Planregels

Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Binnenstad Oost Vrouwenhof.

7.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor 'Gemengd - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 

  1. detailhandel op de begane grond;

  2. dienstverlening op de begane grond;

  3. kantoren;

  4. maatschappelijke voorzieningen: bibliotheken, gezondheidszorg, jeugd- /kinderopvang, onderwijs, openbare dienstverlening, verenigingsleven, zorg en welzijn;

  5. wonen;

  6. bijbehorende voorzieningen zoals ontsluitingswegen, parkeervoorzieningen, groen en water.