Planregels

Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Binnenstad Oost Vrouwenhof.

16.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor 'Wonen-2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 

  1. twee-aaneen gebouwde, geschakelde en vrijstaande woningen;

  2. aan-huis-gebonden-beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten;

  3. ter plaatse van de aanduiding 'sportzaal' tevens een sportzaal;

  4. ter plaatse van de aanduiding 'garage' uitsluitend een garage.