direct naar inhoud van Artikel 9 Detailhandel
Plan: IJsselmuiden West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0166.00991039-VB01

Artikel 9 Detailhandel

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ' Detailhandel ' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. detailhandel en aan die detailhandel gerelateerde horeca en dienstverlening, met dien verstande dat de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 150 m² of de bestaande oppervlakte op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan;
  • b. ter plaatse van de aanduiding 'intensieve kwekerij', tevens voor het kweken van gewassen;

met daarbij behorende gebouwen, een bedrijfswoning daaronder niet begrepen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tuinen, erven, terreinen,waterhuishoudkundige voorzieningen, groenvoorzieningen en parkeervoorzieningen.

9.2 Bouwregels

Op de voor ' Detailhandel ' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

9.2.1 Gebouwen

Binnen deze bestemming mogen gebouwen ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:

  • a. een gebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd;
  • b. de goot - en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan aangegeven;
  • c. afwijkingen in maten en afmetingen zoals die bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp mogen gehandhaafd worden.
9.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:

  • a. de bouwhoogte mag niet meer dan 2,50 m bedragen.