direct naar inhoud van Artikel 16 Wonen - Bijzondere woonvorm
Plan: Meerpolder 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1621.BP0102-VAST

Artikel 16 Wonen - Bijzondere woonvorm

16.1 Bestemmingsomschrijving
16.1.1 Algemeen

De voor 'Wonen - Bijzondere woonvorm' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een verpleeghuis met bijbehorende voorzieningen, zoals medische, sociale, recreatieve, ondergeschikte detailhandels- en horecavoorzieningen;
 • b. voorzieningen ten behoeve van kinderopvang;
 • c. al dan niet zelfstandige woningen en wooneenheden met bijbehorende voorzieningen;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. erven;
 • g. water.

16.1.2 Specifiek

Ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' zijn de in lid 16.1.1 bedoelde gronden tevens bestemd voor een parkeerterrein.

16.2 Bouwregels
16.2.1 Algemeen

Op de in lid 16.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

16.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen geldt dat:

 • a. hoofdgebouwen uitsluitend binnen de aangegeven bouwvlakken mogen worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' de bouwhoogte in meters niet meer mag bedragen dan aangegeven;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' dient een vrije doorganghoogte van ten minste de hoogte die ten tijde van de terinzage legging van het ontwerp van dit plan de bestaande hoogte was, te worden aangehouden;

16.3 Specifieke gebruiksregels

Ten aanzien van het gebruik geldt:

 • a. voor de onderscheiden functies de volgende (bedrijfs)vloeroppervlakten:
  • 1. voor ondergeschikte detailhandelsactiviteiten: 200 m2;
  • 2. voor ondergeschikte horecavoorzieningen: 250 m2;
  • 3. voor kinderopvang: 300 m2;
  • 4. voor medische en paramedische voorzieningen: 250 m2;
 • b. dat ten minste 70 parkeerplaatsen dienen te worden gerealiseerd en in stand gehouden.