direct naar inhoud van Artikel 18 Wonen - Woonwagenstandplaats
Plan: Woonwijken Didam
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgddmwwk-or01

Artikel 18 Wonen - Woonwagenstandplaats

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Woonwagenstandplaats' aangewezen gronden zijn bestemd voor maximaal 4 standplaatsen voor woonwagens, een en ander met bijbehorende bebouwing, groen- en ontsluitingsvoorzieningen en (on)bebouwde terreinen.

18.2 Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

  • a. per woonwagen mag, uitsluitend binnen het bouwvlak, één gebouwtje ten behoeve van sanitaire en bergingsvoorzieningen worden opgericht;
  • b. de goothoogte en bouwhoogte van gebouwen mag maximaal 2,75 m respectievelijk 4,5 m bedragen;
  • c. de bebouwde oppervlakte van een gebouwtje mag maximaal 25 m² bedragen;
  • d. de bouwhoogte van gebouwen, geen gebouw zijnde, mag binnen het bouwvlak maximaal 3 m en buiten het bouwvlak maximaal 1 m bedragen.