direct naar inhoud van 3.3 Externe veiligheid
Plan: Woonwijken Didam
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgddmwwk-or01

3.3 Externe veiligheid

Van de ramptypes die verband houden met externe veiligheid zijn met name ongevallen met brandbare/explosieve of giftige stoffen van belang. Deze ongevallen kunnen nader worden onderscheiden in ongevallen met betrekking tot:

  • inrichtingen;
  • vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen;
  • vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor.

Om inzicht te geven in risicobronnen is door de provincie Gelderland een Risicokaart opgesteld.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bpsgddmwwk-or01_0004.jpg"

Uitsnede Risicokaart Gelderland

Uit de risicokaart blijkt dat zich binnen het plangebied één risicovol object bevindt. Dit betreft het zwembad De Hoevert waar opslag plaats vindt van chloor. Er is geen ligging van een risicocontour bekend.

Daarnaast bevindt zich aan de zuidzijde een buisleiding. Deze leiding betreft een leiding met een maximale werkdruk van 40 bar. De diameter bedraagt 114,3 mm. De PR 10-6 risicocontour bedraagt 0 meter.

Voor het overige bevinden zich in en in de directe omgeving van het plangebied zich geen risicovolle inrichtingen, leidingen en vervoersassen.

Dit bestemmingsplan is conserverend van aard en maakt derhalve geen nieuwe kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten mogelijk. Er is derhalve gaan sprake van een toename van het plaatsgebonden en groepsrisico.