direct naar inhoud van BIJLAGEN BIJ DE REGELS
Plan: Zwolle-zuidwest
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP15011-0003

BIJLAGEN BIJ DE REGELS

Bijlage 1 Lijst van afwijkend gebruik

Lijst van hoofdgebouwen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - afwijkend gebruik'. De lijst geeft aan welke hoofdgebouwen het betreft, welk afwijkend gebruik is toegestaan en welk deel van het hoofdgebouw het betreft.

Adres   Toegestaan afwijkend gebruik   Deel van het hoofdgebouw   Max. aantal bewoners (bij kamerverhuur)  
Commissarislaan 65-79 / Backermarke 41-49   dv/go/m   eerste bouwlaag, max. 2 instellingen    
Diasporalaan 3   bh   eerste bouwlaag hoofdgebouw    
Landsheerlaan 75-79   bh/amb/dv/k   gehele gebouw    
Landsheerlaan 91-95   bh/amb/dv/k   gehele gebouw    
Lansdheerlaan 103   go   gehele gebouw    
Landsheerlaan 117-121   bh/amb/dv/k   gehele gebouw    
Luteynmarke 30   bh   eerste bouwlaag hoofdgebouw    
Oude Deventerstraatweg 38   dh   eerste bouwlaag hoofdgebouw    
Oude Deventerstraatweg 94   k   eerste bouwlaag hoofdgebouw    
Schellerallee 1.1   dv   eerste bouwlaag hoofdgebouw    
Schellerallee 21   dh/amb   eerste bouwlaag hoofdgebouw    
Schellerallee 33   dh/amb   eerste bouwlaag hoofdgebouw    
Sichtermanmarke 3   dv   eerste bouwlaag hoofdgebouw    
Van Leeuwtemarke 34   go   gehele gebouw    
Van Rechterenmarke 12   go   gehele gebouw    
Zwarteweg 11-13   anbw   gehele gebouw    
Zwarteweg 32   anbw   eerste bouwlaag hoofdgebouw    
Zwarteweg 86   amb/k   eerste bouwlaag hoofdgebouw    
Zwarteweg 106   begw   bijgebouwen, max 100 m2    
Zwarteweg 115-117   kv   gehele gebouw   25 personen  

Lijst van afkortingen van het toegestane afwijkende gebruik:

(anbw) = aannemersbedrijf met werkplaats;

(amb) = ambachtelijk bedrijf;

(begw) = begeleid wonen

(bh) = beroep aan huis;

(dh) = detailhandel;

(dv) = dienstverlening;

(gh) = groothandel;

(go) = gastouderbureau (kinderopvang);

(h) = horeca;

(k) = kantoor;

(kv) = kamerverhuur;

(m) = maatschappelijke voorzieningen.

Bijlage 2 Lijst met horecacategorieën

horeca van categorie 1:

een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van ter plaatse bereide maaltijden voor consumptie ter plaatse met als nevenactiviteit het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken;

horeca van categorie 2a:

een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van zwak- en niet alcoholische dranken met als nevenactiviteit het verstrekken van voor consumptie ter plaatse bereide etenswaren;

horeca van categorie 2b:

een horecabedrijf dat tot hoofddoel dan wel nevenactiviteit heeft het verstrekken van niet-alcoholische dranken en het verstrekken van voor consumptie ter plaatse bereide etenswaren;

horeca van categorie 3:

een horecabedrijf dat tot hoofddoel dan wel nevenactiviteit heeft het verstrekken van voor consumptie ter plaatse bereide etenswaren en het verstrekken van zwak- en niet-alcoholische dranken;

horeca van categorie 4:

een horecabedrijf, niet zijnde een discotheek of bar/dancing, dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken voor consumptie ter plaatse met als nevenactiviteit het verstrekken van kleine etenswaren al dan niet ter plaatse bereid;

horeca van categorie 5:

een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van dranken voor gebruik ter plaatse waarbij het doen beluisteren van overwegende mechanische muziek en het gelegenheid geven tot dansen een wezenlijk onderdeel vormen;

horeca van categorie 6:

een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van logies (per nacht) met als nevenactiviteiten het verstrekken van maaltijden en/of dranken voor consumptie.

Bijlage 3 Staat van bedrijfsactiviteiten bij functiemenging

Hoofdstuk 1 Staat van bedrijfsactiviteiten bij functiemenging

Hoofdstuk 2 Algemene verklaring

2.1 Bedrijfsactiviteiten en functies

Deze staat betreft een lijst van bedrijfsactiviteiten en functies gebaseerd op de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' van maart 2009. Het is een algemene staat die toegepast wordt bij functiemenging in bestemmingsplannen van de gemeente Zwolle.

De in deze staat vermelde bedrijfs- en functieafdelingen en bedrijfs- en functietypen zijn gebaseerd op de 'Standaard Bedrijfsindeling' (SBI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van 2008.

De met kleine letters aangeduide typen zijn onderdeel van met hoofdletters aangeduide AFDELINGEN.

2.2 SBI-codes

Voor de afdelingen en de typen staan in een kolom de SBI-codes en een nummer, letter of een combinatie van een letter en een nummer aangegeven.

2.3 Omschrijving

In de volgende kolom 'OMSCHRIJVING' worden de afdelingen en de typen omschreven.

2.4 Toelaatbaar

Per type wordt in de kolom 'TOELAATBAAR' met 'J' vermeld of de activiteit toelaatbaar is.

Per type wordt in de kolom 'TOELAATBAAR IN BESTEMMING' met de lettercode van de bestemming vermeld dat de activiteit toelaatbaar is in de betreffende bestemming.

2.5 Niet toelaatbaar

Per type wordt in de kolom 'NIET TOELAATBAAR' met 'N' aangegeven dat deze activiteit niet toelaatbaar is.

2.6 Categorieën

Ten slotte worden in de kolom 'CATEGORIE' de milieucategorieën aangegeven. Het betreft de volgende milieucategorieën:

categorie A: voor activiteiten die zodanig weinig milieubelastend voor hun omgeving zijn, dat deze aanpandig aan woningen kunnen worden uitgevoerd. De eisen uit het bouwbesluit voor de scheiding tussen wonen en bedrijven zijn daarbij toereikend.

categorie B: voor activiteiten die in een gemengd gebied kunnen worden uitgeoefend, echter met een zodanige milieubelasting voor hun omgeving dat zij bouwkundig afgescheiden van woningen en andere gevoelige functies dienen plaats te vinden.

categorie C: als categorie B, waarbij vanwege de relatief grote verkeersaantrekkende werking een ontsluiting op de hoofdverkeersinfrastructuur noodzakelijk is.

Hoofdstuk 3 Betekenis van de gebruikte afkortingen

b.o. bedrijfsoppervlak

cat categorie

e.d. en dergelijke

excl. exclusief

GD bestemming Gemengd

GD-BVW bestemming Gemengd - Bovenwoning

grth groothandel

inst. installatie

kg kilogram

KI kunstmatige inseminatie

kW kilowatt

m meter

mach. machines

MVA megavoltampère

MW megawatt

midd. middelen

n.e.g. niet elders genoemd

p.o. productieoppervlak

SBI Standaard Bedrijfsindeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek van 2008

t.b.v. ten behoeve van

v.c. verwerkingscapaciteit

< kleiner dan

Bijlage 4 Tabel van de staat van bedrijfsactiviteiten bij functiemenging