Planregels

Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Binnenstad Oost Vrouwenhof.

28.2 Omgevingsvergunning

 

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van 28.1 een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in 28.1 met maximaal 10 %.