomen  
3.6   Lid toegevoegd over het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen en het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen   Zie paragraaf 3.69.3 van dit bestemmingsplan  
3.6.1   Sublid toegevoegd over voorwaarde voor afwijking   Deze afwegingsgrond ontbrak  
3.6.2   Sublid toegevoegd over voorwaarde voor afwijking   Deze afwegingsgrond ontbrak  
3.6.4   Sublid toegevoegd over voorwaarde voor afwijking   Deze afwegingsgrond ontbrak  
3.6.5   Sublid toegevoegd over oppervlakte kamer/verblijfseenheid   De regeling over Bed & Breakfast is aangescherpt  
3.6.5.a   (Vloer) oppervlakte aangepast   De regeling voor (vloer)oppervlakte is verduidelijkt  
3.6.5.b   (Vloer) oppervlakte aangepast   De regeling voor (vloer)oppervlakte is verduidelijkt  
3.6.7   Bij zonnecollectoren buiten bouwvlak toegevoegd   Naar aanleiding van update standaardregels  
3.6.7.c   Zonnecollectoren   De totale grondoppervlakte bedraagt 150 m2. Dit sluit aan bij andere bestemmingen waar zonnecollectoren mogelijk zijn.  
3.6.7   Eigen geschatte verbruik toegevoegd   Net als bij de specifieke gebruiksregels  
3.6.7   Lid over daken toegevoegd   Naar aanleiding van update standaardregels  
3.6   Lid toegevoegd over trekkershutten   Naar aanleiding van update standaardregels  
3.7.1.c   Aangevuld voor dierenwelzijn   Naar aanleiding van update standaardregels  
3.7.2   Tekstuele aanpassing   De zin loopt beter  
3.7.3   Buurtvergister gewijzigd in buurtverwerkingsinstallatie   Het gaat niet langer alleen om vergisten, maar ook om het verwerken van mest  
3.7.3.a   Buurtvergister gewijzigd in buurtverwerkingsinstallatie   Het gaat niet langer alleen om vergisten, maar ook om het verwerken van mest  
3.7.3.b   Buurtvergister gewijzigd in buurtverwerkingsinstallatie   Het gaat niet langer alleen om vergisten, maar ook om het verwerken van mest  
3.7.3.b   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels en uitspraak AbRS  
3.7.4.c   (Vloer) oppervlakte aangepast (bij diverse bullets)   De regeling voor (vloer)oppervlakte is verduidelijkt  
3.7.4.c   Woord 'zorg' verwijderd   Het is niet nodig om een wijzigingsbevoegdheid voor het vergroten van een zorgboerderij op te nemen, nu in artikel 3.1 onder f geen oppervlakte is opgenomen  
3.7.4.h   Toevoeging tekst   Naar aanleiding van update standaardregels  
3.7.5.c   Afwegingskader toegevoegd   Het afwegingskader ontbrak  
3.7   Lid toegevoegd over het betrekken van aangrenzende gronden   In sommige gevallen is de ruimte voor een wijzigingsbevoegdheid te klein om daar zinvol gebruik van te kunnen maken  
3.7.7   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
3.7.7.i   Tekstuele aanpassingen   Naar aanleiding van update standaardregels  
3.7.8.i   Tekstuele aanpassingen   Naar aanleiding van update standaardregels  
3.7.9   Tekst toegevoegd   Naar aanleiding van update standaardregels  
3.7.10   Tekstuele aanpassingen   Naar aanleiding van update standaardregels  
4.1   Lid toegevoegd over hobbymatig gebruik   Naar aanleiding van update standaardregels  
4.1   Lid toegevoegd over extensief recreatief medegebruik   Naar aanleiding van update standaardregels  
4.1   Lid toegevoegd over erfontsluitingswegen   Naar aanleiding van update standaardregels  
4.1   Lid toegevoegd over kleine woning   Naar aanleiding van update standaardregels  
4.1.a   Bestemmingsomschrijving uitgebreid   Naar aanleiding van update standaardregels  
4.1.b   Tabel niet-agrarische nevenactiviteiten toegevoegd   Kapweg 30 toegevoegd. Zie paragraaf 3.27 van dit bestemmingsplan  
4.1.c   De bepaling over buitenopslag is verplaatst naar de gebruiksregels   Dit is een gebruiksregel die ten onrechte in de bestemmingsomschrijving was opgenomen  
4.2.1   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
4.2.1.a   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
4.2.3   Lid toegevoegd over inpandige bedrijfswoningen   Deze regeling ontbrak  
4.2.3   De bepalingen over goot- en bouwhoogte in aparte leden gezet   Naar aanleiding van update standaardregels  
4.2.3.d   Tekstuele aanpassing: het woord 'de' gewijzigd in 'een'   Er kan sprake zijn van meerdere bedrijfswoningen  
4.2.4   Lid toegevoegd over onderbouwen   Onder bijgebouwen worden onderbouwen geregeld  
4.2.4.c   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
4.2.5.a   Tekstuele aanpassing: het woord 'ook' toegevoegd   Naar aanleiding van update standaardregels  
4.2.5.a   'Wooneenheden' gewijzigd in 'woningen'   Bij een kleine woning is de aanduiding 'woning' beter passend dan 'wooneenheid'  
4.2.5.a   Tekstuele aanpassingen   Naar aanleiding van update standaardregels  
4.2.5.c   Tekstuele aanpassing: het woord 'de' gewijzigd in 'een'   Er kan sprake zijn van meerdere bedrijfswoningen  
4.2.5   Lid toegevoegd over onderbouwen   Naar aanleiding van update standaardregels  
4.2.6   Lid toegevoegd over onderbouwen   Onder bijgebouwen worden onderbouwen geregeld  
4.2.6.c   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
4.4   Lid toegevoegd over situering   De regeling van de bestemming 'Agrarisch' overgenomen  
4.4   Lid toegevoegd over trekkershutten   Naar aanleiding van update standaardregels  
4.4.8.a   (Vloer) oppervlakte aangepast   De regeling voor (vloer)oppervlakte is verduidelijkt  
4.4.10.c   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
4.5.1.1   Sublid toegevoegd over oppervlakte kamer/verblijfseenheid   De regeling over Bed & Breakfast is aangescherpt  
4.5.1.1.a   (Vloer) oppervlakte aangepast   De regeling voor (vloer)oppervlakte is verduidelijkt  
4.5.1.3.c   Zonnecollectoren   De totale grondoppervlakte bedraagt 150 m2. Dit sluit aan bij andere bestemmingen waar zonnecollectoren mogelijk zijn.  
4.5.1.3.d   De woning gewijzigd in gebruiksgerichte paardenhouderij   Naar aanleiding van update standaardregels  
4.5   Artikel over strijdig gebruik toegevoegd   Het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen is geregeld. En het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen is geregeld. Zie paragraaf 3.69.3 van dit bestemmingsplan. Buitenopslag stond bij de bestemmingsomschrijving, maar is gebruiksregel.  
4.6   Lid toegevoegd over gebruik paardrijbak   Naar aanleiding van update standaardregels  
4.6   Lid toegevoegd over het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen en het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen   Zie paragraaf 3.69.3 van dit bestemmingsplan  
4.6.1   Sublid toegevoegd over voorwaarde voor afwijking   Deze afwegingsgrond ontbrak  
4.6.1.c   (Vloer) oppervlakte aangepast   De regeling voor (vloer)oppervlakte is verduidelijkt  
4.6.1.i   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
4.6.2.d   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
4.6.3   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
4.6.4   Sublid toegevoegd over voorwaarde voor afwijking   Deze afwegingsgrond ontbrak  
4.6.5   Lid aangepast over trekkershutten   Naar aanleiding van update standaardregels  
4.6.6   Lid toegevoegd over oppervlakte kamer/verblijfseenheid   De regeling over Bed & Breakfast is aangescherpt  
4.6.6.a   (Vloer) oppervlakte aangepast   De regeling voor (vloer)oppervlakte is verduidelijkt  
4.6.6.b   (Vloer) oppervlakte aangepast   De regeling voor (vloer)oppervlakte is verduidelijkt  
4.7.1.d   Zinsnede over beschermde natuurmonumtenten verwijderd   Naar aanleiding van uitspraak AbRS  
4.7.2.a   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
4.7.2.c   Tekstuele aanpassing   De afwegingsgrond ontbrak  
4.7.4.i   Tekstuele aanpassing: het woord 'ook' toegevoegd   Naar aanleiding van update standaardregels  
4.7.5.i   Tekstuele aanpassing: het woord 'ook' toegevoegd   Naar aanleiding van update standaardregels  
4.7.6.c   (Vloer) oppervlakte aangepast   De regeling voor (vloer)oppervlakte is verduidelijkt  
4.7.6.h   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
4.7.6   Afwegingskader toegevoegd   Het afwegingskader ontbrak  
4.7.7.e   Zinsnede over beschermde natuurmonumtenten verwijderd   Naar aanleiding van uitspraak AbRS  
5.1   Lid toegevoegd over kleine woning   Naar aanleiding van update standaardregels  
5.1.a   Tabel   Aanduiding opgenomen, omdat deze wel op de verbeelding staat, maar niet in de regels  
5.1.m   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
5.2.2.d   Tabel   Briellaerdseweg 44 oppervlakte gewijzigd. Zie paragraaf 3.11 van dit bestemmingsplan.  
5.2.2.d   Tabel   Lange Zuiderweg 78 toegevoegd. Zie paragraaf 3.34 van dit bestemmingsplan  
5.2.2.d   Tabel   Schoonengweg 5 verwijderd. Zie paragraaf 3.53 van dit bestemmingsplan  
5.2.3.a.2   'Wooneenheden' gewijzigd in 'woningen'   Bij een bedrijfswoning is de aanduiding 'woning' beter passend dan 'wooneenheid'  
5.2.3.a.3   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
5.2.3   De bepalingen over goot- en bouwhoogte in aparte leden gezet   Naar aanleiding van update standaardregels  
5.2.3.d   Tekstuele aanpassing: het woord 'de' gewijzigd in 'een'   Er kan sprake zijn van meerdere bedrijfswoningen  
5.2.4   Lid toegevoegd over onderbouwen   Onder bijgebouwen worden onderbouwen geregeld  
5.2.4.c   Tekstuele aanpassingen   Er kan sprake zijn van meerdere bedrijfswoningen  
5.2.5   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
5.2.5.a   Tekstuele aanpassing: het woord 'ook' toegevoegd   Naar aanleiding van update standaardregels  
5.2.5.a   'Wooneenheden' gewijzigd in 'woningen'   Bij een kleine woning is de aanduiding 'woning' beter passend dan 'wooneenheid'  
5.2.5.a   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
5.2.5.c   Tekstuele aanpassing: het woord 'de' gewijzigd in 'een'   Er kan sprake zijn van meerdere bedrijfswoningen  
5.2.5   Lid toegevoegd over onderbouw bij kleine woning   Naar aanleiding van update standaardregels  
5.2.6   Lid toegevoegd over onderbouwen   Onder bijgebouwen worden onderbouwen geregeld  
5.4   Lid toegevoegd over afwijking bouwhoogte overige bouwwerken   Afwijkingsmogelijkheid ontbrak  
5.5.1.a   Sublid toegevoegd over oppervlakte kamer/verblijfseenheid   De regeling over Bed & Breakfast is aangescherpt  
5.5.1.a.1   (Vloer) oppervlakte aangepast   De regeling voor (vloer)oppervlakte is verduidelijkt  
5.5.1.c   Opbrengst zonnecollectoren   De regeling over zonnecollectoren komt overeen met de regeling bij andere bestemmingen  
5.5.1.c   Gebruik daken bij zonnecollectoren   De regeling over zonnecollectoren komt overeen met de regeling bij andere bestemmingen  
5.5.1.c   Afwegingskader toegevoegd   Het afwegingskader ontbrak  
5.6   Lid toegevoegd over stalling   Deze bepaling ontbrak  
5.6   Lid toegevoegd over zonnecollectoren   De regeling over zonnecollectoren komt overeen met de regeling bij andere bestemmingen  
5.6.1.b   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
5.6.1.3   Tekst gewijzigd   Verwijzing naar Staat van Bedrijfsactiviteiten vervangen door verwijzing naar tabel in artikel 5.1 onder a  
5.6.1.4   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
5.6.2   Sublid toegevoegd over oppervlakte kamer/verblijfseenheid   De regeling over Bed & Breakfast is aangescherpt  
5.6.2.a   (Vloer) oppervlakte aangepast   De regeling voor (vloer)oppervlakte is verduidelijkt  
5.6.2.b   (Vloer) oppervlakte aangepast   De regeling voor (vloer)oppervlakte is verduidelijkt  
5.7.1.a   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
5.7.3.h   Tekst gewijzigd   Naar aanleiding van parapluherziening functieverandering en woninginhoud  
6.1   Lid toegevoegd over kleine woning   Naar aanleiding van update standaardregels  
6.1.c   De zinsnede "500 m3 per jaar" verwijderd bij verkooppunt motorbrandstoffen   Deze aanduiding is een landelijke aanduiding, waarbij de zinsnede niet is opgenomen.  
6.1.c   Aanduiding (sb-104) toegevoegd   Juiste regeling voor verkooppunt motorbrandstoffen met een doorvoer van minder dan 500 m3 per jaar opgenomen  
6.1.q   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
6.2.2.c   Tabel   Oppervlakte toegevoegd bij Garderbroekerweg 59. Zie paragraaf 3.16 van dit bestemmingsplan  
6.2.2.c   Tabel   Harderwijkerkarweg 11 gewijzigd. Zie paragraaf 3.18 van dit bestemmingsplan  
6.2.2.c   Tabel   Lange Zuiderweg 78 verwijderen. Zie paragraaf 3.34 van dit bestemmingsplan  
6.2.2.c   Tabel   Lange Zuiderweg 126 toegevoegd. Zie paragraaf 3.35 van dit bestemmingsplan  
6.2.2.c   Tabel   Oosterbrinkweg 5 gewijzigd. Zie paragraaf 3.39 van dit bestemmingsplan  
6.2.2.c   Tabel   Palmpol (Total) vervangen door Rijksweg A1 11 (Palmpol). Zie paragraaf 3.47 van dit bestemmingsplan  
6.2.2.c   Tabel   Rijksweg A 21 toegevoegd. Zie paragraaf 3.48 van dit bestemmingsplan  
6.2.2.c   Tabel   Briellaerdseweg 44a toegevoegd. Zie paragraaf 3.11 van dit bestemmingsplan.  
6.2.3.b   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
6.2.3.c   de aanduiding aangevuld met 'specifieke bouwaanduiding'   Naar aanleiding van update standaardregels  
6.2.3   De bepalingen over goot- en bouwhoogte in aparte leden gezet   Naar aanleiding van update standaardregels  
6.2.3.f   Tekstuele aanpassing: het woord 'de' gewijzigd in 'een'   Er kan sprake zijn van meerdere bedrijfswoningen  
6.2.4   Lid toegevoegd over onderbouwen   Onder bijgebouwen worden onderbouwen geregeld  
6.2.4.c   Tekstuele aanpassingen   Er kan sprake zijn van meerdere bedrijfswoningen  
6.2.5.a   Tekstuele aanpassing: het woord 'ook' toegevoegd   Naar aanleiding van update standaardregels  
6.2.5.a   'Wooneenheden' gewijzigd in 'woningen'   Bij een kleine woning is de aanduiding 'woning' beter passend dan 'wooneenheid'  
6.2.5.a   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
6.2.5.c   Tekstuele aanpassing: het woord 'de' gewijzigd in 'een'   Er kan sprake zijn van meerdere bedrijfswoningen  
6.2.5.c   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
6.2.6   Lid toegevoegd over onderbouwen   Onder bijgebouwen worden onderbouwen geregeld  
6.4   Lid toegevoegd over afwijking bouwhoogte overige bouwwerken   Afwijkingsmogelijkheid ontbrak  
6.5.1.a   Sublid toegevoegd over oppervlakte kamer/verblijfseenheid   De regeling over Bed & Breakfast is aangescherpt  
6.5.1.c   Opbrengst zonnecollectoren   De regeling over zonnecollectoren komt overeen met de regeling bij andere bestemmingen  
6.5.1.c   Gebruik daken bij zonnecollectoren   De regeling over zonnecollectoren komt overeen met de regeling bij andere bestemmingen  
6.5.1.c   Afwegingskader toegevoegd   Het afwegingskader ontbrak  
6.5.1.a.1   (Vloer) oppervlakte aangepast   De regeling voor (vloer)oppervlakte is verduidelijkt  
6.6   Lid toegevoegd over stalling   Deze bepaling ontbrak  
6.6.b   Subid toegevoegd over oppervlakte kamer/verblijfseenheid   De regeling over Bed & Breakfast is aangescherpt  
6.6.   Lid toegevoegd over zonnecollectoren   De regeling over zonnecollectoren komt overeen met de regeling bij andere bestemmingen  
6.6.a.2   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
6.6.a.4   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
6.6.b.1   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
6.6.b.1   (Vloer) oppervlakte aangepast   De regeling voor (vloer)oppervlakte is verduidelijkt  
6.6.b.2   (Vloer) oppervlakte aangepast   De regeling voor (vloer)oppervlakte is verduidelijkt  
6.6.b.2   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
6.7.2.b   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
6.7.2.d   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
7.1.c   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
7.1.n   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
7.2.1   Zinsnede aangepast   De zin loopt beter  
7.2.2   Lid toegevoegd over bouwvlak   Deze regeling is verduidelijkt  
7.2.2   Lid toegevoegd over wanneer geen bouwvlak is opgenomen   Deze regeling is verduidelijkt  
7.2.2.d   Tabel   Oppervlakte bij Zeumerseweg 5 gewijzigd. Zie paragraaf 3.66 van dit bestemmingsplan  
7.2.3   De bepalingen over goot- en bouwhoogte in aparte leden gezet   Naar aanleiding van update standaardregels  
7.2.3.e   Tekstuele aanpassing: het woord 'de' gewijzigd in 'een'   Er kan sprake zijn van meerdere bedrijfswoningen  
7.2.4   Lid toegevoegd over onderbouwen   Onder bijgebouwen worden onderbouwen geregeld  
7.2.4.c   Tekstuele aanpassing: het woord 'de' gewijzigd in 'een'   Er kan sprake zijn van meerdere bedrijfswoningen  
7.5.1.a   Sublid toegevoegd over oppervlakte kamer/verblijfseenheid   De regeling over Bed & Breakfast is aangescherpt  
7.5.1.a.1   (Vloer) oppervlakte aangepast   De regeling voor (vloer)oppervlakte is verduidelijkt  
7.5.1.c   Opbrengst zonnecollectoren   De regeling over zonnecollectoren komt overeen met de regeling bij andere bestemmingen  
7.5.1.c   Gebruik daken bij zonnecollectoren   De regeling over zonnecollectoren komt overeen met de regeling bij andere bestemmingen  
7.5.1.c   Afwegingskader toegevoegd   Het afwegingskader ontbrak  
7.6.2.a   (Vloer) oppervlakte aangepast   De regeling voor (vloer)oppervlakte is verduidelijkt  
7.6.2.b   (Vloer) oppervlakte aangepast   De regeling voor (vloer)oppervlakte is verduidelijkt  
7.6.2   Sublid toegevoegd over oppervlakte kamer/verblijfseenheid   De regeling over Bed & Breakfast is aangescherpt  
7.6.3.   Lid toegevoegd over zonnecollectoren   De regeling over zonnecollectoren komt overeen met de regeling bij andere bestemmingen  
7.7.1.b   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
8.1.a.3   Tabel   Aanduiding over verkoop van parketvloeren opgenomen. Zie paragraaf 3.17 van dit bestemmingsplan  
8.1.j   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
8.2.1   Zinsnede aangepast   De zin loopt beter  
8.2.2.c   Tabel   Garderbroekerweg 59 verwijderd. Zie paragraaf 3.16 van dit bestemmingsplan  
8.2.2.c   Tabel   Lange Zuiderweg 126 verwijderd. Zie paragraaf 3.35 van dit bestemmingsplan  
8.2.3   De bepalingen over goot- en bouwhoogte in aparte leden gezet   Naar aanleiding van update standaardregels  
8.2.3.e   Tekstuele aanpassing: het woord 'de' gewijzigd in 'een'   Er kan sprake zijn van meerdere bedrijfswoningen  
8.2.4   Lid toegevoegd over onderbouwen   Onder bijgebouwen worden onderbouwen geregeld  
8.2.4.c   Tekstuele aanpassing   Er kan sprake zijn van meerdere bedrijfswoningen  
8.5.a   Sublid toegevoegd over oppervlakte kamer/verblijfseenheid   De regeling over Bed & Breakfast is aangescherpt  
8.5.a.1   (Vloer) oppervlakte aangepast   De regeling voor (vloer)oppervlakte is verduidelijkt  
8.5.c   Opbrengst zonnecollectoren   De regeling over zonnecollectoren komt overeen met de regeling bij andere bestemmingen  
8.5.c   Gebruik daken bij zonnecollectoren   De regeling over zonnecollectoren komt overeen met de regeling bij andere bestemmingen  
8.5.c   Afwegingskader toegevoegd   Het afwegingskader ontbrak  
8.6   Lid toegevoegd over zonnecollectoren   De regeling over zonnecollectoren komt overeen met de regeling bij andere bestemmingen  
8.6.2   Sublid toegevoegd over oppervlakte kamer/verblijfseenheid   De regeling over Bed & Breakfast is aangescherpt  
8.6.2.a   (Vloer) oppervlakte aangepast   De regeling voor (vloer)oppervlakte is verduidelijkt  
8.6.2.b   (Vloer) oppervlakte aangepast   De regeling voor (vloer)oppervlakte is verduidelijkt  
8.7.a   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
9.1   Toevoegen 'met daaraan ondergeschikt'   Naar aanleiding van update standaardregels  
9.1   Lid toegevoegd 'waterhuishoudkundige voorzieningen'   Naar aanleiding van update standaardregels  
9.1   Lid toegevoegd 'parkeervoorzieningen'   Naar aanleiding van update standaardregels  
9.1   Lid toegevoegd 'andere groenvoorzieningen'   Naar aanleiding van update standaardregels  
9.1.e   Tekst verwijderd   Deze tekst is vervangen door een nieuw lid  
9   Artikel toegevoegd over specifieke gebruiksregels   Er ontbraken specifieke gebruiksregels, terwijl wel een bepaling over afwijken van de gebruiksregels was opgenomen  
9.6.1.c   Tekstuele aanpassing   Regeling verduidelijkt  
10.1.c   'Specifieke vorm van horeca - pension' gewijzigd in 'pension'   Naar aanleiding van update standaardregels (SVPB 2012)  
10.1.m   'Water' gewijzigd in 'waterhuishoudkundige voorzieningen'   Naar aanleiding van update standaardregels  
10.2.1   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
10.2.1.a   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
10.2.2.d   Tabel   Brugveenseweg 25 en 27 gewijzigd. Zie paragraaf 3.12 van dit bestemmingsplan  
10.2.2.d   Tabel   Rijksweg 85 en 85A gewijzigd. Zie paragraaf 3.49 van dit bestemmingsplan  
10.2.2.d   Tabel   Zelderseweg 63 en 67 gewijzigd. Zie paragraaf 3.65 van dit bestemmingsplan  
10.2.3   De bepalingen over goot- en bouwhoogte in aparte leden gezet   Naar aanleiding van update standaardregels  
10.2.3.e   Tekstuele aanpassing: het woord 'de' gewijzigd in 'een'   Er kan sprake zijn van meerdere bedrijfswoningen  
10.2.3.e   Aanduiding 'maximum volume' toegevoegd   Naar aanleiding van Rijksweg 85A. Zie paragraaf 3.49 van dit bestemmingsplan  
10.2.4   Lid toegevoegd over onderbouwen   Onder bijgebouwen worden onderbouwen geregeld  
10.2.4.c   Tekstuele aanpassing   Er kan sprake zijn van meerdere bedrijfswoningen  
10.2.5.b   Tekstuele aanpassing: het woord 'de' gewijzigd in 'een'   Er kan sprake zijn van meerdere bedrijfswoningen  
10.2.6   Lid toegevoegd over onderbouwen   Onder bijgebouwen worden onderbouwen geregeld  
10.5.1.a.1   (Vloer) oppervlakte aangepast   De regeling voor (vloer)oppervlakte is verduidelijkt  
10.5.1.a   Subid toegevoegd over oppervlakte kamer/verblijfseenheid   De regeling over Bed & Breakfast is aangescherpt  
10.5.1.c   Opbrengst zonnecollectoren   De regeling over zonnecollectoren komt overeen met de regeling bij andere bestemmingen  
10.5.1.c   Gebruik daken bij zonnecollectoren   De regeling over zonnecollectoren komt overeen met de regeling bij andere bestemmingen  
10.5.1.c   Afwegingskader toegevoegd   Het afwegingskader ontbrak  
10.6.1   Sublid toegevoegd over oppervlakte kamer/verblijfseenheid   De regeling over Bed & Breakfast is aangescherpt  
10.6.1.a   (Vloer) oppervlakte aangepast   De regeling voor (vloer)oppervlakte is verduidelijkt  
10.6.1.b   (Vloer) oppervlakte aangepast   De regeling voor (vloer)oppervlakte is verduidelijkt  
10.6   Lid toegevoegd over zonnecollectoren   De regeling over zonnecollectoren komt overeen met de regeling bij andere bestemmingen  
10.7.d   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
11.1.c   Tekstuele aanpassing: het woord 'ook' toegevoegd   Naar aanleiding van update standaardregels  
11.1.m   'Water' gewijzigd in 'waterhuishoudkundige voorzieningen'   Naar aanleiding van update standaardregels  
11.2.1   Zinsnede aangepast   De zin loopt beter  
11.2.3.c   'Bedrijfswoning inpandig' gewijzigd in ''specifieke bouwaanduiding - bedrijfswoning inpandig'   Naar aanleiding van update standaardregels (SVPB 2012)  
11.2.3   De bepalingen over goot- en bouwhoogte in aparte leden gezet   Naar aanleiding van update standaardregels  
11.2.3.f   Tekstuele aanpassing: het woord 'de' gewijzigd in 'een'   Er kan sprake zijn van meerdere bedrijfswoningen  
11.2.4   Lid toegevoegd over onderbouwen   Onder bijgebouwen worden onderbouwen geregeld  
11.2.4.c   Tekstuele aanpassing   Er kan sprake zijn van meerdere bedrijfswoningen  
11.5.a   Sublid toegevoegd over oppervlakte kamer/verblijfseenheid   De regeling over Bed & Breakfast is aangescherpt  
11.5.a.1   (Vloer) oppervlakte aangepast   De regeling voor (vloer)oppervlakte is verduidelijkt  
11.5.c   Opbrengst zonnecollectoren   De regeling over zonnecollectoren komt overeen met de regeling bij andere bestemmingen  
11.5.c   Gebruik daken bij zonnecollectoren   De regeling over zonnecollectoren komt overeen met de regeling bij andere bestemmingen  
11.5.c   Afwegingskader toegevoegd   Het afwegingskader ontbrak  
11.6   Lid toegevoegd over zonnecollectoren   De regeling over zonnecollectoren komt overeen met de regeling bij andere bestemmingen  
11.6.2   Sublid toegevoegd over oppervlakte kamer/verblijfseenheid   De regeling over Bed & Breakfast is aangescherpt  
11.6.2.a   (Vloer) oppervlakte aangepast   De regeling voor (vloer)oppervlakte is verduidelijkt  
11.6.2.b   (Vloer) oppervlakte aangepast   De regeling voor (vloer)oppervlakte is verduidelijkt  
11.7.1.a   Tekstuele aanpassing: het woord 'ook' toegevoegd   Naar aanleiding van update standaardregels  
12   Gebruiksregels toegevoegd over zonnecollectoren   De regeling over zonnecollectoren komt overeen met de regeling bij andere bestemmingen  
12   Afwijken van de gebruiksregels toegevoegd over zonnecollectoren   De regeling over zonnecollectoren komt overeen met de regeling bij andere bestemmingen  
12.1.m   'Water' gewijzigd in 'waterhuishoudkundige voorzieningen'   Naar aanleiding van update standaardregels  
12.2.3   De bepalingen over goot- en bouwhoogte in aparte leden gezet   Naar aanleiding van update standaardregels  
12.2.3.d   Tekstuele aanpassing: het woord 'de' gewijzigd in 'een'   Er kan sprake zijn van meerdere bedrijfswoningen  
12.2.4   Lid toegevoegd over onderbouwen   Onder bijgebouwen worden onderbouwen geregeld  
12.2.4.c   Tekstuele aanpassing   Er kan sprake zijn van meerdere bedrijfswoningen  
13.1   Lid toegevoegd: uitkijktoren   Zie paragraaf 3.31 van dit bestemmingsplan  
13.1   Lid toegevoegd 'parkeervoorzieningen'   Naar aanleiding van update standaardregels  
13.1   Lid toegevoegd over kampeerterrein   Naar aanleiding van update standaardregels  
13.1   Lid toegevoegd 'paden'   Naar aanleiding van update standaardregels  
13.1.b   Tekst verwijderd   Tekst is verplaatst naar 'met daaraan ondergeschikt'  
13.2  
Lid toegevoegd voor uitkijktoren  
Zie paragraaf 3.31 van dit bestemmingsplan  
13.4   Lid toegevoegd over het afwijken voor een uitkijktoren   Zie paragraaf 3.31 van dit bestemmingsplan  
13.4.a   Tekstuele aanpassing   Regeling verduidelijkt  
13.4   Afwegingskader toegevoegd   Het afwegingskader ontbrak  
13.5.2   Artikel toegevoegd over paden   Naar aanleiding van update standaardregels  
14.1.h   Tekst verwijderd   Deze tekst was overbodig  
14.1.k   Tekst verwijderd   Deze tekst was overbodig  
14.2.1   Tekstuele aanpassing   De regeling is verduidelijkt  
14.2.2.c   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
14.2.2.c   Tabel   Oppervlakte aangepast. Zie paragraaf 3.57 van dit bestemmingsplan  
14.2.3   De bepalingen over goot- en bouwhoogte in aparte leden gezet   Naar aanleiding van update standaardregels  
14.2.3   Lid toegevoegd over bedrijfswoningen   Dit was niet goed geregeld  
14.2.3.c   Tekstuele aanpassing: het woord 'de' gewijzigd in 'een'   Er kan sprake zijn van meerdere bedrijfswoningen  
14.2.4   Lid toegevoegd over onderbouwen   Onder bijgebouwen worden onderbouwen geregeld  
14.2.4.c   Tekstuele aanpassing   Er kan sprake zijn van meerdere bedrijfswoningen  
14.4.6.c   (Vloer) oppervlakte aangepast   De regeling voor (vloer)oppervlakte is verduidelijkt  
14.4.6.f   Tekstuele aanpassing: het woord 'ook' toegevoegd   Naar aanleiding van update standaardregels  
14.4.7.c   Tekstuele aanpassing: het woord 'ook' toegevoegd   Naar aanleiding van update standaardregels  
14.5.1   Opbrengst zonnecollectoren   De regeling over zonnecollectoren komt overeen met de regeling bij andere bestemmingen  
14.5.1   Gebruik daken bij zonnecollectoren   De regeling over zonnecollectoren komt overeen met de regeling bij andere bestemmingen  
14.5.1   Afwegingskader toegevoegd   Het afwegingskader ontbrak  
14.5.2.b   Tekstuele aanpassing   Specifieke gebruiksregels aangevuld met incidenteel groepskamperen  
15.2.2.c   Tekstuele aanpassing: het woord 'de' gewijzigd in 'een'   Er kan sprake zijn van meerdere recreatiewoningen  
16.1   Tekst verwijderd en vier subleden gewijzigd in leden   De aanduidingen van de voormalige subleden kunnen ook zelfstandig voorkomen  
16.1.f   Tekst over groepsaccommodaties gewijzigd   De regeling is verbeterd  
16.1.h.2   Kantine gewijzigd in horecavoorziening, niet zijnde hotel   Op verzoek van het Toeristisch platform  
16.1.l   Tekst verwijderd   De tekst was overbodig  
16.2.2   Lid toegevoegd over maximum oppervlakte van recreatiewoningen   Naar aanleiding van een verleende vergunning. Zie paragraaf 3.28 van dit bestemmingsplan  
16.2.2   Lid toegevoegd over glamping   Naar aanleiding van Visie Verblijfsrecreatie 'Kansen en Koersen' (vastgesteld december 2015)  
16.2.2.a   Tekst verwijderd   De bepaling over Oud Milligenseweg 62 was overbodig, omdat de bestemming 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' niet van toepassing is  
16.2.2.e   Tabel   Kolom 'maximum inhoud' verwijderd. Deze is overbodig  
16.2.3.c   Kantine gewijzigd in horecavoorziening, niet zijnde hotel   Op verzoek van het Toeristisch platform  
16.2.4.a   'Wooneenheden' gewijzigd in 'woningen'   Bij een bedrijfswoning is de aanduiding 'woning' beter passend dan 'wooneenheid'  
16.2.4   Tekst toegevoegd over vervangende nieuwbouw   Deze bepaling ontbrak, maar is gebruikelijk bij vergelijkbare functies  
16.2.4   De bepalingen over goot- en bouwhoogte in aparte leden gezet   Naar aanleiding van update standaardregels  
16.2.4.d   Tekstuele aanpassing: het woord 'de' gewijzigd in 'een'   Er kan sprake zijn van meerdere recreatiewoningen  
16.2.5   Lid toegevoegd over onderbouwen   Onder bijgebouwen worden onderbouwen geregeld  
16.2.5.c   Tekstuele aanpassing   Er kan sprake zijn van meerdere recreatiewoningen  
16.4   Lid toegevoegd   De bedrijfswoning is plaats vast gemaakt. Hier hoort een afwijkingsmogelijkheid bij  
16.4   Lid toegevoegd over hotelkamers   Naar aanleiding van Visie Verblijfsrecreatie 'Kansen en Koersen' (vastgesteld december 2015)  
16.4   Lid toegevoegd over oppervlaktes   Naar aanleiding van Visie Verblijfsrecreatie 'Kansen en Koersen' (vastgesteld december 2015)  
16.4.1   Afwegingskader toegevoegd   Het afwegingskader ontbrak  
16.4.2   Afwegingskader toegevoegd   Het afwegingskader ontbrak  
16.4.3   Afwijking verruimd   Ook mogelijk voor grotere bouwhoogte  
16.4.7.c   Tekst gewijzigd over wisselende verhuur   Naar aanleiding van Visie Verblijfsrecreatie 'Kansen en Koersen' (vastgesteld december 2015)  
16.4.8.b   Tekst verwijderd   Naar aanleiding van Visie Verblijfsrecreatie 'Kansen en Koersen' (vastgesteld december 2015)  
16.4.9   Afwegingskader toegevoegd   Het afwegingskader ontbrak  
16.4.11   Afwegingskader toegevoegd   Het afwegingskader ontbrak  
16.5.1   Gebruiksregels toegevoegd over zonnecollectoren   De regeling over zonnecollectoren komt overeen met de regeling bij andere bestemmingen  
16   Afwijken van de gebruiksregels toegevoegd over zonnecollectoren   De regeling over zonnecollectoren komt overeen met de regeling bij andere bestemmingen  
16.6   Lid toegevoegd over tweede bedrijfswoning   Naar aanleiding van Visie Verblijfsrecreatie 'Kansen en Koersen' (vastgesteld december 2015)  
16.6.1   Afwegingskader toegevoegd   Het afwegingskader ontbrak  
16.6.1.d   Tekst toegevoegd over wisselende verhuur   Naar aanleiding van Visie Verblijfsrecreatie 'Kansen en Koersen' (vastgesteld december 2015)  
16.6.1   Lid toegevoegd over wisselende verhuur   Naar aanleiding van Visie Verblijfsrecreatie 'Kansen en Koersen' (vastgesteld december 2015)  
16.6.2   Lid toegevoegd over wisselende verhuur   Naar aanleiding van Visie Verblijfsrecreatie 'Kansen en Koersen' (vastgesteld december 2015)  
16.6.2   Lid toegevoegd over wisselende verhuur   Naar aanleiding van Visie Verblijfsrecreatie 'Kansen en Koersen' (vastgesteld december 2015)  
16.6.2.a   Diverse maatvoering aangepast   Naar aanleiding van Visie Verblijfsrecreatie 'Kansen en Koersen' vastgesteld december 2015  
17.1.e   Tekst toegevoegd   Naar aanleiding van update standaardregels  
17.1.n   'Water' gewijzigd in 'waterhuishoudkundige voorzieningen'   Naar aanleiding van update standaardregels  
17.2.3   De bepalingen over goot- en bouwhoogte in aparte leden gezet   Naar aanleiding van update standaardregels  
17.2.3.e   Tekstuele aanpassing: het woord 'de' gewijzigd in 'een'   Naar aanleiding van update standaardregels  
17.2.4   Lid toegevoegd over onderbouwen   Onder bijgebouwen worden onderbouwen geregeld  
17.2.4.c   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
17.4.1   Bebouwingspercentage toegevoegd   Naar aanleiding van update standaardregels  
17.5.2.1   Sublid toegevoegd over oppervlakte kamer/verblijfseenheid   De regeling over Bed & Breakfast is aangescherpt  
17.5.2.1.a   (Vloer) oppervlakte aangepast   De regeling voor (vloer)oppervlakte is verduidelijkt  
17.6   Lid toegevoegd over oppervlakte kamer/verblijfseenheid   De regeling over Bed & Breakfast is aangescherpt  
17.6.a   (Vloer) oppervlakte aangepast   De regeling voor (vloer)oppervlakte is verduidelijkt  
17.6.b   (Vloer) oppervlakte aangepast   De regeling voor (vloer)oppervlakte is verduidelijkt  
18.5.1   Tekst over speelvoorzieningen opgenomen   Naar aanleiding van update standaardregels  
18   Lid toegevoegd over aanlegvergunningenstelsel   Naar aanleiding van update standaardregels  
19.1.a   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
19.1   Lid toevoegen over waterlopen   Naar aanleiding van update standaardregels  
19.1   Lid toevoegen over waterberging   Naar aanleiding van update standaardregels  
19.1   Lid toevoegen over watergangen   Naar aanleiding van update standaardregels  
19.1   Lid toevoegen over waterpartijen   Naar aanleiding van update standaardregels  
19.1   Lid toevoegen over waterhuishoudkundige voorzieningen   Naar aanleiding van update standaardregels  
19.1.b   Lid verwijderd   De tekst was overbodig  
19.1.e   Woord verwijderd: hengelsport   Naar aanleiding van update standaardregels  
19.1.f   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
19   Lid toegevoegd over toestemming van waterbeheerder   Naar aanleiding van update standaardregels  
20.1.a   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
20.1   Aanduiding voor woonwagenstandplaats toegevoegd   De regeling over woonwagenstandplaatsen ontbrak in het moederplan  
20.2   Lid toegevoegd over woonwagenstandplaats   De regeling over woonwagenstandplaatsen ontbrak in het moederplan  
20.2   Lid toegevoegd over bijgebouwen bij woonwagenstandplaats   De regeling over woonwagenstandplaatsen ontbrak in het moederplan  
20.2.2.a.1   Aanduiding maximum aantal wooneenheden gewijzigd in maximum aantal woningen   De aanduiding maximum aantal woningen is meer passend bij deze bestemming  
20.2.2.d   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
20.2.2.e   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
20.2.3.a   Aanduiding maximum aantal wooneenheden gewijzigd in maximum aantal woningen   De aanduiding maximum aantal woningen is meer passend bij deze bestemming  
20.2.3.e   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
20.2.3.f   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
20.2.4   Lid toegevoegd over onderbouwen   Onder bijgebouwen worden onderbouwen geregeld  
20.2.5.c   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
20.2.5.d   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
20.2.6   Lid toegevoegd over onderbouwen   Onder bijgebouwen worden onderbouwen geregeld  
20.2.9.d   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
20.4   Lid toegevoegd over maximum bouwhoogte   Naar aanleiding van update standaardregels  
20.4   Lid toegevoegd over bijgebouwen buiten het bouwvlak   Bij nieuwe woningen die via een wijzigingsplan of een partiële herziening worden gerealiseerd is een flexibiliteitsbepaling over bijgebouwen gewenst  
20.4.1   Tekst toegevoegd   Het is ook mogelijk om af te wijken van artikel 20.2.1 voor wat betreft de plaats van de woning  
20.4.1   Sublid toegevoegd dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit   Afwegingskader voor de afwijking  
20.5.1   Sublid toegevoegd over oppervlakte kamer/verblijfseenheid   De regeling over Bed & Breakfast is aangescherpt  
20.5.1.a   (Vloer) oppervlakte aangepast   De regeling voor (vloer)oppervlakte is verduidelijkt  
20.6   Afwijken van de gebruiksregels toegevoegd over zonnecollectoren   De regeling over zonnecollectoren komt overeen met de regeling bij andere bestemmingen  
20.6.1   Sublid toegevoegd over oppervlakte kamer/verblijfseenheid   De regeling over Bed & Breakfast is aangescherpt  
20.6.1.a   (Vloer) oppervlakte aangepast   De regeling voor (vloer)oppervlakte is verduidelijkt  
20.6.1.b   (Vloer) oppervlakte aangepast   De regeling voor (vloer)oppervlakte is verduidelijkt  
20.6.3   Tekstuele aanpassing: het woord 'bestaande' toegevoegd   Naar aanleiding van update standaardregels  
20.7.4   Aanduiding 'maximum volume' toegevoegd   Niet-agrarische bedrijfswoningen hebben een andere inhoud. Dat kan met de aanduiding worden geregeld  
20.7.4   Sublid toegevoegd   Niet-agrarische bedrijfswoningen hebben een andere inhoud. Dat kan met de aanduiding 'maximum volume' worden geregeld  
20.7.4.c   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
20.7.4.f   Tekstuele aanpassing: zinsnede verwijderd   Naar aanleiding van uitspraak AbRS  
20.7.4.i   Tekstuele aanpassing   De regeling past nu beter bij de saleringsregeling  
20.7.6   Aanduiding 'maximum volume' toegevoegd   Niet-agrarische bedrijfswoningen hebben een andere inhoud. Dat kan met de aanduiding worden geregeld  
20.7.6.i   Tekstuele aanpassing: het woord 'ook' toegevoegd   Naar aanleiding van update standaardregels  
20.7.7   Aanduiding 'maximum volume' toegevoegd   Niet-agrarische bedrijfswoningen hebben een andere inhoud. Dat kan met de aanduiding worden geregeld  
20.7.7.i   Tekstuele aanpassing: het woord 'ook' toegevoegd   Naar aanleiding van update standaardregels  
21.1.a   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
22.4.2   Tekstuele aanpassing   Instemming van de leidingbeheerder is nodig  
23   Lid toevoegen over afwijken van de bouwregels   Naar aanleiding van update standaardregels  
23.3.1.d   Tekst verwijderd   Naar aanleiding van update standaardregels  
25.1   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
25.2.3   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
25.2   Lid toegevoegd   Naar aanleiding van update standaardregels  
25.3.1.a   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
25.3.2   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
25.3.3   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
25.3.4.a   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
25.3.4.c   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
25.4   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
25.4   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
26.1   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
26.3.1.a   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
26.3.1.b   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
26.4.1.a   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
26.4.2   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
26.4.3.a   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
26.4.3.a   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
26.4.3.c   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
26.5   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
26.5   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
28.1.c   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
28.1.c   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
28.2   Tekstuele aanpassing   Een uitzondering opgenomen voor situaties waar bij recht of bij afwijking gebouwd kan worden  
28.3.1.c   Tekst verwijderd   Naar aanleiding van Kaders herzieningen bestemmingsplan Buitengebied 2012  
28   Lid toegevoegd over strijdig gebruik   Naar aanleiding van Kaders herzieningen bestemmingsplan Buitengebied 2012  
31   Lid toegevoegd over inpandige bijgebouwen   Deze regeling ontbrak  
31.2.1   Tekstuele aanpassing   Ook toegangsconstructies zijn mogelijk gemaakt  
31.2.2   Tekstuele aanpassing   Ook toegangsconstructies zijn mogelijk gemaakt  
32.1.f   Tekst verwijderd   Naar aanleiding van update standaardregels  
32.1.f   Tekst toegevoegd   Naar aanleiding van update standaardregels  
32   Lid toegevoegd over Nota Parkeernormen   Naar aanleiding van update standaardregels  
33   Lid toegevoegd over relatie   Het gekoppelde bouwvlak is vervangen door de figuur 'relatie'. Niet alleen bouwvlakken kunnen door deze figuur worden gekoppeld, maar ook bestemmingsvlakken en aanduidingsvlakken  
33   Lid toegevoegd over 'Veiligheidszone - Activiteitenbesluit   Op verzoek van Liandon B.V.  
33   Lid toegevoegd over voorwaardelijke verplichting   Een voorwaardelijke verplichting bij een partiële herzieningen kan in dit lid worden opgenomen. Tevens zijn de bestaande voorwaardelijke verplichtingen opgenomen  
33.2   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
34.1.c   Woonboerderijen   Regeling verduidelijkt  
35   Lid toegevoegd over standplaatsen   Naar aanleiding van update standaardregels  
35.3   Tekstuele aanpassing   Naar aanleiding van update standaardregels  
35.3   Tekst toegevoegd   Naar aanleiding van update standaardregels  
Bijlage   Staat van Bedrijfsactiviteiten gewijzigd   Te zware bedrijven zijn verwijderd en bedrijven in een lichtere categorie zijn opgenomen  
Bijlage   Nota Parkeernormen toegevoegd   In de regels wordt hiernaar verwezen  

Door diverse aanpassingen heeft tevens een vernummering van de leden en subleden plaatsgevonden.

Hoofdstuk 4 BELEIDSKADER

In dit hoofdstuk worden de aanpassingen naar aanleiding van gewijzigd beleid behandeld.

4.1 Omgevingsverordening Provincie Gelderland

De provincie Gelderland heeft haar beleid gericht op de fysieke leefomgeving vastgelegd in de Omgevingsvisie en de bijbehorende Omgevingsverordening. Provinciale Staten hebben de Omgevingsvisie op 9 juli 2014 vastgesteld en de Omgevingsverordening op 24 september 2014. De Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening zijn vanaf 17 oktober 2014 in werking. De actualisaties van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening over water en natuur zijn op 8 juli en 11 november 2015 vastgesteld. Deze actualisaties zijn opgenomen en verwerkt in de tekst en kaarten van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening (december 2015).

In de Omgevingsverordening staan in hoofdstuk 8 de overgangs- en slotbepalingen. Bestemmingsplannen moeten binnen twee jaar na inwerkingtreding van de verordening in overeenstemming zijn met deze verordening. Dit geldt niet voor al bestaande rechten, behalve bij bepaalde artikelen. Voor de Verzamelherziening betekent dit dat artikel 2.5.2.2 sub 2 moet worden verwerkt.

Artikel 2.5.2.2. Uitbreiding

1. In bestemmingsplannen die betrekking hebben op het Agrarisch gebied wordt uitbreiding van de grondgebonden veehouderijtak toegestaan indien de uitbreiding ruimtelijk aanvaardbaar is en voorziet in een goede landschappelijke inpassing.

2. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid geldt voor ( melk) rundveehouderij bovendien dat :

a. geen sprake is van omschakeling; en

b. aan de uitbreiding een grondgebruiksplan ten grondslag ligt.

Op 1 maart hebben Provinciale Staten de actualisatieplannen Omgevingsvisie en Omgevingsverordening vastgesteld. Dit is op 22 maart gepubliceerd en in werking getreden. In de Omgevingsverordening is artikel 2.5.2.2 vervallen. Het is dan ook niet nodig om dit artikel te verwerken in de Verzamelherziening.

4.2 Notitie Verbijfsrecreatie

In december 2015 stelde de gemeenteraad de 'Visie Verblijfsrecreatie' vast. Eén van de beslispunten was in te stemmen met paragraaf 5.1.4 als kader voor uitwerking van de regels in het bestemmingsplan Buitengebied 2012.

Om ondernemers goed te kunnen faciliteren in het inspelen op trends en daarmee bij te dragen aan toekomstgericht ondernemen in de verblijfsrecreatie, is het wenselijk dat de regels in het bestemmingsplan Buitengebied 2012 op een aantal punten nog wat meer flexibiliteitsmogelijkheden bieden. Anderzijds is het belangrijk om plannen te kunnen toetsen op hun bijdrage aan de streefbeelden die in de Visie worden beschreven. De in de Visie voorgestelde aanpassingen vormen een goede mix van mogelijkheden: 'bij recht' waar dat kan en via een afwijkings- of wijzigingsbevoegdheid waar dat voor de toetsing aan en de borging van de streefbeelden nodig is.

In de Verzamelherziening is de Notitie Verblijfsrecreatie op de volgende manier verwerkt:

 • Bij de afwijkingsbevoegdheid in artikel 16.4.8 voor bijzondere vormen vervalt de beperking in bouwlagen. De inhoudsmaat geeft voldoende sturing.
 • De goot- en bouwhoogte wordt verhoogd en de maximum inhoudsmaat geschrapt in de wijzigingsbevoegdheid in artikel 16.6.2.a. Op deze manier kan een recreatiewoning met twee volwaardige bouwlagen mogelijk worden gemaakt. Dit betekent een aanzienlijke verruiming van de huidige mogelijkheden. Als daarnaast ook de oppervlakte verder wordt vegroot, zijn de uitbreidingsmogelijkheden zo vergaand dat dit niet buiten de gemeenteraad om dient te gaan. Dit is dus niet opgenomen in de wijzigingbevoegdheid.
 • In artikel 16.2.2.c is wordt de bij recht al aanwezige uitwisselbaarheid van aantallen tussen kampeermiddelen en stacaravans verruimd. Deze verruiming heeft tot doel diverse vormen van glamping expliciet mogelijk te maken, zondat dat dit ten koste gaat van het aantal kampeerplaatsen.
 • Vervallen van de voorwaarde 'geen sanitair' voor trekkershutten.
 • Een wijzigingsbevoegdheid om een tweede bedrijfswoning toe te voegen voor recreatiebedrijven die de noodzaak daarvan kunnen aantonen aan de hand van de kwalitatieve beheersfactoren met betrekking tot de (persoonlijke) dienstverlening en de zorg voor het fysieke product (terrein, objecten), en die een aantoonbare bedrijfsopbrengst hebben voor tenminste twee huishoudens.
 • Het via een afwijkingsbevoegdheid realiseren van eenheden voor kamerverhuur (hotelfunctie, Bed & Breakfast), mits dit een een ondergeschikt en niet zelfstandig onderdeel van het recreatiebedrijf is, het past in de hoogtematen voor verblijfsrecreatieobjecten en eht gaat om maximaal 8 eenheden.
 • Een mogelijkheid voor B&W om bij wijzigingsplannen een aanduiding op te nemen dat wisselende verhuur binnen het betreffende plangebied verplicht is. Dit is wenselijk en noodzakelijk om deze voorwaarde planologisch voor langere termijn te waarborgen.

Hoofdstuk 5 RANDVOORWAARDEN

Voor de percelen die worden aangepast in deze verzamelherziening zijn, indien relevant, in hoofdstuk 3 de randvoorwaarden beschreven.

Hoofdstuk 6 JURIDISCHE ASPECTEN

Inleiding

Het voorliggende bestemmingsplan betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012'. In dit hoofdstuk wordt, in aanvulling op het moederplan, een nadere uitleg gegeven over bijgebouwen bij woningen.

6.1 Nadere uitleg over bijgebouwen binnen de bestemming Wonen

Omdat er onduidelijkheid bestaat over bijgebouwen bij woningen binnen de bestemming 'Wonen' wordt in deze paragraaf de bijgebouwenregeling nader toegelicht.

Welke oppervlakte aan bijgebouwen is volgens het bestemmingsplan bij recht bij een woning toegestaan?

De basis is te vinden in artikel 20.2.4, lid a, van de regels. Bij een reguliere woning mag een bijgebouw van 80 m2 aanwezig zijn cq vergund worden.

Echter, als de bestaande oppervlakte groter is dan 80 m2 en die oppervlakte is bovendien gerealiseerd voor de functie wonen, geldt die bestaande oppervlakte als de maximummaat voor dat perceel.

Van belang is daarbij de begripsomschrijving van 'bestaande'. Die luidt: bestaand en legaal aanwezig of legaal realiseerbare bebouwing of gebruik op de dag van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan (5 oktober 2012). Illegaal tot stand gekomen bebouwing levert hier dus geen rechten op.

Met de zinsnede dat het moet gaan om bebouwing die is gerealiseerd voor de functie wonen wordt bedoeld, dat bebouwing die bijvoorbeeld ooit is gerealiseerd als bedrijfsbebouwing bij een agrarisch bedrijf, maar die nu valt binnen de bestemming Wonen en daarmee de status heeft van bijgebouw bij de woning, niet meetelt voor de volgens het bestemmingsplan hier toegestane oppervlakte aan bijgebouwen. Het gaat daar dus om bijgebouwen die onder het bouwovergangsrecht vallen.

Voor de duidelijkheid: gebouwen binnen het bestemmingsvlak Wonen die ooit voor een andere functie zijn gebouwd (veelal als agrarisch bijgebouw) gelden dus voor wat betreft het toegestane gebruik als bijgebouw. Voor zover de oppervlakte meer bedraagt dan de oppervlakte aan bijgebouwen die volgens het bestemmingsplan bij recht bij de woning is toegestaan, vallen ze als gebouw onder het bouwovergangsrecht.

Hoe kan met gebruikmaking van een afwijkingsbevoegdheid de oppervlakte aan bijgebouwen worden vergroot?

De regeling hiervoor is te vinden in artikel 20.4, lid 6. Met deze regeling kan een grotere oppervlakte aan bijgebouwen worden gebouwd, dan het bestemmingsplan bij recht toestaat.

Allereerst de situatie dat er op een perceel geen andere bijgebouwen aanwezig zijn dan de oppervlakte die bij recht is toegestaan. In dat geval kan iemand een afwijkingsvergunning krijgen om de oppervlakte aan bijgebouwen te vergroten tot maximaal 400 m2, mits hij voor elke vierkante meter boven de rechtens toegestane oppervlakte twee sloopmeters – in dit geval van elders, want hij heeft zelf niets – inzet.

Dan de situatie dat iemand naast de rechtens toegestane oppervlakte aan bijgebouwen ook nog bijgebouwen heeft die onder het bouwovergangsrecht vallen.

In dat geval mag hij de eerste 250 m2 aan bijgebouwen – allereerste de oppervlakte die volgens het bestemmingsplan bij recht aanwezig mag zijn, aanvullend ook onder het bouwovergangsrecht vallende bijgebouwen – een-op-een vervangen door iets nieuws.

Wil iemand meer dan 250 m2 nieuwbouw, dan moet hij voor het deel daarboven sloopmeters inzetten (2 : 1) en ligt de totale limiet voor nieuwbouw op 400 m2. Wil in een dergelijke situatie iemand de totale oppervlakte van 400 m2 nieuwbouw benutten, dan moet hij dus voor de resterende 150 m2 de dubbele oppervlakte (= 300 m2) aan sloopbebouwing inzetten. Die sloopmeters moeten – voorzover daar aanwezig – in de eerste plaats van de eigen locatie komen. Zijn de sloopmeters daar uitgeput, dan mogen ze ook van elders worden ingezet.

Heeft iemand een grotere oppervlakte aan onder het overgangsrecht vallende bijgebouwen staan dan hij moet inzetten om de genoemde 400 m2 nieuwbouw te realiseren, dan kan hij de keuze maken om de rest te laten staan. Dan kan dus de situatie zich voordoen dat iemand 400 m2 aan als zodanig vergunde bijgebouwen heeft staan en daarnaast nog een oppervlakte aan bijgebouwen die onder het bouwovergangsrecht blijven vallen.

6.2 Geconsolideerde versie

Het bestemmingsplan Buitengebied 2012 is vastgesteld op 28 mei 2013. Sinds die tijd zijn al veel (partiële) herzieningen en wijzigingen van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 onherroepelijk geworden.  Hierdoor werd het op www.ruimtelijkeplannen.nl steeds lastiger om te bepalen wat het geldende bestemmingsplan was. Om deze reden is een geconsolideerde versie (een werkversie van het plan, zonder juridische status) van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 opgesteld. Een geconsolideerd plan heeft geen juridisch bindende status. Voor de juridisch bindende regels en verbeelding wordt verwezen naar het moederplan en de daarop van toepassing zijnde herzieningen inclusief intrekkingsbesluit.

Voor de Verzamelherziening Buitengebied 2012 is een concept geconsolideerde versie opgesteld. Deze versie is niet te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl, maar staat in bijlage 1. Wanneer de Verzamelherziening in werking treedt, zal deze in de geconsolideerde versie voor het buitengebied worden opgenomen.

Hoofdstuk 7 ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID

Het voorliggende bestemmingsplan betreft een partiële herziening. Er zijn voor de gemeente geen uitvoeringskosten in relatie tot dit bestemmingsplan aanwezig die noodzaken tot het opstellen van een specifiek onderzoek naar economische aspecten.

Hoofdstuk 8 OVERLEG EN MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID

De procedures voor vaststelling van een bestemmingsplan zijn door de wetgever geregeld. Conform artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) heeft het college op 13 april 2017 in de Barneveldse Krant en Barneveld Huis-aan-Huis en langs elektronische weg kennis gegeven van het voornemen om het voorliggende bestemmingsplan voor te bereiden. Aangegeven is dat tussen gemeente en verschillende instanties waar nodig overleg over het plan moet worden gevoerd alvorens een ontwerpbestemmingsplan ter visie kan worden gelegd. Daarnaast is er de gelegenheid om in het voortraject belanghebbenden te laten inspreken conform de gemeentelijke verordening. Pas daarna wordt de wettelijke procedure met betrekking tot vaststelling van het bestemmingsplan opgestart (artikel 3.8 Wro).

8.1 Overleg ex artikel 3.1.1 Bro

Het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.1) geeft aan dat burgemeester en wethouders bij de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg voeren met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn.


In het kader hiervan is het bestemmingsplan voor overleg aan de volgende instanties toegezonden:

 • Gelderse Natuur- en Milieufederatie;;
 • Leisurelands;
 • Liandon B.V.;
 • LTO Noord;
 • Provincie Gelderland;
 • Recron;
 • Rijkswaterstaat Oost-Nederland;
 • Toeristisch Platform;
 • Veiligheidsregio Gelderland Midden
 • Waterschap Vallei en Veluwe.

De samenvatting en de beoordeling van de reacties van het bestuurlijk overleg staan in bijlage 2.

8.2 Inspraak

De Wro bevat geen procedurevoorschriften met betrekking tot de inspraak, en is in Wro zelf niet verplicht gesteld. Dat neemt niet weg dat het de gemeente vrij staat toch inspraak te verlenen bijvoorbeeld op grond van de gemeentelijke inspraakverordening. In relatie daarmee bepaalt artikel 150 van de Gemeentewet onder meer dat in een gemeentelijke inspraakverordening moet worden geregeld op welke wijze bovenbedoelde personen en rechtspersonen hun mening kenbaar kunnen maken.

Er is afgezien van het houden van een inspraakprocedure. De aanpassingen in de verzamelherziening zijn op zich niet ingrijpend en spelen met name op perceelsniveau. Het is een bestemmingsplan, waarin nieuw vastgesteld beleid is verwerkt, maar waar geen nieuw beleid in wordt vastgelegd. Een deel van de aanpassingen volgt uit de uitspraak van de AbRS. Een ander deel betreft ondergeschikte aanpassingen, doordat omissies aan het licht zijn gekomen. Daarnaast worden aanpassingen doorgevoerd vanwege hogere wet- en regelgeving, zoals parkeernormen en de Omgevingsverordening van de provincie.

8.3 Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 5 mei tot en met 15 juni 2017 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode heeft een ieder de mogelijkheid gehad om een zienswijze naar voren te brengen. Tijdens deze zes weken zijn vijf reacties ingediend.

Deze reacties hebben geleid tot aanpassing van het plan. Zie Bijlage 3 voor de Nota Zienswijzen.