Planregels

Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Binnenstad Oost Vrouwenhof.

17.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor 'Wonen-3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 

  1. vrijstaande woningen;

  2. aan-huis-gebonden-beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten;

  3. ter plaatse van de aanduiding 'horeca' tevens horeca in de categorie 2.