direct naar inhoud van Artikel 19 Water
Plan: Wonen Holten
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1742.BPHW2011000-0401

Artikel 19 Water

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. watergangen, waterpartijen en oeverstroken;
  • b. waterhuishouding;
  • c. bij een en ander behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen.

In de bestemming zijn tevens bruggen, steigers, duikers en beschoeiingen begrepen.

19.2 Bouwregels
19.2.1 gebouwen

Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

19.2.2 bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat uitsluitend andere bouwwerken, zoals bruggen, steigers, duikers en beschoeiingen, mogen worden gebouwd, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 6 m mag bedragen.