direct naar inhoud van 5.4 Archeologie
Plan: Stadscentrum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0018.BP101Stadscentrum-30va

5.4 Archeologie

In april 2012 werd, bij toetsing aan het Cultuurhistorisch beleid, het volgende geconstateerd: "binnen de plangrens ligt 1 cultureel waardevol terrein die als zodanig op de archeologische verwachtingskaart staat aangegeven: De Damkerk. Bij bodemingrepen Van 15 m2 of meer, èn dieper dan 0,4 m moet eerst archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. De rest van het plangebied heeft een lage archeologische verwachting."