Planregels

Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Binnenstad Oost Vrouwenhof.

10.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor 'Horeca - 4' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 

  1. uitsluitend horecabedrijven op de begane grond toegestaan voor zover deze voorkomen in categorie 1a, 1b, 1c en 2 van de Staat van Horecabedrijven;

  2. wonen;

  3. bijbehorende voorzieningen zoals ontsluitingswegen, parkeervoorzieningen, groen en water.