direct naar inhoud van Artikel 26 Water - Rivier
Plan: Buitengebied Overbetuwe
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1734.0007BUITbuitengebi-GOH2

Artikel 26 Water - Rivier

26.1 bestemmingsomschrijving

De voor Water - Rivier aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. waterstaatkundige doeleinden, zoals de berging en afvoer van water, ijs en sediment;
  • b. water ten behoeve van scheep- en recreatievaart;
  • c. behoud, bescherming, ontwikkeling en herstel van natuurwaarden;

met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, dammen en/of duikers.

26.2 bouwregels
26.2.1 gebouwen

Gebouwen mogen niet worden gebouwd.

26.2.2 bouwwerken geen gebouwen zijnde

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan voor de waterwegaanduiding, geleiding of tolheffing, maximaal:

  • a. bruggen en viaducten 12 m;
  • b. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 3 m.