Planregels

Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Binnenstad Oost Vrouwenhof.

8.2 Bouwregels

 

8.2.1 Algemeen

 

Op deze gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 

 1. gebouwen: uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'park';

 2. bouwwerken ten behoeve van algemeen nut;

 3. overige andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

8.2.2 Gebouwen

 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 

 1. het maximale bebouwingspercentage binnen de aanduiding 'park' mag niet meer bedragen dan 5%;

 2. de oppervlakte van een gebouw mag niet meer bedragen dan 200 m2;

 3. de goot- en/ of bouwhoogte van de gebouwen mag ten hoogste bedragen:

  1. goothoogte : 4 m.;

  2. bouwhoogte: 4 m hoger dan de toegestane goothoogte;

 

8.2.3 Bouwwerken ten behoeve van algemeen nut

 

Voor het bouwen van bouwwerken ten behoeve van algemeen nut gelden de volgende regels:

 1. de inhoud van het op te richten gebouw mag maximaal 50 m3 bedragen;

 2. de goothoogte van een gebouw mag niet meer dan 3 m bedragen;

 3. de bouwhoogte van een bouwwerk ten behoeve van algemeen nut mag ten hoogste 6 m bedragen.

 

8.2.4 Overige andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde

 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 

de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste bedragen:

 1. erfafscheidingen 2 m;

 2. geluidswerende voorzieningen 6 m.;

 3. andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 10 m.