Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: Warandepark - Rijsbergen
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0879.WPwarandepark-VS01

Regels

1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het wijzigingsplan "Warandepark - Rijsbergen" van de gemeente Zundert;

1.2 verbeelding:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0879.WPwarandepark-VS01
met de bijbehorende regels en bijlagen.

2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Toepassing

Van toepassing zijn de regels van het bestemmingsplan ‘Wonen Werken Waterman’ van de gemeente Zundert, zoals die gelden op het moment van vaststelling van dit wijzigingsplan.

3 Overgangs- en slotregels

Artikel 3 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
 
Regels van het wijzigingsplan "Warandepark - Rijsbergen".