Planregels

Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Binnenstad Oost Vrouwenhof.

1.31 consumentenvuurwerk

 

vuurwerk voor particulier gebruik als bedoeld in het Vuurwerkbesluit;