direct naar inhoud van Regels
Plan: 4e partiële herziening Buitengebied 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0203.1268-0002

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan

De "4e partiële herziening Buitengebied 2012", van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012", met identificatienummer NL.IMRO.0203.1268-0002 van de gemeente Barneveld;

1.2 bestemmingsplan Buitengebied 2012

het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012' met identificatienummer NL.IMRO.0203.1056-0003 van de gemeente Barneveld en zoals herzien door het bestemmingsplan "Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 2012" aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Barneveld d.d. 25 februari 2014 met IMRO-idn NL.IMRO.0203.1241-0001, en zoals herzien door het bestemmingsplan "Tweede partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 2012" aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Barneveld d.d. 8 juli 2014 met IMRO-idn NL.IMRO.0203.1253-0002;

De tekst van artikel 1.66, "Klimbos", van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" wordt vervangen door de volgende:

1.66 Klimbos

'een Klimbos is een dagrecreatieve voorziening met één of meerdere routes door de kronen van de aanwezige bomen via een daarvoor aangelegd parkoers;'

Voor het overige zijn de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012", zoals deze gelden op de vaststellingsdatum van de "4e partiële herziening, Buitengebied 2012", overeenkomstig van toepassing.

Artikel 2 Wijze van meten

De regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012", zoals deze gelden op de vaststellingsdatum van de "4e partiële herziening, Buitengebied 2012", zijn overeenkomstig van toepassing.

 

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 bestemming

Artikel 13 Natuur

Aan artikel 13.5 van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012", wordt de volgende bepaling toegevoegd:

13.5.2 Gebruik strijdig met de bestemming

Als gebruik strijdig met de bestemming wordt aangemerkt:

  • a. het gebruik waarbij ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van Natuur - Klimbos' het gemeten bronniveau afkomstig van de toe te passen geluidarme materialen hoger is dan 87 dB(A) en waarbij het geluidniveau op de gevels van geluidgevoelige objecten daarbuiten hoger is dan 45 dB(A);
  • b. het gebruik van het Klimbos in de avond- en nachtperiode (19:00 - 23:00 uur en 23:00 - 7:00 uur), met uitzondering van maximaal zes dagen per jaar in de avondperiode;
  • c. het gebruik ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van Natuur - Klimbos beperkt' voor de volgende activiteiten:
  • tokkels of ziplines, waar de deelnemers hangend aan een katrol zichzelf naar beneden laten glijden;
  • skateboards, waarbij de deelnemers zich van boom naar boom voortbewegen per skateboard op staalkabels en via katrollen;
  • reuze ballen/skippy ballen, waarbij deelnemers tussen ballen door zich naar de overkant moeten bewegen;
  • activiteiten die voor wat betreft hun geluidsinvloed op de omgeving met de hiervoor genoemde activiteiten vergelijkbaar zijn.
  • a.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 4 Algemene regels

De regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012", zoals deze gelden op de vaststellingsdatum van de het plan "4e partiële herziening Buitengebied 2012", zijn overeenkomstig van toepassing.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 5 Overgangsrecht

De regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012", zoals deze gelden op de vaststellingsdatum van de "4e partiële herziening, Buitengebied 2012", zijn overeenkomstig van toepassing.

Artikel 6 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van de "4e partiële herziening Buitengebied 2012" van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" van de gemeente Barneveld.

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Barneveld

d.d. tot vaststelling.

Mij bekend,

de griffier.

Verbeelding