direct naar inhoud van Bijlage 3 Verleende hogere waarden in het plangebied en daaruit voortvloeiende bepalingen
Plan: Regenboogbuurt en Eilandenbuurt
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0034.BP3JO01-vg01

Bijlage 3 Verleende hogere waarden in het plangebied en daaruit voortvloeiende bepalingen

Weg   Aantal rijstroken   Zone-
breedte  
Invloed op plange
bied  
Verleende hogere grens -
waarde  
Jaar

BP/
HG  
Extra voorwaarde/
Opmerkingen  
A6   >5   600 m   nee        
Spectrumdreef   2   200 m   ja       50 dB(A) op ca. 65 m uit hart v.d. weg  
Busbaan Tasmaniëstraat (haaks op de Spectrumdreef   2   200 m   ja        
Evenaar   2   200 m   3.J1-3   55 dB(A)   23-09-1994   Alleen woningen op min. 50 m hart v.d. Evenaar én 65 m hart v.d. Spectrumdreef  
Regenboogweg   2   200 m   3.J1-3   52 dB(A)   23-09-1994   Alleen de belangrijkste wijkontsluitingsweg vlgs beschikking GS  
Buurtontsluitingswegen
3.J.1.6  
-   -   -   -   1995   30 km/uur wegen, ca. 1200 mvt/etmaal, uit 10 m van de wegas is de geluidsbelasting < 50 dB(A).  
Woonstraten en buurtontsluitngswegen 3.J.2   -   -   -   -   1997   30 km/uur regime  
Woonstraten en buurtontsluitngswegen 3.J.4.3   -   -   -   -   1996   30 km/uur regime  
Woonstraten en buurtontsluitngswegen 3.J.4-5   -   -   -   -   1996   30 km/uur regime  
Woonstraten en buurtontsluitngswegen 3.J.8   -   -   -   -   1995   30 km/uur regime  
Spectrumdreef t.h.v. 3J.8   2   200 m   ja   -   1995   Plan op 75 m van de weg. Geluidsbealsting < 50 dB(A)  
Busbaan gebied 3 O   2   200 m   ja   51 dB(A)   2001   Voorwaarden GS:
1. geluidsreducerend asfalt busbaan
2. Als geluidsreducerend effect minder is dan verwacht, dienen aanvullende maatregelen te worden getroffen.  
          2004   n.a.v. UP 2004, overwegingen GS bij goedkeuring:Toepassen stillere bussen (1.7 dB(A) stiller dan Meet-&Rekenvoorschrift 2002) anders schermen nodig van 0.9 meter op diverse locaties.  
          2004   n.a.v. UP 2004, overwegingen GS bij goedkeuring: bij de “getrapte “woningen: glazen afscheidingen van 2 m hoog gerealiseerd. Deze dienen in stand te worden gehouden anders moeten alsnog schermen van 0.9 m hoog langs de busbaan worden geplaatst.  
Spectrumdreef gebied 3O   2   200 m   3.O   -   2001   BP: max. 50 dB(A) mits voldaan eis GS (anders hadden HG moeten worden vastgesteld):
1. geluidsreducerend asfalt
2. Als geluidsreducerend effect minder is dan verwacht, dienen aanvullende maatregelen te worden getroffen.  
          2004   Te realiseren n.a.v. UP 2004:
T.h.v. “de Eilanden” schermen langs de Spectrumdreef op het talud en de brug.  
Evenaar gebied 3O   2   200 m   3.O   -   2001   BP: max. 50 dB(A) mits voldaan eis GS (anders hadden HG moeten worden vastgesteld):
1. geluidsreducerend asfalt
2. Als geluidsreducerend effect minder is dan verwacht, dienen aanvullende maatregelen te worden getroffen.  
          2004   Te realiseren n.a.v. UP 2004:
geluidsreducerend asfalt  
Fillipijnenstraat 10   Spectrumdreef   200 m       2012
51dB (begane grond)
53dB (1e verdieping)  
Ontheffing voor geluidsgevoelige objecten met maatschappelijke functies (besluit hogere waarden van 11-11-2012)