direct naar inhoud van Artikel 12 Wonen
Plan: Emmeloord, Noord en Oost - 1e partiële herziening
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0171.BP00518-VS01

Artikel 12 Wonen

De regels van de bestemming Wonen van het bestemmingsplan Emmeloord Noord en Oost, die als artikel 18 in dat plan zijn opgenomen, zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:

  • 18.1 onder d als volgt wordt gewijzigd: ter plaatse van de aanduiding 'geluidwal' en ter plaatse van de aanduiding 'geluidscherm', tevens een geluidwerende voorziening;
  • 18.2.1 onder g wordt aangevuld met :......., met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'minimale-maximale dakhelling (graden)' de dakhelling niet minder of meer mag bedragen dan de aangegeven dakhelling en dat ter plaatse van de aanduiding 'plat dak' alleen met platte dakafdekking mag worden gebouwd;
  • 18.2.3 onder b wordt vervangend door; … ter plaatse van de aanduiding 'geluidswal' mag de bouwhoogte van de geluidswerende voorziening niet meer bedragen dan 5 m;
  • 18.2.3 onder c (het bouwen van licht- en vlaggenmasten) vervalt.
  • Bijlage 2 bij de Regels (aan huis verbonden bedrijf) wordt vervangen door bij dit plan opgenomen Lijst van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten.