Planregels

Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Binnenstad Oost Vrouwenhof.

15.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 

  1. aaneengebouwde woningen;

  2. voorzieningen ten behoeve van afvalinzameling;

  3. aan-huis-gebonden-beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten;

  4. ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk' tevens maatschappelijke voorzieningen op de begane grond;

  5. ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening' tevens dienstverlening op de begane grond;

  6. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' tevens detailhandel op de begane grond;

  7. ter plaatse van de aanduiding 'garage' uitsluitend garages of bergingen;