direct naar inhoud van Artikel 17 Cultuur en Ontspanning - Molen
Plan: Buitengebied 2010
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1774.BUIBPBUITENGEBIED-0402

Artikel 17 Cultuur en Ontspanning - Molen

 

17. 1.    Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Cultuur en Ontspanning - Molen’ aangewe­zen gronden zijn bestemd voor:

a.    een molen;

 

en mede bestemd voor:

b.    de bescherming van de functie van de in het aanliggende gebied gesitueerde molen als werktuig en zijn waarde als landschapsbepalend element, ter plaatse van de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone - molenbiotoop”;

 

met daaraan ondergeschikt:

c.    wegen en paden;

d.    water;

 

met de daarbijbehorende:

e.    terreinen:

f.     bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

17. 2.    Bouwregels

17. 2. 1. Voor het bouwen van een molen geldt de volgende regel:

-       de oppervlakte en de hoogte van de molen zal ten hoogste de bestaande oppervlakte en hoogte bedragen.

17. 2. 2. Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebou­wen zijnde, gelden de volgende regels:

a.    de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;

b.    de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 10,00 m bedragen.

17. 3.    Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:

a.    het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden;

b.    het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan productiegebonden detailhandel;

c.    het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van horecadoeleinden.